Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna

Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna

Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna lekár kardiológ, pracovné skúsenosti viac ako 19 rokov. Pracuje na lekárskej klinike [mask_link] Inteligentné lekárske [/ mask_link] centrum v Kyjeve. Má vyššie lekárske vzdelanie:

 • A. A. Bogomolets National Medical University s titulom všeobecného lekárstva v 1999 s vyznamenaním;
 • Absolvovala odbornú stáž v odbore „Terapia“, oddelenie terapie a reumatológie Klinickej nemocnice v Kyjeve č. 6 (2001);
 • Špecializácia v kardiológii Národnej lekárskej akadémie po ukončení vysokoškolského štúdia pomenovaná po P. L. Schupiku (2006).

Ďalšie vzdelávacie kurzy:

 • Predcertifikačný cyklus v kardiológii NMAPE (2017) Kyjev;
 • „Moderná stratégia liečby cukrovky typu 2“ (2014);
 • „Symptomatická arteriálna hypertenzia“ (2013);
 • „Zrýchlené starnutie človeka: mechanizmy, diagnostika, prevencia“ (2012);
 • Predcertifikačný cyklus v kardiológii NMAPE (2012);
 • Workshop GCP o vaskulárnych chorobách (2006);
 • Predcertifikačný cyklus na ošetrenie NMAPE (2008);
 • "Ultrazvuková a elektrokardiografická diagnostika na kardiologických a chirurgických klinikách" (2007).

Úspechy v odbornej činnosti:

 • Patent č. 96488 „Spôsob liečby hemovaskulárnych hemostázových porúch u pacientov s ischemickou chorobou srdca“.
 • Lekárske publikácie: Triflúzna korekcia hladín hemovaskulárnej homeostázy, endotelu a autoprotilátok u starších pacientov so srdcovým zlyhaním.

Vykonávané lekárske služby a postupy:

 • Poradenská recepcia;
 • Inšpekcia a história;
 • EKG (elektrokardiografia);
 • Monitorovanie EKG Holter;
 • Vymenovanie a oprava liečebného režimu;
 • Denné sledovanie krvného tlaku.

Venuje sa liečbe nasledujúcich chorôb:

 • Arytmia srdca;
 • Arteriálna hypertenzia;
 • ateroskleróza;
 • závraty;
 • Infarkt myokardu;
 • Koronárne srdcové choroby
 • Fibriácia predsiení;
 • myokarditída;
 • Srdcové zlyhanie;
 • Angina pectoris

Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna

Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna Kardiologička doktora Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna

Na stránke nájdete všetky publikácie tohto autora https://obzoroff.info/author/kohanovskaya-lyudmila/.

Obzoroff