Patakaran sa Pagkapribado

Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito para sa personal na data ng Mga Gumagamit at mambabasa ng magazine ng Obzoroff (na pagkatapos ay tinukoy bilang Patakaran sa Privacy) ay nalalapat sa lahat ng impormasyong nai-post sa website sa Internet sa: https://obzoroff.info (pagkatapos na ito ay tinukoy bilang ang Site), kung aling mga gumagamit at pangangasiwa ng portal ang maaaring makatanggap tungkol sa iyo habang ginagamit ang mapagkukunan (Kasama ang personal na impormasyon kapag nagrerehistro ng isang bisita, mga e-mail address na natitira sa mga komento sa mga artikulo, na ipinadala sa pamamagitan ng e-mail o sa pamamagitan ng form ng feedback).

Ang paggamit ng anumang impormasyong nai-post sa Obzoroff Site ay nangangahulugang walang pahintulot na pahintulot ng Gumagamit sa Patakaran na ito at ang mga kundisyon para sa pagpoproseso ng kanyang personal na impormasyon na tinukoy dito; sa kaso ng hindi pagkakasundo sa mga kundisyong ito, dapat na pigilin ng Gumagamit na gamitin ang nai-publish na impormasyon at ang Site bilang isang buo.

Kapag kumokopya ng nilalaman (teksto, mga imahe, video, at iba pa) sa anumang iba pang site, social network, personal na blog at iba pang panlabas na mapagkukunan sa Internet, dapat magbigay ang User ng isang link sa pinagmulan: https://obzoroff.info.

Pangkalahatang patakaran sa privacy

 • 1.1. Sa loob ng balangkas ng Patakaran na ito, nangangahulugan ang personal na impormasyon ng Gumagamit:
 • 1.1.1. Anumang personal na impormasyon na ibinibigay ng Gumagamit tungkol sa kanyang sarili nang nakapag-iisa sa proseso ng paggamit ng Site, kasama ang personal na data ng Gumagamit. Ang kinakailangang impormasyon ay minarkahan sa isang espesyal na paraan sa mga patlang na ibinigay para dito. Ang iba pang impormasyon ay ibinibigay ng Gumagamit sa kanyang sariling paghuhusga.
 • 1.1.2. Ang data na awtomatikong naihatid sa pangangasiwa ng Site sa kurso ng kanilang paggamit gamit ang software na naka-install sa aparato ng User, kasama ang IP address, data ng cookie, impormasyon tungkol sa browser ng Bisita (o iba pang programa kung saan na-access ang mga serbisyo), teknikal mga katangian ng hardware at software na ginamit mo, petsa at oras ng pag-access sa mga serbisyo, mga address ng hiniling na mga pahina at iba pang katulad na impormasyon.
 • 1.2. Nalalapat lamang ang Patakaran sa Privacy na ito sa mga portal https://obzoroff.info at ang mga salamin nito sa awtomatikong "www". Ang control ng web ay hindi makokontrol at hindi mananagot para sa mga third-party na site kung saan maaaring mag-click ang User sa mga link na magagamit sa magazine obzoroff.info.
 • 1.3. Ang operator ng personal na data para sa mga layunin ng Patakaran na ito ay ang Impormasyon sa Internasyonal na Impormasyon sa Medikal na Obzoroff

