Recenzja narzędzia AI Seed Phrase Finder i narzędzia do sprawdzania salda BTC na komputer z systemem Windows

Sztuczna inteligencja szybko podbija połacie świata kryptowalut i dlatego nie można było przegapić tak wspaniałej okazji bez zrobienia oszałamiającej recenzji na temat projektu „AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker Tool for Windows PC”, który stał się prawdziwym „Hejpe” na Youtube na temat programu do masowej generacji fraz początkowych dla porzuconych portfeli Bitcoin z dodatnim saldem na nim, oprócz możliwości, dzięki którym można dowiedzieć się „wielu szczególnie interesujących rzeczy” nawet za pomocą ChatGPT i Internetu, w Google i Yandex, w najlepszych sieciach społecznościowych, o których mówi się nawet na topowym forum Bitcoin Bitcointalk.org.

Recenzja narzędzia AI Seed Phrase Finder i narzędzia do sprawdzania salda BTC na komputer z systemem Windows

Tak więc, czytelnicy naszego magazynu, zwróćcie uwagę na recenzję artykułu, który pierwotnie ukazał się na stronie ai-seedfinder.com i szczegółowo omawia funkcjonalność „hakerskiego” programu AI Seed Phrase Finder dla komputera z uruchomionym System operacyjny Windows i który ma możliwość pracy w dwóch następujących trybach:

 1. Pierwszy tryb przeznaczony jest do masowego generowania i sprawdzania fraz mnemonicznych, które umożliwiają dostęp do portfeli Bitcoin z dodatnim saldem.
 2. Drugi tryb ma na celu przywrócenie pełnego zestawu słów frazy mnemonicznej dla konkretnego portfela Bitcoin, jeśli użytkownik zna tylko część słów tworzących wymaganą frazę inicjującą, zarówno w prawidłowej, jak i losowej kolejności.

Prawdopodobnie znasz przypadki, w których ludzie przypadkowo zgubili lub zapomnieli frazy Seed ze swoich portfeli kryptowalutowych, a tym samym na zawsze stracili dostęp do swoich Bitcoinów. Teraz istnieje rozwiązanie, które pomoże Ci uniknąć tej sytuacji, a nawet znaleźć porzucone portfele Bitcoin z dodatnim saldem i „używać takich portfeli Bitcoin według własnego uznania”!

Innowacyjne narzędzie AI Seed Phrase Finder i narzędzie do sprawdzania salda BTC wykorzystuje zaawansowane algorytmy i techniki sztucznej inteligencji do analizy ogromnych ilości danych w celu wstępnego szkolenia modeli AI przeznaczonych do generowania i wyszukiwania fraz mnemonicznych. Zwroty te umożliwiają dostęp do „opuszczonych portfeli Bitcoin”, które nadal posiadają „saldo niezerowe”. Oznacza to, że możesz mieć stały dostęp do zagubionych portfeli Bitcoin zawierających ogromne ilości pierwszej na świecie kryptowaluty!

Jak wspomniano wcześniej, program działa w dwóch niezależnych trybach:

 1. Pierwszy tryb działania programu AI Seed Phrase Finder nazywa się „AI_Mode” i przeznaczony jest do masowego generowania, a następnie weryfikacji ważności fraz początkowych dla portfeli Bitcoin za pomocą specjalnych modułów programu „AI_Generator i AI_Validator”. Następnie program za pomocą modułu „AI_Checker” sprawdza listę „fraz początkowych” przetworzoną przez moduł „AI_Validator” pod kątem obecności dodatniego salda na portfelach, które te frazy początkowe mogą otwierać i odpowiednio zapisuje do pliku tekstowego listę fraz mnemonicznych wyłącznie z portfeli o saldzie powyżej zera.
 2. Drugi tryb „AI_Target_Search_Mode” pozwala znaleźć 12-wyrazową frazę mnemoniczną przeznaczoną do odzyskiwania konkretnego portfela Bitcoin, nawet jeśli znasz tylko kilka słów, z których ta fraza mnemoniczna powinna składać się we właściwej kolejności lub w kolejności losowej.

Omówienie modułu „AI_Target_Search_Mode” służącego do odzyskiwania nieznanych słów w docelowej frazie początkowej

Z trybu „AI_Target_Search_Mode” możesz skorzystać, jeśli posiadasz odpowiednią licencję oraz w ramach wybranego planu taryfowego, o którym informacje znajdziesz w sekcji „Koszt”. Tryb ten wykorzystuje metody i algorytmy sztucznej inteligencji opisane w artykule. Pomaga to wygenerować najbardziej prawdopodobne kombinacje słów w początkowej frazie początkowej, przyspieszając proces wyszukiwania i zwiększając dokładność wyników.

Algorytmy AI służą do analizowania i przetwarzania dużych ilości danych, identyfikowania wzorców i podejmowania decyzji na podstawie tych danych. przeznaczony jest do wyszukiwania fraz początkowych według kryteriów określonych przez użytkownika w specjalnym formularzu.

Graficzne wyjaśnienie działania modułu „AI_Target_Search_Mode” narzędzia AI Seed Phrase Finder i narzędzia do sprawdzania salda BTC na komputerze z systemem Windows

Użytkownik musi jedynie wskazać adres konkretnego portfela Bitcoin i tylko 6 słów we właściwej kolejności. W tym przypadku moduł „AI_Target_Search_Mode” wykorzystuje sztuczną inteligencję do wygenerowania wszystkich możliwych kombinacji z pozostałych 6 słów. Następnie za pomocą modułu walidatora każda wygenerowana kombinacja jest sprawdzana pod kątem ważności. Jeśli kombinacja jest prawidłowa, moduł weryfikuje portfel Bitcoin za pomocą otrzymanej frazy początkowej za pośrednictwem blockchain i sprawdza, czy istniejący adres portfela jest zgodny z adresem określonym przez użytkownika w wyszukiwanych hasłach.

Metoda wyodrębniania danych źródłowych do wykorzystania w programie „AI Seed Phrase Finder”.Używanie części słów tworzących frazę początkową innej osoby w programie „Narzędzie AI Seed Phrase Finder i narzędzie do sprawdzania salda BTC dla komputera z systemem Windows”

Wykorzystując sztuczną inteligencję, proces wyszukiwania jest znacznie przyspieszony, ponieważ algorytmy AI efektywnie przetwarzają duże wolumeny danych. Program działa w trybie „AI_Target_Search_Mode” w następujący sposób:

 1. Uzyskanie danych początkowych: Użytkownik podaje adres interesującego portfela Bitcoin oraz co najmniej 6 słów z frazy początkowej w odpowiedniej kolejności. Użytkownik może także wskazać dodatkowe znane mu słowa, które wchodzą w skład tej frazy mnemonicznej i są ułożone w losowej kolejności.
 2. Generowanie listy możliwych kombinacji: Moduł generatora, korzystając z opisanych wcześniej metod, tworzy listę wszystkich możliwych kombinacji z pozostałych słów, które należy dopasować.
 3. Następnie następuje iteracja kombinacji: Moduł „AI_Target_Search_Mode” rozpoczyna przeszukiwanie kombinacji z listy, zastępując nimi brakujące słowa we frazie początkowej za pomocą modułu „AI_Validator”.
 4. Walidacja kombinacji: Każda wygenerowana kombinacja jest sprawdzana przez moduł AI_Validator, który sprawdza, czy otrzymana fraza mnemoniczna jest poprawna.
 5. Sprawdzenie frazy początkowej: jeśli wygenerowana kombinacja przejdzie weryfikację walidatora, wówczas program w trybie „AI_Target_Search_Mode” wykorzystuje otrzymaną frazę zarodkową do otwarcia portfela Bitcoin i sprawdza, czy jakikolwiek adres BTC w portfelu odpowiada temu, który wprowadził użytkownik przed uruchomieniem proces wyszukiwania. Jeśli istnieje dokładne dopasowanie, znaleziona fraza inicjująca jest uważana za kompletną i ważną, zostanie wyświetlona w odpowiednim dzienniku programu i zapisana w pliku tekstowym „Target_Checker.log”, znajdującym się w folderze „output”, który znajduje się w katalog główny z plikiem wykonywalnym programu.
 6. Wyjście wyników: Jeżeli została już znaleziona pełna i poprawna fraza inicjująca, moduł „AI_Target_Search_Mode” wyświetla ją użytkownikowi, a działanie programu w tym trybie uważa się za zakończone. Pozytywny wynik modułu „AI_Target_Search_Mode” programu „AI Seed Phrase Finder & narzędzie do sprawdzania salda BTC dla Windows PC”

Podsumowując możliwości programu AI Seed Phrase Finder w trybie „AI_Target_Search_Mode”, możemy dojść do wniosku, że każdy użytkownik może łatwo uzyskać pełny dostęp do cudzego portfela Bitcoin, poznając w dowolny sposób część słów frazę zalążkową, która z kolei jest dla niektórych osób „szczególnie interesująca”.

