Komunikimi me administratën e sitit Obzoroff

Nëse keni nevojë të bëni një pyetje ose të merrni këshilla, plotësoni formularin e komentit nën çdo artikull dhe një specialist i kualifikuar do t'ju telefonojë përsëri, i cili do t'i përgjigjet të gjitha pyetjeve. Ju lutemi vini re se sa më specifikisht të bëhet pyetja dhe tema e saj, aq më shpejt do të merrni një përgjigje për pyetjen tuaj.

Asnjëherë mos përdorni shërbime VPN ose Proxy për të shmangur shfaqjen e pasaktë të faqes dhe gabime të tjera. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur shkoni në faqen e internetit të prodhuesit. Nëse shfaqet një faqe tjetër ose në një gjuhë tjetër, atëherë po përdorni VPN... Çaktivizoni atë ndërsa përdorni faqen tonë të internetit.

Gabimet më të zakonshme të bëra nga vizitorët në uebfaqe, për shkak të të cilave nuk është e mundur të vendosni reagime me cilësi të lartë:

 • Subjekti i mesazhit nuk specifikohet. Administrimi i revistës ndërkombëtare mjekësore Obzorofoff nuk është i qartë, prandaj nuk e kupton se për cilin lloj rishikimi të produktit keni një pyetje dhe prandaj nuk mund të japë një përgjigje të kënaqshme. Ju lutemi shënoni në rreshtin e temës së paku emrin e artikullit që lexoni.
 • Fushë bosh në mesazh. Një mesazh i tillë zbulohet automatikisht si spam. Shkruani në mënyrë specifike se cili është thelbi i pyetjes në mënyrë që të merrni një përgjigje të hollësishme të detajuar për të.
 • Numër telefoni i pavlefshëm. Çdo gjë është e qartë këtu, nëse numri i specifikuar është i pasaktë, atëherë është e pamundur të shkosh te ti. Ne ju rekomandojmë që të tregoni numrin e telefonit plotësisht, domethënë në format ndërkombëtar, mund ta bëni me shenjën "+", ose pa të.
 • Faqja e faqes në lidhje me pyetjen tuaj nuk është treguar. Siç e keni vërejtur tashmë, faqja jonë është ndërkombëtare dhe përfshin shumë tema të ndryshme, mbi të cilat punojnë specialistët përgjegjës për specifikat e tyre. Prandaj, ju lutemi tregoni në mesazh adresën e faqes që keni parë dhe nëse ka ndonjë pyetje në të.

  Pyetja juaj do të radhitet dhe do të përpunohet nga specialistët. Nëse nuk doni të prisni gjatë dhe keni nevojë për mbështetje sipas radhës prioritare, atëherë duhet të dërgoni 0,0001 Bitcoin në adresën:

  3NTacy8nVkhRpZvrnbZamCtKuJMjES1Se3

  Komunikimi me administratën e sitit Obzoroff

  Kjo masë e mbrojtjes është miratuar për të luftuar mesazhet e padëshiruara dhe të padëshiruara të lëna nga botët dhe vizitorët e paskrupullt të faqeve. Gjithashtu, mund t'i shkruani një letër kryeredaktorit të revistës Obzoroff në adresën e postës elektronike leadzevs@gmail.com.

  Obzoroff