Choroby srdca - typy, príčiny a príznaky, liečebné metódy

Výskyt chorôb kardiovaskulárneho systému je často ťažké rozpoznať, pretože ich priebeh je utajený a pomalý. Nezistené príznaky srdcových chorôb však môžu viesť k situácii, že bude príliš neskoro na to, aby sa niečo stalo - nastane infarkt, ktorý v najlepšom prípade zanechá v tele nezvratnú patológiu av najhoršom prípade môže človek očakávať fatálny okamžitý výsledok.

Príčiny chorôb kardiovaskulárneho systému

Ako určiť srdcové choroby, aké sú hlavné príznaky, ktoré naznačujú ich vývoj - odpoveď na tieto otázky spočíva v včasnej diagnostike, ktorá umožňuje včas rozpoznať „prvé signály“ choroby a zabrániť jej.

Pod vplyvom patologických procesov sa prejavuje mnoho príznakov ochorení srdcových orgánov a cievneho systému, ktoré sú vzájomne prepojené. Zvyčajne sa odrážajú v neobvyklom životnom štýle pacienta (to neplatí pre vrodené srdcové patológie):

 • fajčenie, alkohol, drogy;
 • stres, potlačenie emócií, depresia;
 • veľká fyzická námaha pri absencii riadneho odpočinku;
 • podvýživa, obezita, cukrovka;
 • sedavá práca;
 • vírusy a baktérie, a to aj v dôsledku nedostatku hygienických podmienok.

Z týchto dôvodov, ako aj z iných dôvodov, dochádza k „zablokovaniu“ krvných ciev - dochádza k trombóze. V miestach, kde sa cievy sťahujú, krv prestáva normálne cirkulovať.

zlyhanie srdca

Táto patológia sa najčastejšie klasifikuje nie ako nezávislé ochorenie, ale ako stav pri rôznych srdcových ochoreniach - ischémia, arteriálna hypertenzia, myokarditída a iné. Únava srdca - toto je druhé meno, ktoré môže túto chorobu úplne charakterizovať. Sval srdcového orgánu je taký vyčerpaný, že nemôže fungovať pri plnej sile.

zlyhanie srdca

Príznaky zlyhania srdca môžu mať dvojaké prejavy - akútny záchvat a latentný chronický priebeh. Známky, ktoré naznačujú zlyhanie srdca:

 • "Cyanóza" kože;
 • občasné triašky;
 • nedostatok kyslíka a v dôsledku toho výskyt dýchavičnosti;
 • opuch;
 • závraty, možné mdloby.

Srdcové zlyhanie a jeho odrody

Ak počiatočné štádium srdcového zlyhania neovplyvní fyzickú kondíciu osoby, potom štvrtý stupeň tohto ochorenia predstavuje určité nepohodlie v bežnom živote pacienta - fyzická aktivita pre neho bude ohromujúcou úlohou.

Príčiny a liečby srdcového zlyhania

Príčiny srdcovej slabosti (zlyhania), liečba srdcovej slabosti, liečba srdcových chlopní, liečba koronárnych srdcových chorôb, zápalové srdcové choroby, pľúcna embólia.

Srdcová slabosť (zlyhanie srdca) je stav srdca, keď nie je schopný dodávať telu krv, a človek začne pociťovať slabosť a dýchavičnosť. Typickými príznakmi tohto stavu sú opuchy nôh a tela. Niekedy pacienti so srdcovou slabosťou dlho nechodia k lekárovi a neabsolvujú potrebné diagnostické vyšetrenie. Samoliečia sa zvyčajnými liekmi, ale táto liečba prináša dočasný úspech a potom sa objavia značné ťažkosti.
Príčiny srdcového zlyhania

Srdcové zlyhanie má príčinnú súvislosť s chorobami, ako sú: srdcové chlopne, srdcové choroby, vysoký krvný tlak, zápalové ochorenia, idiopatická dilatačná kardiomyopatia, srdcové arytmie, bakteriálne infekcie, pľúcna embólia, vrodené choroby, závislosť od alkoholu, drogy, lieky ...

Vo vzácnejších prípadoch môžu byť príznakmi srdcovej slabosti nasledujúce dôvody: korekčné pohyby veľkých srdcových ciev, arytmická dysplázia pravej srdcovej komory, srdcová amyloidóza, srdcová sarkoidóza (benígna lymfogranulomatóza), stenóza mitrálnych chlopní alebo aortálnych chlopní v starobe.
Liečba srdcovej slabosti je zameraná na odstránenie príčiny, ktorá môže čiastočne alebo úplne vyliečiť srdcové zlyhanie alebo predĺžiť život pacienta.
Srdcové zlyhanie spôsobené chorobami srdcových chlopní sa dá liečiť aj v pokročilom štádiu rekonštrukciou alebo úplnou výmenou chlopní za umelé. U starších pacientov, u ktorých je chirurgické zákrok vysoké riziko z dôvodu sprievodných ochorení, je možné vyliečiť stenózu aortálnej chlopne pomocou katétrovej techniky a rekonštruovať mitrálnu chlopňu pomocou Evalve Clip a následne vyliečiť nedostatočnosť mitrálnej chlopne (táto technika sa stále experimentálne realizuje).

