Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này đối với dữ liệu cá nhân của Người dùng và độc giả của tạp chí Obzoroff (sau đây gọi là Chính sách Bảo mật) áp dụng cho tất cả các thông tin được đăng trên trang web trên Internet tại: https://obzoroff.info (sau đây được gọi là Trang web), mà người dùng và ban quản trị cổng thông tin có thể nhận được thông tin về bạn khi sử dụng tài nguyên (Bao gồm thông tin cá nhân khi đăng ký khách truy cập, địa chỉ e-mail để lại trong nhận xét cho bài viết, được gửi bằng e-mail hoặc thông qua biểu mẫu phản hồi).

Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được đăng trên Trang Obzoroff có nghĩa là Người sử dụng đồng ý vô điều kiện với Chính sách này và các điều kiện để xử lý thông tin cá nhân của mình được nêu rõ trong đó; trong trường hợp không đồng ý với các điều kiện này, Người dùng phải từ chối sử dụng thông tin đã xuất bản và Trang web nói chung.

Khi sao chép nội dung (văn bản, hình ảnh, video, v.v.) sang bất kỳ trang web, mạng xã hội, blog cá nhân nào khác và tài nguyên bên ngoài khác trên Internet, Người dùng phải cung cấp liên kết đến nguồn: https://obzoroff.info.

Chính sách bảo mật chung

 • 1.1. Trong khuôn khổ của Chính sách này, thông tin cá nhân của Người dùng có nghĩa là:
 • 1.1.1. Mọi thông tin cá nhân mà Người dùng cung cấp về bản thân một cách độc lập trong quá trình sử dụng Trang web, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Người dùng. Thông tin bắt buộc được đánh dấu theo cách đặc biệt trong các trường được chỉ định. Thông tin khác được cung cấp bởi Người sử dụng theo quyết định cá nhân của mình.
 • 1.1.2. Dữ liệu được truyền tự động tới ban quản trị Trang web trong quá trình sử dụng bằng phần mềm được cài đặt trên thiết bị của Người dùng, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu cookie, thông tin về trình duyệt của Khách truy cập (hoặc chương trình khác mà thông qua đó các dịch vụ được truy cập), kỹ thuật đặc điểm của phần cứng và phần mềm mà bạn sử dụng, ngày và giờ truy cập vào các dịch vụ, địa chỉ của các trang được yêu cầu và các thông tin tương tự khác.
 • 1.2. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các cổng thông tin https://obzoroff.info và phản chiếu của nó với tiền tố "www". Tài nguyên web không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba mà Người dùng có thể nhấp vào các liên kết có sẵn trong tạp chí obzoroff.info.
 • 1.3. Nhà điều hành dữ liệu cá nhân cho các mục đích của Chính sách này là Tạp chí Thông tin Y tế Quốc tế Obzoroff Info

Xử lý thông tin của người dùng trang Obkeyoff

 • 2.1. Trang web chỉ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi từ độc giả của Trang web, nhận xét của Người dùng đối với các ấn phẩm của Tạp chí Obzoroff, hoặc việc thực hiện các thỏa thuận và hợp đồng với Người dùng, ngoại trừ các trường hợp pháp luật quy định về việc lưu trữ bắt buộc thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian theo quy định của pháp luật.
 • KHAI THÁC. Trang web của chúng tôi xử lý thông tin cá nhân về Người dùng cho các mục đích sau:
 • 2.2.1. Thiết lập phản hồi với Người dùng, bao gồm gửi thông báo, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Trang web, cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn, xử lý yêu cầu và ứng dụng từ Người dùng.
 • 2.2.2. Xác nhận tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.
 • KHAI THÁC. Cung cấp cho Người dùng Trang web thông tin hiệu quả và hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc sử dụng Trang.

Điều kiện đối với việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng và chuyển giao thông tin đó cho bên thứ ba

