Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate pentru datele personale ale utilizatorilor și cititorilor revistei Obzoroff (denumită în continuare Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor postate pe site-ul web pe internet la: https://obzoroff.info (denumit în continuare Site), pe care utilizatorii și administrația portalului îl pot primi despre dvs. în timp ce utilizează resursa (inclusiv informații personale la înregistrarea unui vizitator, adrese de e-mail lăsate în comentarii la articole, trimise prin e-mail sau prin intermediul formularului de feedback).

Utilizarea oricărei informații postate pe site-ul Obzoroff înseamnă consimțământul necondiționat al Utilizatorului la această politică și condițiile de prelucrare a informațiilor sale personale specificate în aceasta; în caz de dezacord cu aceste condiții, Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea informațiilor publicate și a Site-ului în ansamblu.

Atunci când copiați conținut (text, imagini, videoclipuri etc.) pe orice alt site, rețea socială, blog personal și alte resurse externe de pe Internet, utilizatorul trebuie să furnizeze un link către sursă: https://obzoroff.info.

Politica de confidențialitate generală

 • 1.1. În cadrul acestei politici, informațiile personale ale utilizatorului înseamnă:
 • 1.1.1. Orice informații personale pe care le furnizează Utilizatorul despre sine însuși în procesul de utilizare a Site-ului, inclusiv datele personale ale Utilizatorului. Informațiile necesare sunt marcate într-un mod special în câmpurile desemnate. Alte informații sunt furnizate de Utilizator la discreția sa personală.
 • 1.1.2. Datele care sunt transmise automat către administrarea Site-ului în cursul utilizării lor utilizând software-ul instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv adresa IP, datele cookie, informații despre browserul Vizitatorului (sau alt program prin care sunt accesate serviciile), tehnice caracteristicile hardware și software utilizate de dvs., data și ora accesului la servicii, adresele paginilor solicitate și alte informații similare.
 • 1.2. Această politică de confidențialitate se aplică numai portalurilor https://obzoroff.info și oglinzile sale cu prefixul „www”. Resursa web nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile terțe pe care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile în revistă obzoroff.info.
 • 1.3. Operatorul datelor cu caracter personal în sensul prezentei politici este Jurnalul Internațional de Informații Medicale Obzoroff Info

Prelucrarea informațiilor utilizatorilor site-ului Obzoroff

 • 2.1. Site-ul colectează și stochează numai acele informații personale care sunt necesare pentru a oferi răspunsuri la întrebările cititorilor site-ului, comentariile utilizatorilor la publicațiile din jurnalul Obzoroff sau executarea acordurilor și contractelor cu utilizatorul, cu excepția cazurilor în care legislația prevede stocarea obligatorie a informațiilor personale pentru o perioadă specificată de lege.
 • 2.2. Site-ul nostru prelucrează informații personale despre utilizatori în următoarele scopuri:
 • 2.2.1. Stabilirea de feedback cu utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri privind utilizarea site-ului, furnizarea de servicii legate de consultare, procesarea cererilor și aplicații de la utilizator.
 • 2.2.2. Confirmarea exactității și exhaustivității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.
 • 2.2.3. Furnizarea utilizatorului site-ului cu informații eficiente și asistență tehnică în caz de probleme asociate cu utilizarea site-ului.

Condiții pentru prelucrarea informațiilor personale ale utilizatorilor și transferul acestora către terți

 • 3.1. În ceea ce privește informațiile personale ale Utilizatorului, confidențialitatea acestora este păstrată, cu excepția cazurilor de furnizare voluntară de către Utilizator a informațiilor despre sine pentru accesul general la un număr nelimitat de persoane. Atunci când folosește anumite servicii, Utilizatorul este de acord că o anumită parte din informațiile sale personale devin disponibile publicului.
 • 3.2. Operatorul are dreptul de a transfera informațiile personale ale Utilizatorului către terți în următoarele cazuri:
 • 3.2.1. Utilizatorul a fost de acord cu astfel de acțiuni.
 • 3.2.2. Transferul este necesar pentru ca Utilizatorul să folosească un anumit serviciu sau să îndeplinească un anumit acord sau contract cu Utilizatorul.
 • 3.2.3. Transferul este prevăzut de legislația rusă, internațională sau de altă natură aplicabilă în cadrul procedurii stabilite de lege.
 • 3.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără nicio limită de timp în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu date personale care utilizează instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se efectuează în conformitate cu Legea federală din 27.07.2006 iulie 152 nr. 07.02.2017-FZ „Cu privire la datele cu caracter personal” și prevederile Legii federale din 13 februarie XNUMX nr. XNUMX-FZ.
 • 3.4. Operatorul ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de acces neautorizat sau accidental, distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum și de alte acțiuni ilegale ale terților.

Obligațiile părților

 • 4.1. Utilizatorul site-ului https://obzoroff.info trebuie:
 • 4.1.1. Furnizați informații despre datele personale necesare pentru utilizarea Site-ului.
 • 4.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate despre datele personale în cazul modificării acestor informații.
 • 4.2. Operatorul (administrarea site-ului Obzoroff) este obligat:
 • 4.2.1. Folosiți informațiile primite numai în scopurile specificate în prezenta politică de confidențialitate.
 • 4.2.2. Asigurați-vă că informațiile confidențiale sunt păstrate secrete, nu sunt dezvăluite fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului și, de asemenea, nu vindeți, nu schimbați, publicați sau divulgați în orice alt mod posibil datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția celor prevăzute în această Politică de confidențialitate.
 • 4.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.
 • 4.2.4. Blocați datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul în care se aplică Vizitatorul sau reprezentantul său legal sau un organism autorizat pentru protecția drepturilor subiecților informațiilor private sau solicită perioada de verificare în cazul dezvăluirii informațiilor inexacte sau a acțiunilor ilegale.

Responsabilitatea administrării utilizatorului și a site-ului

 • 5.1. Administrația site-ului Obzorofoff, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Federației Ruse.
 • 5.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:
 • 5.2.1. A devenit public înainte de pierderea sau divulgarea sa.
 • 5.2.2. A fost primit de la o terță parte până la primirea Administrației site-ului.
 • 5.2.3. A fost dezvăluit cu acordul utilizatorului.

Soluționarea litigiilor dintre părți

 • 6.1. Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigii care decurg din relația dintre utilizatorul site-ului și administrația site-ului, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).
 • 6.2. Destinatarul cererii în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii, notifică solicitantului în scris rezultatele examinării plângerii.
 • 6.3. Dacă nu se ajunge la acord, disputa va fi trimisă instanței în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
 • 6.4. Legislația actuală a Federației Ruse se aplică acestei politici de confidențialitate și relației dintre utilizator și administrația site-ului.

Termeni suplimentari

 • 7.1. Administrația site-ului are dreptul de a face modificări ale acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.
 • 7.2. Noua politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin noua ediție a politicii de confidențialitate.
 • 7.3. Orice sugestii sau întrebări cu privire la această politică de confidențialitate trebuie raportate prin e-mail admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Politica de confidențialitate actuală este postată pe pagină la: https://obzoroff.info/ contact-us /. Pentru rezidenții Europei care folosesc site-ul Obzorofoff trebuie să citească Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și acceptă termenii sau refuză să folosești site-ul nostru.