Liečba srdcového zlyhania

V prípade ischemickej choroby srdca je spôsob liečby srdcového zlyhania určený výsledkami vyšetrenia srdca. Ak pacient už utrpel infarkt, je potrebné presne určiť veľkosť poškodenia srdcového svalu, či srdcový sval skutočne zomrel, svalové tkanivo sa uzdravilo alebo došlo k chronickému porušeniu výživy srdcového svalu v dôsledku výrazného zúženia srdcovej cievy. Spravidla sa toľko srdcového svalu zničí, že zásahom do koronárnych ciev (bypassom alebo stentovaním sa nedosiahne zlepšenie. Pre stanovenie správnej diagnózy sa uskutočňujú také štúdie ako: stresová echokardiografia, scintigrafia, PET (pozitrónová emisná tomografia), MRI (magnetická rezonančné zobrazovanie).
Liečba srdcového zlyhania
Ak je tkanivo srdcového svalu živé a je možné ho len chronicky podvyživiť, je možné vykonať bypass alebo katetrizáciu, významne sa zníži srdcová slabosť. Aj pri veľkých jazvách môže chirurgický zákrok zmeniť geometriu ľavej komory tak, že sa môže výrazne zlepšiť stav pacienta trpiaceho srdcovým zlyhaním (Douro plastická chirurgia pre aneuryzmu srdca).

Vysoký krvný tlak môže byť príčinou akútneho srdcového zlyhania - vysoký tlak... Obzvlášť nebezpečné je kritické zvýšenie krvného tlaku, ku ktorému dôjde bez potrebnej liečby. Takíto ľudia sú náchylnejší na choroby srdcových ciev, pretože vysoký tlak vedie časom k zhrubnutiu a stuhnutiu srdcového svalu a nepriaznivo ovplyvňuje čerpaciu funkciu srdca, najmä pravej komory, ktorá stráca svoju pružnosť a je nedostatočne naplnená krvou. Akútna forma srdcového zlyhania u týchto pacientov často vedie k dramatickému výsledku: akútna hemostáza v systéme zásobovania krvou s ťažkým udusením a strachom zo smrti.

Dôsledným znižovaním vysokého krvného tlaku pomocou individuálne prispôsobenej liekovej terapie a zdravým životným štýlom sú najefektívnejšie spôsoby liečby chronického srdcového zlyhania. A všetky kritické zvýšenia krvného tlaku si spravidla vyžadujú urgentné ošetrenie v stacionárnom režime. V niektorých prípadoch je predpísaná hypertenzia príprava Detonic alebo kapsule Cardiline .

Ak je príčinou srdcovej slabosti (srdcového zlyhania) zápalové ochorenie srdca a idiopatická dilatovaná kardiomyopatia, potom metóda liečby srdcového zlyhania spočíva v prvom rade v identifikácii príčinného vzťahu ochorenia. Nie sú stanovené terapeutické koncepty na liečbu srdcovej slabosti spojenej so zápalovými srdcovými chorobami. Ale také pokusy sú momentálne sľubné. V prvom rade hovoríme o včasnom rozpoznaní a cielenej liečbe zápalových ochorení srdca vírusovej povahy a prevencii chronických zápalových ochorení srdca a následnom zlyhaní srdca.

Idiopatická dilatovaná kardiomyopatia je ochorenie srdcového svalu neznámeho pôvodu. Do tejto skupiny chorôb patria napríklad geneticky podmienené kardiomyopatie. Doteraz sa nenašla etiologická liečba takýchto chorôb.

Pacienti so srdcovým zlyhaním sú náchylní na bakteriálne infekcie a je u nich vyššia pravdepodobnosť vzniku pneumónie / bronchopneumónie. To namáha srdce oveľa viac, ako zvládne oslabený srdcový sval. Potom sa príznaky ochorenia srdca pridajú k príznakom zápalu pľúc. Je veľmi dôležité, aby pacienti so srdcovým zlyhaním začali liečbu bakteriálna infekcia akonáhle to vzniklo. Dôsledná antibiotická liečba na začiatku infekcie môže zabrániť nebezpečnej kombinácii zápalu pľúc a srdcového zlyhania. Antibiotická terapia by sa mala vykonávať v nemocničnom prostredí, antibiotiká sa majú podávať ako intravenózne injekcie. Aby sa zabránilo infekciám, pacienti so srdcovým zlyhaním by mali byť pravidelne očkovaní proti chrípke a pneumokokovým infekciám.

V dôsledku pomalého prietoku krvi sa v žilách pacientov so srdcovou slabosťou často tvoria krvné zrazeniny (tromby), hlavne v panvových cievach alebo v cievach nôh. Tieto krvné zrazeniny môžu vstúpiť do pľúcneho obehu a spôsobiť život ohrozujúci stav, ktorý sa nazýva pľúcna embólia.

Príznaky tohto stavu - dýchavičnosť, slabosť - často zosilňujú príznaky srdcového zlyhania. Tento stav sa môže často opakovať.

Iba dôsledná prevencia vzniku krvných zrazenín vo veľkých žilách pomôže zabrániť veľmi život ohrozujúcim komplikáciám srdcovej slabosti. Medzi preventívne opatrenia patrí napríklad pravidelný pohyb, gymnastika pre žily, kompresné oblečenie.

Koronárne srdcové choroby

Ischemická choroba srdca, ktorá je už dlho známa v kardiológii, je stav, keď sa v tepnách hromadia aterosklerotické pláty a krvný obeh je nevyhnutný. Vyskytuje sa ischemická choroba srdca - angina pectoris alebo infarkt myokardu.

Koronárne srdcové choroby

Najčastejšie srdcové patológie sú arytmia a angína pectoris. Obidve patologické údaje sú vzájomne prepojené, pretože výskyt angíny pektoris má často následky arytmických porúch srdcového orgánu. Znaky angíny pektoris a srdcové arytmie však majú charakteristické príznaky.

Srdcová arytmia

Arytmia, ktorá sa klasifikuje prerušením srdcového rytmu. Tvorba arytmií je často sprevádzaná zmenenými metabolickými procesmi v bunkách srdca alebo v tele ako celku. Napríklad nedostatok alebo prebytok horčíka, draslíka alebo sodíka. Môže sa teda vyskytnúť bradykardia alebo komorová tachykardia, ak je v tele prebytok draslíkových iónov, zatiaľ čo nedostatok extrasystoly.

