Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů pro osobní údaje uživatelů a čtenářů časopisu Obzoroff (dále jen zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na všechny informace zveřejněné na webových stránkách na internetu na adrese: https://obzoroff.info (dále jen Web), které o vás mohou uživatelé a správa portálu obdržet při používání zdroje (včetně osobních údajů při registraci návštěvníka, e-mailových adres ponechaných v komentářích k článkům, zaslaných e-mailem nebo prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu).

Použití jakýchkoli informací zveřejněných na webu Obzoroff znamená bezpodmínečný souhlas uživatele s těmito zásadami a podmínkami pro zpracování jeho osobních údajů v nich uvedenými; v případě nesouhlasu s těmito podmínkami se musí uživatel zdržet používání zveřejněných informací a stránek jako celku.

Při kopírování obsahu (textu, obrázků, videa atd.) Na jakýkoli jiný web, sociální síť, osobní blog a další externí zdroje na internetu musí uživatel uvést odkaz na zdroj: https://obzoroff.info.

Obecné zásady ochrany osobních údajů

 • 1.1. V rámci těchto zásad se osobními údaji uživatele rozumí:
 • 1.1.1. Veškeré osobní údaje, které o sobě Uživatel poskytuje nezávisle při procesu používání Stránky, včetně osobních údajů Uživatele. Požadované informace jsou označeny zvláštním způsobem v určených polích. Další informace poskytuje Uživatel podle svého osobního uvážení.
 • 1.1.2. Údaje, které se automaticky přenášejí do správy stránek v průběhu jejich používání pomocí softwaru nainstalovaného v zařízení uživatele, včetně IP adresy, údajů o cookies, informací o prohlížeči návštěvníka (nebo jiného programu, prostřednictvím kterého jsou služby zpřístupňovány), technické charakteristiky vámi používaného hardwaru a softwaru, datum a čas přístupu ke službám, adresy požadovaných stránek a další podobné informace.
 • 1.2. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na portály https://obzoroff.info a jeho zrcadla s předponou „www“. Webový zdroj nekontroluje a nenese odpovědnost za weby třetích stran, na které může Uživatel klikat na odkazy dostupné v časopise obzoroff.info.
 • 1.3. Provozovatelem osobních údajů pro účely těchto zásad je International Medical Information Journal Obzoroff Info

Zpracování informací uživatelů webu Obzoroff

 • 2.1. Web shromažďuje a ukládá pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí odpovědí na otázky čtenářů webu, komentářů uživatelů k publikacím časopisu Obzoroff Journal nebo plnění dohod a smluv s uživatelem, s výjimkou případů, kdy právní předpisy stanoví povinné uchovávání osobních údajů po dobu stanovenou zákonem.
 • 2.2. Naše stránky zpracovávají osobní údaje o Uživatelích pro následující účely:
 • 2.2.1. Poskytování zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání upozornění, požadavků týkajících se používání Stránky, poskytování služeb souvisejících s konzultacemi, zpracováním požadavků a aplikací od uživatele.
 • 2.2.2. Potvrzení přesnosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
 • 2.2.3. Poskytování Uživatele stránky účinným informacím a technické podpoře v případě problémů spojených s používáním Stránky.

