Recenzia nástroja AI Seed Phrase Finder a nástroja na kontrolu zostatku BTC pre Windows PC

Umelá inteligencia rýchlo dobýva rozlohy sveta kryptomien, a preto nebolo možné premeškať takú skvelú príležitosť bez toho, aby sme urobili úžasnú recenziu projektu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool pre Windows PC“, ktorý sa stal skutočným „Hype“ na Youtube o programe na hromadné generovanie počiatočných fráz pre opustené bitcoinové peňaženky s pozitívnym zostatkom, okrem možností ktorých sa môžete dozvedieť „veľa obzvlášť zaujímavých vecí“ aj pomocou ChatGPT a na internete, v Google a Yandex na popredných sociálnych sieťach a o čom sa hovorí aj na najvyššom bitcoinovom fóre Bitcointalk.org.

Recenzia nástroja AI Seed Phrase Finder a nástroja na kontrolu zostatku BTC pre Windows PC

Čitatelia nášho magazínu preto venujte pozornosť recenzii článku, ktorý bol pôvodne uverejnený na webovej stránke ai-seedfinder.com a podrobne hovorí o funkcionalite „hackerského“ programu AI Seed Phrase Finder tool pre počítač so spusteným systémom OS Windows a ktorý má schopnosť pracovať v nasledujúcich dvoch režimoch:

 1. Prvý režim je určený na hromadné generovanie a overovanie mnemotechnických fráz, ktoré umožňujú prístup k bitcoinovým peňaženkám s kladnými zostatkami.
 2. Druhý režim je určený na obnovenie celej sady slov mnemotechnickej frázy pre konkrétnu bitcoinovú peňaženku, ak používateľ pozná iba časť slov, ktoré tvoria požadovanú počiatočnú frázu, a to v správnom aj náhodnom poradí.

Pravdepodobne poznáte prípady, keď ľudia omylom stratili alebo zabudli Seed frázy zo svojich kryptomenových peňaženiek, a tým navždy stratili prístup k svojim bitcoínom. Teraz existuje riešenie, ktoré vám pomôže vyhnúť sa tejto situácii a dokonca nájsť opustené bitcoinové peňaženky s kladnými zostatkami a „používať takéto bitcoinové peňaženky podľa vlastného uváženia“!

Inovatívny nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj na kontrolu rovnováhy BTC využíva pokročilé algoritmy a techniky umelej inteligencie na analýzu obrovského množstva údajov na predbežné trénovanie modelov AI určených na generovanie a vyhľadávanie mnemotechnických fráz. Tieto frázy umožňujú prístup k „opusteným bitcoinovým peňaženkám“, ktoré stále majú „nenulový zostatok“. To znamená, že môžete mať trvalý prístup k strateným bitcoinovým peňaženkám obsahujúcim obrovské množstvá prvej kryptomeny na svete!

Ako už bolo spomenuté, program funguje v dvoch nezávislých režimoch:

 1. Prvý režim fungovania programu AI ​​Seed Phrase Finder sa nazýva „AI_Mode“ a je určený na hromadné generovanie a následné overenie platnosti počiatočných fráz pre bitcoinové peňaženky pomocou špeciálnych modulov programu „AI_Generator a AI_Validator“. Potom program pomocou modulu „AI_Checker“ skontroluje zoznam „základných fráz“ spracovaných modulom „AI_Validator“ na prítomnosť kladného zostatku na peňaženkách, ktoré môžu tieto počiatočné frázy otvoriť, a podľa toho zapíše do textového súboru zoznam mnemotechnických fráz len z peňaženiek so zostatkom nad nulou.
 2. Druhý režim „AI_Target_Search_Mode“ vám umožňuje nájsť 12-slovnú mnemotechnickú frázu určenú na obnovenie konkrétnej bitcoinovej peňaženky, aj keď poznáte iba niekoľko slov, z ktorých by táto mnemotechnická fráza mala pozostávať v správnom poradí alebo v náhodnom poradí.

Prehľad modulu „AI_Target_Search_Mode“ na obnovenie neznámych slov v cieľovej počiatočnej fráze

Režim „AI_Target_Search_Mode“ je možné použiť, ak máte príslušnú licenciu a v rámci zvoleného tarifného plánu, o ktorom informácie nájdete v časti „Cena“. Tento režim používa metódy a algoritmy umelej inteligencie opísané v článku. Pomáha to generovať najpravdepodobnejšie kombinácie slov v počiatočnej počiatočnej fráze, zrýchľuje proces vyhľadávania a zvyšuje presnosť výsledkov.

Algoritmy AI sa používajú na analýzu a spracovanie veľkého množstva údajov, identifikáciu vzorov a rozhodovanie na základe týchto údajov. je určený na vyhľadávanie počiatočných fráz pomocou kritérií zadaných používateľom v špeciálnom formulári.

Grafické vysvetlenie fungovania modulu "AI_Target_Search_Mode" nástroja AI ​​Seed Phrase Finder a nástroja na kontrolu vyváženia BTC pre Windows PC

Používateľovi stačí uviesť adresu konkrétnej bitcoinovej peňaženky a iba 6 slov v správnom poradí. V tomto prípade modul „AI_Target_Search_Mode“ používa AI na generovanie všetkých možných kombinácií zo zostávajúcich 6 slov. Potom sa pomocou modulu validátora skontroluje platnosť každej vygenerovanej kombinácie. Ak je kombinácia platná, modul overí bitcoinovú peňaženku pomocou prijatej počiatočnej frázy cez blockchain a skontroluje, či sa existujúca adresa peňaženky zhoduje s adresou zadanou používateľom vo hľadaných výrazoch.

Spôsob extrakcie zdrojových údajov na použitie v programe "AI Seed Phrase Finder".Použitie časti slov, ktoré tvoria počiatočnú frázu inej osoby v programe „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“

Pomocou umelej inteligencie sa proces vyhľadávania výrazne zrýchli, pretože algoritmy AI efektívne spracúvajú veľké objemy údajov. Program funguje v režime „AI_Target_Search_Mode“ nasledovne:

 1. Získanie počiatočných údajov: Používateľ poskytne adresu bitcoinovej peňaženky, o ktorú má záujem, ako aj najmenej 6 slov z počiatočnej frázy v správnom poradí. Používateľ môže tiež uviesť ďalšie slová, ktoré sú mu známe, ktoré sú súčasťou tejto mnemotechnickej frázy a sú v náhodnom poradí.
 2. Generovanie zoznamu možných kombinácií: Modul generátora používa metódy opísané vyššie na vytvorenie zoznamu všetkých možných kombinácií zo zostávajúcich slov, ktoré je potrebné spárovať.
 3. Ďalej nastáva iterácia kombinácie: Modul „AI_Target_Search_Mode“ začne prehľadávať kombinácie zo zoznamu a nahradí nimi chýbajúce slová v počiatočnej fráze pomocou modulu „AI_Validator“.
 4. Overenie kombinácie: Každá vygenerovaná kombinácia je kontrolovaná modulom AI_Validator, ktorý kontroluje, či je výsledná mnemotechnická fráza platná.
 5. Kontrola počiatočnej frázy: ak vygenerovaná kombinácia prejde kontrolou validátora, potom program v režime „AI_Target_Search_Mode“ použije prijatú počiatočnú frázu na otvorenie bitcoinovej peňaženky a skontroluje, či sa nejaká BTC adresa vo vnútri peňaženky zhoduje s adresou zadanou používateľom pred spustením. proces vyhľadávania. Ak existuje presná zhoda, nájdená počiatočná fráza sa považuje za úplnú a platnú, zobrazí sa v príslušnom protokole programu a zapíše sa do textového súboru „Target_Checker.log“, ktorý sa nachádza v priečinku „output“, ktorý sa nachádza v koreňový adresár so spustiteľným súborom programu.
 6. Výstup výsledkov: Ak už bola nájdená úplná a platná počiatočná fráza, modul „AI_Target_Search_Mode“ ju zobrazí používateľovi a operácia programu v tomto režime sa považuje za dokončenú. Pozitívny výsledok modulu "AI_Target_Search_Mode" programu "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool pre Windows PC"

Ak zhrnieme možnosti programu AI ​​Seed Phrase Finder v režime „AI_Target_Search_Mode“, môžeme dospieť k záveru, že každý používateľ môže ľahko získať úplný prístup k bitcoinovej peňaženke niekoho iného tým, že sa akýmkoľvek spôsobom naučí časť slov počiatočná fráza, ktorá je zase pre niektorých ľudí „osobitným záujmom“.

