Преглед на AI Seed Phrase Finder и алатка за проверка на рамнотежа на BTC за компјутер со Windows

Вештачката интелигенција брзо ги освојува пространствата на светот на криптовалутите и затоа беше невозможно да се пропушти таква одлична можност без да се направи неверојатен преглед за проектот „AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC“, кој стана вистински „Hype“ на Youtube за програмата за масовно генерирање семе фрази за напуштени Bitcoin паричници со позитивно салдо на него, покрај чии можности можете да научите „многу особено интересни работи“ дури и користејќи ChatGPT и на Интернет, во Google и Yandex, во врвните социјални мрежи, а за што се зборува дури и на врвот Bitcoin Forum Bitcointalk.org.

Преглед на AI Seed Phrase Finder и алатка за проверка на рамнотежа на BTC за компјутер со Windows

Значи, читателите на нашето списание, обрнете внимание на прегледот на написот, кој првично беше објавен на веб-страницата ai-seedfinder.com и детално зборува за функционалноста на „хакерската“ програма AI Seed Phrase Finder алатка за компјутер што работи Windows OS, и кој има можност да работи во следните два режима:

 1. Првиот режим е дизајниран за масовно генерирање и валидација на мнемонички фрази кои овозможуваат пристап до паричници Биткоин со позитивни салда.
 2. Вториот режим е дизајниран да го врати целосниот сет на зборови од мнемоничка фраза за специфичен паричник Bitcoin, ако корисникот знае само дел од зборовите што ја сочинуваат потребната фраза за семе, и во правилен и по случаен редослед.

Веројатно знаете за случаи кога луѓето случајно изгубиле или заборавиле Seed фрази од нивните паричници за криптовалути и со тоа засекогаш го изгубиле пристапот до нивните Bitcoins. Сега постои решение кое ќе ви помогне да ја избегнете оваа ситуација, па дури и да најдете напуштени Bitcoin паричници со позитивни салда и „да ги користите таквите Bitcoin паричници по ваша дискреција“!

Иновативната алатка AI Seed Phrase Finder и BTC за проверка на рамнотежа користи напредни алгоритми и техники на вештачка интелигенција за да анализира огромни количини на податоци за да ги предобучи моделите со вештачка интелигенција дизајнирани да генерираат и бараат мнемонички фрази. Овие фрази овозможуваат пристап до „напуштени биткоин паричници“ кои сè уште имаат „не-нула салдо“. Ова значи дека можете да имате постојан пристап до изгубените биткоин паричници кои содржат огромни количини на првата криптовалута во светот!

Како што споменавме порано, програмата работи во два независни режими:

 1. Првиот начин на работа на програмата AI Seed Phrase Finder се нарекува „AI_Mode“ и е наменет за масовно генерирање и последователна проверка на валидноста на семените фрази за паричници Bitcoin со помош на специјални модули на програмата „AI_Generator и AI_Validator“. Потоа, програмата, користејќи го модулот „AI_Checker“, го проверува списокот со „семе фрази“ обработени од модулот „AI_Validator“ за присуство на позитивно салдо на паричниците што овие семенски фрази можат да го отворат и соодветно запишува список во текстуална датотека. на мнемонички фрази само од паричници со салда над нула .
 2. Вториот режим „AI_Target_Search_Mode“ ви овозможува да пронајдете мнемоничка фраза од 12 зборови дизајнирана за враќање на специфичен паричник на Bitcoin, дури и ако знаете само неколку зборови од кои оваа мнемоничка фраза треба да се состои во правилен редослед или по случаен редослед.
Содржина на статијата

Преглед на модулот „AI_Target_Search_Mode“ за враќање непознати зборови во целната фраза за семе

Режимот „AI_Target_Search_Mode“ може да се користи доколку ја имате соодветната лиценца и во рамките на избраниот тарифен план, информации за кои може да се најдат во делот „Трошоци“. Овој режим ги применува методите и алгоритмите за вештачка интелигенција опишани во статијата. Ова помага да се генерираат најверојатните комбинации на зборови во почетната фраза за семе, забрзувајќи го процесот на пребарување и зголемувајќи ја точноста на резултатите.

Алгоритмите за вештачка интелигенција се користат за анализа и обработка на големи количини на податоци, за идентификување на обрасци и донесување одлуки врз основа на тие податоци. е дизајниран да бара семе фрази користејќи критериуми наведени од корисникот во посебна форма.

Графичко објаснување за работата на модулот „AI_Target_Search_Mode“ на алатката за пронаоѓање фрази на AI и BTC за проверка на рамнотежа за компјутер со Windows

Корисникот треба само да ја наведе адресата на одреден паричник Bitcoin и само 6 зборови во правилната низа. Во овој случај, модулот „AI_Target_Search_Mode“ користи AI за да ги генерира сите можни комбинации од преостанатите 6 зборови. Потоа, користејќи го модулот за валидатор, секоја генерирана комбинација се проверува за валидност. Ако комбинацијата е валидна, модулот го потврдува паричникот на Биткоин користејќи ја примената семе фраза преку блокчејнот и проверува дали постоечката адреса на паричникот се совпаѓа со адресата одредена од корисникот во термините за пребарување.

Метод за вадење изворни податоци за употреба во програмата „AI Seed Phrase Finder“.Користење на дел од зборовите што ја сочинуваат фразата семе на друго лице во програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC“

Користејќи вештачка интелигенција, процесот на пребарување е значително забрзан бидејќи алгоритмите за вештачка интелигенција ефикасно обработуваат големи количини на податоци. Програмата работи во режимот „AI_Target_Search_Mode“ на следниов начин:

 1. Добивање првични податоци: Корисникот ја дава адресата на интересниот паричник Биткоин, како и најмалку 6 зборови од фразата семе во правилна низа. Корисникот може да посочи и дополнителни зборови што му се познати кои се дел од оваа мнемоничка фраза и се по случаен редослед.
 2. Генерирање листа на можни комбинации: Модулот за генерирање ги користи методите опишани претходно за да создаде листа на сите можни комбинации од преостанатите зборови што треба да се совпаднат.
 3. Следно, се случува повторување на комбинацијата: Модулот „AI_Target_Search_Mode“ започнува со пребарување низ комбинациите од списокот, заменувајќи ги со нив зборовите што недостасуваат во семената фраза користејќи го модулот „AI_Validator“.
 4. Валидација на комбинација: Секоја генерирана комбинација се проверува од модулот AI_Validator, кој проверува дали добиената мнемоничка фраза е валидна.
 5. Проверка на семената фраза: ако генерираната комбинација ја помине проверката на валидаторот, тогаш програмата во „AI_Target_Search_Mode“ ја користи добиената фраза за семе за да отвори паричник Bitcoin и проверува дали некоја БТК адреса во паричникот се совпаѓа со онаа што ја внесе корисникот пред да започне. процесот на пребарување. Доколку постои точно совпаѓање, пронајдената семе фраза се смета за целосна и валидна, таа ќе се прикаже во соодветниот дневник на програмата и ќе се запише во текстуалната датотека „Target_Checker.log“, која се наоѓа во папката „output“, која се наоѓа во root директориумот со извршната датотека на програмата.
 6. Излез од резултати: Ако веќе е пронајдена целосна и валидна фраза за семе, модулот „AI_Target_Search_Mode“ му го прикажува на корисникот и работата на програмата во овој режим се смета за завршена. Позитивен резултат на модулот „AI_Target_Search_Mode“ на програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC“

Сумирајќи ги можностите на програмата AI Seed Phrase Finder во режимот „AI_Target_Search_Mode“, можеме да дојдеме до заклучок дека секој корисник лесно може да добие целосен пристап до туѓиот Bitcoin паричник со учење на кој било начин дел од зборовите на семе фраза, која пак е од „посебен интерес“ за некои луѓе.