Arytmie

Tieto procesy zhoršujú vedenie v tkanivách myokardu, bolesť sa vyskytuje v hrudnej kosti (oblasť srdca) av niektorých prípadoch sa pri vysokej koncentrácii iónov draslíka môže vyskytnúť náhly smrteľný výsledok.

Psychoemočné poruchy, depresívne stavy, fyzická prepracovanosť, nedostatok spánku, stres často vedú k arytmiám. Príznaky arytmie sa tiež klasifikujú podľa typu ischemickej choroby:

 • pri extrasystole sa bude pozorovať prerušovaná činnosť srdca, závraty, dýchavičnosť, bolesť v časti srdca;
 • s tachykardiou (často paroxyzmálnou) a arytmiami (sínus) sú diagnostikované slabosť, nedostatok vzduchu, mdloby, zvýšené potenie, rýchly srdcový rytmus, závraty.

Lekársky termín „arytmia“ kombinuje skupinu koronárnych chorôb, ktoré sa vyznačujú abnormálnym srdcovým rytmom. Arytmia nie je nezávislé ochorenie, ale skôr stav, ktorý predchádza iným ochoreniam srdcového orgánu. Užívanie liekov pomáha obnoviť srdcový rytmus, je však potrebné komplexné vyšetrenie, aby sa zistili dôvody, ktoré tento stav vyvolali, pretože v každom konkrétnom prípade bude liečba iná.

Počas normálnej funkcie srdca sa svaly hlavného vitálneho orgánu sťahujú za jednu minútu od 60 do 90-krát. Zatiaľ čo pri patologických zmenách sa rozsah srdcového rytmu znižuje alebo sa stáva nepravidelným. Niektoré typy arytmií nemajú žiadny vplyv na zdravie ľudí, zatiaľ čo iné môžu mať vážny vplyv na krvný obeh vaskulárneho systému. V každom prípade, ak zistíte príznaky porušujúce srdcový rytmus, nemali by ste návštevu kardiológa odďaľovať.

Spomedzi viacerých typov arytmií sa rozlišujú najčastejšie:

 • bradykardia - pomalé kontrakcie srdcového svalu;
 • extrasystol - predčasné kontrakcie rytmu srdcového rytmu, inými slovami, nejaký čas ostáva srdcový orgán v stave, ktorý nemôže spôsobiť systolický impulz;
 • fibrilácia predsiení - zmeny zvyčajného srdcového rytmu v dôsledku porúch činnosti predsiení.

Druhy arytmií

Pri arytmických poruchách sa zisťujú zmeny rytmu srdcového orgánu, mení sa frekvencia a postupnosť jeho kontrakcií (úderov). Príčiny tohto patologického stavu sú dosť rozdielne:

 • patológia cievneho systému;
 • poruchy štítnej žľazy;
 • vysoký krvný tlak;
 • poškodenie lebečnej časti;
 • reštrukturalizácia tela počas menopauzy;
 • ochorenie obličiek;
 • závislosť od alkoholu a fajčenia;
 • časté stresy, fyzická námaha a nervové vyčerpanie;
 • otravu a následkom intoxikácie tela;
 • dlhodobé užívanie liekov.

Pri angine pectoris (bežne označovanej ako „angina pectoris“) sa vazokonstrikcia vyskytuje na rôznych miestach s rôznymi silami. Odtiaľ sa objavia ostré stláčajúce bolesti v hrudnej kosti. Najmä pri nadmernej fyzickej aktivite v stresových situáciách.

Vyššie uvedené príznaky arytmie majú všeobecný charakter, ale v každom jednotlivom prípade bude klinický obraz individuálny. Výskyt tejto patológie teda môže predchádzať rôzne faktory, choroby a ich priebeh a príznaky arytmie u žien sú výraznejšie, najmä na pozadí zmien v hormonálnej povahe počas menopauzy.

 • Bradykardia sa vyznačuje pomalým tlkotom srdca, takže pacient bude pociťovať ospalosť a letargiu. Fyzická aktivita bude oslabená a celkový stav bude nestabilný.
 • Na rozdiel od bradykardie sa tachykardia prejavuje rýchlym rytmickým rytmom srdca. V období záchvatov je človek veľmi vzrušujúci, jeho aktivita sa zvyšuje, ale stav je sprevádzaný bolesťou na hrudníku a dýchavičnosťou. Existuje nepokojný pocit.
 • Príznaky nevoľnosti a závraty sú charakteristické pre extrasystolu a fibriláciu predsiení. Náhle poklesy tlaku spôsobujú mdloby. Syndróm bolesti sa zosilňuje v oblasti srdca. Nepravidelný tlkot srdca pri týchto typoch arytmií často postihuje mužov a starších ľudí.

V každom prípade je takáto patológia nebezpečná pre starších aj mladých ľudí, pretože fibrilácia komôr srdcového orgánu sa môže stať komplikáciou. Najdôležitejším znakom angíny je bolesť. Je ostrý a horiaci, vyžaruje do brucha, do dolnej čeľuste a tiež do ľavej hornej končatiny (najmä do ramenného kĺbu). Pre mužov je charakteristické silné potenie, pocit nevoľnosti môže dosiahnuť zvracanie, dýchanie sa spomalí na interval 2 sekundy medzi dychmi. Najbežnejšie príznaky anginy pectoris sú:

 • bolesť pri vdýchnutí - výdych;
 • pálenie v hrudnej kosti, rovnako ako pocit zúženia;
 • nedostatok kyslíka a sťažené dýchanie;
 • stuhnutosť pohybov ľavej končatiny.

