Pregled orodja AI Seed Phrase Finder in orodja za preverjanje stanja BTC za Windows PC

Umetna inteligenca hitro osvaja prostranstva sveta kriptovalut, zato je bilo nemogoče zamuditi tako veliko priložnost, ne da bi naredili osupljivo recenzijo o projektu »AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC«, ki je postal pravi “Hype” na YouTubu o programu za množično generiranje semenskih fraz za zapuščene Bitcoin denarnice s pozitivnim stanjem na njej, poleg možnosti, ki jih lahko izveste “mnogo posebej zanimivih stvari” tudi z uporabo ChatGPT in na internetu, v Google in Yandex, v top družbenih omrežjih, in o katerem se govori celo na top Bitcoin Forum Bitcointalk.org.

Pregled orodja AI Seed Phrase Finder in orodja za preverjanje stanja BTC za Windows PC

Torej, bralci naše revije, bodite pozorni na recenzijo članka, ki je bil prvotno objavljen na spletni strani ai-seedfinder.com in podrobno govori o funkcionalnosti "hekerskega" programa AI Seed Phrase Finder orodje za računalnik Windows OS in ima možnost delovanja v naslednjih dveh načinih:

 1. Prvi način je zasnovan za množično ustvarjanje in potrjevanje mnemoničnih fraz, ki omogočajo dostop do Bitcoin denarnic s pozitivnim stanjem.
 2. Drugi način je zasnovan za obnovitev celotnega niza besed mnemonične fraze za določeno Bitcoin denarnico, če uporabnik pozna le del besed, ki sestavljajo zahtevano semensko frazo, tako v pravilnem kot v naključnem vrstnem redu.

Verjetno poznate primere, ko so ljudje pomotoma izgubili ali pozabili semenske fraze iz svojih denarnic za kriptovalute in s tem za vedno izgubili dostop do svojih bitcoinov. Zdaj obstaja rešitev, ki vam bo pomagala, da se izognete tej situaciji in celo poiščete zapuščene Bitcoin denarnice s pozitivnim stanjem ter "uporabite takšne Bitcoin denarnice po lastni presoji"!

Inovativno orodje AI Seed Phrase Finder & orodje za preverjanje stanja BTC uporablja napredne algoritme in tehnike umetne inteligence za analizo ogromnih količin podatkov za predhodno usposabljanje modelov AI, zasnovanih za ustvarjanje in iskanje mnemoničnih fraz. Ti stavki omogočajo dostop do »zapuščenih Bitcoin denarnic«, ki imajo še vedno »različno stanje«. To pomeni, da imate lahko stalen dostop do izgubljenih Bitcoin denarnic, ki vsebujejo ogromne količine prve kriptovalute na svetu!

Kot smo že omenili, program deluje v dveh neodvisnih načinih:

 1. Prvi način delovanja programa AI Seed Phrase Finder se imenuje "AI_Mode" in je namenjen množičnemu ustvarjanju in naknadnemu preverjanju veljavnosti semenskih fraz za Bitcoin denarnice z uporabo posebnih modulov programa "AI_Generator in AI_Validator". Nato program z uporabo modula »AI_Checker« preveri seznam »semenskih fraz«, ki jih obdeluje modul »AI_Validator«, za prisotnost pozitivnega stanja na denarnicah, ki jih te semenske fraze lahko odprejo, in v skladu s tem zapiše seznam v besedilno datoteko mnemoničnih fraz samo iz denarnic s stanjem nad ničlo.
 2. Drugi način »AI_Target_Search_Mode« vam omogoča, da poiščete 12-besedno mnemonično besedno zvezo, ki je zasnovana za obnovitev določene Bitcoin denarnice, tudi če poznate le nekaj besed, ki bi morala biti sestavljena iz te mnemonične fraze v pravilnem ali naključnem vrstnem redu.

Pregled modula »AI_Target_Search_Mode« za obnovitev neznanih besed v ciljni začetni frazi

Način “AI_Target_Search_Mode” lahko uporabite, če imate ustrezno licenco in v okviru izbranega tarifnega načrta, informacije o katerem najdete v razdelku “Cost”. Ta način uporablja metode in algoritme umetne inteligence, opisane v članku. To pomaga ustvariti najverjetnejše kombinacije besed v začetni semenski besedni zvezi, pospeši postopek iskanja in poveča natančnost rezultatov.

Algoritmi AI se uporabljajo za analizo in obdelavo velikih količin podatkov, prepoznavanje vzorcev in sprejemanje odločitev na podlagi teh podatkov. je namenjen iskanju semenskih fraz po kriterijih, ki jih uporabnik določi v posebnem obrazcu.

Grafična razlaga delovanja modula "AI_Target_Search_Mode" orodja AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool za Windows PC

Uporabnik mora navesti samo naslov določene Bitcoin denarnice in le 6 besed v pravilnem zaporedju. V tem primeru modul »AI_Target_Search_Mode« uporablja AI za ustvarjanje vseh možnih kombinacij iz preostalih 6 besed. Nato se z uporabo modula validator preveri veljavnost vsake ustvarjene kombinacije. Če je kombinacija veljavna, modul preveri Bitcoin denarnico s pomočjo prejete semenske fraze prek verige blokov in preveri, ali se obstoječi naslov denarnice ujema z naslovom, ki ga je določil uporabnik v iskalnih izrazih.

Metoda za pridobivanje izvornih podatkov za uporabo v programu "AI Seed Phrase Finder".Uporaba dela besed, ki sestavljajo začetni stavek druge osebe v programu "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Z uporabo umetne inteligence je proces iskanja močno pospešen, saj algoritmi AI učinkovito obdelujejo velike količine podatkov. Program deluje v načinu “AI_Target_Search_Mode” na naslednji način:

 1. Pridobivanje začetnih podatkov: Uporabnik navede naslov Bitcoin denarnice, ki ga zanima, kot tudi vsaj 6 besed iz semenske fraze v pravilnem zaporedju. Uporabnik lahko navede tudi dodatne njemu znane besede, ki so del te mnemonične fraze in so v naključnem vrstnem redu.
 2. Ustvarjanje seznama možnih kombinacij: Generatorski modul uporablja prej opisane metode za ustvarjanje seznama vseh možnih kombinacij iz preostalih besed, ki jih je treba ujemati.
 3. Nato pride do ponovitve kombinacije: Modul »AI_Target_Search_Mode« začne iskati po kombinacijah s seznama in z njimi nadomesti manjkajoče besede v začetni frazi z uporabo modula »AI_Validator«.
 4. Preverjanje kombinacije: vsako ustvarjeno kombinacijo preveri modul AI_Validator, ki preveri, ali je nastala mnemonična fraza veljavna.
 5. Preverjanje začetne fraze: če ustvarjena kombinacija prestane preverjanje validatorja, potem program v “AI_Target_Search_Mode” uporabi prejeto začetno frazo za odpiranje Bitcoin denarnice in preveri, ali se kateri koli naslov BTC v denarnici ujema s tistim, ki ga je vnesel uporabnik pred začetkom postopek iskanja. Če obstaja natančno ujemanje, se najdena semenska fraza šteje za popolno in veljavno, prikazana bo v ustreznem dnevniku programa in zapisana v besedilno datoteko »Target_Checker.log«, ki se nahaja v mapi »output«, ki se nahaja v korenski imenik z izvršljivo datoteko programa.
 6. Izhod rezultatov: Če je bila že najdena popolna in veljavna semenska fraza, jo modul »AI_Target_Search_Mode« prikaže uporabniku in delovanje programa v tem načinu se šteje za zaključeno. Pozitiven rezultat modula "AI_Target_Search_Mode" programa "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Če povzamemo zmožnosti programa AI ​​Seed Phrase Finder v načinu »AI_Target_Search_Mode«, lahko pridemo do zaključka, da lahko vsak uporabnik zlahka dobi popoln dostop do Bitcoin denarnice nekoga drugega, če se na kakršen koli način nauči dela besed semenska fraza, ki je za nekatere ljudi »posebnega pomena«.