Pagproseso ng impormasyon ng mga gumagamit ng site ng Obzoroff

 • 2.1. Kinokolekta at iniimbak lamang ng site ang personal na impormasyon na kinakailangan upang magbigay ng mga sagot sa mga katanungan mula sa mga mambabasa ng Site, mga komento ng Mga Gumagamit sa mga publication ng Obzoroff Journal o ang pagpapatupad ng mga kasunduan at mga kontrata sa Gumagamit, maliban sa mga kaso kung ang batas ay nagbibigay para sa sapilitan na pag-iimbak ng personal na impormasyon para sa isang panahong tinukoy ng batas.
 • 2.2. Pinoproseso ng aming Site ang personal na impormasyon tungkol sa Mga Gumagamit para sa mga sumusunod na layunin:
 • 2.2.1. Ang pagtaguyod ng puna sa Gumagamit, kasama ang pagpapadala ng mga abiso, mga kahilingan tungkol sa paggamit ng Site, na nagbibigay ng mga serbisyong nauugnay sa konsulta, pagproseso ng mga kahilingan at aplikasyon mula sa Gumagamit.
 • 2.2.2. Ang kumpirmasyon ng kawastuhan at pagkakumpleto ng personal na data na ibinigay ng Gumagamit.
 • 2.2.3. Ang pagbibigay ng User Site ng mabisang impormasyon at teknikal na suporta sa kaso ng mga problema na nauugnay sa paggamit ng Site.

Mga kundisyon para sa pagproseso ng personal na impormasyon ng mga gumagamit at paglipat nito sa mga third party

 • 3.1. Tungkol sa personal na impormasyon ng Gumagamit, napanatili ang pagiging kompidensiyal nito, maliban sa mga kaso ng kusang paglalaan ng Gumagamit ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili para sa pangkalahatang pag-access sa isang walang limitasyong bilang ng mga tao. Kapag gumagamit ng ilang mga serbisyo, sumasang-ayon ang Gumagamit na ang isang tiyak na bahagi ng kanyang personal na impormasyon ay magagamit sa publiko.
 • 3.2. Ang Operator ay may karapatang ilipat ang personal na impormasyon ng Gumagamit sa mga third party sa mga sumusunod na kaso:
 • 3.2.1. Sumang-ayon ang gumagamit sa mga naturang aksyon.
 • 3.2.2. Kinakailangan ang paglipat upang magamit ng Gumagamit ang isang tiyak na serbisyo o upang matupad ang isang tiyak na kasunduan o kontrata sa Gumagamit.
 • 3.2.3. Ang paglilipat ay ipinagkakaloob ng Russian, international o iba pang naaangkop na batas sa loob ng balangkas ng pamamaraang itinatag ng batas.
 • 3.3. Isinasagawa ang pagproseso ng personal na data ng Gumagamit nang walang anumang limitasyon sa oras sa anumang ligal na paraan, kasama ang sa mga system ng impormasyon ng personal na data na gumagamit ng mga tool sa awtomatiko o hindi gumagamit ng mga naturang tool. Ang pagproseso ng personal na data ng Mga Gumagamit ay isinasagawa alinsunod sa Pederal na Batas ng Hulyo 27.07.2006, 152 Blg. 07.02.2017-FZ na "Sa Personal na Data" at ang mga probisyon ng Pederal na Batas ng Pebrero 13, XNUMX Blg. XNUMX-FZ.
 • 3.4. Kinukuha ng operator ang kinakailangang mga hakbangin sa organisasyon at panteknikal upang protektahan ang personal na impormasyon ng Gumagamit mula sa hindi pinahintulutan o hindi sinasadyang pag-access, pagkawasak, pagbabago, pagharang, pagkopya, pamamahagi, pati na rin mula sa iba pang mga iligal na pagkilos ng mga third party.