Metoda wyszukiwania słów tworzących frazę zalążkową dla portfela Bitcoin z rzekomo ogromnym saldem w walucie Bitcoin

Opis interfejsu programu AI Seed Phrase Finder

Po rozpakowaniu archiwum programu należy postępować zgodnie z prostymi instrukcjami, aby uruchomić program. Upewnij się, że masz aktywne połączenie z Internetem, ponieważ konieczne będzie sprawdzenie, czy wprowadzony klucz licencyjny jest ważny. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Uruchom plik AISeedFinder.exe.
 • Zarejestruj się, używając swojej nazwy użytkownika Telegramu jako loginu, aby uruchomić program.
 • Utwórz silne hasło zawierające symbole, wielkie i małe litery oraz cyfry.
 • Otwórz plik Klucz licencyjny.txt i skopiuj kod klucza.
 • Wprowadź kod klucza licencyjnego i rozpocznij korzystanie z programu.

Należy doprecyzować, że program wymaga podania loginu i hasła w celu identyfikacji użytkownika i ochrony dostępu do programu. Zapewnia to swego rodzaju dodatkową ochronę, ponieważ tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności programu dostępnych w ramach klucza licencyjnego i uzyskiwać odpowiednie wyniki.

Po zakończeniu procedury uwierzytelniania naszym oczom ukazuje się wygodny interfejs, w którym znajdują się trzy niezależne strefy przeznaczone do wizualnego wyświetlania bieżącego procesu programu. Strefy te reprezentują okna do logowania pracy modułów: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Interfejs programu zawiera także wskaźniki stanu połączenia z serwerami oraz postępu pobierania niezbędnych danych i aktualizacji modułów, a także dane kontaktowe umożliwiające kontakt z supportem, wskazany jest aktualny typ licencji oraz wyświetlane jest menu z ustawieniami programu.

Aby wyświetlić log operacji każdego modułu (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance) należy skorzystać z przycisku „OTWÓRZ”, który znajduje się obok każdego okna odpowiedniego modułu.

W jaki sposób program AI Seed Phrase Finder znajduje frazy mnemoniczne dla portfeli Bitcoin z gwarantowanym dodatnim saldem?

Pomysł stworzenia tego unikalnego oprogramowania opiera się na dość ciekawym algorytmie ze wsparciem możliwości sztucznej inteligencji, więc aby wyszukać zagubione portfele Bitcoin, program AI Seed Phrase Finder działa w następujący sposób:

 1. Pierwszy etap programu rozpoczyna się za pomocą modułu „AI_Generator”, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do masowej generacji fraz zalążkowych. Proces generowania niezbędnych danych odbywa się na najnowocześniejszym sprzęcie, co odpowiednio gwarantuje wysoką efektywność i produktywność programu.
 2. Drugi etap polega na wykorzystaniu modułu „AI_Validator”, który w czasie rzeczywistym otrzymuje listę fraz wyjściowych wygenerowanych za pomocą modułu „AI_Generator” i od razu sprawdza ich poprawność. Pozwala to wyeliminować błędnie wygenerowane frazy początkowe i przyspieszyć proces odkrywania portfeli Bitcoin z dodatnim saldem.
 3. Trzeci etap programu realizowany jest przez moduł „BTC Balance Checker”, który sprawdza „ważne frazy początkowe” pod kątem obecności dodatniego salda na portfelach powiązanych z tymi frazami mnemonicznymi. W tym celu program wykorzystuje otwarte dane blockchain zawierające informacje o saldach wszystkich adresów Bitcoin. Dzięki temu łatwo jest określić, czy w portfelu znajdują się środki powiązane z każdą wygenerowaną frazą nasionową z listy otrzymanej z modułu „AI_Validator”. Łatwo się domyślić, że interesujące użytkownika frazy mnemoniczne zapisywane są w osobnym pliku tekstowym AI_Wallets_Seed.log znajdującym się w folderze „Output”.

Interfejs programu AI Seed Phrase Finder

Na obrazach widać zrzuty ekranu wyników działania programu i otwierania portfeli Electrum przy użyciu fraz mnemonicznych znalezionych za pomocą narzędzia AI Seed Phrase Finder i narzędzia do sprawdzania salda BTC na komputerze z systemem Windows.

Logi programu „AI Seed Phrase Finder & narzędzie do sprawdzania salda BTC dla Windows PC” ze znalezionymi frazami początkowymi dla zagubionych portfeli Bitcoin

Portfele Electrum odzyskane przy użyciu fraz początkowych znalezionych przez program „AI Seed Phrase Finder i narzędzie do sprawdzania salda BTC dla komputera z systemem Windows”

Ten krótki klip wideo przedstawia główne cechy programu, a także wizualne porównanie wszystkich trzech wersji programu w zależności od rodzaju licencji i odpowiednio funkcjonalności.

W jaki sposób duża prędkość programu „AI Seed Phrase Finder” jest osiągana przy użyciu sztucznej inteligencji?

Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, program AI Seed Finder inteligentnie generuje frazy początkowe dla portfeli Bitcoin z saldem większym niż zero, co z kolei otwiera przed użytkownikami nowe możliwości finansowe. Zamiast klasycznego schematu przeszukiwania wszystkich możliwych kombinacji słów ze słownika BIP-39, program wykorzystuje model sztucznej inteligencji, który przewiduje najbardziej prawdopodobne warianty poprawnych wyrażeń mnemonicznych. Model ten opiera się na zbadanych zależnościach pomiędzy znanymi frazami początkowymi a portfelami Bitcoin, co pozwala znacząco zmniejszyć liczbę kombinacji do weryfikacji, a tym samym zwiększyć szybkość wyszukiwania i liczbę „wyników potrzebnych użytkownikowi”. Proces ten przyspiesza także równoległe przetwarzanie danych: zadanie jest dzielone na części przetwarzane na różnych serwerach, co z kolei znacznie skraca czas potrzebny na realizację zadań i w efekcie zwiększa wydajność programu.

Optymalizacja modelu sztucznej inteligencji jest integralnym krokiem w algorytmie AI Seed Phrase Finder, ponieważ umożliwia AI dostosowanie parametrów modelu w celu osiągnięcia większej szybkości i wydajności. W niektórych sytuacjach konieczne może być nawet zastosowanie lżejszych modeli i zastosowanie innych technik optymalizacyjnych w celu przyspieszenia przetwarzania danych. Szczegóły tej metody zostaną opisane w dalszej części tego artykułu.

Program wykorzystuje również wstępnie wytrenowane modele, oszczędzając czas i zasoby, które w przeciwnym razie zostałyby poświęcone na trenowanie modelu od zera. Modele takie mają już doświadczenie w przetwarzaniu dużych ilości danych, co zapewnia dużą dokładność w przewidywaniu prawidłowych kombinacji słów we frazach mnemonicznych i znacznie przyspiesza działanie programu.

Należy podkreślić, że kluczową cechą programu jest wykorzystanie różnorodnych algorytmów i metod uczenia maszynowego. Przykładowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, program może wykorzystać algorytmy genetyczne, eksplorując przestrzeń możliwych fraz i wybierając najbardziej odpowiednie opcje. Takie podejście pozwala osiągnąć optymalne rezultaty w możliwie najkrótszym czasie.

Aby wykonywać obliczenia rozproszone i wykonywać zadania na wielu serwerach, AI Seed Phrase Finder wykorzystuje tak potężne platformy, jak Apache Spark i TensorFlow. Dzięki temu możliwe jest podzielenie zadań na kilka części i wykonanie ich równolegle na kilku serwerach, co znacznie zwiększa wydajność programu.