Pri angíne pectoris, ktorá sa vyskytuje na pozadí zhoršenia chronických ochorení pľúc, gastrointestinálneho traktu a žlčníka, sa môžu objaviť aj príznaky, ktoré nie sú typické pre túto patológiu srdca:

 • nepravidelný rytmus srdca;
 • tráviace ťažkosti (kolitída, nevoľnosť, pálenie záhy);
 • šírenie bolesti chrbta, dolnej čeľuste;
 • členenie.

Rovnako ako arytmie sa príznaky angíny pectoris klasifikujú podľa určitých príznakov, najčastejšie podľa trvania záchvatov tohto stavu:

 • Stresová forma - objavuje sa po emocionálnom otrase, strese a tiež pod vplyvom intoxikácie alkoholom alebo fyzickým stresom. Takýto útok netrvá dlho, ale vznikne ostro a prechádza s ostrými bolesťami v hrudníku.
 • Nestabilná angína pectoris - takéto útoky sa často začínajú, keď je človek v pokoji. Vznikajúca pálivá bolesť neumožňuje pacientovi zhlboka sa nadýchnuť, čo vedie k panike. Z času na čas taký útok trvá 10 minút. Tento jav nemožno ignorovať, pretože tento stav vedie k rozvoju infarktu myokardu.
 • Vazospastická forma - v tomto prípade dochádza ku kŕčom koronárnych artérií a k čomu dochádza v období úplného odpočinku alebo spánku. Útok môže trvať až 5 minút.

Akékoľvek príznaky arytmie alebo angíny pectoris by mali byť dôvodom návštevy špecialistu v oblasti kardiológie, aby sa včas zistila príčina tohto stavu a zabránilo sa rozvoju srdcových chorôb.

Srdcové choroby sú často vrodenou patológiou, aj keď sa niekedy nachádzajú aj získané formy. Vrodená patológia sa formuje v štádiu vnútromaternicového vývoja a rieši sa hlavne chirurgickým zákrokom.

Ochorenie srdca

Získaná forma tejto patológie sa objavuje v dôsledku poškodenia chlopní srdcového orgánu. Toto je ovplyvnené chorobami, ako sú koronárne srdcové choroby, myokarditída, ateroskleróza a reumatizmus. V tomto prípade je operácia nevyhnutná.

Zápalové a infekčné procesy v tele alebo reumatizmus môžu spôsobiť „prechladnutie“ srdca. Komplikácie na tele spôsobujú také choroby, ako je angína alebo chrípka. Teplotné rozdiely a ich vysoké indexy majú veľmi nepriaznivý vplyv na činnosť srdca.

Druhy arytmií u detí a príčiny ich výskytu

Hlavné príznaky detských arytmií, ktoré sa stali dôvodom okamžitej návštevy detského lekára a kardiológa:

 • náhle záchvaty dýchavičnosti;
 • neopodstatnené psychoemotívne poruchy a hystéria;
 • odmietnutie jedla;
 • únava;
 • pocity tlaku v oblasti hrudníka;
 • silné búšenie srdca;
 • celková slabosť, nevoľnosť, zvracanie;
 • bledosť a závraty;
 • ťažkosti s vykonávaním fyzických aktivít podľa veku.

Druhy arytmií u detí

Arytmia sa najčastejšie tvorí u školákov kvôli zvýšenej fyzickej aktivite. Počas diagnostiky tohto stavu pomocou EKG sa zaznamenáva zvýšená a predĺžená variabilita srdcového rytmu:

 • Sínusová bradykardia. Tento koncept je charakterizovaný spomalením rytmu srdcového orgánu u detí o 20, menej často o 30 úderov za minútu. Normy pre každý vek určuje lekár. Ak ukazovatele prekročili prahovú hodnotu 60 - 40 úderov za minútu, potom sa táto situácia skončí mdlobným stavom. Okrem toho bradykardia predstavuje nebezpečenstvo náhlej zástavy srdca.
 • Paroxysmálna tachykardia. Paroxysmálne obdobia silného srdcového rytmu. V tomto prípade sú zaznamenané nadhodnotené rýchlosti srdcového rytmu za minútu - 160 - 180 úderov, čo výrazne presahuje normu. Tento stav môže byť výsledkom zhoršeného krvného obehu, ako aj psycho-emocionálnych aspektov. Paroxysmy sú pre srdce dieťaťa veľmi nebezpečné, pretože počas útoku nemá orgán možnosť „odpočívať“ - niekedy môže rýchly tlkot srdca trvať niekoľko hodín. V takom prípade je potrebná urgentná pomoc a ošetrenie. Ak liečba tachyarytmií zlyhala a záchvaty sa opakujú, možno odporučiť chirurgický zákrok.
 • Fibrilácia predsiení. Zložitosť tohto typu arytmie u dieťaťa spočíva v chaotickej pulzácii predsiení. Fibrilácia predsiení je u detí veľmi zriedkavá. Porušeniu správnej fibrilácie predsiení predchádza závažné ochorenie srdca, myokarditída, reumatizmus. Tento stav môže mať rýchly alebo pomalý tlkot srdca.
 • Slabosť sínusového uzla. V tomto prípade hovoríme o závažnom porušení srdcového rytmu, a to rýchlom aj pomalom. Najčastejšie sa tento stav zaznamenáva po operácii na srdci.
 • Extrasystol sa klasifikuje ako mimoriadna kontrakcia srdcového orgánu. Extrasystoly majú dva „výstupy“ pre impulz - ventrikulárny a supraventrikulárny a striedajú sa s rytmom. Ak dôjde k porušeniu ich normálneho poradia striedania, dôjde k extrasystole. Je ťažké ju diagnostikovať, pretože okrem slabých bolestivých pocitov v oblasti srdca nemá žiadne ďalšie príznaky. Extrasystol sa vyskytuje často:
 1. so zvýšenou fyzickou námahou;
 2. počas puberty (hormonálne zmeny) u dospievajúcich;
 3. s chorobami endokrinného systému, vrodenými malformáciami, reumatizmom;
 4. v dôsledku fajčenia;
 5. v prítomnosti infekcie v tele.

