Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal ale utilizatorilor și cititorilor revistei Obzoroff (în continuare - Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor postate pe site-ul web pe Internet la adresa: https://obzoroff.info (denumit în continuare Site-ul), pe care utilizatorii și administrația portalului pot primi despre Vas în timpul utilizării resursei (Inclusiv informații personale la înregistrarea unui vizitator, adrese de e-mail lăsate în comentariile la articolele trimise prin e-mail sau prin formularul de feedback).

Utilizarea oricărei informații postate pe site-ul web Obzoroff înseamnă consimțământul necondiționat al Utilizatorului pentru această politică și condițiile pentru prelucrarea informațiilor sale personale specificate în aceasta; în caz de dezacord cu aceste condiții, Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea informațiilor publicate și a Site-ului în ansamblu.

Când copiați conținut (text, imagini, videoclipuri etc.) pe orice alt site web, rețea socială, blog personal sau alte resurse externe de pe Internet, Utilizatorul trebuie să furnizeze un link către sursa: https://obzoroff.info.

Politica de confidențialitate generală

 • 1.1. În cadrul acestei politici, informațiile personale ale Utilizatorului înseamnă:
 • 1.1.1. Orice informații personale pe care Utilizatorul le furnizează despre sine în mod independent în procesul de utilizare a Site-ului, inclusiv datele personale ale Utilizatorului. Informațiile obligatorii sunt marcate într-un mod special în câmpurile furnizate pentru aceasta. Alte informații sunt furnizate de Utilizator la discreția sa personală.
 • 1.1.2. Datele care sunt transferate automat către administrația site-ului în procesul de utilizare a acestuia folosind software-ul instalat pe dispozitivul utilizatorului, inclusiv adresa IP, datele cookie, informații despre browserul Vizitatorului (sau alt program care accesează serviciile), tehnice caracteristicile echipamentului și software-ului folosit de dvs., data și ora de acces la servicii, adresele paginilor solicitate și alte informații similare.
 • 1.2. Această Politică de confidențialitate se aplică numai la https: // portaluri.obzoroff.info și oglinzile sale cu prefixul „www”. Resursa web nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile terțe la care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile în jurnal obzoroff.info.
 • 1.3. Operatorul de date cu caracter personal în sensul prezentei politici este Jurnalul internațional de informații medicale Obzorofoff Info

Prelucrarea informațiilor utilizatorilor site-ului Obzoroff

 • 2.1. Site-ul colectează și stochează numai acele informații personale care sunt necesare pentru a oferi răspunsuri la întrebări ale cititorilor Site-ului, comentarii ale utilizatorilor cu privire la publicațiile din Jurnalul Obzorofoff sau la executarea de acorduri și contracte cu Utilizatorul, cu excepția cazului în care legea prevede stocarea obligatorie a informațiilor personale pentru o perioadă specificată de lege.
 • 2.2. Site-ul nostru prelucrează informații personale despre utilizatori în următoarele scopuri:
 • 2.2.1. Stabilirea de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri cu privire la utilizarea Site-ului, furnizarea de servicii legate de consultare, procesarea cererilor și cererilor de la Utilizator.
 • 2.2.2. Confirmarea autenticității și caracterului complet al datelor personale furnizate de Utilizator.
 • 2.2.3. Furnizarea utilizatorului site-ului cu informații eficiente și asistență tehnică în caz de probleme asociate cu utilizarea site-ului.

Condiții de prelucrare a informațiilor personale ale utilizatorilor și transferul acestora către terți

 • 3.1. În ceea ce privește informațiile personale ale utilizatorului, confidențialitatea acestuia este păstrată, cu excepția cazurilor în care utilizatorul furnizează în mod voluntar informații despre el însuși pentru accesul general la un număr nelimitat de persoane. Atunci când utilizează anumite servicii, Utilizatorul este de acord că o anumită parte din informațiile sale personale devin disponibile publicului.
 • 3.2. Operatorul are dreptul de a transfera informațiile personale ale utilizatorului către terți în următoarele cazuri:
 • 3.2.1. Utilizatorul a fost de acord cu astfel de acțiuni.
 • 3.2.2. Transferul este necesar pentru utilizarea de către Utilizator a unui anumit serviciu sau pentru executarea unui anumit acord sau contract cu Utilizatorul.
 • 3.2.3. Transferul este prevăzut de legislația rusă, internațională sau de altă legislație aplicabilă în cadrul procedurii stabilite prin lege.
 • 3.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и положений Федерального закона от 07.02.2017 № 13-ФЗ. Жители стран Европейского Союза, которые используют сайт Обзорофф должны прочитать Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și acceptă termenii sau refuză să folosești site-ul nostru.
 • 3.4. Operatorul ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorului împotriva accesului ilegal sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și de la alte acțiuni ilegale ale terților.

Obligațiile părților

 • 4.1. Utilizatorul site-ului https://obzoroff.info trebuie:
 • 4.1.1. Furnizați informații despre datele cu caracter personal necesare utilizării Site-ului.
 • 4.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate despre datele personale în cazul schimbării acestor informații.
 • 4.2. Operatorul (administrarea site-ului Obzoroff) este obligat:
 • 4.2.1. Folosiți informațiile primite exclusiv în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate.
 • 4.2.2. Asigurați stocarea informațiilor confidențiale în secret, pentru a nu le dezvălui fără permisiunea scrisă prealabilă a Utilizatorului și, de asemenea, pentru a nu vinde, schimba, publica sau divulga în orice alt mod posibil datele cu caracter personal transmise de Utilizator, cu excepția celor prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate.
 • 4.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.
 • 4.2.4. Blocați datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul solicitării sau solicitării vizitatorului sau a reprezentantului său legal sau al organismului autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate de informații private pentru perioada de verificare în cazul dezvăluirii de informații false sau acțiuni ilegale.

Responsabilitatea administrării utilizatorului și a site-ului

 • 5.1. Administrația site-ului Obzorofoff, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Federației Ruse.
 • 5.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:
 • 5.2.1. A devenit public înainte de pierderea sau divulgarea sa.
 • 5.2.2. A fost primit de la o terță parte până la primirea Administrației site-ului.
 • 5.2.3. A fost dezvăluit cu acordul Utilizatorului.

Soluționarea litigiilor dintre părți

 • 6.1. Înainte de a aplica la instanța de judecată pentru litigiile care decurg din relația dintre utilizator al site-ului și administrația site-ului, este obligatorie prezentarea cererii (propunere scrisă privind soluționarea voluntară a litigiului).
 • 6.2. Beneficiarul cererii în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii, notifică solicitantului în scris rezultatele plângerii.
 • 6.3. Dacă nu se ajunge la acord, disputa va fi trimisă instanței în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
 • 6.4. Această Politică de confidențialitate și relația dintre Utilizator și Administrația site-ului vor fi guvernate de legislația actuală a Federației Ruse.

Termeni suplimentari

 • 7.1. Administrația site-ului are dreptul de a face modificări ale acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.
 • 7.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe Site, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii de confidențialitate este prevăzută.
 • 7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать по электронной почте support@obzoroff.info.
 • 7.4. Politica de confidențialitate actuală este disponibilă pe pagina la: https://obzoroff.info/ contact-us /. Pentru rezidenții Europei care folosesc site-ul Obzorofoff trebuie să citească Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și acceptă termenii sau refuză să folosești site-ul nostru.
Obzoroff - revistă medicală internațională