Metóda na vyhľadávanie slov, ktoré tvoria základnú frázu pre bitcoinovú peňaženku s údajne obrovským zostatkom v bitcoinovej mene

Popis rozhrania programu AI ​​Seed Phrase Finder

Po rozbalení archívu programu je potrebné program spustiť podľa jednoduchých pokynov. Uistite sa, že máte aktívne internetové pripojenie, pretože budete musieť skontrolovať, či je zadaný licenčný kľúč platný. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

 • Spustite súbor AISeedFinder.exe.
 • Zaregistrujte sa pomocou svojho používateľského mena telegramu ako prihlasovacieho mena na spustenie programu.
 • Vytvorte silné heslo, ktoré obsahuje symboly, veľké a malé písmená a čísla.
 • Otvorte súbor License key.txt a skopírujte kód kľúča.
 • Zadajte kód licenčného kľúča a začnite používať program.

Malo by sa objasniť, že program vyžaduje prihlasovacie meno a heslo na identifikáciu používateľa a ochranu prístupu k programu. To poskytuje určitý druh dodatočnej ochrany, pretože iba registrovaní používatelia môžu využívať funkcie programu dostupné v rámci licenčného kľúča a získať zodpovedajúce výsledky.

Po dokončení postupu overenia môžete vidieť pohodlné rozhranie, ktoré obsahuje tri nezávislé zóny určené na vizuálne zobrazenie aktuálneho procesu programu. Tieto zóny predstavujú okná pre logovanie prevádzky modulov: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Rozhranie programu obsahuje aj indikátory stavu pripojenia k serverom a priebehu sťahovania potrebných údajov a aktualizácií modulov, ako aj kontaktné informácie pre kontaktovanie podpory, zobrazuje sa aktuálny typ licencie a zobrazuje sa menu s nastaveniami programu.

Ak chcete zobraziť prevádzkový denník každého modulu (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance), musíte použiť tlačidlo „OPEN“, ktoré sa nachádza vedľa každého okna príslušného modulu.

Ako program AI ​​Seed Phrase Finder nájde mnemotechnické frázy pre bitcoinové peňaženky so zaručeným pozitívnym zostatkom?

Myšlienka vytvorenia tohto jedinečného softvérového produktu je založená na pomerne zaujímavom algoritme s podporou schopností umelej inteligencie, takže pri hľadaní stratených bitcoinových peňaženiek program AI ​​Seed Phrase Finder funguje takto:

 1. Prvá fáza programu začína pomocou modulu „AI_Generator“, ktorý aplikuje algoritmy umelej inteligencie na hromadné generovanie počiatočných fráz. Proces generovania potrebných údajov sa vykonáva na high-tech zariadení, čo zaručuje vysokú efektivitu a produktivitu programu.
 2. Druhou fázou je použitie modulu „AI_Validator“, ktorý v reálnom čase prijíma zoznam počiatočných fráz vygenerovaných pomocou modulu „AI_Generator“ a okamžite kontroluje ich platnosť. To vám umožňuje eliminovať nesprávne vygenerované počiatočné frázy a urýchliť proces objavovania bitcoinových peňaženiek s kladnými zostatkami.
 3. Tretiu fázu programu vykonáva modul „BTC Balance Checker“, ktorý kontroluje „platné počiatočné frázy“ na prítomnosť kladného zostatku na peňaženkách spojených s týmito mnemotechnickými frázami. Na to program používa otvorené blockchainové dáta obsahujúce informácie o zostatkoch všetkých bitcoinových adries. Je teda ľahké určiť, či sú v peňaženke finančné prostriedky spojené s každou vygenerovanou počiatočnou frázou zo zoznamu prijatého z modulu „AI_Validator“. Je ľahké uhádnuť, že mnemotechnické frázy, ktoré používateľa zaujímajú, sú uložené v samostatnom textovom súbore AI_Wallets_Seed.log umiestnenom v priečinku „Output“.

Rozhranie programu AI Seed Phrase Finder

Na obrázkoch môžete vidieť snímky obrazovky výsledkov programu a otvoriť peňaženky Electrum pomocou mnemotechnických fráz nájdených pomocou nástroja AI ​​Seed Phrase Finder a nástroja na kontrolu rovnováhy BTC pre Windows PC.

Protokoly programu „AI Seed Phrase Finder a nástroj na kontrolu zostatku BTC pre Windows PC“ s nájdenými počiatočnými frázami pre stratené bitcoinové peňaženky

Electrum peňaženky obnovené pomocou počiatočných fráz nájdených programom "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Tento krátky videoklip predstavuje hlavné funkcie programu, ako aj vizuálne porovnanie všetkých troch verzií programu v závislosti od typu licencie a podľa toho aj funkčnosti.

Ako sa dosahuje vysoká rýchlosť programu „AI Seed Phrase Finder“ pomocou AI?

Ako už bolo spomenuté vyššie v tomto článku, program AI ​​Seed Finder inteligentne generuje počiatočné frázy pre bitcoinové peňaženky so zostatkami väčšími ako nula, čo používateľom otvára nové finančné príležitosti. Namiesto klasickej schémy prehľadávania všetkých možných kombinácií slov zo slovníka BIP-39 program využíva model umelej inteligencie, ktorý predpovedá najpravdepodobnejšie varianty platných mnemotechnických fráz. Tento model je založený na študovaných závislostiach medzi známymi počiatočnými frázami a bitcoínovými peňaženkami, čo umožňuje výrazne znížiť počet kombinácií na overenie, a teda zvýšiť rýchlosť vyhľadávania a počet „výsledkov, ktoré používateľ potrebuje“. Tento proces urýchľuje aj paralelné spracovanie dát: úloha je rozdelená na časti spracovávané na rôznych serveroch, čo následne výrazne skracuje čas potrebný na dokončenie úloh a v dôsledku toho zvyšuje efektivitu programu.

Optimalizácia modelu umelej inteligencie je integrálnym krokom v algoritme AI Seed Phrase Finder, pretože umožňuje AI upraviť parametre modelu na dosiahnutie vyššej rýchlosti a efektívnosti. V určitých situáciách môže byť dokonca potrebné použiť ľahšie modely a použiť iné optimalizačné techniky na urýchlenie spracovania údajov. Podrobnosti o tejto metóde budú napísané neskôr v tomto článku.

Program využíva aj predtrénované modely, čím šetrí čas a zdroje, ktoré by sa inak vynaložili na trénovanie modelu od začiatku. Takéto modely už majú skúsenosti so spracovaním veľkého množstva údajov, čo zabezpečuje vysokú presnosť predpovedania správnych slovných spojení v mnemotechnických frázach a výrazne zrýchľuje program.

Je potrebné zdôrazniť, že kľúčovou vlastnosťou programu je použitie rôznych algoritmov a metód strojového učenia. V prípade potreby môže program napríklad použiť genetické algoritmy, preskúmať priestor možných fráz a vybrať najvhodnejšie možnosti. Tento prístup vám umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky v čo najkratšom čase.

Na vykonávanie distribuovaných výpočtov a vykonávanie úloh na viacerých serveroch využíva AI Seed Phrase Finder také výkonné platformy ako Apache Spark a TensorFlow. Vďaka tomu je možné rozdeliť úlohy na niekoľko častí a vykonávať ich paralelne na viacerých serveroch, čo výrazne zvyšuje výkon programu.

Projekt AI ​​Seed Phrase Finder využíva špecializovaný hardvér s grafickými procesormi (GPU) na urýchlenie výpočtov. Tieto výkonné procesory majú vysoký výpočtový výkon a významnú schopnosť paralelných úloh. Vďaka tomu je program schopný analyzovať a spracovávať obrovské množstvo dát vysokou rýchlosťou, čo výrazne skracuje čas potrebný na dokončenie úloh, ako je generovanie a kontrola platnosti veľkého množstva počiatočných fráz.