Projekt AI Seed Phrase Finder wykorzystuje specjalistyczny sprzęt z jednostkami przetwarzania grafiki (GPU) w celu przyspieszenia obliczeń. Te wydajne procesory charakteryzują się dużą mocą obliczeniową i znaczną możliwością wykonywania zadań równoległych. Dzięki temu program jest w stanie analizować i przetwarzać ogromne ilości danych z dużą szybkością, co znacznie skraca czas potrzebny na realizację zadań, takich jak wygenerowanie i sprawdzenie aktualności ogromnej liczby fraz nasion.

Ilustracja do artykułu „W jaki sposób duża prędkość programu „AI Seed Phrase Finder” jest realizowana przy użyciu sztucznej inteligencji?”

Korzystanie z serwerów w chmurze to dodatkowy czynnik, który sprawia, że ​​AI Seed Phrase Finder nie ma sobie równych w porównaniu z jakimkolwiek innym tego typu oprogramowaniem dostępnym w Internecie i działającym wyłącznie na komputerach osobistych, gdzie użytkownik może spędzić dużo czasu na wyszukiwaniu pożądanych fraz początkowych dla BTC portfele. Serwery chmurowe zapewniają elastyczność i skalowalność zasobów, co pozwala na efektywne wykorzystanie mocy obliczeniowej do przetwarzania dużych wolumenów danych. Dzięki temu program wykorzystuje wiele serwerów do równoległego przetwarzania danych, co zapewnia maksymalną szybkość wyszukiwania poprawnej frazy początkowej zgodnie z określonymi przez użytkownika kryteriami (jest to szczególnie ważne, aby program działał w trybie „AI_Target_Search_Mode”).

Należy też szczególnie podkreślić, że ogólnie projekt AI Seed Phrase Finder to potężne narzędzie łączące algorytmy matematyczne z metodami sztucznej inteligencji, które wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, w tym serwery chmurowe z procesorami graficznymi, w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności i szybkości generowania oraz weryfikuj wszystkie frazy początkowe pod kątem ważności. Ten program ma na celu przywrócenie dostępu do zasobów cyfrowych i może być przydatny, nawet jeśli znasz tylko część frazy początkowej dla interesującego Cię portfela Bitcoin. Na przykład, jeśli masz tylko połowę kartki papieru, na której zapisano całe zdanie początkowe, lub jeśli pozostała Ci tylko część tekstu z frazą mnemoniczną, która jest uszkodzona i nie można jej zidentyfikować. Przyjrzyjmy się teraz algorytmowi programu, który obejmuje:

 • Wykorzystanie różnych technik do generowania fraz mnemonicznych z wykorzystaniem mocy sztucznej inteligencji.
 • Filtrowanie portfeli z saldem zerowym i dodatnim.

Należy także zwrócić uwagę na trzy ważne funkcje wykorzystywane podczas działania programu:

 1. Optymalizacja procesu generowania fraz mnemonicznych. Zamiast wypróbowywać wszystkie możliwe kombinacje słów ze słownika, AI Seed Phrase Finder wykorzystuje model sztucznej inteligencji. Przewiduje najbardziej prawdopodobne sekwencje na podstawie wyuczonych zależności pomiędzy frazami i portfelami Bitcoin. Dzięki temu twórcom programu udało się uniknąć występowania powtarzających się i pozbawionych znaczenia kombinacji słów.
 2. Przetwarzanie równoległe. Zadanie podzielone jest na kilka części, które przetwarzane są jednocześnie na różnych serwerach. Pozwala to zoptymalizować wykorzystanie zasobów i znacznie przyspiesza wyszukiwanie fraz nasion, które mogą otwierać portfele zawierające określoną ilość kryptowaluty.
 3. Optymalizacja algorytmu sztucznej inteligencji. Program dostosowuje zastosowany model AI uwzględniając parametry zadania oraz w zależności od stopnia skomplikowania stosuje uproszczone obliczenia i dodatkowe metody przetwarzania danych, czyli program korzysta z wcześniej wytrenowanych modeli, co pozwala przyspieszyć proces generowania prawidłowych fraz nasion w oparciu o sprawdzone modele AI, skracając tym samym czas przetwarzania danych, a dzięki zastosowaniu serwerów z jednostkami przetwarzania graficznego (GPU) program AI Seed Finder zapewnia użytkownikowi dużą prędkość pracy. To dostęp do większej mocy obliczeniowej i wydajnego przetwarzania równoległego pozwala na pracę programu na kilku węzłach jednocześnie i rozkładanie obciążenia obliczeniowego, a zastosowanie dodatkowych serwerów w chmurze pozwala na elastyczność i skalowalność systemu. Oznacza to, że gdy zajdzie taka potrzeba, program jest w stanie rozdzielić przetwarzanie danych pomiędzy kilka serwerów w celu pracy równoległej, co jest szczególnie przydatne podczas wykonywania operacji w trybie „AI_Target_Search_Mode”.

Optymalizacja algorytmu sztucznej inteligencji w programie „AI Seed Phrase Finder”.

Należy również zaznaczyć, że algorytm genetyczny AI jest ważną częścią programu, ponieważ odgrywa kluczową rolę w generowaniu fraz nasion. Jest to algorytm genetyczny oparty na zasadach doboru naturalnego i ewolucji populacji, który pozwala tworzyć losowe kombinacje początkowych fraz nasion i oceniać ich jakość według określonych kryteriów oraz skutecznie filtrować frazy mnemoniczne powiązane z portfelami Bitcoin, które mają dodatnie saldo. Przykładowo przebieg działania tego algorytmu można opisać w następujący sposób:

 • Tworzona jest losowa populacja fraz początkowych, będąca kombinacją słów (genotypów). Każdy genotyp jest następnie oceniany na podstawie tego, czy istnieje dodatnie saldo w portfelu związanym z frazą zarodkową.
 • W kolejnym etapie na podstawie ich punktacji wybierane są najlepsze genotypy. W tym celu stosuje się specjalne operatory selekcji, które preferują genotypy o najwyższej ocenie. Następnie krzyżuje się wybrane genotypy, co pozwala na utworzenie nowej generacji genotypów. Podczas krzyżowania następuje wymiana informacji genetycznej pomiędzy genotypami i powstają nowe kombinacje wyrażeń mnemonicznych.
 • Następnie przeprowadzana jest operacja mutacji, która losowo zmienia niektóre geny w nowej generacji genotypów. Pomaga to w tworzeniu różnorodności i umożliwia odkrywanie większej liczby możliwych kombinacji wyrażeń mnemonicznych.
 • Proces mutacji i krzyżowania powtarza się wielokrotnie, tworząc nowe generacje genotypów. Każde pokolenie jest poddawane ocenie i najlepsze genotypy przekazywane są następnemu pokoleniu. Algorytm AI kontynuuje obliczenia, aż zostaną spełnione określone warunki zatrzymania. Jest to konieczne, aby znaleźć określoną liczbę kombinacji słów. Algorytm genetyczny pozwala uzyskać prawidłowe frazy początkowe, które „otwierają” dostęp do „obiecujących” portfeli z „saldem niezerowym”.Ilustracja działania modułu „AI_Target_Search_Mode” służącego do generowania pełnych fraz mnemonicznych z częściowych danych wejściowych (6 słów z 12 możliwych)

Rozważmy szczegółowo przykład działania algorytmu genetycznego podczas generowania przez program fraz mnemonicznych. Załóżmy, że serwer posiada bazę danych składającą się ze 100 milionów losowo wygenerowanych fraz początkowych składających się ze słów ze słownika BIP-39. Zadaniem programu jest znalezienie ciągu słów, który „otworzy” dostęp do portfela Bitcoin z dodatnim saldem.