Extasystol spravidla nie je nebezpečný, pretože nespôsobuje hemodynamiku srdca, ale je nemožné oddialiť jeho liečbu. Na zmiernenie záchvatov sú predpísané draselné prípravky: asparkam, panangín, orotát draselný. Dávkovanie podľa veku a ďalších ukazovateľov predpisuje lekár. Ak počiatočná terapia nepriniesla výsledky, môžu sa použiť β-blokátory - kordarón alebo anaprilín (inderal). Dávkovanie sa často určuje na základe telesnej hmotnosti dieťaťa - jeden kilogram vyžaduje 1 - 2 mg liečiva. Vyššie uvedené lieky majú ťažké kontraindikácie, ak má dieťa obehové zlyhanie. Potom sú ako lieková terapia predpísané náhrady - izonikamid, novokaínomid.

Infarkt myokardu

Toto ochorenie je porušením alebo dokonca skôr nekrózou určitej svalovej oblasti srdca. Infarkt myokardu nastáva, keď pacient ignoruje preventívne a liečebné opatrenia koronárnej choroby. V tomto prípade bolestivé pocity prebiehajú v ostrej forme a na rozdiel od anginy pectoris môžu trvať niekoľko dní. Pri infarkte existuje obrovské riziko prasknutia srdcového orgánu, aneuryzmy.

Pri angíne pectoris sa naopak objavujú infarkty, ktoré sa vyvíjajú na pozadí arytmie. Kyslík vstupuje občas do srdcovej oblasti a jeho nedostatok je viditeľný. V súlade s tým je tá časť srdcového orgánu, ktorá nedostávala kyslík, oslabená, je poškodená a začína v nej procesy tkanivovej nekrózy.

Príznaky arytmie sa nemusia prejaviť dlho, avšak s vývojom vyšetrovacej príčiny sa vyskytujú zvláštne záchvaty, ktoré často vykazujú príznaky všeobecnej nevoľnosti:

 • závraty;
 • zvýšenie teploty;
 • nevoľnosť;
 • bolesť v srdci.

Takéto príznaky nezmiznú bez stopy, ak im nie je venovaná pozornosť lekárov včas. Výskyt arytmií sa často vyskytuje na pozadí chronickej únavy, keď dôjde k oslabeniu celého tela. Počas tohto obdobia sa rozlišujú nasledujúce príznaky arytmie:

 • všeobecná slabosť;
 • záchvaty horúčky;
 • tuhosť horných končatín;
 • neprechádzajúci pocit nevoľnosti.

Na pozadí všetkých vyššie uvedených príznakov má človek často pocit paniky v súvislosti so stavom, ktorý nezmizne. Pod vplyvom panických útokov sa príznaky arytmie iba zhoršujú, preto je dôležité zachovať pokoj. Neodporúča sa konzumovať ani alkohol (môžu sa vyskytnúť komplikácie).

Existujú časté prípady, keď arytmia úplne vymizne bez určitých príznakov a je zistená počas rutinného vyšetrenia u lekára. Takéto prípady sú najtypickejšie pre mladých ľudí. Je to kvôli neustálemu zhonu a rytmu života. Takáto arytmia sa často ľahko odstraňuje a nepoškodzuje ľudské zdravie.

urážka

Toto ochorenie je dôsledkom patologického porušenia krvného obehu v cievach, ktoré zásobujú mozog. Kyslík nevstupuje do mozgu a ten zomiera. Veľmi často sa tento stav vyvíja rýchlosťou blesku a ak pacient zostane nažive, potom sa nič nezaobíde bez komplikácií. Je narušená koordinácia pohybu, dochádza k výpadkom pamäti, v niektorých prípadoch k demencii alebo inkontinencii moču.

Inchsult

Reumatické ochorenie srdca

Toto ochorenie je náchylnejšie na deti a dospievajúcich, pretože sa vytvára v dôsledku prenikania streptokokovej infekcie do tela. Je to veľmi škodlivé (toxické) pre orgány srdca. Známkami reumatického ochorenia sú bolesť v hrudníku (oblasť srdca), dýchavičnosť, zvýšený srdcový rytmus.

Reumatické ochorenie srdca

Existuje päť závažných príznakov, ktorých vzhľad by mal viesť pacienta k návšteve lekára:

 1. Bolestivé pocity za hrudnou kosťou (najčastejšie sa vyskytujú s fyzickou aktivitou a prechádzajú v pokoji);
 2. Časté zvýšenie krvného tlaku (viac ako 140 / 90 mm);
 3. Porucha rytmu srdcového rytmu;
 4. Dýchavičnosť pri chôdzi a ľahnutí (s dýchavičnosťou a kašľom);
 5. Opuch, najmä dolných končatín.

Existuje tiež nepísané pravidlo - po rokoch 35, a najmä u mužov, kardiológ vyšetriť najmenej raz ročne. To v počiatočných fázach pomôže rozpoznať nástup srdcových chorôb a zabrániť ich ďalšiemu priebehu.

Ako sa diagnostikuje? Po prvé, pri vyšetrení kardiológom je pacientovi pridelený elektrokardiogram, ako aj:

 • skúška na bežiacom páse (štúdie vykonávané pri fyzickej námahe);
 • Monitorovanie Holter (záznam EKG, ktorý sa vykonáva po celý deň);
 • fonokardiografia (predpísaná pre podozrenie na srdcové šelesty);
 • echokardiogram (umožňuje vám pomocou ultrazvuku určiť stav svalov srdca a jeho chlopní; hodnotí sa aj rýchlosť pohybu krvi v dutinách srdcového orgánu);
 • koronografia (metóda vyšetrenia tepien);
 • scintigrafia myokardu (odhaľuje medzery so zúžením krvných ciev).