Ilustrácia k článku „Ako sa dosahuje vysoká rýchlosť programu „AI Seed Phrase Finder“ pomocou AI?

Používanie cloudových serverov je ďalším faktorom, vďaka ktorému je AI Seed Phrase Finder bezkonkurenčný v porovnaní s akýmkoľvek iným podobným softvérom dostupným na internete, ktorý beží iba na osobných počítačoch, kde môže používateľ stráviť veľa času hľadaním požadovaných počiatočných fráz pre BTC. peňaženky . Cloudové servery poskytujú flexibilitu a škálovateľnosť zdrojov, čo umožňuje efektívne využitie výpočtového výkonu na spracovanie veľkých objemov dát. Výsledkom je, že program používa viacero serverov na paralelné spracovanie údajov, čo zaisťuje maximálnu rýchlosť hľadania správnej počiatočnej frázy v súlade s kritériami zadanými používateľom (toto je dôležité najmä pre to, aby program pracoval v režime „AI_Target_Search_Mode“).

Malo by sa tiež zdôrazniť, že vo všeobecnosti je projekt AI ​​Seed Phrase Finder výkonný nástroj, ktorý kombinuje matematické algoritmy a metódy umelej inteligencie, ktorý využíva špecializované vybavenie vrátane cloudových serverov s GPU na dosiahnutie maximálnej efektivity a rýchlosti generovania a overenie platnosti všetkých počiatočných fráz. Tento program je určený na obnovenie prístupu k digitálnym aktívam a môže byť užitočný, aj keď poznáte iba časť počiatočnej frázy pre bitcoinovú peňaženku, o ktorú máte záujem. Napríklad, ak máte len polovicu hárku papiera, na ktorom bola napísaná celá počiatočná fráza, alebo ak vám zostala len časť textu s mnemotechnickou frázou, ktorá je poškodená a nedá sa identifikovať. Teraz sa pozrime na algoritmus programu, ktorý zahŕňa:

 • Používanie rôznych techník na generovanie mnemotechnických fráz pomocou sily umelej inteligencie.
 • Filtrovanie peňaženiek s nulovým a kladným zostatkom.

Tiež je potrebné poznamenať tri dôležité funkcie používané počas prevádzky programu:

 1. Optimalizácia procesu generovania mnemotechnických fráz. Namiesto skúšania všetkých možných kombinácií slov zo slovníka používa AI Seed Phrase Finder model umelej inteligencie. Predpovedá najpravdepodobnejšie sekvencie na základe naučených závislostí medzi frázami a bitcoinovými peňaženkami. Vďaka tomu sa vývojárom programu podarilo vyhnúť sa opakovaným a nezmyselným kombináciám slov.
 2. Paralelné spracovanie. Úloha je rozdelená do niekoľkých častí, ktoré sú spracovávané súčasne na rôznych serveroch. To vám umožňuje optimalizovať využitie zdrojov a výrazne zrýchľuje vyhľadávanie počiatočných fráz, ktoré môžu otvárať peňaženky, ktoré obsahujú určité množstvo kryptomeny.
 3. Optimalizácia algoritmu umelej inteligencie. Program upravuje použitý model AI s prihliadnutím na parametre úlohy a v závislosti od úrovne zložitosti aplikuje zjednodušené výpočty a dodatočné metódy spracovania údajov, to znamená, že program používa vopred trénované modely, ktoré vám umožňujú urýchliť proces generovania platných počiatočných fráz založených na osvedčených modeloch AI, čím sa skracuje čas na spracovanie údajov a vďaka použitiu serverov s grafickými procesorovými jednotkami (GPU) poskytuje program AI ​​Seed Finder používateľovi prácu s vysokou rýchlosťou. Práve prístup k väčšiemu výpočtovému výkonu a efektívnym paralelným výpočtom umožňuje, aby program bežal na niekoľkých uzloch súčasne a rozložil výpočtovú záťaž, a použitie ďalších serverov v cloude umožňuje flexibilitu a škálovateľnosť systému. To znamená, že keď je to potrebné, program je schopný distribuovať spracovanie údajov medzi niekoľko serverov pre paralelnú prevádzku, čo je užitočné najmä pri vykonávaní operácií v režime „AI_Target_Search_Mode“.

Optimalizácia algoritmu umelej inteligencie v programe „AI Seed Phrase Finder“.

Treba tiež poznamenať, že genetický algoritmus AI je dôležitou súčasťou programu, pretože hrá kľúčovú úlohu pri generovaní počiatočných fráz. Práve genetický algoritmus založený na princípoch prirodzeného výberu a evolúcie populácie vám umožňuje vytvárať náhodné kombinácie počiatočných počiatočných fráz a vyhodnocovať ich kvalitu podľa špecifikovaných kritérií a efektívne filtrovať mnemotechnické frázy spojené s bitcoinovými peňaženkami, ktoré majú kladnú bilanciu. Ako príklad možno pracovný postup tohto algoritmu opísať takto:

 • Vytvára sa náhodná populácia počiatočných fráz, ktorá je kombináciou slov (genotypov). Každý genotyp sa potom vyhodnotí na základe toho, či existuje pozitívny zostatok v peňaženke spojený so semennou frázou.
 • V ďalšej fáze sa najlepšie genotypy vyberú na základe ich skóre. Na tento účel sa používajú špeciálne selekčné operátory, ktoré preferujú genotypy s najvyšším hodnotením. Potom sa vybrané genotypy krížia, čo umožňuje vytvorenie novej generácie genotypov. Počas procesu kríženia dochádza k výmene genetických informácií medzi genotypmi a vznikajú nové kombinácie mnemotechnických fráz.
 • Potom sa vykoná operácia mutácie, ktorá náhodne zmení niektoré gény v novej generácii genotypov. To pomáha vytvárať rozmanitosť a umožňuje preskúmať viac možných kombinácií mnemotechnických fráz.
 • Proces mutácie a kríženia sa mnohokrát opakuje, aby sa vytvorili nové generácie genotypov. Každá generácia sa vyhodnotí a najlepšie genotypy sa prenesú do ďalšej generácie. Algoritmus AI pokračuje vo výpočte, kým nie sú splnené špecifikované podmienky zastavenia. Je to potrebné na nájdenie konkrétneho počtu slovných spojení. Genetický algoritmus vám umožňuje získať platné počiatočné frázy, ktoré „otvárajú“ prístup k „sľubným“ peňaženkám s „nenulovými zostatkami“.Ilustrácia fungovania modulu "AI_Target_Search_Mode" na generovanie úplných mnemotechnických fráz z čiastkových vstupných údajov (6 slov z 12 možných)

Pozrime sa podrobne na príklad fungovania genetického algoritmu počas generovania mnemotechnických fráz programom. Povedzme, že server má databázu pozostávajúcu zo 100 miliónov náhodne vygenerovaných počiatočných fráz vytvorených zo slov zo slovníka BIP-39. Úlohou programu je nájsť sekvenciu slov, ktoré „otvoria“ prístup k bitcoinovej peňaženke s kladným zostatkom.

V prvej fáze hodnotenia bude každá veta z tejto databázy hodnotená podľa určitého kritéria, a to zostatku peňaženky, ku ktorej táto kombinácia 12 slov poskytuje prístup. Možné hodnoty zostatku v peňaženke môžu byť iba „kladné“ alebo „nulové“. Algoritmus potom vyberie „najlepšie“ mnemotechnické frázy s kladným zostatkom pre ďalšie priesečníky. Vezmime si napríklad dve najlepšie frázy a prekrížime ich, pričom si vymeníme časti genotypov. Po kombinácii nastáva následná mutačná procedúra, v dôsledku ktorej niektoré gény v nových genotypoch náhodne prechádzajú zmenami. Napríklad jedno zo slov v pôvodnej fráze môže byť nahradené iným náhodne. Týmto spôsobom program vytvára novú generáciu mnemotechnických fráz, ktoré sú vyhodnocované algoritmami umelej inteligencie na základe zostatku v peňaženke. Najlepšie mnemotechnické frázy sa prenesú na ďalšiu generáciu a proces sa znova opakuje. Počiatočný stav softvérového modulu od momentu jeho aktivácie je kontrola nových súborov populácií počiatočných fráz, ktoré boli vybrané genetickým algoritmom na testovanie novej populácie mnemotechnických fráz. Tento program implementuje metódy strojového učenia na vyhľadávanie počiatočných fráz pomocou umelej inteligencie.