Метод за пребарување на зборови што ја сочинуваат семената фраза за паричник Биткоин со наводно огромно салдо во валута Биткоин

Опис на програмскиот интерфејс за Пронаоѓач на фрази за семе со AI

Откако ќе ја отпакувате архивата на програмата, треба да следите едноставни упатства за да ја извршите програмата. Проверете дали имате активна интернет конекција бидејќи ќе треба да проверите дали клучот за лиценца што го внесовте е валиден. За да го направите ова, следете ги овие чекори:

 • Стартувај ја датотеката AISeedFinder.exe.
 • Регистрирајте се користејќи го вашето корисничко име на Telegram како најава за да ја стартувате програмата.
 • Направете силна лозинка која вклучува симболи, големи и мали букви и бројки.
 • Отворете ја датотеката License key.txt и копирајте го кодот на клучот.
 • Внесете го кодот за клучот за лиценца и почнете да ја користите програмата.

Треба да се разјасни дека програмата бара најава и лозинка за да го идентификува корисникот и да го заштити пристапот до програмата. Ова обезбедува еден вид дополнителна заштита, бидејќи само регистрираните корисници можат да ја користат програмската функционалност достапна во клучот за лиценца и да ги добијат соодветните резултати.

По завршувањето на постапката за автентикација, можете да видите удобен интерфејс, кој вклучува три независни зони дизајнирани за визуелно прикажување на тековниот процес на програмата. Овие зони претставуваат прозорци за евидентирање на работата на модулите: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Програмскиот интерфејс содржи и индикатори за статусот на поврзувањето со серверите и напредокот на преземањето на потребните податоци и ажурирањата на модулите, како и информации за контакт за контактирање со поддршката, означен е тековниот тип на лиценца и се прикажува мени со поставки на програмата.

За да го видите дневникот за работа на секој модул (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance), треба да го користите копчето „OPEN“, кое се наоѓа веднаш до секој прозорец од соодветниот модул.

Како програмата AI Seed Phrase Finder наоѓа мнемонички фрази за биткоин паричници со гарантирано позитивно салдо?

Идејата зад создавањето на овој уникатен софтверски производ се заснова на прилично интересен алгоритам со поддршка за способности за вештачка интелигенција, така што за да пребарувате за изгубени биткоин паричници, програмата AI ​​Seed Phrase Finder работи на следниов начин:

 1. Првата фаза од програмата започнува со помош на модулот „AI_Generator“, кој применува алгоритми за вештачка интелигенција за масовно генерирање на семе фрази. Процесот на генерирање на потребните податоци се спроведува на високотехнолошка опрема, што соодветно гарантира висока ефикасност и продуктивност на програмата.
 2. Втората фаза е да се користи модулот „AI_Validator“, кој во реално време добива список на семе фрази генерирани со помош на модулот „AI_Generator“ и веднаш ги проверува за валидност. Ова ви овозможува да ги елиминирате неправилно генерираните семе фрази и да го забрзате процесот на откривање паричници на Биткоин со позитивни салда.
 3. Третата фаза од програмата ја изведува модулот „BTC Balance Checker“, кој проверува „валидни семе фрази“ за присуство на позитивно салдо на паричниците поврзани со овие мнемонички фрази. За да го направите ова, програмата користи отворени податоци за блокчејн кои содржат информации за билансите на сите адреси на Bitcoin. Така, лесно е да се одреди дали има средства во паричникот поврзани со секоја генерирана семе фраза од списокот добиен од модулот „AI_Validator“. Лесно е да се погоди дека мнемоничките фрази од интерес за корисникот се зачувани во посебна текстуална датотека AI_Wallets_Seed.log сместена во папката „Излез“.

Програмскиот интерфејс на AI Seed Phrase Finder

На сликите можете да видите слики од екранот на резултатите од програмата и да ги отворите паричниците на Electrum користејќи мнемонички фрази пронајдени со помош на алатката AI ​​Seed Phrase Finder и BTC за проверка на рамнотежа за компјутер со Windows.

Дневници на програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC“ со пронајдени фрази за семе за изгубени паричници на Bitcoin

Електричните паричници се обновени со помош на фрази од семето пронајдени од програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC“

Овој краток видео клип ги прикажува главните карактеристики на програмата, како и визуелна споредба на сите три верзии на програмата во зависност од видот на лиценцата и, соодветно, функционалноста.

Како се постигнува големата брзина на програмата „AI Seed Phrase Finder“ со помош на вештачка интелигенција?

Како што беше споменато претходно во овој напис, програмата AI ​​Seed Finder интелигентно генерира семе фрази за Bitcoin паричници со салда поголеми од нула, што пак отвора нови финансиски можности за корисниците. Наместо класичната шема на пребарување низ сите можни комбинации на зборови од речникот BIP-39, програмата користи модел на вештачка интелигенција кој ги предвидува најверојатните варијанти на валидни мнемонички фрази. Овој модел се заснова на проучуваните зависности помеѓу познатите фрази за семе и биткоин паричниците, што овозможува значително да се намали бројот на комбинации за верификација и соодветно да се зголеми брзината на пребарување и бројот на „резултати што му се потребни на корисникот“. Овој процес се забрзува и со паралелна обработка на податоци: задачата е поделена на делови обработени на различни сервери, што пак значително го намалува времето потребно за завршување на задачите и, како резултат на тоа, ја зголемува ефикасноста на програмата.

Оптимизирањето на моделот на вештачка интелигенција е интегрален чекор во алгоритмот за Пронаоѓач на фрази за семиња со вештачка интелигенција, бидејќи и овозможува на вештачката интелигенција да ги прилагоди параметрите на моделот за да постигне поголема брзина и ефикасност. Во одредени ситуации, дури може да биде неопходно да се користат полесни модели и да се применат други техники за оптимизација за да се забрза обработката на податоците. Деталите за овој метод ќе бидат напишани подоцна во оваа статија.

Програмата користи и претходно обучени модели, заштедувајќи време и ресурси кои инаку би биле потрошени за обука на модел од нула. Ваквите модели веќе имаат искуство во обработка на големи количини на податоци, што обезбедува висока точност во предвидувањето на правилните комбинации на зборови во мнемоничките фрази и значително ја забрзува програмата.

Треба да се нагласи дека клучната карактеристика на програмата е употребата на различни алгоритми и методи за машинско учење. На пример, доколку е потребно, програмата може да користи генетски алгоритми, истражувајќи го просторот на можните фрази и избирајќи ги најсоодветните опции. Овој пристап ви овозможува да постигнете оптимални резултати во најкус можен рок.

За извршување на дистрибуирани пресметки и извршување задачи на повеќе сервери, AI Seed Phrase Finder користи такви моќни платформи како Apache Spark и TensorFlow. Благодарение на ова, можно е да се поделат задачите на неколку делови и да се извршуваат паралелно на неколку сервери, што значително ги зголемува перформансите на програмата.

Проектот AI ​​Seed Phrase Finder користи специјализиран хардвер со графички процесорски единици (GPU) за да ги забрза пресметките. Овие моќни процесори имаат висока процесорска моќ и значителна паралелна способност за задачи. Благодарение на ова, програмата е способна да анализира и обработува огромни количини на податоци со голема брзина, што значително го намалува времето потребно за завршување на задачите, како што е генерирање и проверка на валидноста на огромен број семе фрази.