Metoda za iskanje besed, ki sestavljajo začetni stavek za Bitcoin denarnico z domnevno ogromnim stanjem v valuti Bitcoin

Opis programskega vmesnika AI ​​Seed Phrase Finder

Ko razpakirate arhiv programa, morate slediti preprostim navodilom za zagon programa. Prepričajte se, da imate aktivno internetno povezavo, saj boste morali preveriti, ali je licenčni ključ, ki ste ga vnesli, veljaven. Če želite to narediti, sledite tem korakom:

 • Zaženite datoteko AISeedFinder.exe.
 • Registrirajte se s svojim uporabniškim imenom Telegram kot prijavo za zagon programa.
 • Ustvarite močno geslo, ki vključuje simbole, velike in male črke ter številke.
 • Odprite datoteko License key.txt in kopirajte kodo ključa.
 • Vnesite kodo licenčnega ključa in začnite uporabljati program.

Treba je pojasniti, da program zahteva prijavo in geslo za identifikacijo uporabnika in zaščito dostopa do programa. To je nekakšna dodatna zaščita, saj lahko samo registrirani uporabniki uporabljajo funkcionalnost programa, ki je na voljo v okviru licenčnega ključa, in dobijo ustrezne rezultate.

Po končanem postopku preverjanja pristnosti si lahko ogledate priročen vmesnik, ki vključuje tri neodvisne cone, namenjene vizualnemu prikazu trenutnega procesa programa. Te cone predstavljajo okna za beleženje delovanja modulov: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Programski vmesnik vsebuje tudi indikatorje stanja povezave s strežniki in potek prenosa potrebnih podatkov in posodobitev modulov ter kontaktne podatke za stik s podporo, navedena je trenutna vrsta licence in prikazan je meni z nastavitvami programa.

Za ogled dnevnika delovanja posameznega modula (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance) morate uporabiti gumb »ODPRTO«, ki se nahaja poleg vsakega okna ustreznega modula.

Kako program AI ​​Seed Phrase Finder najde mnemonične fraze za Bitcoin denarnice z zajamčenim pozitivnim stanjem?

Ideja za ustvarjanje tega edinstvenega programskega izdelka temelji na precej zanimivem algoritmu s podporo za zmožnosti umetne inteligence, tako da za iskanje izgubljenih Bitcoin denarnic program AI ​​Seed Phrase Finder deluje na naslednji način:

 1. Prva faza programa se začne s pomočjo modula "AI_Generator", ki uporablja algoritme umetne inteligence za množično generiranje semenskih fraz. Postopek generiranja potrebnih podatkov poteka na visokotehnološki opremi, kar zagotavlja visoko učinkovitost in produktivnost programa.
 2. Druga stopnja je uporaba modula »AI_Validator«, ki v realnem času prejme seznam semenskih fraz, ustvarjenih z modulom »AI_Generator«, in takoj preveri njihovo veljavnost. To vam omogoča, da odstranite nepravilno ustvarjene semenske fraze in pospešite postopek odkrivanja Bitcoin denarnic s pozitivnim stanjem.
 3. Tretjo stopnjo programa izvaja modul »BTC Balance Checker«, ki preverja »veljavne semenske fraze« za prisotnost pozitivnega stanja na denarnicah, povezanih s temi mnemoničnimi frazami. Za to program uporablja odprte podatke verige blokov, ki vsebujejo informacije o stanju vseh naslovov Bitcoin. Tako je enostavno ugotoviti, ali so v denarnici sredstva, povezana z vsako ustvarjeno semensko besedno zvezo s seznama, prejetega iz modula »AI_Validator«. Zlahka je uganiti, da so mnemonične fraze, ki zanimajo uporabnika, shranjene v ločeni besedilni datoteki AI_Wallets_Seed.log, ki se nahaja v mapi »Izhod«.

Programski vmesnik AI Seed Phrase Finder

Na slikah si lahko ogledate posnetke zaslona rezultatov programa in odprete denarnice Electrum z uporabo mnemoničnih besednih zvez, ki jih najdete z orodjem AI Seed Phrase Finder & BTC orodje za preverjanje stanja za Windows PC.

Dnevniki programa "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC" z najdenimi začetnimi frazami za izgubljene Bitcoin denarnice

Denarnice Electrum, obnovljene z uporabo začetnih fraz, ki jih je našel program "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Ta kratek video posnetek predstavlja glavne značilnosti programa ter vizualno primerjavo vseh treh različic programa glede na vrsto licence in s tem funkcionalnost.

Kako je z AI dosežena visoka hitrost programa »AI Seed Phrase Finder«?

Kot smo že omenili v tem članku, program AI ​​Seed Finder inteligentno generira semenske fraze za Bitcoin denarnice s stanjem, večjim od nič, kar posledično odpira nove finančne priložnosti za uporabnike. Namesto klasične sheme iskanja po vseh možnih kombinacijah besed iz slovarja BIP-39 program uporablja model umetne inteligence, ki predvideva najverjetnejše različice veljavnih mnemoničnih fraz. Ta model temelji na preučevanih odvisnostih med znanimi semenskimi frazami in denarnicami Bitcoin, kar omogoča znatno zmanjšanje števila kombinacij za preverjanje in temu primerno povečanje hitrosti iskanja in število "rezultatov, ki jih uporabnik potrebuje." Ta proces pospešuje tudi vzporedna obdelava podatkov: naloga je razdeljena na dele, ki se obdelujejo na različnih strežnikih, kar posledično bistveno skrajša čas, potreben za izvedbo nalog, in posledično poveča učinkovitost programa.

Optimiziranje modela umetne inteligence je sestavni korak v algoritmu AI Seed Phrase Finder, saj omogoča AI, da prilagodi parametre modela za doseganje višje hitrosti in učinkovitosti. V določenih situacijah bo morda celo potrebna uporaba lažjih modelov in uporaba drugih optimizacijskih tehnik za pospešitev obdelave podatkov. Podrobnosti te metode bodo napisane kasneje v tem članku.

Program uporablja tudi vnaprej usposobljene modele, s čimer prihrani čas in sredstva, ki bi jih sicer porabili za usposabljanje modela iz nič. Takšni modeli že imajo izkušnje z obdelavo velikih količin podatkov, kar zagotavlja visoko natančnost pri napovedovanju pravilnih besednih kombinacij v mnemoničnih frazah in bistveno pohitri program.

Poudariti velja, da je ključna lastnost programa uporaba različnih algoritmov in metod strojnega učenja. Na primer, če je potrebno, lahko program uporablja genetske algoritme, raziskuje prostor možnih besednih zvez in izbira najprimernejše možnosti. Ta pristop vam omogoča, da dosežete optimalne rezultate v najkrajšem možnem času.

Za izvajanje porazdeljenega računalništva in izvajanje nalog na več strežnikih AI Seed Phrase Finder uporablja zmogljive platforme, kot sta Apache Spark in TensorFlow. Zahvaljujoč temu je mogoče naloge razdeliti na več delov in jih izvajati vzporedno na več strežnikih, kar bistveno poveča zmogljivost programa.

Projekt AI ​​Seed Phrase Finder uporablja specializirano strojno opremo z grafičnimi procesnimi enotami (GPU) za pospešitev izračunov. Ti zmogljivi procesorji imajo visoko procesorsko moč in znatno zmogljivost vzporednih nalog. Zahvaljujoč temu lahko program analizira in obdeluje ogromne količine podatkov z veliko hitrostjo, kar znatno skrajša čas, potreben za dokončanje nalog, kot je generiranje in preverjanje veljavnosti ogromnega števila semenskih stavkov.