Techniky strojového učenia, ako sú neurónové siete alebo algoritmy zosilňujúceho učenia, sa používajú na vytváranie modelov, ktoré dokážu „predpovedať správne počiatočné frázy“ na základe dostupných údajov.

Recenzia nástroja AI Seed Phrase Finder a nástroja na kontrolu zostatku BTC pre Windows PC

Proces trénovania modelu začína súborom údajov obsahujúcim známe platné mnemotechnické frázy a ich zodpovedajúce zostatky v peňaženke. Tieto údaje sú rozdelené na tréningové a testovacie sady. Neurónová sieť je vytvorená pomocou vrstiev neurónov, ktoré prijímajú vstupy, ako sú slová počiatočnej frázy, a vydávajú predpoveď (pravdepodobne zostatok v peňaženke). Neuróny vo vrstvách sú spojené „takzvanými váhami“, ktoré určujú mieru vplyvu každého neurónu na ďalšiu vrstvu. Keď je neurónová sieť trénovaná, váhy sa upravujú tak, aby sa minimalizovala chyba predikcie. Na tento účel je optimalizovaná funkcia straty, ktorá meria rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými hodnotami.

Po dokončení školenia možno model použiť na predpovedanie zostatkov v peňaženke na základe nových počiatočných fráz. Napríklad, ak program vygeneroval novú mnemotechnickú frázu, potom takýto model môže predpovedať pravdepodobný pozitívny zostatok v peňaženke.

Povedzme, že máme súbor údajov pozostávajúci z počiatočných fráz a zodpovedajúcich zostatkov v peňaženke. Tieto údaje sme rozdelili na trénovaciu množinu (80 % údajov) a testovaciu množinu (20 % údajov). Potom vytvoríme neurónovú sieť pozostávajúcu z niekoľkých vrstiev neurónov. Vstupná vrstva prijíma slová pôvodných fráz, skryté vrstvy spracúvajú tieto informácie a výstupná vrstva predpovedá, či bude zostatok v peňaženke väčší ako nula. Potom trénujeme model tak, že poskytneme súbor tréningových údajov ako vstup a upravíme váhy neurónovej siete, aby sme minimalizovali chybu predikcie. Tento proces niekoľkokrát opakujeme pomocou optimalizačnej techniky známej ako stochastický gradientový zostup.

Keď je model natrénovaný, testujeme jeho presnosť na testovacom súbore údajov. Súbor testovacích údajov vložíme do modelu ako vstup a porovnáme predpokladaný zostatok so skutočnou hodnotou. Model napríklad predpovedá „kladný“ zostatok pre počiatočnú frázu a porovnáva ho so skutočným zostatkom v bitcoinovej peňaženke.

Použitie metódy genetického programovania na vyhľadávanie platných počiatočných fráz pomocou AI

Genetické programovanie je technika, ktorá využíva genetické algoritmy v programe modulu generátora umelej inteligencie. Táto metóda vám umožňuje vytvárať nové počiatočné frázy bez manuálnej konfigurácie. Proces genetického programovania začína vytvorením náhodnej populácie programov, ktoré sú schopné generovať počiatočné mnemotechnické frázy. Takéto programy sú prezentované vo forme stromov, kde každý uzol zodpovedá operácii alebo funkcii. Každý program sa potom vyhodnotí podľa vopred určeného kritéria, ako je kontrola kladnej hodnoty zostatku v peňaženke. Programy, ktoré generujú počiatočné frázy s kladným zostatkom, získajú vyššie skóre. Ďalej, počas operácie crossover sú vybrané programy spojené výmenou častí ich stromov.

Jeden program môže napríklad odovzdať druhému funkciu, ktorá generuje mnemotechnickú frázu. Potom sa vykoná operácia mutácie, počas ktorej sa niektoré časti stromov náhodne menia v nových programoch. Napríklad jeden z programov môže náhodne pridať novú operáciu do svojho stromu. Okrem toho existujú aj iné metódy používané na vytváranie platných počiatočných fráz pomocou umelej inteligencie.

Metódy na generovanie mnemotechnických fráz na získanie prístupu k strateným bitcoinovým peňaženkám

Ako už bolo spomenuté, AI Seed Phrase Finder používa rôzne metódy na vytváranie jedinečných mnemotechnických fráz na získanie prístupu k strateným bitcoinovým peňaženkám s kladnými zostatkami. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kombinuje a dopĺňa základné modely s generátormi. Vytvorená databáza je následne privedená do neurónovej siete, ktorá pomocou strojového učenia vyhodnotí a vyberie tie najlepšie frázy. Výsledkom je, že trénovaný model dokáže predpovedať optimálne kombinácie slov na obnovenie prístupu k strateným bitcoinovým peňaženkám. Počas behu programu sa na dosiahnutie požadovaného výsledku krížia nasledujúce metódy AI:

 1. Používanie neurónových sietí. Tento model sa používa hlavne v algoritmoch strojového učenia. Napríklad neurónové siete pomáhajú vytvárať model, ktorý odhaduje pravdepodobnosť, že kombinácia slov bude správnou počiatočnou frázou, čím sa získa prístup k zostatku kryptomenovej peňaženky. Na trénovanie umelej inteligencie sa zvyčajne používa veľké množstvo údajov. Systém, berúc do úvahy dané parametre, nezávisle nájde zložité vzory a závislosti a potom ich použije na výber správnych sekvencií slov.
 2. Optimalizačné algoritmy. Patrí medzi ne skôr opísaný genetický algoritmus. Existujú aj možnosti optimalizácie pomocou gradientového zostupu a evolučných stratégií. Všetky tieto algoritmy pracujú s jediným cieľom - nájsť optimálne kombinácie slov v zdrojových frázach.
 3. Spracovanie prirodzeného jazyka je proces analýzy prirodzených rečových vzorov pomocou slovníkov a informačných zdrojov. To umožňuje spracovanie textových informácií, na základe ktorých je možné vytvárať počiatočné frázy. Náš program využíva metodiku založenú na vytvorení modelu, ktorý dokáže odhadnúť pravdepodobnosť „úspechu“ pre každú kombináciu slov, napríklad či sa dá použiť na prístup k zostatku kryptomenovej peňaženky.
 4. Hlboké učenie je technika, ktorá využíva neurónové siete na vytvorenie komplexného systému. Hotový model je schopný analyzovať a pochopiť štruktúru a sémantiku zdrojových fráz. Od konvenčného učenia založeného na neurónových sieťach sa líši v hlbšom prístupe a pomáha nájsť platné počiatočné frázy pomocou hlbokého učenia na automatickú identifikáciu zodpovedajúcich prvkov z databázy a vytváranie hotových predpovedí výsledkov.
 5. Evolučné stratégie sú jedným typom optimalizácie, ktorý využíva proces prirodzeného výberu. Sú súčasťou genetického programovania a sú zamerané na nájdenie potrebných mnemotechnických fráz zlepšením genofondu populácie pomocou genetických operátorov. Evolučné stratégie umožňujú efektívne skúmať priestor možných počiatočných fráz a nájsť tie najlepšie kombinácie slov.
 6.  Analýza lexikálnych a textových zdrojov dokonale zapadá do procesu spracovania prirodzeného jazyka. Model načítava veľké množstvo textových informácií, ako sú knihy, články a webové stránky. Pomocou umelej inteligencie sa analyzujú populárne slová a sekvencie, z ktorých je vysoko pravdepodobné, že sa poskladajú počiatočné frázy, ktoré používa používateľ pri vytváraní svojej bitcoinovej peňaženky (napríklad počiatočná fráza pozostávajúca z mien biblických apoštolov, ako napríklad: „ Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judas“ alebo mnemotechnická fráza pozostávajúca z názvov planét slnečnej sústavy, napríklad: „Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún“).
 7. Sémantická analýza: Umelá inteligencia využíva techniky spracovania prirodzeného jazyka na určenie sémantických vzťahov medzi slovami a vytváranie modelov, ktoré odhadujú pravdepodobnosť, že určité kombinácie slov budú mnemotechnickou frázou, ako v predchádzajúcom príklade.
 8. Sociálna analýza: AI sťahuje a analyzuje údaje zo sociálnych sietí, fór alebo iných online platforiem s cieľom určiť obľúbené témy, záujmy alebo preferencie používateľov. Rovnako ako v iných možnostiach sa na ďalšie školenie a výber sľubných fráz na generovanie počiatočných fráz používa pripravená databáza.
 9. Zhluková analýza: systém rozdeľuje informácie do súvisiacich zhlukov. Prečo je potrebné rozdeliť frázy do podobných skupín? Pomáha to identifikovať vzory a najčastejšie sa vyskytujúce frázy v už známych platných počiatočných frázach.
 10. Analýza starých a prázdnych peňaženiek. Program vyhľadá informácie z databázy. Skúmajú sa známe bitcoinové peňaženky s dostupnými údajmi. Pomáha to objaviť vzory v mnemotechnických frázach, ktoré možno použiť na nájdenie „základných fráz“ pre predtým neznáme peňaženky s pozitívnym zostatkom. Do programu sa načítajú slovníky a databázy obsahujúce známe počiatočné frázy a súvisiace sekvencie. Systém môže napríklad porovnať vygenerované kombinácie so známymi vzormi alebo použiť vzory na nájdenie podobných hodnôt.
 11. Algoritmus analýzy vzorov je založený na vzoroch a vzoroch nájdených v databázach. Umelá inteligencia je schopná rozpoznať opakované kombinácie slov, ktoré sú v už známych peňaženkách so zostatkami. Okrem toho sa na urýchlenie procesu používa paralelné výpočty. Táto technika, ako už bolo spomenuté, zahŕňa rozdelenie úlohy do niekoľkých etáp. Počítanie a simultánne spracovanie dát prebieha pomocou moderných špecializovaných multiprocesorových zariadení (ASIC) a cloudových serverov s grafickými procesormi.
 12. AI Seed Phrase Finder môže použiť ukladanie výsledkov predchádzajúcich výpočtov do vyrovnávacej pamäte na urýchlenie nasledujúcich dotazov. Ak napríklad program predtým skontroloval počiatočnú frázu a zistil, že peňaženka, ktorú „otvoril“, nemala kladný zostatok, výsledok tejto kontroly sa uloží do vyrovnávacej pamäte. Pri opätovnom vyžiadaní rovnakej počiatočnej frázy môže program okamžite vrátiť uložený výsledok a obísť tak potrebu ďalšej kontroly. (Ukladanie do vyrovnávacej pamäte sa vynuluje po reštartovaní programu, pretože počas tejto doby mohlo dôjsť k zmenám v zostatku v peňaženke).
 13. Optimalizácia času vykonávania. Systém skracuje čas potrebný na implementáciu všetkých algoritmov. To uľahčuje hľadanie počiatočných fráz, pretože výpočet je rýchlejší. Napríklad program môže použiť efektívne dátové štruktúry alebo algoritmy na zníženie zložitosti na urýchlenie procesu.
 14. Adaptívne nastavenia parametrov: AI Seed Finder používa mechanizmus na adaptívne nastavenie parametrov algoritmu počas prevádzky. Napríklad je schopný dynamicky upravovať parametre algoritmov v závislosti od charakteristík vstupných dát alebo aktuálneho stavu systému. Tento prístup vám umožňuje optimalizovať výkon a efektivitu programu v reálnom čase, čo je dôležité pre používateľov. Tento unikátny softvér sa vyznačuje aj tým, že dokáže pracovať s hotovými modelmi a algoritmami umelej inteligencie. Tieto modely sú flexibilné a zabezpečujú, že používateľ dosiahne očakávaný výsledok v čo najkratšom čase.

V konečnom dôsledku je tento program výkonným nástrojom, ktorý kombinuje algoritmy a techniky umelej inteligencie pomocou serverov vybavených GPU na dosiahnutie maximálnej rýchlosti pri generovaní jedinečných mnemotechnických fráz. Tieto frázy zase poskytujú používateľovi prístup k bitcoinovým peňaženkám s kladným zostatkom.

Prečo je AI Seed Phrase Finder s AI lepší ako použitie metódy Brute Force?

Nástroj AI ​​Seed Phrase Finder a nástroj na kontrolu rovnováhy BTC je založený na umelej inteligencii a má niekoľko výhod oproti podobným programom, ktoré používajú metódu hrubej sily na vyhľadávanie v mnemotechnických frázach:

 1. Efektívne: AI Seed Phrase Finder využíva algoritmy strojového učenia a neurónové siete na optimalizáciu procesu zisťovania počiatočných fráz. Dokáže sa učiť z veľkého množstva údajov a nájsť vzory, čo mu umožňuje vykonávať vyhľadávanie efektívnejšie a rýchlejšie ako metódy hrubej sily.
 2. Skrátený čas vyhľadávania: AI-Seed Finder môže použiť informácie, ktoré už máte o počiatočných frázach, na optimalizáciu procesu vyhľadávania. Zohľadňuje pravdepodobnosť použitia jednotlivých slov v seed frázach a tým znižuje čas hľadania, čím zvyšuje šance na nájdenie správnej seed frázy pre BTC peňaženky.
 3. Prispôsobivosť: AI Seed Finder možno trénovať a prispôsobiť novým údajom a meniacim sa podmienkam. Môže vylepšiť svoje algoritmy a stratégie vyhľadávania na základe svojich skúseností, vďaka čomu sa časom stáva efektívnejším a presnejším.

Pri výpočte rýchlosti výberu počiatočnej frázy na rovnakom zariadení ovplyvňuje presnosť výpočtov veľa faktorov: zložitosť mnemotechnickej frázy, počet dostupných kombinácií, výkon zariadenia a účinnosť programu. Vďaka optimalizácii a využitiu umelej inteligencie však dokáže AI Seed Phrase Finder výrazne urýchliť proces vyhľadávania v porovnaní s inými softvérovými produktmi založenými na metódach hrubej sily. Môže napríklad použiť predbežné údaje na obmedzenie rozsahu vyhľadávania a zníženie počtu kombinácií, čo vedie k rýchlejšiemu priraďovaniu.

Alternatíva k „metóde hrubej sily“ pri výbere počiatočných fráz pre bitcoinovú peňaženku pomocou AI Seed Phrase Finder

Nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj na kontrolu zostatku BTC pre Windows PC založený na algoritmoch AI vo všeobecnosti ponúka efektívnejší a optimalizovaný prístup k vyhľadávaniu počiatočných fráz a kontrolám hmotnostnej bilancie v peňaženkách BTC. Tento nástroj môže výrazne skrátiť čas hľadania a zvýšiť pravdepodobnosť úspešného nájdenia pôvodnej frázy, čím je lepší ako iné programy, ktoré používajú hrubú silu na generovanie kombinácií slov, ktoré tvoria pôvodnú mnemotechnickú frázu.

