Політика конфіденційності персональних даних

Справжня Політика конфіденційності персональних даних користувачів і читачів журналу Обзорофф (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://obzoroff.info (Далі - Сайт), яку користувачі і адміністрація порталу можуть отримати про Ваc під час використання ресурсу (включаючи персональні відомості при реєстрації відвідувача, адреси e-mail залишені в коментарях до статей, відправлені по електронній пошті або через форму зворотного зв'язку).

Використання будь-якої інформації розміщеної на Сайті Обзорофф означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання опублікованої інформації і Сайту в цілому.

При копіюванні контенту (тексту, зображень, відео і так далі) на будь-який інший сайт, в соціальну мережу, особистий блог і інший зовнішній ресурс в інтернеті, Користувач зобов'язаний вказати посилання на джерело: https://obzoroff.info.

Загальні положення політики конфіденційності

 • 1.1. В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:
 • 1.1.1. Будь-яка персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання інформація позначена спеціальним чином в відведених для цього полях. Інша інформація надається Користувачем на його особистий розсуд.
 • 1.1.2. Дані, які автоматично передаються адміністрації Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Відвідувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Вами, дата і час доступу до сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.
 • 1.2. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до порталів https://obzoroff.info і його дзеркал з префіксом «www». Веб-ресурс не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним в журналі obzoroff.info.
 • 1.3. Оператором персональних даних для цілей цієї Політики є Міжнародний інформаційний медичний Журнал Обзорофф Інфо

Обробка інформації користувачів сайту Обзорофф

 • 2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання відповідей на запитання читачів сайту, коментарів користувачів до публікацій Журналу Обзорофф або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.
 • 2.2. Персональну інформацію про Користувачів, наш Сайт обробляє в наступних цілях:
 • 2.2.1. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг пов'язаних з консультацією, обробку запитів і заявок від Користувача.
 • 2.2.2. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • 2.2.3. Надання Користувачеві сайту ефективної інформаційної та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

 • 3.1. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих сервісів, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.
 • 3.2. Оператор має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
 • 3.2.1. Користувач висловив згоду на такі дії.
 • 3.2.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем.
 • 3.2.3. Передача передбачена російським, міжнародним або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури.
 • 3.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Федерального закону від 27.07.2006 №152-ФЗ «Про персональних даних» та положень Федерального закону від 07.02.2017 № 13-ФЗ.
 • 3.4. Оператор приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Зобов'язання сторін

 • 4.1. Користувач сайту https://obzoroff.info зобов'язаний:
 • 4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
 • 4.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
 • 4.2. Оператор (адміністрація сайту Обзорофф) зобов'язаний:
 • 4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
 • 4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою конфіденційності.
 • 4.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • 4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Відвідувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів приватної інформації на період перевірки в разі виявлення недостовірних відомостей або неправомірних дій.

Відповідальність користувача і Адміністрації сайту

 • 5.1. Адміністрація Сайту Обзорофф, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства Російської Федерації.
 • 5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
 • 5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
 • 5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.
 • 5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

Вирішення спорів між сторонами

 • 6.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією Сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
 • 6.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання якої, письмово повідомляє заявника про результати розгляду скарги.
 • 6.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
 • 6.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство Російської Федерації.

Додаткові умови

 • 7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
 • 7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 • 7.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти по електронній пошті admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://obzoroff.info/ Contact-us /. Для Жителів країн Європи, які користуються сайтом Обзорофф необхідно прочитати Положення про захист персональних даних Загальні (GDPR) І прийняти умови, або відмовитися від використання нашого сайту.