Privaatsuspoliitika

See ajakirja Obzoroffi kasutajate ja lugejate isikuandmete privaatsuseeskirjad (edaspidi - privaatsuseeskirjad) kehtib kogu veebisaidil postitatud teabe kohta aadressil: https://obzoroff.info (edaspidi sait), mida kasutajad ja portaali administratsioon saavad ressursi kasutamise ajal Vasilt saada (sh isiku registreerimisel külastaja registreerimisel isikuandmed, e-posti teel või tagasiside vormi kaudu saadetud artiklite kommentaaridesse jäetud e-posti aadressid).

Obzoroffi veebisaidile postitatud teabe kasutamine tähendab kasutaja tingimusteta nõusolekut käesoleva poliitikaga ja selles täpsustatud isikliku teabe töötlemise tingimustega; nende tingimustega mittenõustumisel peaks kasutaja hoiduma avaldatud teabe ja kogu saidi kasutamisest.

Sisu (teksti, piltide, videote jms) kopeerimisel mõnele muule veebisaidile, suhtlusvõrku, isiklikku ajaveebisse või muusse Internetis asuvasse välisesse ressurssi peab kasutaja andma lingi allikale: https://obzoroff.info .

Üldine privaatsuspoliitika

 • 1.1. Selle poliitika raames tähendab kasutaja isiklik teave:
 • 1.1.1. Igasugune isiklik teave, mida kasutaja enda kohta Saidi kasutamise käigus iseseisvalt annab, sealhulgas Kasutaja isikuandmed. Kohustuslik teave märgitakse selleks ette nähtud väljadele spetsiaalselt. Muu teabe annab kasutaja oma äranägemise järgi.
 • 1.1.2. Andmed, mis kantakse kasutaja seadmesse installitud tarkvara abil automaatselt saidi administreerimisele üle, sealhulgas IP-aadress, küpsiseandmed, teave külastaja brauseri (või muu programmiga, mis teenustele juurde pääseb), tehnilised andmed teie kasutatava seadme ja tarkvara omadused, teenustele juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, soovitud lehtede aadressid ja muu sarnane teave.
 • 1.2. See privaatsuseeskiri kehtib ainult portaalide https: // kohta.obzoroff.info ja selle peeglid eesliitega “www”. Veebiressurss ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide eest, millele kasutaja saab klõpsata ajakirjas saadaolevatel linkidel obzoroff.info.
 • 1.3. Isikuandmete haldaja selle poliitika tähenduses on rahvusvaheline meditsiiniteabe ajakiri Obzorofoff Info

Obzoroffi saidi kasutajate teabe töötlemine

 • 2.1. Sait kogub ja säilitab ainult seda isiklikku teavet, mis on vajalik saidi lugejate küsimustele vastamiseks, kasutaja kommentaaride saamiseks ajakirja Obzorofoff väljaannete kohta või Kasutajaga sõlmitud lepingute ja lepingute täitmiseks, välja arvatud juhul, kui seadus näeb ette isikuandmete kohustusliku säilitamise seaduses kindlaksmääratud aja jooksul.
 • 2.2. Meie sait töötleb kasutajate isiklikku teavet järgmistel eesmärkidel:
 • 2.2.1. Kasutajaga tagasiside loomine, sealhulgas teadete saatmine, saidi kasutamisega seotud taotluste saatmine, nõustamisega seotud teenuste osutamine, kasutaja taotluste ja taotluste töötlemine.
 • 2.2.2. Kasutaja esitatud isikuandmete õigsuse ja täielikkuse kinnitused.
 • 2.2.3. Saidikasutajale tõhusa teabe ja tehnilise toe pakkumine saidi kasutamisega seotud probleemide korral.

Kasutajate isikuandmete töötlemise ja kolmandatele isikutele edastamise tingimused

 • 3.1. Kasutaja isikliku teabe osas säilitatakse selle konfidentsiaalsus, välja arvatud juhtudel, kui kasutaja annab vabatahtlikult teavet enda kohta, et saada piiramatu arv inimesi. Teatud teenuste kasutamisel nõustub kasutaja, et teatud osa tema isiklikust teabest muutub avalikult kättesaadavaks.
 • 3.2. Operaatoril on õigus edastada kasutaja isiklikku teavet kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:
 • 3.2.1. Kasutaja on selliste toimingutega nõustunud.
 • 3.2.2. Ülekanne on vajalik kasutaja poolt teatud teenuse kasutamiseks või kasutajaga sõlmitud konkreetse lepingu või lepingu täitmiseks.
 • 3.2.3. Üleandmine on ette nähtud Venemaa, rahvusvaheliste või muude kohaldatavate õigusaktidega seadusega kehtestatud korras.
 • 3.3. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub ilma ajaliste piiranguteta ja mis tahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides, mis kasutavad automatiseerimisvahendeid või ilma selliseid tööriistu kasutamata. Kasutajate isikuandmete töötlemine toimub vastavalt 27.07.2006i föderaalseadusele nr 152-ФЗ „Isikuandmete kohta” ja 07.02.2017i föderaalseadusele nr 13-ФЗ.
 • 3.4. Operaator võtab vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised abinõud kasutaja isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude kolmandate isikute muude ebaseaduslike tegevuste eest.

