Privatumo politika

Ši „Obzoroff“ žurnalo vartotojų ir skaitytojų asmeninių duomenų privatumo politika (toliau - Privatumo politika) taikoma visai informacijai, paskelbtai svetainėje internete, adresu: https://obzoroff.info (toliau - Svetainė), kurią vartotojai ir portalo administracija gali gauti apie Vas naudodamiesi ištekliais (Įskaitant asmeninę informaciją registruojant lankytoją, el. pašto adresai, palikti komentaruose prie straipsnių, atsiųstų el. paštu ar per atsiliepimų formą).

Bet kurios „Obzoroff“ svetainėje paskelbtos informacijos naudojimas reiškia besąlyginį vartotojo sutikimą su šia politika ir joje nurodytomis jo asmeninės informacijos tvarkymo sąlygomis; nesutinkant su šiomis sąlygomis, Vartotojas turėtų susilaikyti nuo skelbiamos informacijos ir visos Svetainės naudojimo.

Kopijuodamas turinį (tekstą, vaizdus, ​​vaizdo įrašus ir pan.) Į bet kurią kitą svetainę, socialinį tinklą, asmeninį tinklaraštį ar kitus išorinius šaltinius internete, Vartotojas privalo pateikti nuorodą į šaltinį: https://obzoroff.info .

Bendroji privatumo politika

 • 1.1. Pagal šią politiką asmeninė Vartotojo informacija reiškia:
 • 1.1.1. Bet kokia asmeninė informacija, kurią Vartotojas pateikia savarankiškai, naudodamasis Svetaine, įskaitant Vartotojo asmeninius duomenis. Privaloma informacija specialiai pažymėta tam skirtuose laukuose. Kitą informaciją Vartotojas pateikia savo nuožiūra.
 • 1.1.2. Duomenys, kurie automatiškai perduodami Svetainės administracijai, naudojant juos naudojant Vartotojo įrenginyje įdiegtą programinę įrangą, įskaitant IP adresą, slapukų duomenis, informaciją apie Lankytojo naršyklę (ar kitą programą, kuri pasiekia paslaugas), techninius jūsų naudojamos įrangos ir programinės įrangos charakteristikos, prieigos prie paslaugų data ir laikas, prašomų puslapių adresai ir kita panaši informacija.
 • 1.2. Ši privatumo politika taikoma tik https: // portalams.obzoroff.info ir jo veidrodžiai su priešdėliu „www“. Žiniatinklio ištekliai nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų šalių svetaines, į kurias Vartotojas gali spustelėti žurnale esančias nuorodas obzoroff.info.
 • 1.3. Asmens duomenų tvarkytojas šios politikos tikslais yra Tarptautinis medicinos informacijos žurnalas „Obzorofoff Info“

Apdorojama „Obzoroff“ svetainės vartotojų informacija

 • 2.1. Svetainėje kaupiama ir saugoma tik ta asmeninė informacija, kuri yra būtina norint atsakyti į Svetainės skaitytojų klausimus, vartotojo pastabas apie „Obzorofoff“ žurnalo publikacijas ar sutarčių ir sutarčių su vartotoju vykdymą, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato privalomą asmeninės informacijos saugojimą įstatymų nustatytu laikotarpiu.
 • 2.2. Mūsų svetainė tvarko asmeninę informaciją apie vartotojus šiais tikslais:
 • 2.2.1. Grįžtamojo ryšio su vartotoju užmezgimas, įskaitant pranešimų, prašymų dėl naudojimosi svetaine siuntimą, paslaugų, susijusių su konsultacijomis, teikimą, vartotojo užklausų ir programų apdorojimą.
 • 2.2.2. Patvirtinimai apie Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumą ir išsamumą.
 • 2.2.3. Teikti veiksmingą informaciją ir techninę pagalbą Svetainės vartotojui iškilus problemoms, susijusioms su Svetainės naudojimu.

Vartotojų asmeninės informacijos tvarkymo ir jos perdavimo tretiesiems asmenims sąlygos