Na pierwszym etapie oceny każde zdanie z tej bazy będzie oceniane według określonego kryterium, jakim jest stan portfela, do którego dostęp zapewnia ta kombinacja 12 słów. Możliwe wartości salda portfela mogą być tylko „dodatnie” lub „zero”. Następnie algorytm wybiera „najlepsze” frazy mnemoniczne z dodatnim bilansem do dalszego przecięcia. Weźmy na przykład dwie najlepsze frazy początkowe i skrzyżujmy je, zamieniając części genotypów. Po połączeniu następuje kolejna procedura mutacyjna, w wyniku której część genów w nowych genotypach w sposób losowy ulega zmianom. Na przykład jedno ze słów w oryginalnej frazie można losowo zastąpić innym. W ten sposób program tworzy nową generację fraz mnemonicznych, które są oceniane przez algorytmy sztucznej inteligencji na podstawie stanu portfela. Najlepsze frazy mnemoniczne przekazywane są następnemu pokoleniu i proces ten powtarza się od nowa. Stan początkowy modułu oprogramowania od chwili jego aktywacji polega na sprawdzeniu świeżych zbiorów populacji fraz początkowych, które zostały wyselekcjonowane przez algorytm genetyczny w celu testowania nowej populacji fraz mnemonicznych. Program ten implementuje metody uczenia maszynowego w celu wyszukiwania fraz początkowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Techniki uczenia maszynowego, takie jak sieci neuronowe lub algorytmy uczenia się przez wzmacnianie, służą do tworzenia modeli, które na podstawie dostępnych danych mogą „przewidywać prawidłowe frazy początkowe”.

Recenzja narzędzia AI Seed Phrase Finder i narzędzia do sprawdzania salda BTC na komputer z systemem Windows

Proces uczenia modelu rozpoczyna się od zbioru danych zawierającego znane prawidłowe frazy mnemoniczne i odpowiadające im salda portfela. Dane te są podzielone na zbiory uczące i testowe. Sieć neuronowa jest tworzona przy użyciu warstw neuronów, które pobierają dane wejściowe, takie jak słowa frazy początkowej, i generują prognozę (prawdopodobnie saldo portfela). Neurony w warstwach połączone są „tzw. wagami”, które określają stopień wpływu każdego neuronu na kolejną warstwę. W miarę uczenia sieci neuronowej wagi są dostosowywane w celu zminimalizowania błędu przewidywania. W tym celu optymalizowana jest funkcja straty, która mierzy różnicę pomiędzy wartościami przewidywanymi i rzeczywistymi.

Po zakończeniu uczenia model można wykorzystać do przewidywania salda portfela w oparciu o nowe frazy początkowe. Na przykład, jeśli program wygenerował nową frazę mnemoniczną, wówczas taki model może przewidzieć prawdopodobne dodatnie saldo portfela.

Załóżmy, że mamy zestaw danych składający się z fraz początkowych i odpowiadających im sald portfela. Podzieliliśmy te dane na zbiór uczący (80% danych) i zbiór testowy (20% danych). Następnie rozwijamy sieć neuronową składającą się z kilku warstw neuronów. Warstwa wejściowa otrzymuje słowa oryginalnych fraz, warstwy ukryte przetwarzają te informacje, a warstwa wyjściowa przewiduje, czy saldo portfela będzie większe od zera. Następnie trenujemy model, dostarczając zestaw danych szkoleniowych jako dane wejściowe i dostosowując wagi sieci neuronowej, aby zminimalizować błąd przewidywania. Powtarzamy ten proces kilka razy, stosując technikę optymalizacji znaną jako stochastyczne opadanie gradientu.

Po wytrenowaniu modelu testujemy jego dokładność na testowym zbiorze danych. Wprowadzamy zestaw danych testowych do modelu jako dane wejściowe i porównujemy przewidywaną równowagę z wartością rzeczywistą. Na przykład model przewiduje „dodatnie” saldo frazy początkowej i porównuje je z rzeczywistym saldem w portfelu Bitcoin.

Korzystanie z metody programowania genetycznego w celu wyszukiwania prawidłowych fraz nasion za pomocą sztucznej inteligencji

Programowanie genetyczne to technika wykorzystująca algorytmy genetyczne w programie modułu generatora sztucznej inteligencji. Metoda ta umożliwia tworzenie nowych fraz początkowych bez konieczności ręcznej konfiguracji. Proces programowania genetycznego rozpoczyna się od utworzenia losowej populacji programów, które są w stanie wygenerować początkowe frazy mnemoniczne. Takie Programy prezentowane są w formie drzew, gdzie każdy węzeł odpowiada operacji lub funkcji. Każdy program jest następnie oceniany według z góry określonego kryterium, np. sprawdzania salda portfela pod kątem wartości dodatniej. Wyższe oceny otrzymują programy generujące frazy początkowe z dodatnim saldem. Ponadto podczas operacji crossover wybrane programy są łączone poprzez wymianę części ich drzew.

Na przykład jeden program może przekazać innemu funkcję generującą frazę mnemoniczną. Następnie przeprowadzana jest operacja mutacji, podczas której w nowych programach niektóre części drzew są losowo zmieniane. Na przykład jeden z programów może losowo dodać nową operację do swojego drzewa. Oprócz tego istnieją inne metody tworzenia prawidłowych fraz początkowych przy użyciu sztucznej inteligencji.

Metody generowania fraz mnemonicznych w celu uzyskania dostępu do utraconych portfeli Bitcoin

Jak wspomniano wcześniej, AI Seed Phrase Finder wykorzystuje różne metody do tworzenia unikalnych fraz mnemonicznych w celu uzyskania dostępu do utraconych portfeli Bitcoin z dodatnim saldem. Łączy i uzupełnia podstawowe modele z generatorami, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Utworzona baza danych jest następnie wprowadzana do sieci neuronowej, która wykorzystuje uczenie maszynowe do oceny i selekcji najlepszych fraz. W rezultacie wyszkolony model może przewidzieć optymalne kombinacje słów, aby przywrócić dostęp do utraconych portfeli Bitcoin. W trakcie działania programu krzyżowane są ze sobą następujące metody AI, aby osiągnąć pożądany rezultat:

 1. Wykorzystanie sieci neuronowych. Model ten jest stosowany głównie w algorytmach uczenia maszynowego. Na przykład sieci neuronowe pomagają stworzyć model szacujący prawdopodobieństwo, że kombinacja słów będzie poprawną frazą zalążkową, dającą dostęp do salda portfela kryptowalut. Zazwyczaj do szkolenia sztucznej inteligencji wykorzystywane są duże ilości danych. System, biorąc pod uwagę podane parametry, samodzielnie wyszukuje złożone wzorce i zależności, a następnie na ich podstawie wybiera właściwe ciągi wyrazów.
 2. Algorytmy optymalizacyjne. Należą do nich opisany wcześniej algorytm genetyczny. Istnieją również opcje optymalizacji wykorzystujące strategie gradientowe i ewolucyjne. Wszystkie te algorytmy działają w jednym celu – znalezieniu optymalnej kombinacji słów w frazach źródłowych.
 3. Przetwarzanie języka naturalnego to proces analizowania wzorców mowy naturalnej przy użyciu słowników i źródeł informacji. Dzięki temu możliwe jest przetworzenie informacji tekstowych, na podstawie których można utworzyć frazy początkowe. Nasz program wykorzystuje metodologię opartą na tworzeniu modelu, który może oszacować prawdopodobieństwo „sukcesu” dla każdej kombinacji słów, np. czy można ją wykorzystać do uzyskania dostępu do salda portfela kryptowalut.
 4. Głębokie uczenie się to technika wykorzystująca sieci neuronowe do tworzenia złożonego systemu. Gotowy model jest w stanie przeanalizować i zrozumieć strukturę i semantykę fraz źródłowych. Różni się od konwencjonalnego uczenia się opartego na sieciach neuronowych głębszym podejściem i pomaga znaleźć prawidłowe frazy początkowe przy użyciu głębokiego uczenia się, aby automatycznie identyfikować pasujące cechy z bazy danych i tworzyć gotowe przewidywania wyników.
 5. Strategie ewolucyjne to jeden z rodzajów optymalizacji wykorzystujący proces doboru naturalnego. Są częścią programowania genetycznego i mają na celu znalezienie niezbędnych fraz mnemonicznych poprzez poprawę puli genów populacji za pomocą operatorów genetycznych. Strategie ewolucyjne pozwalają skutecznie eksplorować przestrzeń możliwych fraz zalążkowych i znajdować najlepsze kombinacje słów.
 6.  Analiza zasobów leksykalnych i tekstowych doskonale wpisuje się w proces przetwarzania języka naturalnego. Model ładuje dużą ilość informacji tekstowych, takich jak książki, artykuły i strony internetowe. Za pomocą sztucznej inteligencji analizowane są popularne słowa i sekwencje, z których z dużym prawdopodobieństwem można ułożyć frazy zalążkowe używane przez użytkownika podczas tworzenia swojego portfela Bitcoin (przykładowo fraza zalążkowa składająca się z imion biblijnych apostołów, taka jak: „ Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judasz” lub frazę mnemoniczną składającą się z nazw planet Układu Słonecznego, na przykład: „Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun”).
 7. Analiza semantyczna: Sztuczna inteligencja wykorzystuje techniki przetwarzania języka naturalnego w celu określenia relacji semantycznych między słowami i tworzenia modeli szacujących prawdopodobieństwo, że określone kombinacje słów będą frazą mnemoniczną, jak w poprzednim przykładzie.
 8. Analiza społecznościowa: sztuczna inteligencja pobiera i analizuje dane z sieci społecznościowych, forów i innych platform internetowych w celu określenia popularnych tematów, zainteresowań lub preferencji użytkowników. Podobnie jak w przypadku pozostałych opcji, do dalszego szkolenia i selekcji obiecujących fraz wykorzystywana jest gotowa baza danych do generowania fraz początkowych.
 9. Analiza skupień: system dzieli informacje na powiązane skupienia. Dlaczego konieczne jest dzielenie fraz na podobne grupy? Pomaga to zidentyfikować wzorce i najczęściej występujące frazy w już znanych prawidłowych frazach źródłowych.
 10. Analiza starych i pustych portfeli. Program wyszukuje informacje z bazy danych. Badane są znane portfele Bitcoin z dostępnymi danymi. Pomaga to odkryć wzorce we frazach mnemonicznych, które można wykorzystać do znalezienia „fraz początkowych” dla nieznanych wcześniej portfeli z dodatnim saldem. Do programu ładowane są słowniki i bazy danych zawierające znane frazy źródłowe i powiązane z nimi sekwencje. Na przykład system może porównać wygenerowane kombinacje ze znanymi wzorcami lub wykorzystać wzorce do znalezienia podobnych wartości.
 11. Algorytm analizy wzorców opiera się na wzorcach i wzorcach znalezionych w bazach danych. Sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać powtarzające się kombinacje słów, które znajdują się w znanych już portfelach z saldami. Ponadto w celu przyspieszenia procesu stosuje się przetwarzanie równoległe. Technika ta, jak wspomniano wcześniej, polega na podzieleniu zadania na kilka etapów. Zliczanie i jednoczesne przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu nowoczesnych, wyspecjalizowanych urządzeń wieloprocesorowych (ASIC) oraz serwerów chmurowych z procesorami graficznymi.
 12. Wyszukiwarka fraz AI Seed może korzystać z buforowania wyników poprzednich obliczeń, aby przyspieszyć kolejne zapytania. Przykładowo, jeśli program wcześniej sprawdził frazę zarodkową i stwierdził, że portfel, który „otworzył” nie ma dodatniego salda, wynik tego sprawdzenia zostaje zapisany w pamięci podręcznej. W przypadku ponownego żądania tej samej frazy początkowej program może natychmiast zwrócić zapisany wynik, pomijając potrzebę ponownego sprawdzania. (Pamięć podręczna zostanie zresetowana po ponownym uruchomieniu programu, ponieważ w tym czasie mogły nastąpić zmiany w saldzie portfela).
 13. Optymalizacja czasu realizacji. System skraca czas potrzebny na wdrożenie wszystkich algorytmów. Ułatwia to znalezienie fraz początkowych, ponieważ obliczenia są szybsze. Na przykład program może wykorzystywać wydajne struktury danych lub algorytmy redukcji złożoności, aby przyspieszyć proces.
 14. Adaptacyjne ustawienia parametrów: AI Seed Finder wykorzystuje mechanizm adaptacyjnych ustawień parametrów algorytmu podczas pracy. Przykładowo potrafi dynamicznie dopasowywać parametry algorytmów w zależności od charakterystyki danych wejściowych czy aktualnego stanu systemu. Takie podejście pozwala na optymalizację wydajności i efektywności programu w czasie rzeczywistym, co jest ważne dla użytkowników. To unikalne oprogramowanie wyróżnia się także tym, że może współpracować z gotowymi modelami i algorytmami sztucznej inteligencji. Modele te są elastyczne i zapewniają użytkownikowi osiągnięcie oczekiwanego rezultatu w możliwie najkrótszym czasie.

Ostatecznie program ten jest potężnym narzędziem, które łączy algorytmy i techniki sztucznej inteligencji wykorzystując serwery wyposażone w procesor graficzny, aby osiągnąć maksymalną prędkość generowania unikalnych fraz mnemonicznych. Zwroty te z kolei zapewniają użytkownikowi dostęp do portfeli Bitcoin z dodatnim saldem.

Dlaczego wyszukiwarka fraz początkowych AI z AI jest lepsza niż metoda Brute Force?

Narzędzie AI Seed Phrase Finder i narzędzie do sprawdzania salda BTC opiera się na sztucznej inteligencji i ma kilka zalet w porównaniu z podobnymi programami, które wykorzystują metodę brute-force do wyszukiwania fraz mnemonicznych:

 1. Wydajność: wyszukiwarka fraz początkowych AI wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i sieci neuronowe w celu optymalizacji procesu odkrywania fraz początkowych. Potrafi uczyć się na dużych ilościach danych i znajdować wzorce, co pozwala na skuteczniejsze i szybsze wyszukiwanie niż metody brute-force.
 2. Krótszy czas wyszukiwania: AI-Seed Finder może wykorzystać informacje, które już posiadasz na temat fraz początkowych, aby zoptymalizować proces wyszukiwania. Uwzględnia prawdopodobieństwo użycia poszczególnych słów we frazach początkowych i dzięki temu skraca czas wyszukiwania, zwiększając szanse na znalezienie prawidłowej frazy początkowej dla portfeli BTC.
 3. Możliwość adaptacji: AI Seed Finder można przeszkolić i dostosować do nowych danych i zmieniających się warunków. Może ulepszyć swoje algorytmy i strategie wyszukiwania w oparciu o swoje doświadczenie, dzięki czemu z czasem stanie się bardziej wydajne i dokładne.

Przy obliczaniu szybkości wyboru frazy początkowej na tym samym sprzęcie na dokładność obliczeń wpływa wiele czynników: złożoność frazy mnemonicznej, liczba dostępnych kombinacji, moc sprzętu i wydajność programu. Jednak dzięki optymalizacji i wykorzystaniu sztucznej inteligencji AI Seed Phrase Finder może znacznie przyspieszyć proces wyszukiwania w porównaniu do innych programów opartych na metodach brute-force. Może na przykład wykorzystać wcześniejsze dane, aby zawęzić zakres wyszukiwania i zmniejszyć liczbę kombinacji, co skutkuje szybszym dopasowaniem.

Alternatywa dla „metody Brute Force” polegającej na wybieraniu fraz początkowych dla portfela Bitcoin za pomocą narzędzia AI Seed Phrase Finder

Ogólnie rzecz biorąc, AI Seed Phrase Finder i narzędzie do sprawdzania salda BTC dla komputerów z systemem Windows, oparte na algorytmach AI, oferują bardziej wydajne i zoptymalizowane podejście do wyszukiwania fraz początkowych i sprawdzania salda masy w portfelach BTC. Narzędzie to może znacznie skrócić czas wyszukiwania i zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnego znalezienia oryginalnej frazy, dzięki czemu jest lepsze od innych programów, które używają brutalnej siły do ​​generowania kombinacji słów tworzących oryginalną frazę mnemoniczną.