Илустрација за написот „Како се реализира големата брзина на програмата „AI Seed Phrase Finder“ со помош на вештачка интелигенција?

Употребата на облак сервери е дополнителен фактор што го прави AI Seed Phrase Finder неспоредлив во споредба со кој било друг сличен софтвер достапен на Интернет и работи само на персонални компјутери, каде што корисникот може да помине многу време во потрага по саканите семе фрази за BTC паричници . Облак серверите обезбедуваат флексибилност и приспособливост на ресурсите, што овозможува ефикасно користење на компјутерската моќ за обработка на големи количини на податоци. Како резултат на тоа, програмата користи повеќе сервери за паралелно обработување на податоците, што обезбедува максимална брзина на пребарување на точната фраза за семе во согласност со наведените критериуми на корисникот (ова е особено важно за програмата да работи во „AI_Target_Search_Mode“).

Исто така, особено треба да се нагласи дека генерално, проектот AI ​​Seed Phrase Finder е моќна алатка која комбинира математички алгоритми и методи на вештачка интелигенција, која користи специјализирана опрема, вклучувајќи облак сервери со графички процесори, за да постигне максимална ефикасност и брзина на генерирање и проверка на сите семе фрази за валидност. Оваа програма е дизајнирана да го врати пристапот до дигитални средства и може да биде корисна дури и ако знаете само дел од семената фраза за паричникот Bitcoin што ве интересира. На пример, ако имате само половина лист хартија на кој е напишана целата фраза семе или ако ви останал само дел од текстот со мнемоничка фраза што е оштетен и не може да се идентификува. Сега да го погледнеме алгоритмот на програмата, кој вклучува:

 • Користење на различни техники за генерирање мнемонички фрази користејќи ја моќта на вештачката интелигенција.
 • Филтрирање паричници со нула и позитивно салдо.

Исто така, неопходно е да се забележат три важни карактеристики што се користат за време на работата на програмата:

 1. Оптимизирање на процесот на генерирање мнемонички фрази. Наместо да ги испроба сите можни комбинации на зборови од речникот, AI Seed Phrase Finder користи модел на вештачка интелигенција. Ги предвидува најверојатните секвенци врз основа на научените зависности помеѓу фразите и паричниците на Биткоин. Благодарение на ова, развивачите на програмата успеаја да избегнат појава на повторени и бесмислени комбинации на зборови.
 2. Паралелна обработка. Задачата е поделена на неколку делови, кои се обработуваат истовремено на различни сервери. Ова ви овозможува да ја оптимизирате употребата на ресурсите и значително да го забрзате пребарувањето за семенски фрази кои можат да отворат паричници кои содржат одредена количина криптовалути.
 3. Оптимизација на алгоритам за вештачка интелигенција. Програмата го прилагодува користениот модел на вештачка интелигенција земајќи ги предвид параметрите на задачата и, во зависност од нивото на сложеност, применува поедноставени пресметки и дополнителни методи за обработка на податоци, односно програмата користи претходно обучени модели, што ви овозможува да забрзате процесот на генерирање валидни семе фрази врз основа на докажани модели на вештачка интелигенција, со што се намалува времето со обработка на податоци, а благодарение на употребата на сервери со графички процесорски единици (GPU), програмата AI ​​Seed Finder обезбедува работа со голема брзина за корисникот. Тоа е пристап до поголема компјутерска моќ и ефикасно паралелно пресметување што овозможува програмата да работи на неколку јазли истовремено и да го дистрибуира компјутерското оптоварување, а употребата на дополнителни сервери во облакот овозможува флексибилност и приспособливост на системот. Односно, кога ќе се појави потреба, програмата може да дистрибуира обработка на податоци помеѓу неколку сервери за паралелно работење, што е особено корисно при извршување на операции во режимот „AI_Target_Search_Mode“.

Оптимизирање на алгоритмот за вештачка интелигенција во програмата „AI Seed Phrase Finder“.

Исто така, треба да се забележи дека генетскиот алгоритам за вештачка интелигенција е важен дел од програмата, бидејќи игра клучна улога во генерирањето на семе фрази. Тоа е генетскиот алгоритам заснован на принципите на природна селекција и еволуција на населението кој ви овозможува да креирате случајни комбинации на почетни фрази за семиња и да го оцените нивниот квалитет според наведените критериуми и ефикасно да ги филтрирате мнемоничките фрази поврзани со паричниците на Биткоин кои имаат позитивен биланс. Како пример, работниот тек на овој алгоритам може да се опише на следниов начин:

 • Се создава случајна популација на почетни фрази, која е комбинација на зборови (генотипови). Секој генотип потоа се оценува врз основа на тоа дали има позитивно салдо во паричникот поврзано со фразата семе.
 • Во следната фаза се избираат најдобрите генотипови врз основа на нивните резултати. За таа цел се користат специјални оператори за селекција кои претпочитаат генотипови со највисока оцена. Потоа се вкрстуваат избраните генотипови, што овозможува да се создаде нова генерација на генотипови. За време на процесот на вкрстување, генетските информации се разменуваат помеѓу генотиповите и се појавуваат нови комбинации на мнемонички фрази.
 • По ова се врши операција на мутација со која случајно се менуваат некои гени во новата генерација генотипови. Ова помага да се создаде разновидност и овозможува да се истражат повеќе можни комбинации на мнемонички фрази.
 • Процесот на мутација и вкрстување се повторува многу пати за да се создадат нови генерации на генотипови. Секоја генерација се оценува и најдобрите генотипови се пренесуваат на следната генерација. Алгоритмот AI ја продолжува својата пресметка додека не се исполнат наведените услови за запирање. Ова е неопходно за да се најде одреден број комбинации на зборови. Генетскиот алгоритам ви овозможува да добиете валидни семе фрази кои „отвораат“ пристап до „перспективни“ паричници со „не-нула салда“.Илустрација на работата на модулот „AI_Target_Search_Mode“ за генерирање на целосни мнемонички фрази од парцијални влезни податоци (6 зборови од 12 можни)

Да разгледаме детално пример за работа на генетски алгоритам за време на генерирањето на мнемонички фрази од програмата. Да речеме дека серверот има база на податоци што се состои од 100 милиони случајно генерирани семе фрази составени од зборови од речникот BIP-39. Задачата на програмата е да пронајде низа зборови што ќе го „отворат“ пристапот до паричник Биткоин со позитивно салдо.

Во првата фаза на евалуација, секоја реченица од оваа база на податоци ќе се оценува во согласност со одреден критериум, имено салдото на паричникот до кој оваа комбинација од 12 зборови овозможува пристап. Можните вредности за салдото на паричникот можат да бидат само „позитивни“ или „нула“. Потоа, алгоритмот ги избира „најдобрите“ мнемонички фрази со позитивен биланс за понатамошно вкрстување. На пример, да земеме две од најдобрите фрази за семе и да ги вкрстиме, разменувајќи делови од генотиповите. По комбинацијата, се јавува последователна постапка на мутација, како резултат на која некои гени во новите генотипови случајно претрпуваат промени. На пример, еден од зборовите во оригиналната фраза може да се замени со друг по случаен избор. На овој начин, програмата создава нова генерација мнемонички фрази кои се оценуваат со алгоритми за вештачка интелигенција врз основа на салдото на паричникот. Најдобрите мнемонички фрази се пренесуваат на следната генерација, а процесот повторно се повторува. Почетната состојба на софтверскиот модул од моментот на неговото активирање е да се проверат свежи групи на популации на почетни фрази кои беа избрани со генетски алгоритам за тестирање на нова популација на мнемонички фрази. Оваа програма имплементира методи на машинско учење за пребарување на фрази со семе со помош на вештачка интелигенција.