Ak sa nezistí porušenie práce v oblasti srdca, musí sa pri iných chorobách tela hľadať príčina bolesti, potom sa vykoná toto:

 • Röntgenové lúče;
 • zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie;
 • počítačová tomografia.

Liečba srdcových chorôb

Aké opatrenia je potrebné prijať a ako liečiť srdcové choroby? Takáto otázka vždy stojí pred pacientom, ktorý počul jeho diagnózu. Predovšetkým je potrebné brať vážne všetky odporúčania a recepty lekára. Niekedy postačuje obvyklá podporná tradičná terapia a udržiavanie normálnej dennej rutiny. V iných prípadoch ide o plastové cievy, a to už je chirurgický zákrok.

Najlepšie opatrenia na prevenciu srdcových chorôb sú tieto odporúčania:

 • zbaviť sa všetkých zlých návykov (fajčenie, pitie);
 • pridajte do svojej každodennej stravy viac čerstvo vylisovaných štiav a ovocných nápojov, bylinných infúzií a čajových večierkov, nezabudnite piť čistú vodu v množstve 1,5 litrov;
 • zdravá výživa by mala byť vyvážená a umiernená (aby sa zabránilo nárastu hmotnosti, a ak je to možné, aby sa znížila), jedlo by sa malo užívať v miernych dávkach 4u raz denne;
 • oplatí sa obmedziť príjem soli a ochutiť jedlá zo zeleniny, rýb a chudého mäsa olivovým a ľanovým olejom;
 • triedy v bazéne, ako aj jogy alebo pravidelné cvičenia v dopoludňajších hodinách by mali byť spoločníkmi každého človeka, ktorý sa stará o zdravie svojho srdca;
 • po celodennej fyzickej aktivite je potrebný celonočný spánok, aby telo malo čas na oddych a získanie sily;
 • Nezúčastňujte sa horúcich kúpeľov a nechodte do sáun a kúpeľov;
 • ak je predpísaná liečebná terapia, stojí za to striktne sledovať dávkovanie a priebeh užívania, nie je potrebné začať prechladnúť a infekčné choroby.

Po zistení príčiny, ktorá dala podnet na vznik arytmie, špecialista predpíše liečebný postup. Ak je stav spôsobený psychoemotickými poruchami alebo zmenami v práci autonómneho systému, potom sú príznaky arytmie eliminované sedatívami. Často sa predávajú v lekárňach bez lekárskeho predpisu, je len dôležité dodržiavať predpisy lekára alebo pokyny na dávkovanie. V zložitejších prípadoch je na zmiernenie záchvatu arytmie nevyhnutná hospitalizácia alebo použitie silnejších liekov - trankvilizérov a antiarytmík. Predpísané sú pre organické lézie srdcového orgánu.

Liečba paraxysmálnej tachykardie. Metódy mechanického pôsobenia a dychové cvičenia pomáhajú zmierniť akútny záchvat tohto typu arytmie. Používajú napríklad metódu ľahkého tlaku na očné buľvy - pomáha to vzrušiť nerv vagus. Rovnaký účinok má Valsalvov test, keď sa dieťa potrebuje namáhať s hlbokým dychom, so upnutými nosovými priechodmi súčasne. Ako lieková terapia pri tejto arytmii sa používa p-blokátor Obzidan. Relevantná bude aj liečba, ktorá pomáha zastaviť prechod vápniku do buniek srdcového svalu (myokardu) - príjem izoptínu. V prípade nedostatku krvného obehu sa spolu s touto terapiou odoberajú srdcové glykozidy. Dávkovanie a trvanie užívania podľa anamnézy sú v každom prípade predpísané lekárom.

Liečba fibrilácie predsiení. Pretože fibrilácia predsiení je spôsobená srdcom a inými chorobami, liečba je zameraná predovšetkým na ich elimináciu. Ak sa forma predsieňovej fibrilácie urýchli, potom sprievodným vymenovaním do hlavnej bude príjem srdcových glykozidov. Pri pomalom rytme kontrakcií sa odporúčajú novokainimil, hindín alebo aymalin. Ak liečba neprinesie požadované výsledky, je indikovaná elektrická defibrilácia. Prognózy sú často priaznivé.

Príjem sedatív (sedatív) sa často uskutočňuje nielen na terapeutické účely, ale aj na prevenciu. Prispievajú k zdravému spánku, ale nespôsobujú ospalosť, zlepšujú celkový stav znížením vzrušenia, nervozity.

Sedatívami sú často bylinné tinktúry alebo tablety s kombinovaným zložením, ako aj bromidy a barbituráty. Tieto drogy sú povolené na vstup do adolescentov (školákov, študentov počas skúšok a pod vysokým zaťažením) a predpisujú sa tiež tým, ktorí sa zaoberajú veľkým počtom ľudí (sektor služieb).

Sedatíva na ošetrenie srdca

Populárne sedatíva:

 • Tinktúra z Valeriána;
 • Tinktúra sladkej mladiny;
 • New Passit;
 • Persen;
 • Antares 120;
 • Sanosan;
 • Altaleks;
 • Corvalol;
 • valokardin;
 • Upokojujúca zbierka.

Sedatívne lieky sú v tele dobre znášané, ale nemôžete ich predpisovať sami, najmä pre tehotné ženy, počas laktácie, s chorobami žalúdka a srdca. V prípade individuálnej intolerancie rastlinných prípravkov a výskytu alergií by ste mali prestať užívať tablety alebo tinktúry tejto skupiny liekov.

Na zníženie frekvencie kontrakcií srdcového rytmu a zmiernenie bolestivých prejavov sa predpisujú antiarytmiká. Priaznivo pôsobia na svalové bunky myokardu, zlepšujú ich vodivosť a obnovujú metabolické procesy.