Podmínky zpracování osobních údajů uživatelů a jejich předávání třetím osobám

 • 3.1. Pokud jde o osobní údaje uživatele, je zachována jejich důvěrnost, s výjimkou případů dobrovolného poskytnutí informací o sobě uživatelem pro obecný přístup k neomezenému počtu osob. Při používání určitých služeb Uživatel souhlasí s tím, aby se určitá část jeho osobních údajů stala veřejně dostupnou.
 • 3.2. Provozovatel má právo předat osobní údaje uživatele třetím osobám v následujících případech:
 • 3.2.1. Uživatel s takovými akcemi souhlasil.
 • 3.2.2. Převod je nezbytný pro to, aby Uživatel mohl využívat konkrétní službu nebo plnit konkrétní dohodu či smlouvu s Uživatelem.
 • 3.2.3. Převod je zajištěn ruským, mezinárodním nebo jiným příslušným právem v rámci postupu stanoveného zákonem.
 • 3.3. Zpracování osobních údajů uživatele je prováděno bez jakéhokoli zákonného časového omezení, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů. Zpracování osobních údajů uživatelů se provádí v souladu s federálním zákonem ze dne 27.07.2006. července 152 č. 07.02.2017-FZ „O osobních údajích“ a ustanoveními federálního zákona ze dne 13. února XNUMX č. XNUMX-FZ.
 • 3.4. Provozovatel přijme nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, změnami, blokováním, kopírováním, distribucí a před jinými nezákonnými akcemi třetích stran.

Povinnosti stran

 • 4.1. Uživatel webu https://obzoroff.info musí:
 • 4.1.1. Poskytněte informace o osobních údajích nezbytných k používání webu.
 • 4.1.2. Aktualizujte, doplňte poskytnuté informace o osobních údajích v případě změn těchto údajů.
 • Provozovatel (správa lokality Obzoroff) je povinen:
 • 4.2.1. Získané informace používejte výhradně pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 • 4.2.2. Zajistěte, aby byly důvěrné informace utajeny, nezveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu uživatele, a také aby nedošlo k prodeji, výměně, publikování nebo zveřejnění jakýchkoli jiných možných způsobů přenesených osobních údajů uživatele, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 • 4.2.3. Přijměte opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů uživatele v souladu s postupem obvykle používaným k ochraně tohoto druhu informací ve stávajícím podnikání.
 • 4.2.4. Blokovat osobní údaje související s příslušným Uživatelem od okamžiku kontaktu nebo žádosti Návštěvníka nebo jeho právního zástupce nebo autorizovaného orgánu na ochranu práv subjektů soukromých informací po dobu ověření v případě odhalení nepřesných informací nebo protiprávního jednání.

Odpovědnost za správu uživatelů a webů

 • Správa stránky Obzorofoff, která nesplnila své povinnosti, odpovídá v souladu s právními předpisy Ruské federace za ztráty, které Uživateli vzniknou v souvislosti se zneužitím osobních údajů.
 • 5.2. V případě ztráty nebo vyzrazení důvěrných informací není Správa webu odpovědná, pokud tyto důvěrné informace:
 • 5.2.1. Před jeho ztrátou nebo zveřejněním se stala veřejnou.
 • 5.2.2. Byla přijata od třetí strany, dokud nebyla přijata správou webu.
 • 5.2.3. Byl zveřejněn se souhlasem uživatele.

Urovnávání sporů mezi stranami

 • 6.1. Než se obrátíte na soud s žádostí o spory vyplývající ze vztahu mezi uživatelem webu a správou webu, je nutné podat žalobu (písemný návrh na dobrovolné urovnání sporu).
 • 6.2. Příjemce reklamace do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího obdržení písemně oznámí žadateli výsledky posouzení stížnosti.
 • 6.3. Pokud nebude dosaženo dohody, bude spor předložen soudu v souladu se současnými právními předpisy Ruské federace.
 • 6.4. Na tyto zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi uživatelem a správou stránek se vztahují aktuální právní předpisy Ruské federace.

Další podmínky

 • 7.1. Administrace stránek má právo na změny těchto zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatele.
 • 7.2. Nové zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webu, pokud nové vydání zásad ochrany osobních údajů nestanoví jinak.
 • 7.3. Jakékoli návrhy nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů je třeba hlásit e-mailem admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Aktuální zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na stránce: https://obzoroff.info/contact-us/. Pro obyvatele Evropy, kteří používají web Obzoroff, je nutné si přečíst. Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) a souhlasit s podmínkami nebo odmítnout používat naše stránky.