Техниките за машинско учење, како што се невронските мрежи или алгоритмите за зајакнување на учењето, се користат за да се создадат модели кои можат да ги „предвидат точните семенски фрази“ врз основа на достапните податоци.

Преглед на AI Seed Phrase Finder и алатка за проверка на рамнотежа на BTC за компјутер со Windows

Процесот на обука на модели започнува со база на податоци што содржи познати валидни мнемонички фрази и нивните соодветни салда на паричникот. Овие податоци се поделени на сетови за обука и тестови. Невралната мрежа е создадена со користење на слоеви на неврони кои земаат влезови, како што се зборовите на фразата за семе, и даваат предвидување (веројатно салдото на паричникот). Невроните во слоевите се поврзани со „т.н. тежини“, кои го одредуваат степенот на влијание на секој неврон на следниот слој. Како што се тренира невронската мрежа, тежините се прилагодуваат за да се минимизира грешката во предвидувањето. За да го направите ова, се оптимизира функцијата за загуба, која ја мери разликата помеѓу предвидените и вистинските вредности.

Откако ќе заврши обуката, моделот може да се користи за предвидување на салда на паричникот врз основа на нови фрази за семе. На пример, ако програмата генерирала нова мнемоничка фраза, тогаш таков модел може да предвиди веројатно позитивно салдо на паричникот.

Да речеме дека имаме збир на податоци што се состои од фрази за семе и соодветни салда на паричникот. Овие податоци ги делиме на сет за обука (80% од податоците) и тест сет (20% од податоците). После ова, развиваме невронска мрежа составена од неколку слоеви на неврони. Влезниот слој ги прима зборовите од оригиналните фрази, скриените слоеви ги обработуваат овие информации, а излезниот слој прави предвидување дали салдото на паричникот ќе биде поголемо од нула. Потоа го обучуваме моделот со обезбедување на збир на податоци за обука како влез и прилагодување на тежините на невронската мрежа за да се минимизира грешката во предвидувањето. Овој процес го повторуваме неколку пати користејќи техника за оптимизација позната како стохастичко спуштање на градиент.

Откако моделот е обучен, ја тестираме неговата точност на тест базата. Ние ги внесуваме податоците од тестот на моделот како влез и го споредуваме предвидениот биланс со вистинската вредност. На пример, моделот прави предвидување за „позитивното“ салдо за фразата семе и го споредува со вистинското салдо во паричникот Биткоин.

Користење на методот на генетско програмирање за пребарување на валидни семе фрази користејќи вештачка интелигенција

Генетското програмирање е техника која користи генетски алгоритми во програма за модули за генерирање на вештачка интелигенција. Овој метод ви овозможува да креирате нови семе фрази без рачна конфигурација. Процесот на генетско програмирање започнува со формирање на случајна популација на програми кои се способни да генерираат почетни мнемонички фрази. Таквите програми се претставени во форма на стебла, каде што секој јазол одговара на операција или функција. Секоја програма потоа се оценува според однапред одреден критериум, како што е проверка на салдото на паричникот за позитивна вредност. Програмите кои генерираат семенски фрази со позитивно салдо добиваат повисоки оценки. Понатаму, за време на операцијата на вкрстување, избраните програми се поврзуваат со размена на делови од нивните дрвја.

На пример, една програма може да пренесе на друга функција која генерира мнемоничка фраза. По ова, се врши операција на мутација, при што некои делови од дрвјата случајно се менуваат во нови програми. На пример, една од програмите може случајно да додаде нова операција на своето стебло. Освен ова, постојат и други методи кои се користат за создавање валидни фрази за семе со помош на вештачка интелигенција.

Методи за генерирање мнемонички фрази за да се добие пристап до изгубените паричници на Bitcoin

Како што беше наведено претходно, AI Seed Phrase Finder користи различни методи за создавање уникатни мнемонички фрази за да се добие пристап до изгубените паричници на Bitcoin со позитивни салда. Ги комбинира и надополнува основните модели со генератори за да постигне најдобри резултати. Создадената база на податоци потоа се внесува во невронска мрежа, која користи машинско учење за да ги процени и избере најдобрите фрази. Како резултат на тоа, обучениот модел може да ги предвиди оптималните комбинации на зборови за да го врати пристапот до изгубените паричници на Bitcoin. Како што работи програмата, следните методи на вештачка интелигенција се вкрстуваат едни со други за да се постигне саканиот резултат:

 1. Користење на невронски мрежи. Овој модел главно се користи во алгоритмите за машинско учење. На пример, невронските мрежи помагаат да се создаде модел кој ја проценува веројатноста дека комбинацијата на зборови ќе биде точната фраза за семе, што ќе овозможи пристап до билансот на паричникот за криптовалути. Вообичаено, големи количини на податоци се користат за обука на вештачка интелигенција. Системот, земајќи ги предвид дадените параметри, самостојно наоѓа сложени обрасци и зависности, а потоа тие се користат за избор на точни секвенци на зборови.
 2. Алгоритми за оптимизација. Тие го вклучуваат претходно опишаниот генетски алгоритам. Исто така, постојат опции за оптимизација со користење на градиентско спуштање и еволутивни стратегии. Сите овие алгоритми работат за една цел - наоѓање оптимални комбинации на зборови во изворните фрази.
 3. Обработка на природен јазик е процес на анализа на природните говорни обрасци со помош на речници и извори на информации. Ова овозможува да се обработуваат текстуални информации, врз основа на кои може да се креираат почетни фрази. Нашата програма користи методологија заснована на создавање модел кој може да ја процени веројатноста за „успех“ за секоја комбинација на зборови, како на пример дали може да се користи за пристап до салдото на паричникот за криптовалути.
 4. Длабокото учење е техника која користи невронски мрежи за да создаде сложен систем. Готовиот модел е способен да ја анализира и разбере структурата и семантиката на изворните фрази. Се разликува од конвенционалното учење засновано на невронски мрежи во подлабок пристап и помага да се најдат валидни семенски фрази користејќи длабоко учење за автоматски да се идентификуваат соодветните карактеристики од базата на податоци и да се создадат готови предвидувања на резултатите.
 5. Еволутивните стратегии се еден вид оптимизација што го користи процесот на природна селекција. Тие се дел од генетското програмирање и се насочени кон пронаоѓање на потребните мнемонички фрази преку подобрување на генскиот базен на популацијата што користи генетски оператори. Еволутивните стратегии ви овозможуваат ефикасно да го истражите просторот на можните фрази за семе и да ги пронајдете најдобрите комбинации на зборови.
 6.  Анализата на лексичките и текстуалните ресурси одлично се вклопува со процесот на обработка на природниот јазик. Моделот вчитува голема количина текстуални информации, како што се книги, статии и веб-страници. Користејќи вештачка интелигенција, се анализираат популарни зборови и секвенци, од кои е голема веројатноста да се состават семе фрази што ги користи корисникот при креирањето на неговиот биткоин паричник (на пример, фраза од семе што се состои од имињата на библиските апостоли, како што се: „ Питер Андреј Џејмс Џон Филип Вартоломеј Томас Метју Алфаевтадеус Симон Јуда“ или мнемоничка фраза која се состои од имињата на планетите на Сончевиот систем, на пример: „Меркур Венера Земја Марс Јупитер Сатурн Уран Нептун“).
 7. Семантичка анализа: Вештачката интелигенција користи техники за обработка на природен јазик за да ги одреди семантичките односи меѓу зборовите и да создаде модели кои ја проценуваат веројатноста дека одредени комбинации на зборови ќе бидат мнемоничка фраза, како во претходниот пример.
 8. Социјална анализа: вештачката интелигенција презема и анализира податоци од социјалните мрежи, форуми или други онлајн платформи за да ги одреди популарните теми, интереси или преференции на корисниците. Како и во другите опции, се користи готова база на податоци за понатамошна обука и избор на ветувачки фрази за генерирање на почетни фрази.
 9. Анализа на кластери: системот ги дели информациите во сродни кластери. Зошто е неопходно да се поделат фразите во слични групи? Ова помага да се идентификуваат шаблоните и најчесто појавуваните фрази во веќе познатите валидни фрази од семето.
 10. Анализа на стари и празни паричници. Програмата бара информации од базата на податоци. Се испитуваат познатите биткоин паричници со достапни податоци. Ова помага да се откријат обрасци во мнемоничките фрази што може да се користат за пронаоѓање „семенски фрази“ за претходно непознати паричници со позитивно салдо. Во програмата се вчитуваат речници и бази на податоци кои содржат познати семенски фрази и поврзани секвенци. На пример, системот може да ги провери генерираните комбинации со познати обрасци или да користи обрасци за да најде слични вредности.
 11. Алгоритмот за анализа на шаблони се заснова на обрасци и обрасци пронајдени во базите на податоци. Вештачката интелигенција може да препознае повторени комбинации на зборови кои се во веќе познати паричници со салда. Покрај тоа, паралелното пресметување се користи за да се забрза процесот. Оваа техника, како што беше споменато претходно, вклучува поделба на задачата во неколку фази. Броењето и симултаната обработка на податоците се случуваат со користење на современи специјализирани мултипроцесорски уреди (ASIC) и облак сервери со графички процесори.
 12. AI Seed Phrase Finder може да користи кеширање на резултатите од претходните пресметки за да ги забрза следните барања. На пример, ако програмата претходно ја проверила фразата семе и открила дека паричникот што го „отворил“ нема позитивно салдо, резултатот од оваа проверка се чува во кешот. Кога повторно ја барате истата фраза за семе, програмата може веднаш да го врати зачуваниот резултат, заобиколувајќи ја потребата од друга проверка. (Кеширањето се ресетира по рестартирање на програмата, бидејќи во ова време можеби се случиле промени во салдото на паричникот).
 13. Оптимизација на времето на извршување. Системот го намалува времето потребно за спроведување на сите алгоритми. Ова го олеснува наоѓањето на фрази за семе, бидејќи пресметката е побрза. На пример, програмата може да користи ефикасни структури на податоци или алгоритми за намалување на сложеноста за да го забрза процесот.
 14. Поставки за приспособливи параметри: AI Seed Finder користи механизам за адаптивни поставки на параметрите на алгоритмот за време на работата. На пример, тој е способен за динамичко прилагодување на параметрите на алгоритмите во зависност од карактеристиките на влезните податоци или моменталната состојба на системот. Овој пристап ви овозможува да ги оптимизирате перформансите и ефикасноста на програмата во реално време, што е важно за корисниците. Овој уникатен софтвер се одликува и по тоа што може да работи со готови модели и алгоритми за вештачка интелигенција. Овие модели се флексибилни и обезбедуваат корисникот да го постигне очекуваниот резултат во најкус можен рок.

На крајот на краиштата, оваа програма е моќна алатка која комбинира алгоритми и техники на вештачка интелигенција користејќи сервери опремени со графички процесор за да постигне максимална брзина во генерирањето уникатни мнемонички фрази. Овие фрази, пак, му обезбедуваат на корисникот пристап до паричниците на Биткоин со позитивно салдо.

Зошто AI Seed Phrase Finder со вештачка интелигенција е подобар од користењето на методот Brute Force?

Алатката за проверка на рамнотежа на AI ​​Seed Phrase Finder и BTC се заснова на вештачка интелигенција и има неколку предности во однос на слични програми кои користат метод на брутална сила за пребарување низ мнемонички фрази:

 1. Ефикасно: AI Seed Phrase Finder користи алгоритми за машинско учење и невронски мрежи за да го оптимизира процесот на откривање фраза на семето. Може да учи од големи количини на податоци и да наоѓа обрасци, што му овозможува да врши пребарување поефикасно и побрзо од методите со брутална сила.
 2. Намалено време за пребарување: AI-Seed Finder може да ги користи информациите што веќе ги имате за фразите за семе за да го оптимизира процесот на пребарување. Ја зема предвид веројатноста за користење поединечни зборови во фразите за семе и на тој начин го намалува времето за пребарување, зголемувајќи ги шансите да се најде точната фраза за семе за паричниците БТК.
 3. Приспособливост: AI Seed Finder може да се обучи и прилагоди на новите податоци и променливите услови. Може да ги подобри своите алгоритми и стратегии за пребарување врз основа на своето искуство, овозможувајќи му да стане поефикасен и попрецизен со текот на времето.

При пресметување на брзината на избор на семе фраза на иста опрема, многу фактори влијаат на точноста на пресметките: сложеноста на мнемоничката фраза, бројот на достапни комбинации, моќта на опремата и ефикасноста на програмата. Сепак, благодарение на оптимизацијата и употребата на вештачка интелигенција, AI Seed Phrase Finder може значително да го забрза процесот на пребарување во споредба со другите софтверски производи базирани на методи на брутална сила. На пример, може да користи однапред податоци за да го ограничи опсегот на пребарување и да го намали бројот на комбинации, што ќе резултира со побрзо совпаѓање.

Алтернатива на „методот брутална сила“ за избор на семенски фрази за паричник Биткоин со помош на Пронаоѓач на фрази за семиња со вештачка интелигенција

Општо земено, алатката за пронаоѓање фрази на семе од AI и проверка на рамнотежа на БТК за компјутер со Windows базирана на алгоритми за вештачка интелигенција, нуди поефикасен и оптимизиран пристап за пребарување на фрази за семе и проверки на масовно салдо на паричниците на БТК. Оваа алатка може значително да го намали времето за пребарување и да ја зголеми веројатноста за успешно пронаоѓање на оригиналната фраза, што ја прави супериорна во однос на другите програми кои користат брутална сила за да генерираат комбинации на зборови што ја сочинуваат оригиналната мнемоничка фраза.