Ilustracija za članek »Kako je visoka hitrost programa »AI Seed Phrase Finder« realizirana z uporabo AI?«

Uporaba strežnikov v oblaku je dodaten dejavnik, zaradi katerega je AI Seed Phrase Finder neprimerljiv v primerjavi s katero koli drugo podobno programsko opremo, ki je na voljo na internetu in deluje samo na osebnih računalnikih, kjer lahko uporabnik porabi veliko časa za iskanje želenih semenskih fraz za BTC denarnice. Strežniki v oblaku zagotavljajo fleksibilnost in razširljivost virov, kar omogoča učinkovito uporabo računalniške moči za obdelavo velikih količin podatkov. Posledično program uporablja več strežnikov za vzporedno obdelavo podatkov, kar zagotavlja največjo hitrost iskanja pravilne semenske fraze v skladu z uporabniškimi kriteriji (to je še posebej pomembno, da program deluje v "AI_Target_Search_Mode").

Prav tako je treba posebej poudariti, da je na splošno projekt AI ​​Seed Phrase Finder močno orodje, ki združuje matematične algoritme in metode umetne inteligence, ki uporablja specializirano opremo, vključno s strežniki v oblaku z GPU, za doseganje največje učinkovitosti in hitrosti generiranja in preverjanje veljavnosti vseh semenskih stavkov. Ta program je zasnovan za obnovitev dostopa do digitalnih sredstev in je lahko koristen, tudi če poznate samo del semenske fraze za Bitcoin denarnico, ki vas zanima. Na primer, če imate samo polovico lista papirja, na katerem je bila napisana celotna semenska fraza, ali če vam je ostal le del besedila z mnemonično frazo, ki je poškodovan in ga ni mogoče identificirati. Zdaj pa poglejmo algoritem programa, ki vključuje:

 • Uporaba različnih tehnik za ustvarjanje mnemoničnih fraz z uporabo moči umetne inteligence.
 • Filtriranje denarnic z ničelnim in pozitivnim stanjem.

Prav tako je treba opozoriti na tri pomembne funkcije, ki se uporabljajo med delovanjem programa:

 1. Optimizacija procesa generiranja mnemoničnih fraz. Namesto preizkušanja vseh možnih kombinacij besed iz slovarja AI Seed Phrase Finder uporablja model umetne inteligence. Napoveduje najverjetnejša zaporedja na podlagi naučenih odvisnosti med besednimi zvezami in Bitcoin denarnicami. Zahvaljujoč temu se je razvijalcem programa uspelo izogniti ponavljajočim se in nesmiselnim kombinacijam besed.
 2. Vzporedna obdelava. Naloga je razdeljena na več delov, ki se istočasno obdelujejo na različnih strežnikih. To vam omogoča optimizacijo uporabe virov in znatno pospeši iskanje semenskih fraz, ki lahko odprejo denarnice, ki vsebujejo določeno količino kriptovalute.
 3. Optimizacija algoritma umetne inteligence. Program prilagodi uporabljeni model AI ob upoštevanju parametrov naloge in glede na stopnjo zahtevnosti uporabi poenostavljene izračune in dodatne metode obdelave podatkov, to pomeni, da program uporablja vnaprej pripravljene modele, kar vam omogoča, da pospešite proces generiranja veljavnih semenskih fraz na podlagi preizkušenih modelov umetne inteligence, s čimer se skrajša čas z obdelavo podatkov, zahvaljujoč uporabi strežnikov z grafičnimi procesnimi enotami (GPU) pa program AI ​​Seed Finder uporabniku zagotavlja visoko hitrost dela. Prav dostop do večje računalniške moči in učinkovito vzporedno računalništvo omogoča, da program deluje na več vozliščih hkrati in porazdeli računalniško obremenitev, uporaba dodatnih strežnikov v oblaku pa omogoča prilagodljivost in razširljivost sistema. To pomeni, da lahko program, ko se pojavi potreba, porazdeli obdelavo podatkov med več strežnikov za vzporedno delovanje, kar je še posebej uporabno pri izvajanju operacij v načinu “AI_Target_Search_Mode”.

Optimizacija algoritma umetne inteligence v programu "AI Seed Phrase Finder"

Prav tako je treba opozoriti, da je genetski algoritem AI pomemben del programa, saj igra ključno vlogo pri ustvarjanju semenskih fraz. Genetski algoritem, ki temelji na načelih naravne selekcije in evolucije populacije, vam omogoča ustvarjanje naključnih kombinacij začetnih semenskih fraz in ovrednotenje njihove kakovosti v skladu z določenimi merili ter učinkovito filtriranje mnemoničnih fraz, povezanih z Bitcoin denarnicami, ki imajo pozitivno bilanco. Kot primer lahko potek dela tega algoritma opišemo na naslednji način:

 • Ustvari se naključna populacija začetnih fraz, ki je kombinacija besed (genotipov). Vsak genotip se nato oceni glede na to, ali obstaja pozitivno stanje v denarnici, povezano s semensko frazo.
 • Na naslednji stopnji se na podlagi rezultatov izberejo najboljši genotipi. V ta namen se uporabljajo posebni selekcijski operaterji, ki preferirajo genotipe z najvišjo oceno. Nato izbrane genotipe križamo, kar omogoča ustvarjanje nove generacije genotipov. Med postopkom križanja se genetske informacije izmenjujejo med genotipi in nastajajo nove kombinacije mnemoničnih fraz.
 • Po tem se izvede operacija mutacije, ki naključno spremeni nekatere gene v novi generaciji genotipov. To pomaga ustvarjati raznolikost in omogoča raziskovanje več možnih kombinacij mnemoničnih stavkov.
 • Postopek mutacije in križanja se večkrat ponovi, da se ustvarijo nove generacije genotipov. Vsako generacijo ovrednotimo in najboljše genotipe prenesemo na naslednjo generacijo. Algoritem AI nadaljuje z izračunom, dokler niso izpolnjeni določeni pogoji za zaustavitev. To je potrebno za iskanje določenega števila besednih kombinacij. Genetski algoritem vam omogoča, da pridobite veljavne semenske fraze, ki "odprejo" dostop do "obetavnih" denarnic z "različnim stanjem".Ilustracija delovanja modula "AI_Target_Search_Mode" za generiranje celotnih mnemoničnih fraz iz delnih vhodnih podatkov (6 besed od 12 možnih)

Oglejmo si podrobno primer delovanja genetskega algoritma med ustvarjanjem mnemoničnih fraz s programom. Recimo, da ima strežnik bazo podatkov, sestavljeno iz 100 milijonov naključno ustvarjenih začetnih fraz, sestavljenih iz besed iz slovarja BIP-39. Naloga programa je najti zaporedje besed, ki bo "odprlo" dostop do Bitcoin denarnice s pozitivnim stanjem.

Na prvi stopnji ocenjevanja bo vsak stavek iz te baze podatkov ocenjen v skladu z določenim kriterijem, in sicer stanjem denarnice, do katere ta kombinacija 12 besed omogoča dostop. Možne vrednosti za stanje v denarnici so lahko samo "pozitivne" ali "nič". Algoritem nato izbere "najboljše" mnemonične fraze s pozitivnim ravnovesjem za nadaljnje presečišče. Na primer, vzemimo dve najboljši semenski frazi in ju križamo ter izmenjamo dele genotipov. Po kombinaciji pride do naknadnega postopka mutacije, zaradi česar se nekateri geni v novih genotipih naključno spremenijo. Na primer, ena od besed v izvirni frazi se lahko naključno nadomesti z drugo. Na ta način program ustvari novo generacijo mnemoničnih fraz, ki jih algoritmi umetne inteligence ovrednotijo ​​na podlagi stanja v denarnici. Najboljše mnemonične fraze se prenesejo na naslednjo generacijo in postopek se znova ponovi. Začetno stanje programskega modula od trenutka njegove aktivacije je preverjanje svežih nizov populacij začetnih fraz, ki so bile izbrane z genetskim algoritmom za testiranje nove populacije mnemoničnih fraz. Ta program izvaja metode strojnega učenja za iskanje semenskih besednih zvez z uporabo umetne inteligence.