Pozrime sa bližšie na metódy, ktoré AI_Seed_Phrase_Finder používa na vytváranie počiatočných fráz a vysvetlíme ich dôležitosť:

 • Rekurentné neurónové siete (RNN) sa používajú na analýzu sekvenčných údajov vrátane textov. Tieto siete sú schopné zachytiť závislosti a kontext medzi slovami v počiatočných frázach, čo umožňuje AI ​​Seed Phrase Finder nájsť najpravdepodobnejšie mnemotechnické frázy, ktoré odomknú bitcoinové peňaženky s pozitívnym zostatkom.
 • Konvolučné neurónové siete (CNN) sa používajú na spracovanie obrázkov s textovými údajmi nájdenými na internete. Efektívne rozpoznávajú miestne vzory a vlastnosti textu, čo pomáha AISeedFinder vytvárať platné mnemotechnické frázy s maximálnou pravdepodobnosťou, že budú spojené s bitcoinovými peňaženkami s kladným zostatkom.
 • Hlboké učenie využíva hlboké neurónové siete na extrakciu funkcií na vysokej úrovni z predchádzajúcich údajov. To pomáha programu nájsť zložitejšie a skryté závislosti v počiatočných frázach, zlepšiť ich kvalitu a presnosť pred kontrolou pomocou validačného modulu. Softvérový balík tiež využíva metódy evolučného programovania na nájdenie optimálnych parametrov pre modely AI a zlepšenie ich výkonu a presnosti. Na predpovedanie pravdepodobnosti výskytu určitých fráz v počiatočných frázach používa AI Seed Phrase Finder Bayesovské siete založené na štatistických údajoch, ktoré sa neustále aktualizujú pri vytváraní nových fráz.
 • Support Vector Machine (SVM) sa používa na analýzu a klasifikáciu zdrojových výrazov na základe ich jedinečných charakteristík a vlastností. Algoritmy zhlukovania sa na druhej strane používajú na zoskupovanie počiatočných fráz na základe ich podobností a spoločných znakov, čo umožňuje efektívne spracovanie a analýzu veľkého množstva údajov.
 • AI Seed Phrase Finder používa rozhodovacie stromy na klasifikáciu údajov na základe postupnosti logických rozhodnutí. Po prvé, táto metóda sa používa na analýzu a klasifikáciu počiatočných fráz na základe ich vlastností a vlastností. Náhodné lesné algoritmy potom kombinujú viacero rozhodovacích stromov, aby sa dosiahla presnejšia klasifikácia údajov. To umožňuje AISeedPhraseFinder zlepšiť svoju predikčnú presnosť pri výbere slov na vytvorenie platných „mnemotechnických fráz“ pre peňaženky s odhadovaným kladným zostatkom.

Celý tento vyhľadávač AI Seed-Finder využíva rôzne techniky, ktoré mu umožňujú efektívne analyzovať obrovské množstvo údajov a nájsť pre používateľa užitočné frázy. Kombinácia rôznych prístupov umožňuje dosiahnuť maximálny výkon programu.

Na internete je sotva možné nájsť používateľské recenzie o práci programu AI ​​Seed Finder, pretože nikto nebude chcieť odhaliť svoju identitu z dôvodu ochrany osobných údajov a zverejniť správu o hľadaní počiatočnej frázy pre peňaženku s veľký zostatok BTC na sociálnych sieťach. Nezáleží na tom, či bol používateľ pôvodným vlastníkom peňaženky alebo dostal počiatočné údaje na uhádnutie počiatočnej frázy od tretej strany.

Musíte si byť jasne vedomí skutočnosti, že v záujme zachovania osobnej bezpečnosti ani jeden používateľ programu nebude otvorene tvrdiť, že sa mu pomocou tohto „programu“ podarilo stať sa vlastníkom určitého množstva kryptomeny.

Vyčíslenie kľúčov k bitcoinovým peňaženkám pomocou AI

Ako je v programe AI ​​Seed Phrase Finder zaistená bezpečnosť a súkromie osobných údajov používateľov?

Vývojári nástroja AI ​​Seed Phrase Finder a nástroja na kontrolu zostatku BTC pre Windows PC zaručujú absolútnu dôvernosť a ochranu výsledkov všetkých modulov, ktoré používateľ dostane v protokoloch generátora, validátora a kontroly zostatku.

Pre pohodlné a spoľahlivé zaznamenávanie prevádzky výpočtových serverov, ktoré podporujú prevádzku programu AI ​​Seed Phase Finder a pre používateľa na zobrazenie aktuálneho stavu prevádzky, sa používajú nasledujúce pokročilé technológie a metódy:

 • Multithreading: Algoritmus programu efektívne riadi počítačové servery a softvérové ​​moduly, pričom každý z nich beží v samostatnom vlákne. To vám umožňuje vykonávať rôzne úlohy paralelne, ako je generovanie počiatočnej frázy, kontrola a výpočet kladného zostatku. To umožňuje najefektívnejšie využitie zdrojov servera a skrátenie prevádzkového času.
 • Asynchrónny: Metóda asynchrónneho programovania sa používa na spracovanie veľkého množstva údajov a vykonávanie operácií na strane servera. To vám umožní vykonávať viacero úloh súčasne bez blokovania hlavného programového vlákna. Napríklad modul generátora mnemotechnických fráz pracuje asynchrónne a generuje počiatočné frázy paralelne s inými potrebnými operáciami. Výsledkom je výrazné zlepšenie výkonu programu a skrátenie čakacej doby na výsledky.
 • Na zaznamenávanie programových protokolov sa používajú špeciálne knižnice určené na tento účel. Takéto knižnice vám umožňujú zaznamenávať informácie o fungovaní programu vrátane generovaných fráz, výsledkov overovania a kladného zostatku. Protokoly sa ukladajú do textových súborov umiestnených v priečinku „Output“. Vďaka tomu si používateľ môže kedykoľvek prezerať protokoly prevádzky modulov a zoznámiť sa so zoznamom všetkých počiatočných fráz prijatých v dôsledku činnosti programu.
 • Analýza veľkého množstva údajov zvyčajne vyžaduje použitie vyrovnávacej pamäte. Napríklad výsledky generátora mnemotechnických fráz sa dočasne uložia do vyrovnávacej pamäte a potom sa v dávkach zapíšu do denníka programu a prenesú sa do validátora a riadiaceho nástroja počiatočných fráz. Tento prístup optimalizuje výkon programu a znižuje zaťaženie servera.
 • Monitoring: Monitorovací systém sa používa na sledovanie aktuálneho stavu programu a serverov, čo umožňuje užívateľovi dostávať štatistiky o operáciách programu v reálnom čase, ako je rýchlosť vytvárania a overovania počiatočnej frázy, ako aj sledovať aktuálne výsledky. modulu. To pomáha rýchlo reagovať na prípadné problémy a zabezpečiť bezchybné fungovanie programu.

Všetky tieto metódy a užitočné techniky dokážu efektívne monitorovať výkon výpočtových serverov a plynulo zaznamenávať aktivity programu AI ​​Seed Finder Tool, čo umožňuje používateľovi kedykoľvek zobraziť denník a zobraziť zoznam vygenerovaných počiatočných fráz a môže tiež získať aktuálne informácie o aktuálnom stave prebiehajúcich operácií programu.

Nástroj AI ​​Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool pozostáva z dvoch hlavných komponentov: klientskej časti nainštalovanej na zariadení používateľa a serverovej časti spustenej na virtuálnych serveroch. Klientska časť programu poskytuje používateľovi grafické rozhranie na zadávanie počiatočných údajov pre vyhľadávanie počiatočnej frázy v režime „AI_Target_Search_Mode“ a spustenie procesu vyhľadávania. Program je tiež zodpovedný za šifrovanie a prenos údajov medzi klientskou a serverovou časťou. Klientska časť používa licenčný kľúč na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov používateľov.

Väčšina programových procesov sa vykonáva na serveroch, kde sa pomocou algoritmov umelej inteligencie vytvára, spracováva a skúma mnemotechnické frázy s počiatočnými frázami potrebnými na obnovenie prístupu k bitcoinovej peňaženke, ktorá je pre používateľa zaujímavá. Backend využíva výkonné algoritmy a umelú inteligenciu na zabezpečenie rýchleho procesu vyhľadávania pri najvyššej možnej rýchlosti.

Počas spustenia programu klientska časť dešifruje informácie prijaté zo serverov pomocou špeciálneho kľúča vytvoreného na základe prihlasovacieho a licenčného kľúča pri prvom spustení programu na počítači používateľa. Je potrebné poznamenať, že bezpečnosť používateľských údajov hrá hlavnú úlohu. Licenčný kľúč sa používa na šifrovanie a dešifrovanie údajov prenášaných medzi klientskou a serverovou časťou, ako aj na zabránenie neoprávnenému prístupu k údajom a používaniu programu tretími stranami bez príslušnej licencie.

