Privatumo politika

Ši „Obzoroff“ žurnalo naudotojų ir skaitytojų asmens duomenų privatumo politika (toliau - privatumo politika) taikoma visai informacijai, paskelbtai interneto svetainėje adresu: https://obzoroff.info (toliau - Svetainė), kurią vartotojai ir portalo administracija gali gauti apie jus naudodamiesi ištekliumi (Įskaitant asmeninę informaciją registruojant lankytoją, el. pašto adresus, paliktus straipsnių komentaruose, atsiųstus elektroniniu paštu arba per atsiliepimų formą).

Bet kokios „Obzoroff“ svetainėje paskelbtos informacijos naudojimas reiškia besąlygišką Vartotojo sutikimą su šia Politika ir joje nurodytomis jo asmeninės informacijos tvarkymo sąlygomis; nesutinkant su šiomis sąlygomis, Vartotojas privalo susilaikyti nuo paskelbtos informacijos ir visos Svetainės naudojimo.

Kopijuodamas turinį (tekstą, vaizdus, ​​vaizdo įrašus ir kt.) Į bet kurią kitą svetainę, socialinį tinklą, asmeninį tinklaraštį ir kitus išorinius šaltinius internete, Vartotojas turi pateikti nuorodą į šaltinį: https://obzoroff.info.

Bendroji privatumo politika

 • 1.1. Pagal šią politiką Vartotojo asmeninė informacija reiškia:
 • 1.1.1. Bet kokia asmeninė informacija, kurią Vartotojas pateikia apie save savarankiškai naudodamasis Svetaine, įskaitant Vartotojo asmens duomenis. Reikalinga informacija specialiu būdu pažymima tam skirtuose laukuose. Kitą informaciją Vartotojas teikia savo nuožiūra.
 • 1.1.2. Duomenys, kurie yra automatiškai perduodami Svetainės administracijai naudojant juos naudojant Vartotojo įrenginyje įdiegtą programinę įrangą, įskaitant IP adresą, slapukų duomenis, informaciją apie Lankytojo naršyklę (ar kitą programą, per kurią pasiekiamos paslaugos), techninius jūsų naudojamos techninės ir programinės įrangos charakteristikos, prieigos prie paslaugų data ir laikas, prašomų puslapių adresai ir kita panaši informacija.
 • 1.2. Ši privatumo politika taikoma tik portalams https://obzoroff.info ir jo veidrodžiai su „www“ priešdėliu. Interneto šaltinis nekontroliuoja ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių svetaines, į kurias Vartotojas gali spustelėti žurnale esančias nuorodas obzoroff.info.
 • 1.3. Asmens duomenų tvarkytojas šioje politikoje yra Tarptautinis medicinos informacijos žurnalas „Obzoroff Info“

Apdorojama „Obzoroff“ svetainės vartotojų informacija

 • 2.1. Svetainėje kaupiama ir saugoma tik ta asmeninė informacija, kuri yra būtina norint pateikti atsakymus į Svetainės skaitytojų klausimus, Vartotojų komentarus „Obzoroff Journal“ leidiniams ar vykdyti sutartis ir sutartis su Vartotoju, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato privalomą asmeninės informacijos saugojimą įstatymų nustatytam laikotarpiui.
 • 2.2. Mūsų svetainė tvarko asmeninę informaciją apie vartotojus šiais tikslais:
 • 2.2.1. Parengti grįžtamąjį ryšį su Vartotoju, įskaitant pranešimų, užklausų apie naudojimąsi svetaine siuntimą, paslaugų, susijusių su konsultacijomis, vartotojo prašymų ir programų apdorojimą, teikimą.
 • 2.2.2. Vartotojo pateiktų asmens duomenų tikslumo ir išsamumo patvirtinimas.
 • 2.2.3. Teikti veiksmingą informaciją ir techninę pagalbą Svetainės vartotojui iškilus problemoms, susijusioms su Svetainės naudojimu.