Tehnike strojnega učenja, kot so nevronske mreže ali algoritmi za okrepljeno učenje, se uporabljajo za ustvarjanje modelov, ki lahko na podlagi razpoložljivih podatkov »predvidijo pravilne semenske fraze«.

Pregled orodja AI Seed Phrase Finder in orodja za preverjanje stanja BTC za Windows PC

Proces usposabljanja modela se začne z naborom podatkov, ki vsebuje znane veljavne mnemonične fraze in njihova ustrezna stanja v denarnici. Ti podatki so razdeljeni na nize za usposabljanje in teste. Nevronska mreža je ustvarjena z uporabo plasti nevronov, ki sprejmejo vnose, kot so besede semenske fraze, in izpišejo napoved (verjetno stanje denarnice). Nevroni v plasteh so povezani s »tako imenovanimi utežmi«, ki določajo stopnjo vpliva posameznega nevrona na naslednjo plast. Ko se nevronska mreža uri, se uteži prilagajajo, da se zmanjša napaka napovedi. Za to je optimizirana funkcija izgube, ki meri razliko med napovedano in dejansko vrednostjo.

Ko je usposabljanje končano, se lahko model uporabi za napovedovanje stanja denarnice na podlagi novih semenskih stavkov. Na primer, če je program ustvaril novo mnemonično besedno zvezo, lahko tak model napove verjetno pozitivno stanje v denarnici.

Recimo, da imamo nabor podatkov, ki ga sestavljajo semenske fraze in ustrezna stanja v denarnici. Te podatke razdelimo na niz za usposabljanje (80 % podatkov) in testni niz (20 % podatkov). Po tem razvijemo nevronsko mrežo, sestavljeno iz več plasti nevronov. Vhodna plast prejme besede izvirnih fraz, skrite plasti obdelajo te informacije, izhodna plast pa napove, ali bo stanje v denarnici večje od nič. Nato usposobimo model tako, da zagotovimo nabor podatkov za usposabljanje kot vhod in prilagodimo uteži nevronske mreže, da zmanjšamo napako napovedi. Ta postopek večkrat ponovimo z uporabo tehnike optimizacije, znane kot stohastični gradientni spust.

Ko je model usposobljen, preizkusimo njegovo natančnost na testnem nizu podatkov. Nabor testnih podatkov vnesemo v model kot vhod in primerjamo predvideno ravnotežje z dejansko vrednostjo. Na primer, model naredi napoved o "pozitivnem" stanju za začetni stavek in ga primerja z dejanskim stanjem v Bitcoin denarnici.

Uporaba metode genetskega programiranja za iskanje veljavnih semenskih fraz z uporabo AI

Genetsko programiranje je tehnika, ki uporablja genetske algoritme v programu modula generatorja umetne inteligence. Ta metoda vam omogoča ustvarjanje novih semenskih fraz brez ročne konfiguracije. Proces genetskega programiranja se začne z oblikovanjem naključne populacije programov, ki so sposobni generirati začetne mnemonične fraze. Takšni programi so predstavljeni v obliki dreves, kjer vsako vozlišče ustreza operaciji ali funkciji. Vsak program se nato oceni po vnaprej določenem kriteriju, kot je preverjanje pozitivne vrednosti stanja v denarnici. Programi, ki ustvarjajo semenske fraze s pozitivnim ravnotežjem, prejmejo višje ocene. Nadalje se med operacijo križanja izbrani programi povežejo z izmenjavo delov svojih dreves.

Na primer, en program lahko drugemu posreduje funkcijo, ki generira mnemonično frazo. Po tem se izvede operacija mutacije, med katero se nekateri deli dreves naključno spremenijo v novih programih. Na primer, eden od programov lahko svojemu drevesu naključno doda novo operacijo. Poleg tega obstajajo tudi druge metode, ki se uporabljajo za ustvarjanje veljavnih semenskih stavkov z uporabo umetne inteligence.

Metode za ustvarjanje mnemoničnih fraz za dostop do izgubljenih Bitcoin denarnic

Kot smo že omenili, AI Seed Phrase Finder uporablja različne metode za ustvarjanje edinstvenih mnemoničnih besednih zvez za dostop do izgubljenih Bitcoin denarnic s pozitivnim stanjem. Združuje in dopolnjuje osnovne modele z generatorji za doseganje najboljših rezultatov. Ustvarjena zbirka podatkov se nato vnese v nevronsko mrežo, ki s pomočjo strojnega učenja oceni in izbere najboljše fraze. Posledično lahko usposobljeni model predvidi optimalne kombinacije besed za obnovitev dostopa do izgubljenih Bitcoin denarnic. Med izvajanjem programa se naslednje metode AI križajo med seboj, da se doseže želeni rezultat:

 1. Uporaba nevronskih mrež. Ta model se uporablja predvsem v algoritmih strojnega učenja. Nevronske mreže na primer pomagajo ustvariti model, ki oceni verjetnost, da bo kombinacija besed pravilna začetna fraza, ki omogoča dostop do stanja v denarnici za kriptovalute. Običajno se za urjenje umetne inteligence uporabljajo velike količine podatkov. Sistem ob upoštevanju danih parametrov samostojno najde zapletene vzorce in odvisnosti, nato pa jih uporabi za izbiro pravilnih zaporedij besed.
 2. Optimizacijski algoritmi. Ti vključujejo prej opisani genetski algoritem. Obstajajo tudi možnosti optimizacije z uporabo gradientnega spuščanja in evolucijskih strategij. Vsi ti algoritmi delujejo za en cilj - iskanje optimalnih kombinacij besed v izvornih frazah.
 3. Obdelava naravnega jezika je postopek analiziranja vzorcev naravnega govora z uporabo slovarjev in virov informacij. To omogoča obdelavo besedilnih informacij, na podlagi katerih je mogoče ustvariti začetne fraze. Naš program uporablja metodologijo, ki temelji na ustvarjanju modela, ki lahko oceni verjetnost "uspeha" za vsako kombinacijo besed, na primer, ali jo je mogoče uporabiti za dostop do stanja v denarnici za kriptovalute.
 4. Globoko učenje je tehnika, ki uporablja nevronske mreže za ustvarjanje kompleksnega sistema. Končni model je sposoben analizirati in razumeti strukturo in semantiko izvornih fraz. Od običajnega učenja, ki temelji na nevronskih mrežah, se razlikuje po globljem pristopu in pomaga najti veljavne semenske fraze z uporabo globokega učenja za samodejno prepoznavanje ujemajočih se funkcij iz baze podatkov in ustvarjanje pripravljenih napovedi rezultatov.
 5. Evolucijske strategije so ena vrsta optimizacije, ki uporablja proces naravne selekcije. So del genetskega programiranja in so namenjeni iskanju potrebnih mnemoničnih fraz z izboljšanjem genskega sklada populacije z uporabo genetskih operaterjev. Evolucijske strategije vam omogočajo učinkovito raziskovanje prostora možnih semenskih fraz in iskanje najboljših kombinacij besed.
 6.  Analiza leksikalnih in besedilnih virov se popolnoma ujema s procesom obdelave naravnega jezika. Model naloži veliko količino besedilnih informacij, kot so knjige, članki in spletne strani. Z uporabo umetne inteligence se analizirajo priljubljene besede in zaporedja, iz katerih je zelo verjetno, da se sestavijo semenske fraze, ki jih je uporabnik uporabil pri ustvarjanju svoje Bitcoin denarnice (na primer semenska fraza, sestavljena iz imen svetopisemskih apostolov, kot je: “ Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judas" ali mnemonična fraza, sestavljena iz imen planetov sončnega sistema, na primer: "Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Uran Neptun").
 7. Semantična analiza: Umetna inteligenca uporablja tehnike obdelave naravnega jezika za določanje semantičnih odnosov med besedami in ustvarjanje modelov, ki ocenjujejo verjetnost, da bodo določene kombinacije besed mnemonična fraza, kot v prejšnjem primeru.
 8. Družbena analiza: umetna inteligenca prenaša in analizira podatke iz družbenih omrežij, forumov ali drugih spletnih platform, da določi priljubljene teme, zanimanja ali preference uporabnikov. Tako kot pri drugih možnostih se že pripravljena zbirka podatkov uporablja za nadaljnje usposabljanje in izbiro obetavnih fraz za ustvarjanje začetnih fraz.
 9. Analiza grozdov: sistem razdeli informacije v povezane grozde. Zakaj je treba frazeme razdeliti v podobne skupine? To pomaga prepoznati vzorce in najpogosteje pojavljajoče se fraze v že znanih veljavnih semenskih frazah.
 10. Analiza starih in praznih denarnic. Program išče informacije iz baze podatkov. Pregledane so znane Bitcoin denarnice z razpoložljivimi podatki. To pomaga odkriti vzorce v mnemoničnih besednih zvezah, ki jih je mogoče uporabiti za iskanje "semenskih fraz" za prej neznane denarnice s pozitivnim stanjem. V program se naložijo slovarji in baze podatkov, ki vsebujejo znane semenske fraze in povezana zaporedja. Sistem lahko na primer preveri ustvarjene kombinacije glede na znane vzorce ali uporabi vzorce za iskanje podobnih vrednosti.
 11. Algoritem za analizo vzorcev temelji na vzorcih in vzorcih, ki jih najdemo v bazah podatkov. Umetna inteligenca je sposobna prepoznati ponavljajoče se kombinacije besed, ki so v že znanih denarnicah s stanjem. Poleg tega se za pospešitev postopka uporablja vzporedno računalništvo. Ta tehnika, kot je bilo že omenjeno, vključuje razdelitev naloge na več stopenj. Štetje in sočasna obdelava podatkov potekata z uporabo sodobnih specializiranih večprocesorskih naprav (ASIC) in strežnikov v oblaku z grafičnimi procesorji.
 12. AI Seed Phrase Finder lahko uporablja predpomnjenje rezultatov prejšnjih izračunov za pospešitev naslednjih poizvedb. Na primer, če je program predhodno preveril začetni stavek in ugotovil, da denarnica, ki jo je »odprl«, ni imela pozitivnega stanja, se rezultat tega preverjanja shrani v predpomnilnik. Ko znova zahtevate isto semensko besedno zvezo, lahko program takoj vrne shranjeni rezultat, pri čemer se izogne ​​potrebi po ponovnem preverjanju. (Predpomnjenje se po ponovnem zagonu programa ponastavi, ker je v tem času morda prišlo do sprememb v stanju denarnice).
 13. Optimizacija časa izvajanja. Sistem zmanjša čas, potreben za implementacijo vseh algoritmov. Tako je lažje najti semenske fraze, ker je izračun hitrejši. Program lahko na primer uporablja učinkovite podatkovne strukture ali algoritme za zmanjšanje kompleksnosti, da pospeši proces.
 14. Prilagodljive nastavitve parametrov: AI Seed Finder uporablja mehanizem za prilagodljive nastavitve parametrov algoritma med delovanjem. Na primer, sposoben je dinamično prilagajati parametre algoritmov glede na značilnosti vhodnih podatkov ali trenutno stanje sistema. Ta pristop vam omogoča optimizacijo delovanja in učinkovitosti programa v realnem času, kar je pomembno za uporabnike. To edinstveno programsko opremo odlikuje tudi dejstvo, da lahko deluje z že pripravljenimi modeli in algoritmi umetne inteligence. Ti modeli so prilagodljivi in ​​zagotavljajo, da uporabnik doseže pričakovani rezultat v najkrajšem možnem času.

Navsezadnje je ta program zmogljivo orodje, ki združuje algoritme in tehnike umetne inteligence z uporabo strežnikov, opremljenih z GPE, za doseganje največje hitrosti pri ustvarjanju edinstvenih mnemoničnih stavkov. Ti stavki pa uporabniku zagotavljajo dostop do Bitcoin denarnic s pozitivnim stanjem.

Zakaj je AI Seed Phrase Finder z AI boljši od uporabe metode Brute Force?

AI ​​Seed Phrase Finder & orodje za preverjanje stanja BTC temelji na umetni inteligenci in ima več prednosti pred podobnimi programi, ki uporabljajo metodo surove sile za iskanje po mnemoničnih frazah:

 1. Učinkovito: AI Seed Phrase Finder uporablja algoritme strojnega učenja in nevronske mreže za optimizacijo postopka odkrivanja začetnih fraz. Sposoben se je učiti iz velikih količin podatkov in najti vzorce, kar mu omogoča učinkovitejše in hitrejše iskanje kot metode surove sile.
 2. Skrajšan čas iskanja: AI-Seed Finder lahko uporabi informacije, ki jih že imate o semenskih frazah, da optimizira postopek iskanja. Upošteva verjetnost uporabe posameznih besed v semenskih besednih zvezah in tako skrajša čas iskanja, s čimer se povečajo možnosti za iskanje pravilne semenske fraze za denarnice BTC.
 3. Prilagodljivost: AI Seed Finder je mogoče usposobiti in prilagoditi novim podatkom in spreminjajočim se razmeram. Na podlagi svojih izkušenj lahko izboljša svoje algoritme in iskalne strategije, kar mu omogoča, da sčasoma postane učinkovitejši in natančnejši.

Pri izračunu hitrosti izbire semenske fraze na isti opremi na natančnost izračunov vpliva veliko dejavnikov: kompleksnost mnemonične fraze, število razpoložljivih kombinacij, moč opreme in učinkovitost programa. Zahvaljujoč optimizaciji in uporabi umetne inteligence pa lahko AI Seed Phrase Finder bistveno pospeši proces iskanja v primerjavi z drugimi programskimi izdelki, ki temeljijo na metodah surove sile. Na primer, lahko uporabi vnaprejšnje podatke za omejitev obsega iskanja in zmanjšanje števila kombinacij, kar ima za posledico hitrejše ujemanje.

Alternativa »metodi Brute Force« za izbiro semenskih fraz za Bitcoin denarnico z uporabo AI Seed Phrase Finder

Na splošno AI Seed Phrase Finder & orodje za preverjanje bilance BTC za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows, ki temelji na algoritmih AI, ponuja učinkovitejši in optimiziran pristop k iskanju začetnih fraz in preverjanju masnega ravnotežja v denarnicah BTC. To orodje lahko znatno skrajša čas iskanja in poveča verjetnost uspešnega iskanja izvirne fraze, zaradi česar je boljše od drugih programov, ki uporabljajo surovo silo za ustvarjanje kombinacij besed, ki sestavljajo izvirno mnemonično frazo.