Да ги погледнеме подетално методите што ги користи AI_Seed_Phrase_Finder за да креира семе фрази и да ја објасни нивната важност:

 • Рекурентните невронски мрежи (RNN) се користат за анализа на секвенцијални податоци, вклучувајќи текстови. Овие мрежи се способни да ги доловат зависностите и контекстот помеѓу зборовите во фразите на семето, дозволувајќи му на Пронаоѓачот на фрази на семиња на AI да ги пронајде најверојатните мнемонички фрази што ги отклучуваат паричниците на Биткоин со позитивно салдо.
 • Конволутивните невронски мрежи (CNN) се користат за обработка на слики со текстуални податоци пронајдени на Интернет. Тие ефикасно ги препознаваат локалните обрасци и карактеристики на текстот, што му помага на AISeedFinder да создаде валидни мнемонички фрази со максимална веројатност дека тие ќе бидат поврзани со паричници Биткоин со позитивно салдо.
 • Длабокото учење користи длабоки невронски мрежи за да извлече карактеристики на високо ниво од претходните податоци. Ова ѝ помага на програмата да најде посложени и скриени зависности во фразите на семето, подобрувајќи го нивниот квалитет и точност пред да провери со модулот за валидација. Софтверскиот пакет користи и еволутивни методи на програмирање за да најде оптимални параметри за моделите со вештачка интелигенција и да ги подобри нивните перформанси и точност. За да се предвиди веројатноста за појавување на одредени фрази во фразите на семето, AI Seed Phrase Finder користи баезијански мрежи врз основа на статистички податоци кои постојано се ажурираат додека се генерираат нови фрази.
 • Поддршка векторска машина (SVM) се користи за анализа и класификација на изворните изрази врз основа на нивните уникатни карактеристики и својства. Алгоритмите за кластерирање, од друга страна, се користат за групирање на семените фрази врз основа на нивните сличности и заедничкости, овозможувајќи ефикасно да се обработат и анализираат големи количини на податоци.
 • Пронаоѓачот на фрази за семе со вештачка интелигенција користи стебла на одлуки за да ги класифицира податоците врз основа на низа логички одлуки. Прво, овој метод се користи за анализирање и класификација на фразите на семето врз основа на нивните карактеристики и својства. Случајните шумски алгоритми потоа комбинираат повеќе стебла на одлуки за да постигнат попрецизна класификација на податоците. Ова му овозможува на AISeedPhraseFinder да ја подобри својата прецизност на предвидување при изборот на зборови за да создаде валидни „мнемонички фрази“ за паричници со проценето позитивно салдо.

Целиот овој AI Seed-Finder користи различни техники кои му овозможуваат ефикасно да анализира огромни количини на податоци за да најде корисни фрази за корисникот. Комбинацијата на различни пристапи ви овозможува да постигнете максимални перформанси на програмата.

Тешко е да се најдат кориснички прегледи за работата на програмата AI ​​Seed Finder на Интернет, бидејќи никој нема да сака да го открие својот идентитет од причини за приватност и да објави извештај за пребарување на фраза за семе за паричник со голем биланс на БТК на социјалните мрежи. Не е важно дали корисникот бил оригиналниот сопственик на паричникот или ги добил првичните податоци за погодување на семената фраза од трето лице.

Треба јасно да бидете свесни за фактот дека, за да ја одржите личната безбедност, ниту еден корисник на програмата нема отворено да тврди дека успеал да стане сопственик на одредена количина криптовалута користејќи ја оваа „програма“.

Набројување на клучеви од паричници на Биткоин со помош на вештачка интелигенција

Како се обезбедува безбедноста и приватноста на личните податоци на корисникот во програмата AI ​​Seed Phrase Finder?

Програмерите на алатката за проверка на рамнотежа на AI-Seed Phrase Finder и BTC за Windows PC гарантираат апсолутна доверливост и заштита на резултатите од сите модули што корисникот ги добива во дневниците на генераторот, валидаторот и проверката на билансот.

За практично и сигурно евидентирање на работата на компјутерските сервери кои ја поддржуваат работата на програмата AI Seed Phase Finder и за корисникот да ја види моменталната состојба на работа, се користат следните напредни технологии и методи:

 • Multithreading: програмскиот алгоритам ефикасно управува со компјутерските сервери и софтверски модули, извршувајќи го секој од нив во посебна нишка. Ова ви овозможува паралелно да извршувате различни задачи, како што се генерирање фраза за семе, проверка и пресметување на позитивен биланс. Ова најефикасно ги користи ресурсите на серверот и го намалува времето на работа.
 • Асинхроно: Асинхрониот метод на програмирање се користи за обработка на големи количини на податоци и извршување операции од страна на серверот. Ова ви овозможува да извршувате повеќе задачи истовремено без да ја блокирате главната програмска нишка. На пример, мнемоничкиот модул за генератор на фрази работи асинхроно, генерирајќи семе фрази паралелно со другите неопходни операции. Како резултат на тоа, перформансите на програмата се значително подобрени и времето на чекање за резултати е намалено.
 • За снимање на дневници на програми, се користат специјални библиотеки дизајнирани за оваа намена. Ваквите библиотеки ви овозможуваат да снимате информации за работата на програмата, вклучувајќи генерирани фрази, резултати од верификација и позитивен биланс. Дневниците се зачувуваат во текстуални датотеки лоцирани во папката „Излез“. Благодарение на ова, корисникот може да ги прегледа дневниците за работа на модулите во секое време и да се запознае со списокот на сите фрази за семето добиени како резултат на работата на програмата.
 • Анализирањето на големи количини на податоци обично бара употреба на баферирање. На пример, резултатите од генераторот на мнемоничните фрази се привремено зачувани во бафер, а потоа се запишуваат во серии во дневникот на програмата и се пренесуваат до валидаторот и алатката за контрола на семената фраза. Овој пристап ги оптимизира перформансите на програмата и го намалува оптоварувањето на серверот.
 • Мониторинг: Системот за следење се користи за следење на моменталната состојба на програмата и серверите, што му овозможува на корисникот да добива статистика за операциите на програмата во реално време, како што е брзината на создавање и верификација на семената фраза, како и да ги набљудува тековните резултати на модулот. Ова помага брзо да се одговори на какви било проблеми и да се обезбеди беспрекорно функционирање на програмата.

Сите овие методи и корисни техники можат ефикасно да ги следат перформансите на компјутерските сервери и непречено да ги снимаат активностите на програмата AI ​​Seed Finder Tool, овозможувајќи му на корисникот да го прегледа дневникот во секое време и да ја види листата на генерирани фрази за семе, и тој исто така може да добие ажурирани информации за моменталниот статус на тековните операции на програмата.

Алатката за пронаоѓање фрази на семиња со AI и BTC се состои од две главни компоненти: дел од клиентот инсталиран на уредот на корисникот и дел од серверот што работи на виртуелни сервери. Клиентскиот дел од програмата му обезбедува на корисникот графички интерфејс за внесување првични податоци за пребарување на семе фраза во режимот „AI_Target_Search_Mode“ и започнување на процесот на пребарување. Програмата е исто така одговорна за шифрирање и пренос на податоци помеѓу деловите на клиентот и серверот. Клиентскиот дел користи клуч за лиценца за да обезбеди сигурност и доверливост на личните податоци на корисниците.

Повеќето од програмските процеси се изведуваат на сервери, каде што, користејќи алгоритми за вештачка интелигенција, се врши создавање, обработка и истражување на мнемонички фрази со семенски фрази неопходни за враќање на пристапот до биткоин паричникот од интерес на корисникот. Заднината користи моќни алгоритми и вештачка интелигенција за да обезбеди брз процес на пребарување со најбрза можна брзина.

Додека програмата работи, клиентскиот дел ги дешифрира информациите добиени од серверите со помош на специјален клуч создаден врз основа на клучот за најава и лиценца кога програмата за првпат беше лансирана на компјутерот на корисникот. Треба да се напомене дека безбедноста на корисничките податоци игра главна улога. Клучот за лиценца се користи за шифрирање и дешифрирање на податоците пренесени помеѓу деловите на клиентот и серверот, како и за спречување на неовластен пристап до податоците и користење на програмата од трети лица без соодветна лиценца.