 • 3.1. Đối với thông tin cá nhân của Người dùng, tính bảo mật của thông tin đó được bảo toàn, ngoại trừ các trường hợp Người dùng tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân để truy cập chung cho số lượng người không hạn chế. Khi sử dụng một số dịch vụ nhất định, Người dùng đồng ý rằng một phần nhất định của thông tin cá nhân của mình sẽ được công khai.
 • 3.2. Nhà mạng có quyền chuyển thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:
 • KHAI THÁC. Người dùng đã đồng ý với các hành động như vậy.
 • 3.2.2. Việc chuyển giao là cần thiết để Người dùng sử dụng một dịch vụ cụ thể hoặc để thực hiện một thỏa thuận hoặc hợp đồng cụ thể với Người dùng.
 • 3.2.3. Việc chuyển giao được quy định bởi Nga, quốc tế hoặc luật hiện hành khác trong khuôn khổ của thủ tục do luật định.
 • 3.3. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện không giới hạn thời gian theo bất kỳ cách thức hợp pháp nào, kể cả trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện theo Luật Liên bang ngày 27.07.2006 tháng 152 năm 07.02.2017 số 13-FZ "Về Dữ liệu Cá nhân" và các quy định của Luật Liên bang ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX số XNUMX-FZ.
 • 3.4. Nhà điều hành thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi sự truy cập trái phép hoặc tình cờ, phá hủy, thay đổi, chặn, sao chép, phân phối, cũng như khỏi các hành động bất hợp pháp khác của bên thứ ba.

Nghĩa vụ của các bên

 • 4.1. Người dùng trang web https://obzoroff.info phải:
 • 4.1.1. Cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân cần thiết để sử dụng Trang web.
 • 4.1.2. Cập nhật, bổ sung thông tin đã cung cấp về dữ liệu cá nhân trong trường hợp thay đổi thông tin này.
 • 4.2. Nhà điều hành (quản trị trang Obkeyoff) có nghĩa vụ:
 • 4.2.1. Chỉ sử dụng thông tin nhận được cho các mục đích được chỉ định trong Chính sách Bảo mật này.
 • 4.2.2. Đảm bảo rằng thông tin bí mật được giữ bí mật, không được tiết lộ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người dùng và cũng không được bán, trao đổi, xuất bản hoặc tiết lộ theo bất kỳ cách nào khác có thể dữ liệu cá nhân đã chuyển của Người dùng, ngoại trừ được quy định trong Chính sách bảo mật này.
 • 4.2.3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bí mật của dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy trình thường được sử dụng để bảo vệ loại thông tin này trong các giao dịch kinh doanh hiện có.
 • 4.2.4. Chặn dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng liên quan ngay từ thời điểm tiếp xúc hoặc yêu cầu của Khách truy cập hoặc đại diện hợp pháp của họ hoặc cơ quan được ủy quyền để bảo vệ quyền của các đối tượng thông tin cá nhân trong thời gian xác minh trong trường hợp tiết lộ thông tin không chính xác hoặc hành động bất hợp pháp.

Trách nhiệm của người dùng và quản trị trang

 • 5.1. Cơ quan Quản trị Trang Obkeyofoff, chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình, phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất mà Người dùng phải chịu liên quan đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân, theo luật pháp của Liên bang Nga.
 • 5.2. Trong trường hợp mất hoặc lộ thông tin bí mật, Ban quản trị trang web không chịu trách nhiệm nếu thông tin bí mật này:
 • KHAI THÁC. Nó trở nên công khai trước khi mất hoặc tiết lộ.
 • KHAI THÁC. Nó đã được nhận từ một bên thứ ba cho đến khi được Quản trị Trang web nhận được.
 • 5.2.3. Được tiết lộ với sự đồng ý của Người sử dụng.

Giải quyết tranh chấp giữa các bên

 • 6.1. Trước khi ra tòa với khiếu nại về các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa Người sử dụng trang web và Ban quản trị trang web, bạn bắt buộc phải gửi đơn kiện (đề xuất bằng văn bản để tự nguyện giải quyết tranh chấp).
 • 6.2. Người nhận đơn khiếu nại trong vòng 30 (ba mươi) ngày dương lịch kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn về kết quả xem xét đơn khiếu nại.
 • KHAI THÁC. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án theo luật pháp hiện hành của Liên bang Nga.
 • 6.4. Luật pháp hiện hành của Liên bang Nga áp dụng cho Chính sách quyền riêng tư này và mối quan hệ giữa Người dùng và Ban quản trị trang web.

Điều khoản bổ sung

 • KHAI THÁC. Quản trị trang có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này mà không cần sự đồng ý của Người dùng.
 • 7.2. Chính sách Bảo mật mới có hiệu lực kể từ thời điểm nó được đăng trên Trang web, trừ khi được cung cấp bởi phiên bản mới của Chính sách Bảo mật.
 • 7.3. Mọi đề xuất hoặc thắc mắc về Chính sách Bảo mật này phải được báo cáo qua email admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Chính sách Bảo mật hiện tại được đăng trên trang tại: https://obzoroff.info/ liên hệ với chúng tôi /. Đối với các cư dân của Châu Âu sử dụng trang web Obzorofoff phải được đọc Quy định về bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và chấp nhận các điều khoản hoặc từ chối sử dụng trang web của chúng tôi.