Medzi lieky v tejto skupine patria:

 • Srdcový rytmus;
 • aymalin;
 • chinidín;
 • prokainamid;
 • etmozin;
 • VFS;
 • Ritmonorm;
 • Etatsizin.

antiarytmiká pre srdce

Jedným z predpísaných liekov na angínu pectoris, srdcové arytmie a hypertenziu je selektívny betablokátor Concor. Predpis lieku Concor (bisoprolol) ako antiarytmika má účinné ukazovatele, keď interaguje s inými liekmi, najmä s diuretikami alebo ACE inhibítormi.

Concor nemá samostatnú symptomatickú aktivitu, jeho farmakologický účinok má nasledujúce zameranie:

 • znížená aktivita renínu v krvnej plazme;
 • zníženie srdcovej frekvencie (počas cvičenia aj v pokoji);
 • zníženie spotreby kyslíka v myokarde.

Liek Concor nie je predpísaný na bradykardiu alebo na pacientov s hypotenziou (nízky krvný tlak). Je tiež opatrné brať tento liek s cukrovkou. Aj keď je Concor liekom „novej generácie“ a vo všeobecnosti pri tomto ochorení nepoškodzuje, je potrebné byť ostražitý, ak je pacient náchylný na hypoglykemický stav.

Faktom je, že Concor je schopný zvýšiť účinok inzulínu a eliminovať tachykardické záchvaty, ktoré sa vyskytujú u ľudí so zníženou hladinou glukózy v krvi. A ak je pacient vedený týmto príznakom, potom v prípade Concor to nie je možné urobiť, pretože tachykardia prechádza bez povšimnutia.

Kontraindikácie pri užívaní Concor sú tiež:

 • vek do 18 rokov;
 • tehotenstvo a laktácia;
 • zvláštna intolerancia na bisoprolol;
 • slabý sínusový uzol;
 • bronchiálna astma;
 • poškodenie funkcie obličiek a pečene;
 • lupienka.

Pri individuálnej neznášanlivosti na antiarytmiká sa predpisujú upokojujúce prostriedky na stabilizáciu srdcového rytmu. Majú sedatívny účinok, majú hypotenzívnu funkciu, znižujú frekvenciu kontrakcií srdcových orgánov a prejavujú vazodilatačný účinok. Na tachykardiu alebo fibriláciu predsiení sa často predpisujú upokojujúce prostriedky.

Najbežnejšie lieky, skupiny sedatív:

 • xanax;
 • Elenium;
 • seduksen;
 • Grandaxinum;
 • diazepam;
 • phenazepam;
 • Medazepam.

sedatíva na tachykardiu a fibriláciu predsiení

Akékoľvek antiarytmiká a trankvilizéry sa môžu užívať iba podľa pokynov špecialistu. Lekár tiež počíta dávku na základe anamnézy pacienta a individuálnych charakteristík choroby.

Ak sa vyskytne arytmia v dôsledku organického poškodenia srdcového orgánu, liečba sa vykonáva bez použitia trankvilizérov alebo špeciálnych antiarytmík. Liečia základné ochorenie.

Príznaky arytmie, ktoré naznačujú, že príčinou jej výskytu sú zmenené metabolické procesy a hromadenie cholesterolu v stenách krvných ciev, je možné odstrániť pomocou homeopatických liekov. Táto preventívna liečba je možná, ak počas vyšetrenia nie sú diagnostikované žiadne srdcové alebo iné choroby.

Z homeopatických liekov sú najbežnejšie predpísané:

 • Kralonin - v dávke kvapiek 15 sa pije trikrát denne s kardiologickými neurózami, ako aj po infarkte myokardu;
 • Nervochel - je predpísaný na zníženie nervovej vzrušivosti, pri depresívnych stavoch, neurózach. Rozpustite jednu tabletu trikrát denne.
 • Recardio и Detonic používa sa pri zvýšenom tlaku a normalizuje pulz. Tieto tabletky sú v Európe populárne ako normalizátor hypertenzie.

Druhy populárnych homeopatických liekov

Tinktura z valeriány lekárskej sa predpisuje aj ako liek na zmiernenie úzkosti a precitlivenosti. Pijú valeriánku 15 kvapiek trikrát denne, ale pred spaním sa najskôr odporúča zvýšiť dávku na 25 kvapiek.

Ľudové lieky sa môžu tiež použiť na profylaxiu arytmií a rôznych ochorení srdca. Med sa konzumuje dezertnou lyžicou 1 (ráno, na lačný žalúdok). Do stravy sa odporúča zaradiť sušené a čerstvé marhule, maliny, hrozno, ríbezle. Pomáhajú redukovať cholesterol v cievach a napĺňajú tkanivá srdcového orgánu aktívnymi iónmi.

Alternatívne spôsoby liečby chorôb kardiovaskulárneho systému

Medzi populárne spôsoby liečby srdcových chorôb sa zameriavajú hlavne na rôzne bylinné prípravky. Ich prijatie však musí byť jasne dohodnuté s ošetrujúcim lekárom. Najobľúbenejšie recepty, bylinky a koreniny, ktoré sa odporúčajú ako samostatná aplikácia alebo ako súčasť zbierky:

 • Elecampane, zázvor, kardamóm, koreň valeriány, škorica, hloh, lipa, cesnak, šípky, kôpor, čučoriedky, aloe šťavy, jahody a ďateliny, materská sladina, sladké drievko, čakanka a iné.
 • Ráno sa odporúča užívať lyžicu zdravej zmesi - citrón, hrozienka, vlašské orechy a med. To všetko je vopred pomleté ​​na svalnatý stav.