Oglejmo si podrobneje metode, ki jih AI_Seed_Phrase_Finder uporablja za ustvarjanje semenskih fraz in razložimo njihov pomen:

 • Ponavljajoče se nevronske mreže (RNN) se uporabljajo za analizo zaporednih podatkov, vključno z besedili. Ta omrežja lahko zajamejo odvisnosti in kontekst med besedami v semenskih besednih zvezah, kar omogoča AI Seed Phrase Finder najti najverjetnejše mnemonične fraze, ki odklenejo Bitcoin denarnice s pozitivnim stanjem.
 • Konvolucijske nevronske mreže (CNN) se uporabljajo za obdelavo slik z besedilnimi podatki, ki jih najdemo na internetu. Učinkovito prepoznajo lokalne vzorce in značilnosti besedila, kar AISeedFinderju pomaga ustvariti veljavne mnemonične fraze z največjo verjetnostjo, da bodo povezane z denarnicami Bitcoin s pozitivnim stanjem.
 • Globoko učenje uporablja globoke nevronske mreže za pridobivanje funkcij na visoki ravni iz prejšnjih podatkov. To programu pomaga najti bolj zapletene in skrite odvisnosti v semenskih besednih zvezah, s čimer izboljša njihovo kakovost in natančnost pred preverjanjem z modulom za preverjanje veljavnosti. Programski paket uporablja tudi metode evolucijskega programiranja za iskanje optimalnih parametrov za modele AI ter izboljšanje njihove učinkovitosti in natančnosti. Za predvidevanje verjetnosti pojava določenih besednih zvez v semenskih besednih zvezah AI Seed Phrase Finder uporablja Bayesova omrežja na podlagi statističnih podatkov, ki se nenehno posodabljajo, ko nastajajo nove fraze.
 • Support Vector Machine (SVM) se uporablja za analizo in razvrščanje izvornih izrazov na podlagi njihovih edinstvenih značilnosti in lastnosti. Po drugi strani se algoritmi za združevanje v skupine uporabljajo za združevanje semenskih stavkov na podlagi njihovih podobnosti in skupnih značilnosti, kar omogoča učinkovito obdelavo in analizo velikih količin podatkov.
 • AI Seed Phrase Finder uporablja drevesa odločitev za razvrščanje podatkov na podlagi zaporedja logičnih odločitev. Prvič, ta metoda se uporablja za analizo in razvrščanje semenskih besednih zvez na podlagi njihovih značilnosti in lastnosti. Algoritmi naključnega gozda nato združijo več odločitvenih dreves, da dosežejo natančnejšo klasifikacijo podatkov. To omogoča, da AISeedPhraseFinder izboljša svojo napovedno natančnost pri izbiri besed za ustvarjanje veljavnih "mnemoničnih fraz" za denarnice z ocenjenim pozitivnim stanjem.

Celoten iskalnik AI Seed-Finder uporablja različne tehnike, ki mu omogočajo učinkovito analizo ogromnih količin podatkov, da najde uporabne fraze za uporabnika. Kombinacija različnih pristopov vam omogoča doseganje največje učinkovitosti programa.

V internetu je komaj mogoče najti ocene uporabnikov o delu programa AI Seed Finder, saj nihče ne bo želel razkriti svoje identitete zaradi zasebnosti in objaviti poročila o iskanju semenske fraze za denarnico z veliko BTC stanje na družbenih omrežjih. Ni pomembno, ali je bil uporabnik prvotni lastnik denarnice ali je začetne podatke za ugibanje semenske fraze prejel od tretje osebe.

Jasno se morate zavedati dejstva, da zaradi zagotavljanja osebne varnosti noben uporabnik programa ne bo odkrito trdil, da mu je s pomočjo tega »programa« uspelo postati lastnik določene količine kriptovalute.

Naštevanje ključev do Bitcoin denarnic z AI

Kako je zagotovljena varnost in zasebnost osebnih podatkov uporabnikov v programu AI ​​Seed Phrase Finder?

Razvijalci orodja AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool za Windows PC zagotavljajo popolno zaupnost in zaščito rezultatov vseh modulov, ki jih uporabnik prejme v dnevnikih generatorja, validatorja in preverjanja stanja.

Za priročno in zanesljivo beleženje delovanja računalniških strežnikov, ki podpirajo delovanje programa AI ​​Seed Phase Finder in uporabniku vpogled v trenutno stanje delovanja, se uporabljajo naslednje napredne tehnologije in metode:

 • Večnitnost: programski algoritem učinkovito upravlja računalniške strežnike in programske module, pri čemer vsakega od njih izvaja v ločeni niti. To vam omogoča, da vzporedno izvajate različne naloge, kot je generiranje semenske fraze, preverjanje in izračun pozitivnega stanja. To omogoča najučinkovitejšo uporabo virov strežnika in skrajša čas delovanja.
 • Asinhrono: Metoda asinhronega programiranja se uporablja za obdelavo velikih količin podatkov in izvajanje operacij na strani strežnika. To vam omogoča, da izvajate več nalog hkrati, ne da bi blokirali glavno nit programa. Na primer, modul za ustvarjanje mnemoničnih fraz deluje asinhrono in generira semenske fraze vzporedno z drugimi potrebnimi operacijami. Posledično se bistveno izboljša delovanje programa in skrajša čakalna doba na rezultate.
 • Za beleženje programskih dnevnikov se uporabljajo posebne knjižnice, namenjene za ta namen. Takšne knjižnice vam omogočajo beleženje informacij o delovanju programa, vključno z ustvarjenimi frazami, rezultati preverjanja in pozitivnim stanjem. Dnevniki so shranjeni v besedilnih datotekah v mapi »Izhod«. Zahvaljujoč temu si lahko uporabnik kadar koli ogleda dnevnike delovanja modulov in se seznani s seznamom vseh semenskih stavkov, prejetih kot rezultat delovanja programa.
 • Analiza velikih količin podatkov običajno zahteva uporabo medpomnilnika. Na primer, rezultati generatorja mnemoničnih fraz so začasno shranjeni v medpomnilniku, nato pa se v serijah zapišejo v programski dnevnik in prenesejo v validator in orodje za nadzor semenske fraze. Ta pristop optimizira delovanje programa in zmanjša obremenitev strežnika.
 • Spremljanje: Sistem za spremljanje se uporablja za sledenje trenutnemu stanju programa in strežnikov, kar uporabniku omogoča prejemanje statistike delovanja programa v realnem času, kot je hitrost ustvarjanja in preverjanja semenske fraze, ter opazovanje trenutnih rezultatov modula. To pomaga pri hitrem odzivu na morebitne težave in zagotavlja brezhibno delovanje programa.

Vse te metode in uporabne tehnike lahko učinkovito spremljajo delovanje računalniških strežnikov in nemoteno beležijo dejavnosti programa AI Seed Finder Tool, kar uporabniku omogoča, da si kadar koli ogleda dnevnik in vidi seznam ustvarjenih semenskih stavkov ter prav tako lahko dobi posodobljene informacije o trenutnem stanju tekočega delovanja programa.

AI ​​Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool je sestavljen iz dveh glavnih komponent: odjemalskega dela, nameščenega na uporabnikovi napravi, in strežniškega dela, ki se izvaja na virtualnih strežnikih. Odjemalski del programa ponuja uporabniku grafični vmesnik za vnos začetnih podatkov za iskanje semenske fraze v načinu “AI_Target_Search_Mode” in zagon iskalnega procesa. Program je odgovoren tudi za šifriranje in prenos podatkov med odjemalskim in strežniškim delom. Odjemalski del uporablja licenčni ključ za zagotavljanje varnosti in zaupnosti osebnih podatkov uporabnikov.

Večina programskih procesov se izvaja na strežnikih, kjer se z uporabo algoritmov umetne inteligence izvaja ustvarjanje, obdelava in raziskovanje mnemoničnih fraz s semenskimi frazami, ki so potrebne za obnovitev dostopa do bitcoin denarnice, ki je zanimiva za uporabnika. Zaledje uporablja zmogljive algoritme in umetno inteligenco za zagotavljanje hitrega iskanja z najvišjo možno hitrostjo.

Med delovanjem programa odjemalski del dešifrira informacije, prejete s strežnikov, s pomočjo posebnega ključa, ustvarjenega na podlagi prijavnega in licenčnega ključa ob prvem zagonu programa na uporabnikovem računalniku. Treba je opozoriti, da ima varnost uporabniških podatkov pomembno vlogo. Licenčni ključ se uporablja za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se prenašajo med odjemalskim in strežniškim delom, ter za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do podatkov in uporabe programa s strani tretjih oseb brez ustrezne licence.