За да се обезбеди доверливост на податоците на секој корисник на нашата програма, се користи технологија за шифрирање. Секој модул работи во изолирана средина каде што сите податоци, вклучувајќи ги генерираните мнемонички фрази, потврдените адреси и средните резултати, се шифрираат со помош на силни алгоритми за шифрирање. Важни операции за масовно производство, валидација и верификација на позитивни салда на паричници се вршат на далечинска високотехнолошка опрема. Навистина, ова е цел кластер на сервери со високи перформанси и моќни компјутерски ресурси. Оваа опрема е специјално конфигурирана за ефикасно извршување на сите потребни операции.

Треба да се потсетиме дека на компјутерот на корисникот е инсталирана алатката AI ​​Seed Phrase Finder и BTC за проверка на рамнотежа за апликацијата PC, која обезбедува практично следење на дневникот за работа на модулите за вештачка интелигенција, а исто така обезбедува сигурно шифрирање и дешифрирање на податоците. Ова значи дека резултатите од програмата ви се достапни, но главната обработка на податоците се случува на далечинска опрема. Затоа, вашиот компјутер нема да биде силно натоварен и нема да бара големи компјутерски ресурси за извршување на сите операции.

Важно е да се забележи дека сите пренесени податоци помеѓу вашиот компјутер и оддалечената опрема се шифрирани со помош на сигурни алгоритми и клуч за лиценца. Ова осигурува дека вашите информации се безбедни и заштитени од неовластен пристап. Благодарение на употребата на клуч за лиценца и специјален алгоритам за шифрирање на податоци, алатката за пронаоѓање фрази на AI и BTC за проверка на рамнотежа за Windows компјутер сигурно ги штити сите резултати од програмата на вашиот компјутер. Корисникот може да ги прегледа овие резултати во дневници лоцирани во директориумот „Излез“.

Така, користењето на програмата AI Seed Phrase Finder гарантира целосна доверливост и безбедност на вашите податоци. Сите резултати од модулот се достапни исклучиво за вас, а списокот со мнемонички фрази за пристап до паричниците на Electrum Bitcoin со позитивно салдо ќе го користите само вие.

Преглед на AI Seed Phrase Finder и алатка за проверка на рамнотежа на BTC за компјутер со Windows

Видови програмски лиценци и достапни режими за пребарување на семе фраза

Како што веќе разбравте од горенаведените информации, програмата AI ​​Seed Phrase Finder користи модерна опрема што може истовремено да обработи голема количина на податоци. На секој корисник му се доделува одредена количина на компјутерски ресурси, како што се времето на процесорот и меморијата, за да ја заврши задачата за пребарување на „позитивни фрази за семе“. Ова значи дека секој корисник добива доволно ресурси за ефикасно да ја извршува програмата, без оглед на вкупниот број на корисници.

Пример за користење на програмата „АИ Seed Phrase Finder“ за масовен избор на мнемонички фрази за изгубени биткоин паричници

Приспособливост: Хардверот на кој работи софтверот на алатката AI ​​Seed Finder е скалабилен, што значи дека може да ги зголеми своите перформанси и да користи дополнителни ресурси според барањето. Ако бројот на корисници се зголеми, програмата автоматски се прилагодува и доделува повеќе ресурси за обработка на задачи за секој корисник. Благодарение на ова, без оглед на бројот на корисници и нивниот тип лиценца, софтверот AI Seed Phrase Finder обезбедува стабилно и ефикасно работење.

Оптимизација на алгоритам: Програмерите на проектот AI Seed Phrase Finder постојано ги подобруваат алгоритмите за пребарување за да обезбедат брзо и прецизно функционирање на програмата. Ова ви овозможува ефикасно да ги користите достапните ресурси и да постигнете високи перформанси дури и со голем број корисници.

Развојниот тим е одговорен за закажување на компјутерските ресурси и дистрибуција на задачи за пребарување на семе за секој корисник. Тие ја обезбедуваат потребната компјутерска моќ и ресурси за да се осигура дека целиот систем работи ефикасно. Трошоците за користење на програмата AI ​​Seed Finder зависи од избраниот тип лиценца, а за да ја купите, треба да го контактирате менаџерот преку гласникот на Telegram на врската: https://t.me/ai_seed_finder

При купување на секаков вид лиценца за користење на програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“, корисникот плаќа за изнајмување на компјутерска опрема, која вклучува одреден сет на функции и компјутерска моќ неопходна за нормално функционирање на програмата во избраниот тарифен план. Затоа, невозможно е да се намалат трошоците за користење на програмата наведена во ценовникот, бидејќи тоа е директно поврзано со трошоците за енергија. Од истата причина, невозможно е да се обезбеди бесплатна демо верзија, но во исто време, секој што сака да ги тестира перформансите на програмата има можност да купи лиценца за „Light“ верзијата на програмата.

Споредба на две верзии на програмата „AI Seed Phrase Finder“ во однос на оптоварувањето на компјутерот

Илустрација на работата на програмата „AI Seed Phrase Finder“

Треба да се разјасни дека во поедноставената верзија на програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“, на секој корисник му се обезбедува мала количина на компјутерски ресурси, кои вклучуваат време и меморија на процесорот, за извршување на задачата за пребарување на семе фрази. Кога купувате Premium или VIP лиценци, на секој корисник му се доделуваат многу повеќе ресурси за извршување на посложени задачи, како на пример користење на модулот AI_Target_Search_Mode. Ако бројот на корисници се зголеми, програмата доделува повеќе ресурси за обработка на задачите на секој корисник за да обезбеди стабилно и ефикасно работење.

На еден компјутер можете да извршите било која две верзии на програмата од трите можни со соодветните лиценци клучеви. За оптимални резултати, се препорачува континуирано користење на оваа апликација на вашиот персонален компјутер или на оддалечен сервер.

Како што можеби забележавте во видеото на почетокот на овој напис, софтверот AI ​​Seed Finder поддржува три различни типови лиценци за користење на овој производ:

 1. Опцијата за лиценца „Светло“ обезбедува можност за користење на програмата само во режим на вештачка интелигенција (AI). Ова ви овозможува да најдете клучни фрази за паричници со позитивно салдо, но процесот може да биде малку одложен. Овој тип на лиценца е оптимизиран за работа на опрема со ограничени компјутерски ресурси. Верзијата „Лајт“ е тип на демо верзија на програмата, со која можете да откриете доволен број клучни фрази со позитивно салдо за време на периодот на важност на оваа лиценца.
  Цената на лиценцата „Лајт“ е 0,0128 БТК месечно. Ова е еден вид демо верзија на програмата со цел лично да можете да се запознаете со нејзиниот огромен потенцијал и да поседувате случајна количина на криптовалута пронајдена на напуштени паричници за кои програмата ќе најде семенски фрази за да ги отвори.
 2. Лиценцата Premium со подобрениот AI_Mode обезбедува можност за користење на режимот за масовно пребарување за мнемонички фрази за Bitcoin паричници кои имаат позитивно салдо со голема брзина. Затоа на овој тип лиценца се доделува доволно количество ресурси за удобно и ефективно користење на програмата. Важен фактор е вкупниот број на „валидни семе фрази“ пронајдени за време на периодот на важност на дадената лиценца. Врз основа на статистиката, програмерите зборуваат за можноста да примаат десетици пати повеќе мнемонички фрази и да работат многу побрзо при користење на Premium лиценца со подобрен AI_Mode, во споредба со лиценцата за Light. Цената на оваа лиценца е 0,0512 БТК месечно. Овој тип на лиценца се препорачува за употреба од оние луѓе кои имаат можност да ја користат програмата деноноќно за да бараат семе фрази и, соодветно, да добијат пристап до огромен број паричници на Bitcoin со позитивни салда. Треба да го земете предвид фактот дека датотеката „AI_Wallets_Seed.log“ ќе содржи огромен број семенски фрази за биткоин паричници со позитивни салда. И овој број ќе расте секој ден за време на важноста на клучот за лиценца. Затоа, корисниците на овој тип лиценца ќе треба да „потрошат доволно труд и лично време“ за да извршат огромен број операции за повлекување средства од сите паричници за кои програмата ќе најде сени фрази. Запомнете дека тоа ќе мора да го направите сами!
 3. Тарифата „Премиум“ со функцијата „AI_Target_Search_Mode“ ги нуди сите карактеристики што се предвидени во тарифата „Премиум“. Дополнително, овој тип лиценца и дава приоритет на процесорската моќ за брзо пребарување на идентификатор во „ограничени услови за пребарување“ одредени од корисникот. Ги вклучува сите достапни програмски функции и обезбедува високи перформанси со максимално искористување на достапните компјутерски ресурси на нашата опрема. Овој режим е наменет за корисници кои сакаат да го вратат пристапот до нивните изгубени биткоини користејќи делумни изворни податоци за процедурите за пребарување. Користењето на оваа лиценца се препорачува само доколку корисникот е уверен дека со враќање на пристапот до паричникот за кој е заинтересиран, ќе може да добие средства кои моментално имаат значителна пазарна вредност.