Poolte kohustused

 • 4.1. Veebisaidi kasutaja https://obzoroff.info peab:
 • 4.1.1. Esitage teavet saidi kasutamiseks vajalike isikuandmete kohta.
 • 4.1.2. Selle teabe muutmise korral värskendage ja täiendage esitatud teavet isikuandmete kohta.
 • 4.2. Operaator (Obzoroffi saidi administreerimine) on kohustatud:
 • 4.2.1. Kasutage saadud teavet ainult käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel.
 • 4.2.2. Tagage konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmine, ärge avaldage seda ilma Kasutaja eelneva kirjaliku loata ning ärge ka müüge, vahetage, avaldage ega avaldage muul võimalikul viisil Kasutaja edastatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud käesolevas Privaatsuspoliitikas.
 • 4.2.3. Kasutage ettevaatusabinõusid kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks vastavalt protseduurile, mida tavaliselt kasutatakse olemasoleva äritehingu korral sellise teabe kaitsmiseks.
 • 4.2.4. Blokeerige asjaomase kasutajaga seotud isikuandmed alates külastaja või tema seadusliku esindaja või isikliku teabe subjektide õiguste kaitseks volitatud asutuse taotluse või taotluse esitamise hetkest kontrollimisperioodiks valeandmete või ebaseadusliku tegevuse paljastamise korral.

Kasutaja ja saidi administreerimise vastutus

 • 5.1. Kohustusi täitmata jätnud saidi Obzorofoffi administratsioon vastutab kasutaja poolt isikuandmete väärkasutamisega seotud kahjude eest vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele.
 • 5.2. Konfidentsiaalse teabe kaotamise või avalikustamise korral ei vastuta saidi administratsioon juhul, kui see konfidentsiaalne teave:
 • 5.2.1. See sai avalikuks enne kaotust või avalikustamist.
 • 5.2.2. Kuni laekumise saidi administratsioonini laekus see kolmandalt isikult.
 • 5.2.3. See avalikustati kasutaja nõusolekul.

Pooltevaheliste vaidluste lahendamine

 • 6.1. Enne saidi kasutaja ja saidi administratsiooni vahelistest suhetest tulenevate vaidluste kohtusse pöördumist on kohustuslik esitada nõue (kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks).
 • 6.2. Nõude saaja teavitab taotlejat kaebuse tulemustest kirjalikult 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates selle laekumise kuupäevast.
 • 6.3. Kui kokkuleppele ei jõuta, saadetakse vaidlus Venemaa Föderatsiooni kehtivate õigusaktide kohaselt kohtule.
 • 6.4. Selle privaatsuseeskirjade ning kasutaja ja saidi administratsiooni suhete suhtes kehtivad Vene Föderatsiooni kehtivad õigusaktid.

Lisatingimused

 • 7.1. Saidi administratsioonil on õigus teha selles privaatsuspoliitikas muudatusi ilma kasutaja nõusolekuta.
 • 7.2. Uus privaatsuspoliitika jõustub selle saidile postitamise hetkest, kui privaatsuspoliitika uus versioon ei sätesta teisiti.
 • 7.3. Kõigist selle privaatsuspoliitikaga seotud soovitustest või küsimustest peaks teatama admin @obzoroff.info.
 • 7.4. Praegune privaatsuseeskirjad on lehel: https://obzoroff.info/ võtke meiega ühendust /. Euroopa elanike jaoks, kes kasutavad saiti, peab Obzorofoff lugema Andmekaitse üldmäärus (GDPR) ja nõustuge tingimustega või keelduge meie saidi kasutamast.
Obzoroff
Meie saidi paremaks esindamiseks kasutame küpsiste tehnoloogiat. Jätkatakse kasutamist Obzoroff.info, nõustute nende failide kasutamisega.
Nõus
Privaatsus