Za zagotovitev zaupnosti podatkov vsakega uporabnika našega programa se uporablja tehnologija šifriranja. Vsak modul deluje v izoliranem okolju, kjer so vsi podatki, vključno z ustvarjenimi mnemoničnimi frazami, preverjenimi naslovi in ​​vmesnimi rezultati, šifrirani z uporabo močnih algoritmov šifriranja. Pomembne operacije za množično ustvarjanje, validacijo in preverjanje pozitivnih stanj v denarnicah se izvajajo na oddaljeni visokotehnološki opremi. Resnično, to je cela skupina strežnikov z visoko zmogljivostjo in zmogljivimi računalniškimi viri. Ta oprema je posebej konfigurirana za učinkovito izvajanje vseh potrebnih operacij.

Opozoriti je treba, da je orodje za preverjanje stanja AI Seed Phrase Finder & BTC za aplikacijo Windows PC nameščeno na uporabnikovem računalniku, ki omogoča priročno spremljanje dnevnika delovanja modulov AI ter zagotavlja tudi zanesljivo šifriranje in dešifriranje podatkov. To pomeni, da so vam rezultati programa na voljo, vendar glavna obdelava podatkov poteka na oddaljeni opremi. Zato vaš računalnik ne bo močno obremenjen in ne bo potreboval velikih računalniških virov za izvajanje vseh operacij.

Pomembno je vedeti, da so vsi preneseni podatki med vašim računalnikom in oddaljeno opremo šifrirani z uporabo zanesljivih algoritmov in licenčnega ključa. To zagotavlja, da so vaši podatki varni in zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. Zahvaljujoč uporabi licenčnega ključa in posebnega algoritma za šifriranje podatkov orodje AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker za Windows PC zanesljivo ščiti vse rezultate programa v vašem računalniku. Uporabnik si lahko ogleda te rezultate v dnevnikih, ki se nahajajo v imeniku "Izhod".

Tako uporaba programa AI ​​Seed Phrase Finder zagotavlja popolno zaupnost in varnost vaših podatkov. Vsi rezultati modula so na voljo izključno vam, seznam mnemoničnih fraz za dostop do denarnic Electrum Bitcoin s pozitivnim stanjem pa boste uporabljali samo vi.

Pregled orodja AI Seed Phrase Finder in orodja za preverjanje stanja BTC za Windows PC

Vrste programskih licenc in razpoložljivi načini iskanja semenske fraze

Kot ste že razumeli iz zgornjih informacij, program AI ​​Seed Phrase Finder uporablja sodobno opremo, ki lahko hkrati obdeluje veliko količino podatkov. Vsakemu uporabniku je dodeljena določena količina računalniških virov, kot sta CPE čas in pomnilnik, za dokončanje naloge iskanja »pozitivnih semenskih fraz«. To pomeni, da vsak uporabnik prejme dovolj sredstev za učinkovito izvajanje programa, ne glede na skupno število uporabnikov.

Primer uporabe programa "AI Seed Phrase Finder" za množično izbiro mnemoničnih fraz za izgubljene Bitcoin denarnice

Razširljivost: strojna oprema, na kateri deluje programska oprema orodja AI ​​Seed Finder, je razširljiva, kar pomeni, da lahko poveča svojo zmogljivost in uporabi dodatne vire v skladu z zahtevami. Če se število uporabnikov poveča, se program samodejno prilagodi in dodeli več sredstev za obdelavo opravil za posameznega uporabnika. Zahvaljujoč temu, ne glede na število uporabnikov in njihovo vrsto licence, programska oprema AI Seed Phrase Finder zagotavlja stabilno in učinkovito delovanje.

Optimizacija algoritmov: Razvijalci projekta AI ​​Seed Phrase Finder nenehno izboljšujejo iskalne algoritme, da zagotovijo hitro in natančno delovanje programa. To vam omogoča učinkovito uporabo razpoložljivih virov in doseganje visoke zmogljivosti tudi z velikim številom uporabnikov.

Razvojna skupina je odgovorna za razporejanje računalniških virov in distribucijo začetnih nalog iskanja za vsakega uporabnika. Zagotavljajo potrebno računalniško moč in vire za zagotovitev učinkovitega delovanja celotnega sistema. Stroški uporabe programa AI ​​Seed Finder so odvisni od izbrane vrste licence, za nakup pa se morate obrniti na upravitelja prek sporočila Telegram na povezavi: https://t.me/ai_seed_finder

Ob nakupu katerekoli vrste licence za uporabo programa “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC” uporabnik plača najem računalniške opreme, ki vključuje določen nabor funkcij in računalniško moč, potrebno za normalno delovanje programa v izbranem tarifnem načrtu. Zato ni mogoče zmanjšati stroškov uporabe programa, navedenega v ceniku, saj je to neposredno povezano s stroški energije. Iz istega razloga je nemogoče zagotoviti brezplačno demo različico, hkrati pa ima vsak, ki želi preizkusiti delovanje programa, možnost kupiti licenco za “lahko” različico programa.

Primerjava dveh različic programa "AI Seed Phrase Finder" glede na obremenitev računalnika

Ilustracija dela programa "AI Seed Phrase Finder"

Treba je pojasniti, da je v poenostavljeni različici programa »AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC« vsakemu uporabniku za opravljanje naloge na voljo majhna količina računalniških virov, ki vključuje procesorski čas in pomnilnik. iskanja semenskih fraz. Z nakupom Premium ali VIP licenc je vsakemu uporabniku dodeljenih veliko več sredstev za opravljanje zahtevnejših nalog, kot je uporaba modula AI_Target_Search_Mode. Če se število uporabnikov poveča, program dodeli več virov za obdelavo nalog vsakega uporabnika, da zagotovi stabilno in učinkovito delovanje.

Na enem računalniku lahko poganjate kateri koli dve različici programa od treh možnih z ustreznimi licenčnimi ključi. Za optimalne rezultate je priporočljiva neprekinjena uporaba te aplikacije na osebnem računalniku ali oddaljenem strežniku.

Kot ste morda opazili v videu na začetku tega članka, programska oprema AI ​​Seed Finder podpira tri različne vrste licenc za uporabo tega izdelka:

 1. Možnost licence »Light« omogoča uporabo programa samo v načinu umetne inteligence (AI). To vam omogoča, da najdete ključne fraze za denarnice s pozitivnim stanjem, vendar se lahko postopek nekoliko zavleče. Ta vrsta licence je optimizirana za delovanje na opremi z omejenimi računalniškimi viri. Različica »Lite« je vrsta demo različice programa, s katero lahko zaznate zadostno število ključnih stavkov s pozitivnim stanjem v času veljavnosti te licence.
  Cena licence “Lite” je 0,0128 BTC na mesec. To je nekakšna demo različica programa, da bi se lahko osebno seznanili z njegovim ogromnim potencialom in prevzeli naključno količino kriptovalute, najdeno v zapuščenih denarnicah, za katere bo program našel semenske fraze, da jih odpre.
 2. Licenca Premium z izboljšanim načinom AI_Mode omogoča uporabo načina množičnega iskanja za mnemonične fraze za Bitcoin denarnice, ki imajo pozitivno stanje pri visoki hitrosti. Zato je tej vrsti licence dodeljena zadostna količina sredstev za udobno in učinkovito uporabo programa. Pomemben dejavnik je skupno število "veljavnih semenskih stavkov", najdenih v obdobju veljavnosti dane licence. Na podlagi statističnih podatkov razvijalci govorijo o zmožnosti prejemanja desetkrat več mnemoničnih fraz in dela veliko hitreje pri uporabi licence Premium z izboljšanim načinom AI_Mode v primerjavi z licenco Light. Cena te licence je 0,0512 BTC na mesec. Ta vrsta licence je priporočljiva za uporabo tistih ljudi, ki imajo možnost, da program uporabljajo ves čas za iskanje semenskih fraz in s tem pridobijo dostop do velikega števila Bitcoin denarnic s pozitivnim stanjem. Upoštevati morate dejstvo, da bo datoteka "AI_Wallets_Seed.log" vsebovala ogromno število semenskih fraz za Bitcoin denarnice s pozitivnim stanjem. In ta številka bo naraščala vsak dan v času veljavnosti licenčnega ključa. Zato bodo morali uporabniki te vrste licence "porabiti dovolj truda in osebnega časa" za izvedbo ogromnega števila operacij za dvig sredstev iz vseh denarnic, za katere bo program našel semenske fraze. Ne pozabite, da boste morali to narediti sami!
 3. Tarifa "Premium" s funkcijo "AI_Target_Search_Mode" ponuja vse funkcije, ki jih ponuja tarifa "Premium". Poleg tega ta vrsta licence daje prednost procesorski moči za hitro iskanje identifikatorja v uporabniško določenih »pogojih omejenega iskanja«. Vključuje vse razpoložljive programske funkcije in zagotavlja visoko zmogljivost z maksimalno uporabo razpoložljivih računalniških virov naše opreme. Ta način je namenjen uporabnikom, ki želijo obnoviti dostop do svojih izgubljenih bitcoinov z uporabo delnih izvornih podatkov za postopke iskanja. Uporaba te licence je priporočljiva le, če je uporabnik prepričan, da bo z obnovitvijo dostopa do denarnice, ki ga zanima, lahko pridobil sredstva, ki imajo trenutno pomembno tržno vrednost.

Cena “Premium licence” s funkcijo “AI_Target_Search_Mode” je 0,256 BTC na mesec. Ta vrsta licence je priporočljiva za tiste uporabnike, ki jasno vedo, kaj bodo dobili kot rezultat uporabe tega programa.

Pregled orodja AI Seed Phrase Finder in orodja za preverjanje stanja BTC za Windows PC

Minimalne sistemske zahteve za zagon AI Seed Phrase Finder v računalniku z operacijskim sistemom Windows

Za čim bolj učinkovito delovanje programa je priporočljiva uporaba računalnika z dvojedrnim procesorjem z taktom vsaj 1,6 GHz. Poleg tega boste potrebovali 4 GB RAM-a za 64-bitno različico ali 2 GB RAM-a za 32-bitno različico. Program prav tako zahteva vsaj 40 GB prostega prostora na trdem disku za shranjevanje dnevnikov generatorja in validatorja. Poleg tega je za pravilen prikaz in delovanje programa potreben zaslon in grafični podsistem. AI Seed Phrase Finder je združljiv z operacijskimi sistemi Windows različice 7 in novejše. Za stabilno delovanje programa potrebujete tudi stabilno internetno povezavo s hitrostjo vsaj 20 Mbit/s.

Priporočila razvijalcev

Ko uporabljate AI Seed Phrase Finder, morate za najboljše rezultate upoštevati nekaj smernic:

 1. Najprej je zelo priporočljivo ustvariti novo Bitcoin denarnico z uporabo razširjene semenske fraze (dopolnjene ob ustvarjanju s poljubnimi uporabniškimi besedami), v katero je mogoče prenesti sredstva, najdena s programom. To bo pomagalo zaščititi vaša pridobljena sredstva. Ena izmed učinkovitih metod za izboljšanje varnosti denarnice Electrum Bitcoin je dopolnitev semenske fraze s posebnimi besedami. Videoposnetek, objavljen prej v tem članku, prikazuje primer, kako je to mogoče enostavno narediti.
 2. Ko modul "preverjanje stanja" zazna mnemonično frazo za Bitcoin denarnico s pozitivnim stanjem, je priporočljivo, da se nemudoma odločite za nadaljnje ukrepe s to denarnico, da se izognete možnosti prenosa sredstev kriptovalut, ki ste jih našli, na naslov Bitcoin, ki pripada tretja oseba. Če želite to narediti, se morate sklicevati na prejšnji odstavek. s strani drugega uporabnika. Razlogov, zakaj se to lahko zgodi, ni treba pojasnjevati!
 3. Za najboljše rezultate je priporočljivo, da AI Seed Phrase Finder neprekinjeno deluje, saj temeljna načela delovanja programa temeljijo na uporabi predhodno usposobljenih modelov, razvitih z uporabo genetskih algoritmov. To prihrani čas in računalniške vire, ki so običajno potrebni za popolno usposabljanje modela iz nič. Ob vsakem zagonu programa se populacija mnemoničnih fraz, pridobljenih kot rezultat genetskega algoritma, preveri glede na predhodno uspešne populacije semenskih fraz, ki jih je izbrala nevronska mreža za testiranje novih populacij fraz.

  Dlje ko program teče neprekinjeno, večja je hitrost iskanja "veljavnih mnemoničnih fraz", s katerimi lahko odprete dostop do Bitcoin denarnic s pozitivnim stanjem.

  Če želite to narediti, je dovolj, da zaženete program na oddaljenem strežniku ali računalniku in nato opazujete rezultate programa od koder koli na planetu, kjer koli ste in kadar koli z uporabo tehnologije RDP, ki je podrobno opisana na Spletna stran Microsoft. To bo zagotovilo neprekinjeno delovanje programa in zagotovilo možnost spremljanja rezultatov njegovega dela kadar koli, tudi s pametnim telefonom. Torej, če želite, da program nadaljuje z izvajanjem od tam, kjer je bil ustavljen, ga morate ustaviti z gumbom Ustavi in ​​kliknite Shrani na zavihku Projekt. Po tem morate kopirati mapo »uporabnik« in jo prenesti na strežnik RDP v programski mapi. Zdaj ga lahko zaženete in zdaj vam ni treba iti skozi postopek registracije, ampak se morate le prijaviti in zagnati program. Nadaljevala bo delo od tam, kjer je končala. Zdaj lahko še naprej počnete, kar vam je všeč, in se občasno prijavite v svoj RDP strežnik, tudi s pametnim telefonom, in opazujete rezultate programa, ne glede na to, kje ste.

  Tukaj je nekaj vizualnih primerov oddaljenega spremljanja rezultatov programa AI Seed Phrase Finder v nestandardnih pogojih, ki so jih razvijalci prejeli od uporabnikov!

  Alternativna metoda za spremljanje delovanja programa "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Prikaz uporabe tehnologije Remote Desktop Protocol za nadzor delovanja programa "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Da bi se izognili motnjam v delovanju programa na namiznem računalniku, je treba zagotoviti stabilno povezavo z internetom in po možnosti uporabiti neprekinjeno napajanje.S tem je pregled programa zaključen, vendar velja dodatno opozoriti da so uporabniki program visoko ocenili na Bitcoin forum, kar je pomemben pokazatelj njegove vrednosti med navdušenci nad kriptovalutami in ljubitelji novih tehnologij.

Prav tako lahko podrobno preučite in osebno dvakrat preverite vse semenske fraze, ki jih vidite v tem dolgem video posnetku programa, ki ga inteligentno ustvari na podlagi metod in algoritmov umetne inteligence. Posledično imajo uporabniki po zaslugi dveh načinov delovanja programa »AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC« edinstveno priložnost, da obnovijo izgubljene seed fraze in pridobijo dostop do bitcoinov, ki so prej veljali za vedno izgubljene. Ta »pametna programska oprema« zagotavlja sodobno rešitev, ki temelji na načelih umetne inteligence in strojnega učenja, zaradi česar je program zelo učinkovit in zanesljiv za uporabo.