Цената на „Премиум лиценцата“ со функцијата „AI_Target_Search_Mode“ е 0,256 BTC месечно. Овој тип на лиценца се препорачува за оние корисници кои јасно знаат што ќе добијат како резултат на користење на оваа програма.

Преглед на AI Seed Phrase Finder и алатка за проверка на рамнотежа на BTC за компјутер со Windows

Минимални системски барања за извршување на AI Seed Phrase Finder на компјутер со Windows

За најефикасно функционирање на програмата, се препорачува да се користи компјутер со двојадрен процесор со фреквенција на часовник од најмалку 1,6 GHz. Дополнително, ќе ви требаат 4 GB RAM за 64-битната верзија или 2 GB RAM за 32-битната верзија. Програмата исто така бара најмалку 40 GB слободен простор на хард дискот за складирање на дневници на генератор и валидатор. Дополнително, за правилно прикажување и функционалност на програмата, потребен е екран и графички потсистем. AI Seed Phrase Finder е компатибилен со оперативните системи на Windows верзија 7 и понова. За да обезбедите стабилно функционирање на програмата, потребна ви е и стабилна интернет конекција со брзина од најмалку 20 Mbit/sec.

Препораки од програмери

Кога користите AI Seed Phrase Finder, има неколку упатства што треба да ги имате на ум за најдобри резултати:

 1. Прво, строго се препорачува да се создаде нов паричник Биткоин со користење на продолжена фраза за семе (дополнета во моментот на нејзиното создавање со произволни кориснички зборови), на која може да се префрлат средствата пронајдени со помош на програмата. Ова ќе помогне да ги обезбедите вашите стекнати средства. Еден од ефективни методи за подобрување на безбедноста на паричникот Електрум Биткоин е да се дополни фразата семе со посебни зборови. Видеото објавено претходно во оваа статија покажува пример како тоа може лесно да се направи.
 2. Кога модулот „проверка на рамнотежа“ ќе открие мнемоничка фраза за паричник Биткоин со позитивно салдо, се препорачува веднаш да се одлучите за понатамошни активности со овој паричник за да се избегне можноста за пренос на средствата на криптовалутите што сте ги нашле на адреса на Биткоин што припаѓа на трета страна. За да го направите ова, треба да се повикате на претходниот став. од друг корисник. Нема потреба да се објаснуваат причините зошто тоа може да се случи!
 3. За најдобри резултати, се препорачува Пронаоѓачот на фрази на семиња на AI да работи постојано, бидејќи основните оперативни принципи на програмата се засноваат на употреба на претходно обучени модели развиени со помош на генетски алгоритми. Ова заштедува време и компјутерски ресурси кои обично се потребни за целосно обучување на моделот од нула. Секојпат кога ќе се стартува програмата, популацијата на мнемонички фрази добиени како резултат на генетскиот алгоритам се проверува во однос на претходно успешните популации на семе фрази кои беа избрани од невронската мрежа за тестирање на нови популации на фрази.

  Колку подолго програмата работи континуирано, толку е поголема брзината на наоѓање „валидни мнемонички фрази“ со кои можете да отворите пристап до паричниците на Биткоин со позитивни салда.

  За да го направите ова, доволно е да ја извршите програмата на оддалечен сервер или компјутер и потоа да ги набљудувате резултатите од програмата од каде било на планетата, каде и да сте и во секое погодно време користејќи технологија RDP, која е детално опишана на веб-страница Мајкрософт. Ова ќе обезбеди континуирано функционирање на програмата и ќе обезбеди можност за следење на резултатите од нејзината работа во секое време, дури и со помош на паметен телефон. Значи, за да може програмата да продолжи да работи од местото каде што беше запрена, треба да ја запрете програмата користејќи го копчето Стоп и кликнете Зачувај во јазичето Проект. По ова, треба да ја копирате папката „корисник“ и да ја пренесете на серверот RDP во папката со програмата. Сега можете да го извршите и сега не треба да ја поминувате процедурата за регистрација, туку само да се најавите и да ја стартувате програмата. Таа ќе продолжи да работи од таму каде што застана. Сега можете да продолжите да го правите она што го сакате и периодично да се најавувате на вашиот RDP сервер, дури и со помош на паметен телефон, и да ги набљудувате резултатите од програмата, без разлика каде сте.

  Еве неколку визуелни примери на далечинско следење на резултатите од програмата AI Seed Phrase Finder во нестандардни услови, добиени од програмерите од корисниците!

  Алтернативен метод за следење на работата на програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC“

Демонстрација на употреба на технологија за протокол на далечинска работна површина за контрола на работата на програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC“

За да се избегнат неуспеси во работата на програмата на десктоп компјутер, потребно е да се обезбеди стабилна врска со Интернет и, доколку е можно, да се користи непрекинато напојување.Ова го завршува прегледот на програмата, но дополнително вреди да се забележи дека програмата беше високо оценета од корисниците на Биткоин форум, што е важен показател за нејзината вредност меѓу ентузијастите на криптовалутите и љубителите на новите технологии.

Можете исто така детално да ги проучите и лично да ги проверите сите фрази кои се гледаат во оваа долга видео снимка на програмата, која интелигентно ја генерира врз основа на методи и алгоритми на вештачка интелигенција. Како резултат на тоа, благодарение на двата режима на работа на програмата „AI Seed Phrase Finder & BTC tool checker balance for Windows PC“, корисниците имаат единствена можност да ги повратат изгубените семе фрази и да добијат пристап до биткоини кои претходно се сметаа за изгубени засекогаш. Овој „паметен софтвер“ обезбедува модерно решение засновано на принципите на вештачка интелигенција и машинско учење, што ја прави програмата многу ефикасна и доверлива за употреба.

Нашиот тим еднаш се заинтересира за моден тренд: тргување со криптовалути. Сега успеваме да го направиме тоа многу лесно, па секогаш добиваме пасивен профит благодарение на инсајдерски информации за претстојните „пумпи за криптовалути“ објавени на каналот Телеграм. Затоа, ги покануваме сите да го прочитаат прегледот на оваа заедница на криптовалути “Сигнали за крипто пумпа за Binance".