Na zabezpečenie dôvernosti údajov každého používateľa nášho programu sa používa technológia šifrovania. Každý modul pracuje v izolovanom prostredí, kde sú všetky dáta, vrátane generovaných mnemotechnických fráz, overených adries a medzivýsledkov, šifrované pomocou silných šifrovacích algoritmov. Dôležité operácie pre hromadné generovanie, validáciu a overenie kladných zostatkov na peňaženkách sa vykonávajú na vzdialených high-tech zariadeniach. V skutočnosti ide o celý klaster serverov s vysokým výkonom a výkonnými výpočtovými zdrojmi. Toto zariadenie je špeciálne nakonfigurované na efektívne vykonávanie všetkých potrebných operácií.

Je potrebné pripomenúť, že na počítači používateľa je nainštalovaný nástroj AI ​​Seed Phrase Finder a nástroj na kontrolu vyváženia BTC pre Windows PC, ktorý poskytuje pohodlné monitorovanie prevádzkového denníka modulov AI a tiež zaisťuje spoľahlivé šifrovanie a dešifrovanie údajov. To znamená, že výsledky programu máte k dispozícii, ale hlavné spracovanie údajov prebieha na vzdialených zariadeniach. Váš počítač preto nebude silne zaťažený a nebude vyžadovať veľké výpočtové zdroje na vykonanie všetkých operácií.

Je dôležité poznamenať, že všetky prenášané údaje medzi vaším počítačom a vzdialeným zariadením sú šifrované pomocou spoľahlivých algoritmov a licenčného kľúča. To zaisťuje, že vaše informácie sú v bezpečí a chránené pred neoprávneným prístupom. Vďaka použitiu licenčného kľúča a špeciálnemu algoritmu na šifrovanie dát nástroj AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pre Windows PC spoľahlivo chráni všetky výsledky programu na vašom počítači. Používateľ si môže tieto výsledky pozrieť v protokoloch umiestnených v adresári „Výstup“.

Používanie programu AI ​​Seed Phrase Finder teda zaručuje úplnú dôvernosť a bezpečnosť vašich údajov. Všetky výsledky modulov sú dostupné výhradne vám a zoznam mnemotechnických fráz na prístup k bitcoinovým peňaženkám Electrum s kladným zostatkom budete používať iba vy.

Recenzia nástroja AI Seed Phrase Finder a nástroja na kontrolu zostatku BTC pre Windows PC

Typy licencií programu a dostupné režimy vyhľadávania počiatočných fráz

Ako ste už pochopili z vyššie uvedených informácií, program AI ​​Seed Phrase Finder využíva moderné vybavenie, ktoré dokáže súčasne spracovať veľké množstvo údajov. Každému používateľovi je pridelené určité množstvo výpočtových zdrojov, ako je čas CPU a pamäť, aby dokončil úlohu hľadania „pozitívnych počiatočných fráz“. To znamená, že každý používateľ dostane dostatok zdrojov na efektívny chod programu bez ohľadu na celkový počet používateľov.

Príklad použitia programu „AI Seed Phrase Finder“ na hromadný výber mnemotechnických fráz pre stratené bitcoinové peňaženky

Škálovateľnosť: Hardvér, na ktorom beží softvér nástroja AI ​​Seed Finder, je škálovateľný, čo znamená, že je schopný zvýšiť svoj výkon a využívať ďalšie zdroje podľa požiadaviek. Ak sa počet používateľov zvýši, program sa automaticky prispôsobí a pridelí viac zdrojov na spracovanie úloh pre každého používateľa. Vďaka tomu, bez ohľadu na počet používateľov a ich typ licencie, poskytuje softvér AI Seed Phrase Finder stabilnú a efektívnu prevádzku.

Optimalizácia algoritmu: Vývojári projektu AI ​​Seed Phrase Finder neustále vylepšujú vyhľadávacie algoritmy, aby zabezpečili rýchlu a presnú prevádzku programu. To umožňuje efektívne využívať dostupné zdroje a dosahovať vysoký výkon aj pri veľkom počte používateľov.

Vývojový tím je zodpovedný za plánovanie výpočtových zdrojov a distribúciu úloh vyhľadávania semien pre každého používateľa. Poskytujú potrebný výpočtový výkon a zdroje na zabezpečenie efektívneho chodu celého systému. Náklady na používanie programu AI ​​Seed Finder závisia od zvoleného typu licencie a na jej zakúpenie je potrebné kontaktovať manažéra prostredníctvom telegramového messengeru na odkaze: https://t.me/ai_seed_finder

Pri zakúpení akéhokoľvek typu licencie na používanie programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ používateľ platí za prenájom výpočtovej techniky, ktorá zahŕňa určitý súbor funkcií a výpočtový výkon potrebný na bežnú prevádzky programu vo vybranom tarifnom programe. Preto nie je možné znížiť náklady na používanie programu uvedeného v cenníku, pretože to priamo súvisí s nákladmi na energiu. Z rovnakého dôvodu nie je možné poskytnúť demo verziu zadarmo, no zároveň každý, kto si chce otestovať výkon programu, má možnosť zakúpiť si licenciu na „Light“ verziu programu.

Porovnanie dvoch verzií programu „AI Seed Phrase Finder“ z hľadiska zaťaženia počítača

Ilustrácia práce programu "AI Seed Phrase Finder"

Malo by sa objasniť, že v zjednodušenej verzii programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ má každý používateľ k dispozícii malé množstvo výpočtových zdrojov, ktoré zahŕňajú čas procesora a pamäť, na vykonanie úlohy. hľadanie počiatočných fráz. Pri nákupe prémiových alebo VIP licencií je každému používateľovi pridelených oveľa viac zdrojov na vykonávanie zložitejších úloh, ako je napríklad používanie modulu AI_Target_Search_Mode. Ak sa počet používateľov zvýši, program pridelí viac zdrojov na spracovanie úloh každého používateľa, aby sa zabezpečila stabilná a efektívna prevádzka.

Na jednom počítači môžete spustiť ľubovoľné dve verzie programu z troch možných s príslušnými licenčnými kľúčmi. Pre optimálne výsledky sa odporúča používať túto aplikáciu nepretržite na vašom osobnom počítači alebo na vzdialenom serveri.

Ako ste si mohli všimnúť vo videu na začiatku tohto článku, softvér AI ​​Seed Finder podporuje tri rôzne typy licencií na používanie tohto produktu:

 1. Možnosť „Light“ licencie poskytuje možnosť používať program iba v režime umelej inteligencie (AI). To vám umožní nájsť kľúčové frázy pre peňaženky s kladným zostatkom, ale proces môže byť trochu oneskorený. Tento typ licencie je optimalizovaný pre prevádzku na zariadeniach s obmedzenými výpočtovými zdrojmi. Verzia „Lite“ je typom demo verzie programu, pomocou ktorej môžete počas doby platnosti tejto licencie odhaliť dostatočný počet kľúčových fráz s kladným zostatkom.
  Cena „Lite“ licencie je 0,0128 BTC mesačne. Toto je druh demo verzie programu, aby ste sa osobne mohli zoznámiť s jeho obrovským potenciálom a zmocniť sa náhodného množstva kryptomien nájdených na opustených peňaženkách, pre ktoré program nájde počiatočné frázy na ich otvorenie.
 2. Licencia Premium s vylepšeným režimom AI_Mode poskytuje možnosť používať režim hromadného vyhľadávania pre mnemotechnické frázy pre bitcoinové peňaženky, ktoré majú kladný zostatok pri vysokej rýchlosti. Preto je tomuto typu licencie alokované dostatočné množstvo prostriedkov na pohodlné a efektívne používanie programu. Dôležitým faktorom je celkový počet „platných počiatočných fráz“ nájdených počas doby platnosti danej licencie. Na základe štatistík vývojári hovoria o schopnosti prijímať desiatky krát viac mnemotechnických fráz a pracovať oveľa rýchlejšie pri použití Premium licencie s vylepšeným AI_Mode v porovnaní s licenciou Light. Cena tejto licencie je 0,0512 BTC mesačne. Tento typ licencie sa odporúča používať tým ľuďom, ktorí majú možnosť nepretržite používať program na vyhľadávanie počiatočných fráz, a teda získať prístup k obrovskému množstvu bitcoinových peňaženiek s kladnými zostatkami. Musíte vziať do úvahy skutočnosť, že súbor „AI_Wallets_Seed.log“ bude obsahovať veľké množstvo počiatočných fráz pre bitcoinové peňaženky s kladnými zostatkami. A toto číslo bude počas platnosti licenčného kľúča každým dňom rásť. Používatelia tohto typu licencie preto budú musieť „vynaložiť dostatok úsilia a osobného času“ na vykonanie veľkého množstva operácií na výber prostriedkov zo všetkých peňaženiek, pre ktoré program nájde počiatočné frázy. Pamätajte, že to budete musieť urobiť sami!
 3. Tarif „Premium“ s funkciou „AI_Target_Search_Mode“ ponúka všetky funkcie, ktoré poskytuje tarifa „Premium“. Tento typ licencie navyše uprednostňuje výkon spracovania na rýchle vyhľadanie identifikátora v užívateľom definovaných „obmedzených podmienkach vyhľadávania“. Zahŕňa všetky dostupné funkcie programu a zaisťuje vysoký výkon maximálnym využitím dostupných výpočtových zdrojov našich zariadení. Tento režim je určený pre používateľov, ktorí chcú obnoviť prístup k strateným bitcoinom pomocou čiastočných zdrojových údajov pre postupy vyhľadávania. Použitie tejto licencie sa odporúča iba vtedy, ak je používateľ presvedčený, že obnovením prístupu k peňaženke, o ktorú má záujem, bude môcť získať aktíva, ktoré majú v súčasnosti významnú trhovú hodnotu.