Vartotojų asmeninės informacijos tvarkymo ir jos perdavimo tretiesiems asmenims sąlygos

 • 3.1. Vartotojo asmeninė informacija yra saugoma, išskyrus konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai Vartotojas savanoriškai teikia informaciją apie save, kad galėtų susipažinti su neribotu asmenų skaičiumi. Naudodamasis tam tikromis paslaugomis, Vartotojas sutinka, kad tam tikra jo asmeninės informacijos dalis tampa viešai prieinama.
 • 3.2. Operatorius turi teisę perduoti Vartotojo asmeninę informaciją tretiesiems asmenims šiais atvejais:
 • 3.2.1. Vartotojas sutiko su tokiais veiksmais.
 • 3.2.2. Perkėlimas yra būtinas, kad Vartotojas galėtų naudotis konkrečia paslauga arba įvykdyti konkretų susitarimą ar sutartį su Vartotoju.
 • 3.2.3. Perkėlimą numato Rusijos, tarptautinė ar kita taikytina teisė įstatymų nustatyta tvarka.
 • 3.3. Vartotojo asmens duomenų tvarkymas atliekamas be jokių apribojimų bet kokiu teisiniu būdu, įskaitant asmens duomenų informacines sistemas, naudojant automatikos įrankius arba nenaudojant tokių įrankių. Vartotojų asmens duomenų tvarkymas atliekamas vadovaujantis 27.07.2006 m. Liepos 152 d. Federaliniu įstatymu Nr. 07.02.2017-FZ „Dėl asmens duomenų“ ir 13 m. Vasario XNUMX d. Federalinio įstatymo Nr. XNUMX-FZ nuostatomis.
 • 3.4. Operatorius imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų Vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.

Šalių įsipareigojimai

 • 4.1. Svetainės vartotojas https://obzoroff.info privalo:
 • 4.1.1. Pateikite informaciją apie asmens duomenis, būtinus norint naudotis Svetaine.
 • 4.1.2. Atnaujinkite, papildykite pateiktą informaciją apie asmens duomenis, jei ši informacija pasikeis.
 • 4.2. Operatorius (svetainės „Obzoroff“ administracija) privalo:
 • 4.2.1. Gautą informaciją naudokite tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais.
 • 4.2.2. Užtikrinkite, kad konfidenciali informacija būtų laikoma paslaptyje, neatskleista be išankstinio rašytinio Vartotojo sutikimo, taip pat neparduodama, nesikeičiama, neskelbiama ir jokiu kitu galimu būdu neatskleidžiami perduoti Vartotojo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai tai numatyta šioje privatumo politikoje.
 • 4.2.3. Imkitės atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte Vartotojo asmens duomenų konfidencialumą, laikydamiesi tvarkos, paprastai naudojamos apsaugoti tokio tipo informaciją vykdant verslo sandorius.
 • 4.2.4. Blokuokite asmens duomenis, susijusius su atitinkamu Vartotoju, nuo to momento, kai Lankytojas ar jo teisėtas atstovas ar įgaliota įstaiga susisiekia ar kreipiasi dėl privačios informacijos subjektų teisių apsaugos, patikrinimo laikotarpiui, jei atskleidžiama netiksli informacija ar neteisėti veiksmai.

Vartotojo ir svetainės administravimo atsakomybė

 • 5.1. „Obzorofoff“ svetainės administracija, neįvykdžiusi savo įsipareigojimų, pagal Rusijos Federacijos įstatymus atsako už nuostolius, kuriuos patyrė Vartotojas dėl netinkamo asmens duomenų naudojimo.
 • 5.2. Pametus ar atskleidus konfidencialią informaciją, Svetainės administracija neatsako, jei ši konfidenciali informacija:
 • 5.2.1. Ji tapo vieša iki jos praradimo ar atskleidimo.
 • 5.2.2. Jis buvo gautas iš trečiosios šalies, kol jį negavo Svetainės administracija.
 • 5.2.3. Buvo atskleista gavus Vartotojo sutikimą.

Šalių ginčų sprendimas

 • 6.1. Prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu dėl ginčų, kylančių dėl Svetainės vartotojo ir Svetainės administracijos santykių, privaloma pateikti pretenziją (rašytinis pasiūlymas dėl savanoriško ginčo sprendimo).
 • 6.2. Pretenzijos gavėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo rezultatus.
 • 6.3. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti, ginčas bus perduotas teismui pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.
 • 6.4. Šiai privatumo politikai ir vartotojo bei svetainės administracijos santykiams taikomi galiojantys Rusijos Federacijos įstatymai.

Papildomos sąlygos

 • 7.1. Svetainės administracija turi teisę keisti šią Privatumo politiką be Vartotojo sutikimo.
 • 7.2. Naujoji privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje, nebent naujame privatumo politikos leidime numatyta kitaip.
 • 7.3. Apie bet kokius pasiūlymus ar klausimus apie šią privatumo politiką reikia pranešti el. Paštu admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Dabartinė privatumo politika paskelbta puslapyje: https://obzoroff.info/ susisiekite su mumis /. Tiems Europos gyventojams, kurie naudojasi svetaine „Obzorofoff“, reikia perskaityti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir sutikti su sąlygomis arba atsisakyti naudotis mūsų svetaine.