 • 3.1. Vartotojo asmeninės informacijos konfidencialumas yra išlaikomas, išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojas savanoriškai teikia informaciją apie save, kad galėtų apskritai naudotis neribotam žmonių skaičiui. Naudodamasis tam tikromis paslaugomis, Vartotojas sutinka, kad tam tikra jo asmeninės informacijos dalis tampa viešai prieinama.
 • 3.2. Operatorius turi teisę perduoti Vartotojo asmeninę informaciją trečiosioms šalims šiais atvejais:
 • 3.2.1. Vartotojas sutiko su tokiais veiksmais.
 • 3.2.2. Pervedimas yra būtinas tam, kad Vartotojas galėtų naudotis tam tikra paslauga arba įvykdyti tam tikrą sutartį ar sutartį su Naudotoju.
 • 3.2.3. Perkėlimą numato Rusijos, tarptautiniai ar kiti taikytini teisės aktai įstatymų nustatyta tvarka.
 • 3.3. Vartotojo asmeniniai duomenys tvarkomi teisėtomis priemonėmis neribotą laiką, įskaitant asmens duomenų informacinėse sistemose, naudojančiose automatikos įrankius arba nenaudojant tokių priemonių. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis federaliniu 27.07.2006 įstatymu Nr. 152-ФЗ „Dėl asmens duomenų“ ir 07.02.2017 federalinio įstatymo Nr. 13-ФЗ nuostatomis.
 • 3.4. Operatorius imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų Vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų.

Šalių įsipareigojimai

 • 4.1. Svetainės vartotojas https://obzoroff.info privalo:
 • 4.1.1. Pateikite informaciją apie asmens duomenis, reikalingus norint naudotis svetaine.
 • 4.1.2. Atnaujinkite, papildykite pateiktą informaciją apie asmens duomenis, jei ši informacija pasikeistų.
 • 4.2. Operatorius (svetainės „Obzoroff“ administracija) privalo:
 • 4.2.1. Gautą informaciją naudokite tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais.
 • 4.2.2. Užtikrinkite konfidencialios informacijos saugojimą slaptoje vietoje, neatskleiskite jos be išankstinio rašytinio Vartotojo sutikimo, taip pat neparduokite, nekeiskite, neskelbkite ir jokiu kitu būdu neatskleiskite perduodamų Vartotojo asmens duomenų, išskyrus atvejus, numatytus šioje Privatumo politikoje.
 • 4.2.3. Imkitės atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte Vartotojo asmeninių duomenų konfidencialumą, laikydamiesi tvarkos, kuri paprastai naudojama siekiant apsaugoti tokio pobūdžio informaciją esamuose verslo sandoriuose.
 • 4.2.4. Užblokuokite asmens duomenis, susijusius su atitinkamu Vartotoju, nuo Lankytojo ar jo teisėto atstovo ar įgaliotosios institucijos privačios informacijos subjektų teisių gynimo institucijos prašymu ar prašymu patikrinimo laikotarpiui tuo atveju, kai paaiškėja melaginga informacija ar neteisėti veiksmai.

Vartotojo ir svetainės administravimo atsakomybė

 • 5.1. „Obzorofoff“ svetainės administracija, neįvykdžiusi savo įsipareigojimų, pagal Rusijos Federacijos įstatymus atsako už nuostolius, kuriuos patyrė Vartotojas dėl netinkamo asmens duomenų naudojimo.
 • 5.2. Pametus ar atskleidus konfidencialią informaciją, Svetainės administracija neatsako, jei ši konfidenciali informacija:
 • 5.2.1. Ji tapo vieša iki jos praradimo ar atskleidimo.
 • 5.2.2. Jis buvo gautas iš trečiosios šalies, kol jį negavo Svetainės administracija.
 • 5.2.3. Tai buvo atskleista gavus Vartotojo sutikimą.

Šalių ginčų sprendimas

 • 6.1. Prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu dėl ginčų, kylančių iš Svetainės naudotojo ir Svetainės administracijos santykių, privaloma pateikti ieškinį (rašytinį pasiūlymą dėl savanoriško ginčo sprendimo).
 • 6.2. Pretenzijos gavėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie skundo rezultatus.
 • 6.3. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti, ginčas bus perduotas teismui pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.
 • 6.4. Ši privatumo politika ir santykiai tarp vartotojo ir svetainės administracijos taikomi galiojantys Rusijos Federacijos įstatymai.

Papildomos sąlygos

 • 7.1. Svetainės administracija turi teisę keisti šią Privatumo politiką be Vartotojo sutikimo.
 • 7.2. Naujoji privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje, nebent naujojoje privatumo politikos versijoje numatyta kitaip.
 • 7.3. Visi pasiūlymai ar klausimai apie šią privatumo politiką turėtų būti pranešami el. Paštu admin @obzoroff.info.
 • 7.4. Dabartinę privatumo politiką galite rasti puslapyje: https://obzoroff.info/ susisiekite su mumis /. Tiems Europos gyventojams, kurie naudojasi svetaine „Obzorofoff“, reikia perskaityti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir sutikti su sąlygomis arba atsisakyti naudotis mūsų svetaine.
Obzoroff - tarptautinis medicinos žurnalas