Cena „Prémiovej licencie“ s funkciou „AI_Target_Search_Mode“ je 0,256 BTC mesačne. Tento typ licencie sa odporúča pre tých používateľov, ktorí jasne vedia, čo získajú používaním tohto programu.

Recenzia nástroja AI Seed Phrase Finder a nástroja na kontrolu zostatku BTC pre Windows PC

Minimálne systémové požiadavky na spustenie nástroja AI Seed Phrase Finder na počítači so systémom Windows

Pre čo najefektívnejšiu prevádzku programu sa odporúča použiť počítač s dvojjadrovým procesorom s taktovacou frekvenciou aspoň 1,6 GHz. Okrem toho budete potrebovať 4 GB RAM pre 64-bitovú verziu alebo 2 GB RAM pre 32-bitovú verziu. Program tiež vyžaduje aspoň 40 GB voľného miesta na pevnom disku na uloženie protokolov generátora a validátora. Okrem toho je pre správne zobrazenie a funkčnosť programu potrebná obrazovka a grafický subsystém. AI Seed Phrase Finder je kompatibilný s operačnými systémami Windows verzie 7 a vyššej. Na zabezpečenie stabilnej prevádzky programu potrebujete aj stabilné internetové pripojenie s rýchlosťou aspoň 20 Mbit/s.

Odporúčania od vývojárov

Pri používaní nástroja AI Seed Phrase Finder existuje niekoľko pokynov, ktoré treba mať na pamäti, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky:

 1. Po prvé, dôrazne sa odporúča vytvoriť novú bitcoinovú peňaženku pomocou rozšírenej počiatočnej frázy (doplnenej v čase jej vytvorenia ľubovoľnými používateľskými slovami), do ktorej možno previesť prostriedky nájdené pomocou programu. Pomôže to zabezpečiť váš nadobudnutý majetok. Jednou z účinných metód na zlepšenie bezpečnosti bitcoinovej peňaženky Electrum je doplnenie počiatočnej frázy špeciálnymi slovami. Video zverejnené skôr v tomto článku ukazuje príklad, ako sa to dá jednoducho urobiť.
 2. Keď modul „kontrola zostatku“ deteguje mnemotechnickú frázu pre bitcoinovú peňaženku s kladným zostatkom, odporúča sa okamžite rozhodnúť o ďalších krokoch s touto peňaženkou, aby ste sa vyhli možnosti prevodu kryptomien, ktoré ste našli, na bitcoinovú adresu patriacu tretia strana. Ak to chcete urobiť, musíte sa obrátiť na predchádzajúci odsek. iným používateľom. Dôvody, prečo sa to môže stať, nie je potrebné vysvetľovať!
 3. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča nechať AI Seed Phrase Finder spustený nepretržite, pretože základné princípy fungovania programu sú založené na použití vopred pripravených modelov vyvinutých pomocou genetických algoritmov. To šetrí čas a výpočtové zdroje, ktoré sú zvyčajne potrebné na úplné trénovanie modelu od začiatku. Pri každom spustení programu sa populácia mnemotechnických fráz získaných ako výsledok genetického algoritmu porovná s predtým úspešnými populáciami počiatočných fráz, ktoré boli vybrané neurónovou sieťou na testovanie nových populácií fráz.

  Čím dlhšie program beží nepretržite, tým vyššia je rýchlosť hľadania „platných mnemotechnických fráz“, pomocou ktorých môžete otvoriť prístup k bitcoinovým peňaženkám s kladnými zostatkami.

  Na to stačí spustiť program na vzdialenom serveri alebo počítači a potom sledovať výsledky programu odkiaľkoľvek na planéte, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek pomocou technológie RDP, ktorá je podrobne popísaná na webovej stránky Microsoft. To zabezpečí nepretržitú prevádzku programu a poskytne možnosť kedykoľvek sledovať výsledky jeho práce, a to aj pomocou smartfónu. Ak teda chcete, aby program pokračoval v behu od miesta, kde bol zastavený, musíte ho zastaviť pomocou tlačidla Stop a kliknúť na tlačidlo Uložiť na karte Projekt. Potom musíte skopírovať priečinok „user“ a preniesť ho na server RDP v priečinku programu. Teraz ho môžete spustiť a nemusíte prejsť registračným postupom, ale stačí sa prihlásiť a spustiť program. Bude pokračovať v práci tam, kde prestala. Teraz môžete pokračovať v tom, čo máte radi, a pravidelne sa prihlasovať na svoj server RDP, dokonca aj pomocou smartfónu, a sledovať výsledky programu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

  Tu je niekoľko vizuálnych príkladov vzdialeného monitorovania výsledkov programu AI ​​Seed Phrase Finder v neštandardných podmienkach, ktoré dostali vývojári od používateľov!

  Alternatívny spôsob sledovania činnosti programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool pre Windows PC“

Ukážka použitia technológie Remote Desktop Protocol na ovládanie prevádzky programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“

Aby sa predišlo poruchám pri prevádzke programu na stolnom počítači, je potrebné zabezpečiť stabilné pripojenie k internetu a ak je to možné, použiť neprerušiteľný zdroj napájania.Týmto sa uzatvára recenzia programu, ale navyše stojí za zmienku že program bol používateľmi vysoko hodnotený Bitcoin fórum, ktorý je dôležitým ukazovateľom jeho hodnoty medzi nadšencami kryptomien a milovníkmi nových technológií.

Môžete si tiež podrobne preštudovať a osobne skontrolovať všetky počiatočné frázy videné v tomto dlhom videozázname programu, ktorý inteligentne generuje na základe metód a algoritmov umelej inteligencie. Výsledkom je, že vďaka dvom prevádzkovým režimom programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ majú používatelia jedinečnú príležitosť obnoviť stratené počiatočné frázy a získať prístup k bitcoinom, ktoré boli predtým považované za navždy stratené. Tento „inteligentný softvér“ poskytuje moderné riešenie založené na princípoch umelej inteligencie a strojového učenia, vďaka čomu je program vysoko efektívny a spoľahlivý na používanie.

Náš tím sa raz začal zaujímať o módny trend: obchodovanie s kryptomenami. Teraz sa nám to darí robiť veľmi jednoducho, takže vďaka zasväteným informáciám o pripravovaných „kryptomenových pumpách“ zverejnených na kanáli Telegram vždy získavame pasívny zisk. Preto pozývame všetkých, aby si prečítali recenziu tejto komunity kryptomien “Signály krypto pumpy pre Binance".