Przyjrzyjmy się bliżej metodom używanym przez AI_Seed_Phrase_Finder do tworzenia fraz źródłowych i wyjaśnijmy ich znaczenie:

 • Rekurencyjne sieci neuronowe (RNN) służą do analizy danych sekwencyjnych, w tym tekstów. Sieci te są w stanie przechwytywać zależności i kontekst między słowami we frazach początkowych, umożliwiając wyszukiwarce fraz początkowych AI znalezienie najbardziej prawdopodobnych fraz mnemonicznych, które odblokowują portfele Bitcoin z dodatnim saldem.
 • Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) służą do przetwarzania obrazów z danymi tekstowymi znalezionymi w Internecie. Skutecznie rozpoznają lokalne wzorce i cechy tekstu, co pomaga AISeedFinder tworzyć prawidłowe frazy mnemoniczne z maksymalnym prawdopodobieństwem, że zostaną one powiązane z portfelami Bitcoin z dodatnim saldem.
 • Głębokie uczenie wykorzystuje głębokie sieci neuronowe do wydobywania funkcji wysokiego poziomu z poprzednich danych. Pomaga to programowi znaleźć bardziej złożone i ukryte zależności we frazach początkowych, poprawiając ich jakość i dokładność przed sprawdzeniem w module walidacji. Pakiet oprogramowania wykorzystuje także metody programowania ewolucyjnego, aby znaleźć optymalne parametry modeli AI oraz poprawić ich wydajność i dokładność. Aby przewidzieć prawdopodobieństwo pojawienia się określonych fraz we frazach początkowych, AI Seed Phrase Finder korzysta z sieci Bayesa w oparciu o dane statystyczne, które są stale aktualizowane w miarę generowania nowych fraz.
 • Maszyna wektorów nośnych (SVM) służy do analizowania i klasyfikowania wyrażeń źródłowych na podstawie ich unikalnych cech i właściwości. Z drugiej strony algorytmy grupowania służą do grupowania fraz początkowych na podstawie ich podobieństw i podobieństw, umożliwiając wydajne przetwarzanie i analizę dużych ilości danych.
 • AI Seed Phrase Finder wykorzystuje drzewa decyzyjne do klasyfikowania danych na podstawie sekwencji logicznych decyzji. Po pierwsze, metoda ta służy do analizy i klasyfikacji fraz nasion na podstawie ich cech i właściwości. Algorytmy losowego lasu łączą następnie wiele drzew decyzyjnych, aby uzyskać dokładniejszą klasyfikację danych. Dzięki temu AISeedPhraseFinder może poprawić dokładność predykcyjną podczas wybierania słów w celu utworzenia prawidłowych „fraz mnemonicznych” dla portfeli z szacowanym dodatnim saldem.

Cały ten AI Seed-Finder wykorzystuje różne techniki, które pozwalają mu efektywnie analizować ogromne ilości danych w celu znalezienia przydatnych dla użytkownika fraz. Połączenie różnych podejść pozwala osiągnąć maksymalną wydajność programu.

Znalezienie w Internecie opinii użytkowników na temat pracy programu AI Seed Finder jest prawie niemożliwe, ponieważ nikt nie będzie chciał ujawnić swojej tożsamości ze względu na prywatność i opublikować raportu na temat wyszukiwania frazy początkowej dla portfela z duże saldo BTC w sieciach społecznościowych. Nie ma znaczenia, czy użytkownik był pierwotnym właścicielem portfela, czy też początkowe dane do odgadnięcia frazy początkowej otrzymał od osoby trzeciej.

Trzeba mieć świadomość, że w trosce o bezpieczeństwo osobiste żaden użytkownik programu nie będzie otwarcie twierdził, że udało mu się stać posiadaczem określonej ilości kryptowaluty za pomocą tego „programu”.

Wyliczanie kluczy do portfeli Bitcoin za pomocą AI

W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych użytkowników w programie AI Seed Phrase Finder?

Twórcy narzędzia AI Seed Phrase Finder i narzędzia do sprawdzania salda BTC dla komputerów z systemem Windows gwarantują absolutną poufność i ochronę wyników wszystkich modułów, które użytkownik otrzymuje w logach generatora, walidatora i modułu sprawdzania salda.

W celu wygodnego i niezawodnego rejestrowania pracy serwerów obliczeniowych obsługujących działanie programu AI Seed Phase Finder oraz umożliwienia użytkownikowi podglądu aktualnego stanu pracy, wykorzystywane są następujące zaawansowane technologie i metody:

 • Wielowątkowość: algorytm programu skutecznie zarządza serwerami obliczeniowymi i modułami oprogramowania, uruchamiając każdy z nich w osobnym wątku. Pozwala to na równoległe wykonywanie różnych zadań, takich jak generowanie frazy początkowej, sprawdzanie i obliczanie dodatniego salda. Pozwala to na najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów serwera i skraca czas jego działania.
 • Asynchroniczny: Metoda programowania asynchronicznego służy do przetwarzania dużych ilości danych i wykonywania operacji po stronie serwera. Pozwala to na wykonywanie wielu zadań jednocześnie, bez blokowania głównego wątku programu. Na przykład moduł generatora fraz mnemonicznych działa asynchronicznie, generując frazy początkowe równolegle z innymi niezbędnymi operacjami. W rezultacie wydajność programu ulega znacznej poprawie, a czas oczekiwania na wyniki ulega skróceniu.
 • Do rejestrowania logów programu wykorzystywane są specjalne biblioteki przeznaczone do tego celu. Biblioteki takie pozwalają na rejestrację informacji o działaniu programu, m.in. wygenerowanych fraz, wyników weryfikacji oraz dodatniego salda. Logi zapisywane są w plikach tekstowych znajdujących się w folderze „Wyjście”. Dzięki temu użytkownik w każdej chwili może przeglądać logi pracy modułów i zapoznać się z listą wszystkich fraz nasion otrzymanych w wyniku działania programu.
 • Analiza dużych ilości danych zwykle wymaga użycia buforowania. Na przykład wyniki generatora fraz mnemonicznych są tymczasowo przechowywane w buforze, a następnie partiami zapisywane w dzienniku programu i przesyłane do walidatora i narzędzia kontroli fraz źródłowych. Takie podejście optymalizuje wydajność programu i zmniejsza obciążenie serwera.
 • Monitoring: System monitorowania służy do śledzenia aktualnego stanu programu i serwerów, co pozwala użytkownikowi otrzymywać w czasie rzeczywistym statystyki działania programu, takie jak szybkość tworzenia i weryfikacji frazy początkowej, a także obserwować bieżące wyniki modułu. Pomaga to szybko reagować na wszelkie problemy i zapewnia bezawaryjną pracę programu.

Wszystkie te metody i przydatne techniki pozwalają skutecznie monitorować wydajność serwerów obliczeniowych i płynnie rejestrować działania programu AI Seed Finder Tool, pozwalając użytkownikowi w każdej chwili na przejrzenie logu i zapoznanie się z listą wygenerowanych fraz nasion, oraz może także uzyskać aktualne informacje o aktualnym stanie bieżących działań programu.

Narzędzie AI Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool składa się z dwóch głównych komponentów: części klienckiej instalowanej na urządzeniu użytkownika oraz części serwerowej działającej na serwerach wirtualnych. Część kliencka programu udostępnia użytkownikowi graficzny interfejs umożliwiający wprowadzenie danych początkowych w celu wyszukania frazy początkowej w trybie „AI_Target_Search_Mode” i rozpoczęcia procesu wyszukiwania. Program odpowiada także za szyfrowanie i przesyłanie danych pomiędzy częścią kliencką a serwerem. Część kliencka wykorzystuje klucz licencyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników.

Większość procesów programu realizowana jest na serwerach, gdzie przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji odbywa się tworzenie, przetwarzanie i badanie fraz mnemonicznych z frazami początkowymi niezbędnymi do przywrócenia dostępu do interesującego użytkownika portfela bitcoin. Backend wykorzystuje potężne algorytmy i sztuczną inteligencję, aby zapewnić szybki proces wyszukiwania z największą możliwą szybkością.

Podczas działania programu część kliencka odszyfrowuje informacje otrzymane z serwerów za pomocą specjalnego klucza utworzonego na podstawie loginu i klucza licencyjnego podczas pierwszego uruchomienia programu na komputerze użytkownika. Należy zaznaczyć, że bezpieczeństwo danych użytkowników odgrywa kluczową rolę. Klucz licencyjny służy do szyfrowania i deszyfrowania danych przesyłanych pomiędzy częścią kliencką a serwerem, a także do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych i korzystaniu z programu przez osoby trzecie bez odpowiedniej licencji.

Aby zapewnić poufność danych każdego użytkownika naszego programu, stosowana jest technologia szyfrowania. Każdy moduł działa w izolowanym środowisku, w którym wszystkie dane, w tym wygenerowane frazy mnemoniczne, zweryfikowane adresy i wyniki pośrednie, są szyfrowane przy użyciu silnych algorytmów szyfrowania. Ważne operacje związane z masowym generowaniem, walidacją i weryfikacją dodatnich sald na portfelach przeprowadzane są na zdalnym, zaawansowanym technologicznie sprzęcie. Tak naprawdę jest to cały klaster serwerów o wysokiej wydajności i potężnych zasobach obliczeniowych. Sprzęt ten jest specjalnie skonfigurowany, aby skutecznie wykonywać wszystkie niezbędne operacje.