Obligasyon ng mga partido

 • 4.1. Gumagamit ng site https://obzoroff.info dapat:
 • 4.1.1. Magbigay ng impormasyon tungkol sa personal na data na kinakailangan upang magamit ang Site.
 • 4.1.2. I-update, dagdagan ang ibinigay na impormasyon tungkol sa personal na data sakaling may mga pagbabago sa impormasyong ito.
 • 4.2. Ang operator (pangangasiwa ng site ng Obzoroff) ay obligado:
 • 4.2.1. Gamitin ang impormasyong natanggap lamang para sa mga layunin na tinukoy sa Patakaran sa Privacy na ito.
 • 4.2.2. Tiyaking ang lihim na impormasyon ay lihim na itinatago, hindi isiniwalat nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Gumagamit, at hindi rin ipinagbibili, ipinagpapalit, nai-publish o isiwalat sa anumang ibang posibleng paraan ng inilipat na personal na data ng Gumagamit, maliban sa itinadhana sa Patakaran sa Privacy na ito.
 • 4.2.3. Pag-iingat upang maprotektahan ang pagiging kompidensiyal ng personal na data ng Gumagamit alinsunod sa pamamaraang karaniwang ginagamit upang maprotektahan ang ganitong uri ng impormasyon sa mayroon nang negosyo.
 • 4.2.4. I-block ang personal na data na nauugnay sa nauugnay na Gumagamit mula sa sandaling makipag-ugnay o humiling ng Bisita o ng kanyang ligal na kinatawan o ng awtorisadong katawan para sa proteksyon ng mga karapatan ng mga paksa ng pribadong impormasyon para sa panahon ng pag-verify sa kaso ng paghahayag ng hindi tumpak na impormasyon o iligal na mga pagkilos.

Responsibilidad ng pangangasiwa ng gumagamit at site

 • 5.1. Ang Pamamahala ng Obzorofoff Site, na hindi natutupad ang mga obligasyon nito, ay mananagot para sa mga pagkalugi na natamo ng Gumagamit na may kaugnayan sa maling paggamit ng personal na data, alinsunod sa batas ng Russian Federation.
 • 5.2. Sa kaso ng pagkawala o pagsisiwalat ng lihim na impormasyon, ang Site Administration ay hindi mananagot kung ang kumpidensyal na impormasyon na ito:
 • 5.2.1. Naging publiko ito bago mawala o isiwalat nito.
 • 5.2.2. Ito ay natanggap mula sa isang third party hanggang sa natanggap ito ng Site Administration.
 • 5.2.3. Isiniwalat sa pahintulot ng Gumagamit.

Pag-areglo ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga partido

 • 6.1. Bago pumunta sa korte na may isang paghahabol para sa mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa ugnayan sa pagitan ng Gumagamit ng Site at ng Pangasiwaan ng Site, mandatoryo na magsumite ng isang paghahabol (isang nakasulat na panukala para sa isang kusang-loob na pag-areglo ng hidwaan).
 • 6.2. Ang tatanggap ng pag-angkin sa loob ng 30 (tatlumpung) araw ng kalendaryo mula sa petsa ng pagtanggap kung saan, aabisuhan ang aplikante sa pamamagitan ng pagsulat ng mga resulta ng pagsasaalang-alang ng reklamo.
 • 6.3. Kung hindi nakamit ang kasunduan, ang pagtatalo ay isasangguni sa korte alinsunod sa kasalukuyang batas ng Russian Federation.
 • 6.4. Nalalapat ang kasalukuyang batas ng Russian Federation sa Patakaran sa Privacy na ito at ang ugnayan sa pagitan ng Gumagamit at ng Pangasiwaan ng Site.

Mga karagdagang term

 • 7.1. Ang pangangasiwa ng site ay may karapatan na gumawa ng mga pagbabago sa Patakaran sa Pagkapribado nang walang pahintulot ng Gumagamit.
 • 7.2. Ang bagong Patakaran sa Pagkapribado ay may bisa mula sa sandaling nai-post ito sa Site, maliban kung naibigay ng bagong edisyon ng Patakaran sa Privacy.
 • 7.3. Anumang mga mungkahi o katanungan tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito ay dapat iulat sa pamamagitan ng email admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Ang kasalukuyang Patakaran sa Privacy ay nai-post sa pahina sa: https://obzoroff.info/ makipag-ugnay sa amin /. Para sa mga residente ng Europa na gumagamit ng site na Obzorofoff ay dapat basahin Pangkalahatang Data Protection Regulation (GDPR) at tanggapin ang mga termino, o tumanggi na gamitin ang aming site.