Na zlepšenie stavu a práce srdca sa používajú aj dychové cvičenia a špeciálne mierne cvičenia, ktoré predpisuje lekár. Môžete zabrániť srdcovým chorobám alebo ich vyliečiť, ak budete včas venovať pozornosť symptómom a potom trpezlivo a vytrvalo dodržiavajte všetky odporúčania a recepty lekára.

Opýtajte sa

Lyudmila Kohanovskaya

Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna, kardiológ s takmer 20-ročnými skúsenosťami. Podrobný životopis a informácie o lekárskych kvalifikáciách sú uvedené na stránke autorov našej webovej stránky.

Obzoroff
Komentáre: 5
 1. avatar
  Rolling Mauer

  Chcem vám povedať, že keď sa objavia choroby kardiovaskulárneho systému, pacienti sa nie vždy obracajú na kardiológov, ale snažia sa patológiu odstrániť vlastným úsilím. Preto používajú tradičnú medicínu - odvary, infúzie, rôzne druhy bylinkových čajov, obklady. Niektoré z týchto liekov pomáhajú znižovať srdcový rytmus, normalizovať krvný tlak a stabilizovať psychoemotačný stav. Hlavnou chybou pacientov je však pokus nahradiť hlavnú liečbu tradičnou medicínou. Zahŕňa to použitie liekov vo forme injekcií, infúzií alebo tabliet. Tradičné lieky môžu dopĺňať hlavné terapeutické recepty, ale tieto recepty nepovažujú za samostatný druh liečby. Predbežná potreba použitia odvarov a infúzií musí byť tiež dohodnutá s lekárom. Odborník určí bezpečnosť a vhodnosť použitia takýchto liečebných metód.

 2. avatar
  Hans-mekker

  Dôležitým stupňom liečby pacientov s mozgovou príhodou je rehabilitácia. Neodporúča sa zanedbávať túto časť programu obnovy. V dôsledku útoku je narušená schopnosť hovoriť, prehĺtať, vyjadrovať emócie výrazmi tváre a obsluhovať sa. Účelom rehabilitácie je pomôcť pacientovi obnoviť tieto funkcie. Za týmto účelom s ním vedie lekciu reči, masér. Rehabilitácia sa vykonáva v špecializovanom lekárskom zariadení, menej často - doma. Ďalšími cieľmi rehabilitácie sú obnova pamäti, myslenia a sústredenia, ktoré sú oslabené v dôsledku narušenia mozgového obehu. Pretože mozgová príhoda predstavuje stres pre emocionálny stav, vyžaduje sa okrem fyzickej aj psychická rehabilitácia. Iba v tomto prípade sa môžete spoľahnúť na úplné uzdravenie pacienta po mŕtvici. Poskytovanie lekárskej starostlivosti by sa nemalo obmedzovať na podávanie liekov.

 3. avatar
  Antonianus

  Antiarytmiká, ktoré sa predpisujú ako súčasť liečby pacientov s tachykardiou a arytmiou, majú veľké množstvo vedľajších účinkov. Preto sú také lieky ako chinidín, etatsizín a ich analógy počas tehotenstva prísne kontraindikované. Aktívne zložky liekov voľne prechádzajú placentárnou bariérou. To znamená, že užívané lieky môžu dieťaťu poškodiť in utero. Bežnými typmi nepriaznivých účinkov na plod sú spomalenie rastu a vývoja, porušenie štruktúry srdca, mozgu a nervovej trubice. Aby ste predišli riziku vzniku týchto porúch, musíte informovať lekára o skutočnosti tehotenstva v štádiu predpisovania týchto liekov lekárom. Potom si lekár bude môcť zvoliť sedatívny liek, ktorý dieťaťu neublíži a zároveň zabezpečí terapeutický účinok pre nastávajúcu matku.

 4. avatar
  Linda Salevann

  Vzhľadom na vek a ťažkosti pri odbere anamnézy u novorodencov nie je vždy možné včas odhaliť choroby kardiovaskulárneho systému. V tomto prípade veľa záleží na starostlivosti rodičov dieťaťa. Musia pochopiť, že základom pre kontaktovanie odborníka je otočenie nasolabiálneho trojuholníka počas plaču novorodenca. Cyanóza sa vyskytuje takmer okamžite po detských kmeňoch. Tento stav je sprevádzaný pravidelným vzlykaním, nespavosťou, odmietnutím dojčenia, oneskorením vývoja (telesná hmotnosť a výška - nezodpovedajú veku). Avšak prevládajúcim symptómom, ktorý hovorí o problémoch v stave srdca, je práve modrosť nasolabiálneho trojuholníka. Ak rodičia pozorujú tento príznak, musíte sa obrátiť na detského lekára a požiadať o konzultáciu. Je možné, že budete musieť navštíviť detského kardiológa, podrobiť sa plnohodnotnému laboratórnemu a hardwarovému vyšetreniu srdca, krvných ciev.

 5. avatar
  Angelica simpsonová

  Pacienti s fibriláciou predsiení a tachykardiou sú často predpisovanými trankvilizérmi. Tieto lieky majú upokojujúci účinok, ktorý pomáha znižovať srdcový rytmus. Sedatívum sa podáva intramuskulárne alebo perorálne vo forme tabliet. Napriek účinnosti vo vzťahu k normalizácii srdcovej frekvencie je potrebné mať na pamäti, že Seduxen a jeho analógy majú schopnosť výrazne znížiť krvný tlak. Preto sa môže okamžite po užití alebo injekcii lieku vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, stmavnutie očí, závraty, bolesti hlavy, slabosť, zhoršená koordinácia. Aby sa zabránilo rozvoju uvedených symptómov, je použitie Seduxenu kontraindikované bez súhlasu špecialistu. Okrem toho nemožno upokojujúce prostriedky kúpiť bez lekárskeho predpisu. Preto v rámci liečby fibrilácie predsiení a tachykardie musíte najskôr navštíviť kardiológa.