Przypomnijmy, że na komputerze użytkownika instalowane jest narzędzie AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker dla aplikacji Windows PC, które zapewnia wygodne monitorowanie dziennika operacji modułów AI, a także zapewnia niezawodne szyfrowanie i deszyfrowanie danych. Oznacza to, że wyniki programu są dla Ciebie dostępne, ale główne przetwarzanie danych odbywa się na zdalnym sprzęcie. Dzięki temu Twój komputer nie będzie mocno obciążony i nie będzie wymagał dużych zasobów obliczeniowych do wykonania wszystkich operacji.

Należy pamiętać, że wszystkie dane przesyłane pomiędzy Twoim komputerem a zdalnym sprzętem są szyfrowane przy użyciu niezawodnych algorytmów i klucza licencyjnego. Dzięki temu Twoje dane są bezpieczne i chronione przed nieuprawnionym dostępem. Dzięki zastosowaniu klucza licencyjnego i specjalnego algorytmu szyfrowania danych, narzędzie AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker dla komputera z systemem Windows niezawodnie chroni wszystkie wyniki działania programu na Twoim komputerze. Użytkownik może przeglądać te wyniki w logach znajdujących się w katalogu „Output”.

Tym samym korzystanie z programu AI Seed Phrase Finder gwarantuje całkowitą poufność i bezpieczeństwo Twoich danych. Wszystkie wyniki modułu są dostępne wyłącznie dla Ciebie, a lista fraz mnemonicznych umożliwiających dostęp do portfeli Electrum Bitcoin z dodatnim saldem będzie używana tylko przez Ciebie.

Recenzja narzędzia AI Seed Phrase Finder i narzędzia do sprawdzania salda BTC na komputer z systemem Windows

Rodzaje licencji programów i dostępne tryby wyszukiwania fraz początkowych

Jak już zrozumiałeś z powyższych informacji, program AI Seed Phrase Finder wykorzystuje nowoczesny sprzęt, który może jednocześnie przetwarzać dużą ilość danych. Każdemu użytkownikowi przydzielana jest określona ilość zasobów obliczeniowych, takich jak czas procesora i pamięć, w celu wykonania zadania polegającego na wyszukiwaniu „pozytywnych fraz początkowych”. Oznacza to, że każdy użytkownik otrzymuje wystarczającą ilość zasobów, aby efektywnie uruchomić program, niezależnie od łącznej liczby użytkowników.

Przykład wykorzystania programu „AI Seed Phrase Finder” do masowej selekcji fraz mnemonicznych dla zagubionych portfeli Bitcoin

Skalowalność: Sprzęt, na którym działa oprogramowanie narzędzia AI Seed Finder, jest skalowalny, co oznacza, że ​​jest w stanie zwiększyć swoją wydajność i wykorzystać dodatkowe zasoby zgodnie z wymaganiami. Jeśli liczba użytkowników wzrasta, program automatycznie dostosowuje się i przydziela każdemu użytkownikowi więcej zasobów do przetwarzania zadań. Dzięki temu niezależnie od liczby użytkowników i rodzaju posiadanej przez nich licencji, oprogramowanie AI Seed Phrase Finder zapewnia stabilną i wydajną pracę.

Optymalizacja algorytmów: Twórcy projektu AI Seed Phrase Finder stale ulepszają algorytmy wyszukiwania, aby zapewnić szybkie i dokładne działanie programu. Pozwala to efektywnie wykorzystać dostępne zasoby i osiągnąć wysoką wydajność nawet przy dużej liczbie użytkowników.

Zespół programistów jest odpowiedzialny za planowanie zasobów obliczeniowych i rozdzielanie zadań wyszukiwania nasion dla każdego użytkownika. Zapewniają niezbędną moc obliczeniową i zasoby, aby cały system działał sprawnie. Koszt korzystania z programu AI Seed Finder jest zależny od wybranego rodzaju licencji, a w celu jej zakupu należy skontaktować się z menadżerem poprzez komunikator Telegram pod linkiem: https://t.me/ai_seed_finder

Kupując dowolny rodzaj licencji na korzystanie z programu „AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker Tool for Windows PC” użytkownik płaci za wypożyczenie sprzętu komputerowego, który zawiera określony zestaw funkcji oraz moc obliczeniową niezbędną do normalnego obsługa programu w wybranym planie taryfowym. Nie da się zatem obniżyć kosztów korzystania z programu wskazanych w cenniku, gdyż jest to bezpośrednio powiązane z kosztem energii. Z tego samego powodu nie jest możliwe udostępnienie bezpłatnej wersji demonstracyjnej, ale jednocześnie każdy, kto chce przetestować działanie programu, ma możliwość zakupu licencji na „Lekką” wersję programu.

Porównanie dwóch wersji programu „AI Seed Phrase Finder” pod względem obciążenia komputera

Ilustracja pracy programu „AI Seed Phrase Finder”

Należy doprecyzować, że w uproszczonej wersji programu „AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker Tool for Windows PC” każdy użytkownik otrzymuje niewielką ilość zasobów obliczeniowych, na które składają się czas procesora i pamięć, do wykonania zadania wyszukiwania fraz źródłowych. Kupując licencje Premium lub VIP, każdemu użytkownikowi przydzielane jest znacznie więcej zasobów do wykonywania bardziej złożonych zadań, jak np. korzystanie z modułu AI_Target_Search_Mode. Jeśli liczba użytkowników wzrośnie, program przydziela więcej zasobów do przetwarzania zadań każdego użytkownika, aby zapewnić stabilną i wydajną pracę.

Na jednym komputerze można uruchomić dowolne dwie wersje programu z trzech możliwych z odpowiednimi kluczami licencyjnymi. Aby uzyskać optymalne wyniki, zaleca się ciągłe używanie tej aplikacji na komputerze osobistym lub na serwerze zdalnym.

Jak być może zauważyłeś w filmie na początku tego artykułu, oprogramowanie AI Seed Finder obsługuje trzy różne typy licencji na korzystanie z tego produktu:

 1. Opcja licencji „Lekka” zapewnia możliwość korzystania z programu wyłącznie w trybie sztucznej inteligencji (AI). Pozwala to na znalezienie fraz kluczowych dla portfeli z dodatnim saldem, jednak proces ten może się nieco opóźnić. Ten typ licencji jest zoptymalizowany do pracy na sprzęcie o ograniczonych zasobach obliczeniowych. Wersja „Lite” jest rodzajem wersji demonstracyjnej programu, za pomocą której można wykryć wystarczającą liczbę fraz kluczowych z dodatnim saldem w okresie ważności tej licencji.
  Koszt licencji „Lite” wynosi 0,0128 BTC miesięcznie. Jest to swego rodzaju wersja demonstracyjna programu, aby móc osobiście zapoznać się z jego ogromnym potencjałem i przejąć w posiadanie losową ilość kryptowaluty znalezionej na porzuconych portfelach, dla których program znajdzie frazy początkowe do ich otwarcia.
 2. Licencja Premium z ulepszonym trybem AI_Mode zapewnia możliwość korzystania z trybu masowego wyszukiwania fraz mnemonicznych dla portfeli Bitcoin, które mają dodatnie saldo przy dużej prędkości. Dlatego też temu typowi licencji przydzielana jest wystarczająca ilość zasobów do wygodnego i efektywnego korzystania z programu. Istotnym czynnikiem jest łączna liczba „ważnych fraz początkowych” znalezionych w okresie ważności danej licencji. Na podstawie statystyk twórcy mówią o możliwości otrzymania kilkudziesięciu razy większej liczby fraz mnemonicznych i znacznie szybszej pracy przy korzystaniu z licencji Premium z ulepszonym trybem AI_Mode w porównaniu z licencją Light. Koszt tej licencji wynosi 0,0512 BTC miesięcznie. Ten rodzaj licencji jest zalecany do stosowania przez osoby, które mają możliwość korzystania z programu przez całą dobę w celu wyszukiwania fraz początkowych i dzięki temu uzyskują dostęp do ogromnej liczby portfeli Bitcoin z dodatnimi saldami. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że plik „AI_Wallets_Seed.log” będzie zawierał ogromną liczbę fraz początkowych dla portfeli Bitcoin z dodatnimi saldami. Liczba ta będzie rosła każdego dnia w okresie ważności klucza licencyjnego. Dlatego użytkownicy tego typu licencji będą musieli „poświęcić wystarczająco dużo wysiłku i czasu osobistego”, aby przeprowadzić ogromną liczbę operacji, aby wypłacić środki ze wszystkich portfeli, dla których program znajdzie frazy początkowe. Pamiętaj, że będziesz musiał to zrobić sam!
 3. Taryfa „Premium” z funkcją „AI_Target_Search_Mode” oferuje wszystkie funkcje dostępne w taryfie „Premium”. Ponadto ten typ licencji nadaje priorytet mocy obliczeniowej, aby szybko wyszukiwać identyfikator w określonych przez użytkownika „ograniczonych warunkach wyszukiwania”. Zawiera wszystkie dostępne funkcje programu i zapewnia wysoką wydajność poprzez maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów obliczeniowych naszego sprzętu. Tryb ten przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą odzyskać dostęp do swoich utraconych bitcoinów wykorzystując częściowe dane źródłowe do procedur wyszukiwania. Korzystanie z tej licencji jest zalecane tylko wtedy, gdy użytkownik ma pewność, że przywracając dostęp do interesującego go portfela, będzie mógł pozyskać aktywa, które obecnie mają znaczną wartość rynkową.

Cena „Licencji Premium” z funkcją „AI_Target_Search_Mode” wynosi 0,256 BTC miesięcznie. Ten typ licencji jest zalecany dla tych użytkowników, którzy doskonale wiedzą, co otrzymają w wyniku korzystania z tego programu.

Recenzja narzędzia AI Seed Phrase Finder i narzędzia do sprawdzania salda BTC na komputer z systemem Windows

Minimalne wymagania systemowe umożliwiające uruchomienie narzędzia AI Seed Phrase Finder na komputerze z systemem Windows

Dla jak najefektywniejszej pracy programu zaleca się korzystanie z komputera z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości taktowania co najmniej 1,6 GHz. Dodatkowo potrzebne będą 4 GB pamięci RAM dla wersji 64-bitowej lub 2 GB pamięci RAM dla wersji 32-bitowej. Program wymaga również co najmniej 40 GB wolnego miejsca na dysku twardym do przechowywania dzienników generatora i walidatora. Dodatkowo do poprawnego wyświetlania i funkcjonalności programu wymagany jest ekran oraz podsystem graficzny. Wyszukiwarka fraz AI Seed jest kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows w wersji 7 i nowszych. Aby zapewnić stabilną pracę programu potrzebne jest także stabilne łącze internetowe o szybkości co najmniej 20 Mbit/s.

Zalecenia od programistów

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, korzystając z narzędzia AI Seed Phrase Finder, należy pamiętać o kilku wskazówkach:

 1. W pierwszej kolejności zdecydowanie zaleca się utworzenie nowego portfela Bitcoin z wykorzystaniem rozszerzonej frazy początkowej (uzupełnionej w momencie jej tworzenia o dowolne słowa użytkownika), na którą będą mogły zostać przelane środki znalezione za pomocą programu. Pomoże to zabezpieczyć nabyty majątek. Jedną ze skutecznych metod poprawy bezpieczeństwa portfela Electrum Bitcoin jest uzupełnienie frazy początkowej specjalnymi słowami. Film opublikowany wcześniej w tym artykule pokazuje przykład, jak można to łatwo zrobić.
 2. Gdy moduł „sprawdzenie salda” wykryje frazę mnemoniczną dla portfela Bitcoin z dodatnim saldem, zaleca się natychmiastowe podjęcie decyzji o dalszych działaniach z tym portfelem, aby uniknąć możliwości przeniesienia znalezionych aktywów kryptowalut na adres Bitcoin należący do strona trzecia. Aby to zrobić, musisz odwołać się do poprzedniego akapitu. przez innego użytkownika. Przyczyn takiego stanu rzeczy nie trzeba wyjaśniać!
 3. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się ciągłe działanie narzędzia AI Seed Phrase Finder, ponieważ podstawowe zasady działania programu opierają się na wykorzystaniu wstępnie wytrenowanych modeli opracowanych przy użyciu algorytmów genetycznych. Oszczędza to czas i zasoby obliczeniowe, które są zwykle wymagane do pełnego wytrenowania modelu od zera. Przy każdym uruchomieniu programu populacja fraz mnemonicznych uzyskana w wyniku algorytmu genetycznego jest porównywana z wcześniej pomyślnymi populacjami fraz początkowych, które zostały wybrane przez sieć neuronową w celu testowania nowych populacji fraz.

  Im dłużej program działa nieprzerwanie, tym większa jest szybkość wyszukiwania „poprawnych fraz mnemonicznych”, za pomocą których można otworzyć dostęp do portfeli Bitcoin z dodatnim saldem.

  Aby to zrobić, wystarczy uruchomić program na zdalnym serwerze lub komputerze, a następnie obserwować wyniki działania programu z dowolnego miejsca na świecie, gdziekolwiek jesteś i w dogodnym czasie, korzystając z technologii RDP, która została szczegółowo opisana na stronie strona internetowa Microsoft. Zapewni to ciągłą pracę programu i zapewni możliwość monitorowania wyników jego pracy w dowolnym momencie, nawet przy użyciu smartfona. Aby więc program mógł kontynuować działanie od miejsca, w którym został zatrzymany, należy zatrzymać program za pomocą przycisku Stop i kliknąć Zapisz w zakładce Projekt. Następnie musisz skopiować folder „user” i przenieść go na serwer RDP w folderze programu. Teraz możesz go uruchomić i nie musisz już przechodzić procedury rejestracyjnej, a jedynie zalogować się i uruchomić program. Będzie kontynuować pracę od miejsca, w którym przerwała. Teraz możesz nadal robić to, co kochasz i okresowo logować się do swojego serwera RDP, nawet za pomocą smartfona, i obserwować wyniki programu, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

  Oto kilka wizualnych przykładów zdalnego monitorowania wyników programu AI Seed Phrase Finder w niestandardowych warunkach, otrzymanych przez programistów od użytkowników!

  Alternatywna metoda monitorowania działania programu „AI Seed Phrase Finder & narzędzie do sprawdzania salda BTC dla komputera z systemem Windows”

Demonstracja wykorzystania technologii Remote Desktop Protocol do sterowania działaniem programu „AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker Tool dla Windows PC”

Aby uniknąć awarii w działaniu programu na komputerze stacjonarnym, należy zadbać o stabilne połączenie z Internetem i w miarę możliwości korzystać z zasilacza awaryjnego.To kończy recenzję programu, ale dodatkowo warto odnotować że program został wysoko oceniony przez użytkowników Forum Bitcoina, co jest ważnym wskaźnikiem jego wartości wśród entuzjastów kryptowalut i miłośników nowych technologii.

Możesz także szczegółowo przestudiować i osobiście sprawdzić wszystkie frazy początkowe widoczne w tym długim nagraniu wideo programu, które inteligentnie generuje w oparciu o metody i algorytmy sztucznej inteligencji. W rezultacie, dzięki dwóm trybom pracy programu „AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker Tool for Windows PC”, użytkownicy mają niepowtarzalną możliwość odzyskania utraconych fraz początkowych i uzyskania dostępu do bitcoinów, które wcześniej były uważane za utracone na zawsze. To „inteligentne oprogramowanie” zapewnia nowoczesne rozwiązanie oparte na zasadach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co sprawia, że ​​program jest wysoce wydajny i niezawodny w obsłudze.

Nasz zespół zainteresował się kiedyś trendem w modzie: handlem kryptowalutami. Teraz robimy to bardzo łatwo, więc zawsze uzyskujemy pasywny zysk dzięki informacjom poufnym o nadchodzących „pompach kryptowalut” publikowanych w kanale Telegram. Dlatego zapraszamy wszystkich do przeczytania recenzji tej społeczności kryptowalutowej”Sygnały pompy Crypto dla Binance".