Choroby serca - rodzaje, przyczyny i objawy, metody leczenia

Występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego jest często trudne do rozpoznania, ponieważ ich przebieg jest skryty i powolny. Jednak niewykryte objawy choroby serca mogą prowadzić do sytuacji, w której będzie za późno, aby cokolwiek zrobić - następuje atak serca, który w najlepszym przypadku pozostawi nieodwracalną patologię w ciele, aw najgorszym przypadku dana osoba może spodziewać się śmiertelnego natychmiastowego wyniku.

Przyczyny chorób układu sercowo-naczyniowego

Jak rozpoznać choroby serca, jakie są główne objawy świadczące o ich rozwoju - odpowiedź na te pytania tkwi we wczesnej diagnostyce, która pozwala rozpoznać „pierwsze sygnały” choroby w czasie i zapobiegać jej.

Wiele objawów chorób narządu serca i układu naczyniowego, które są ze sobą powiązane, objawia się pod wpływem procesów patologicznych. Z reguły odzwierciedlają nieprawidłowy styl życia pacjenta (nie dotyczy to wrodzonych patologii serca):

 • palenie, alkohol, narkotyki;
 • stres, tłumienie emocji, depresja;
 • duży wysiłek fizyczny, przy braku odpowiedniego odpoczynku;
 • niedożywienie, otyłość, cukrzyca;
 • siedzący tryb pracy;
 • wirusy i bakterie, w tym z powodu braku warunków higienicznych.

Z tych i innych powodów dochodzi do „zablokowania” naczyń krwionośnych - dochodzi do zakrzepicy. W miejscach, w których naczynia się kurczą, krew przestaje normalnie krążyć.

Niewydolność serca

Ta patologia jest najczęściej klasyfikowana nie jako niezależna choroba, ale jako stan w różnych chorobach serca - niedokrwieniu, nadciśnieniu tętniczym, zapaleniu mięśnia sercowego i innych. Zmęczenie serca - to drugie imię, które może w pełni scharakteryzować tę dolegliwość. Mięsień serca jest tak wyczerpany, że nie może funkcjonować z pełną siłą.

Niewydolność serca

Objawy niewydolności serca mogą mieć podwójne objawy - ostry atak i ukryty przewlekły przebieg. Znaki wskazujące na niewydolność serca:

 • „Sinica” skóry;
 • sporadyczne dreszcze;
 • brak tlenu i w rezultacie pojawienie się duszności;
 • obrzęk;
 • zawroty głowy, możliwe omdlenia

Niewydolność serca i jej odmiany

Jeśli początkowy etap niewydolności serca nie wpływa na stan fizyczny osoby, wówczas czwarty stopień tej dolegliwości wprowadza pewien dyskomfort w zwykłym życiu pacjenta - aktywność fizyczna będzie dla niego przytłaczającym zadaniem.

Przyczyny i sposoby leczenia niewydolności serca

Przyczyny osłabienia (niewydolności) serca, leczenie osłabienia serca, leczenie zastawek serca, leczenie tętnic wieńcowych serca, choroby zapalne serca, zatorowość płucna.

Osłabienie serca (niewydolność serca) to stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczać krwi do organizmu, a osoba zaczyna odczuwać osłabienie i duszność. Typowymi objawami tego stanu są obrzęki nóg i ciała. Czasami pacjenci z osłabieniem serca nie konsultują się z lekarzem przez długi czas i nie przechodzą niezbędnego badania diagnostycznego. Samoleczą się zwykłymi lekami, ale to leczenie przynosi tymczasowy sukces, a następnie pojawiają się poważne dolegliwości.
Przyczyny niewydolności serca

Niewydolność serca ma związek przyczynowy z takimi chorobami jak: wada zastawek serca, choroba wieńcowa serca, nadciśnienie, choroby zapalne, idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa, zaburzenia rytmu serca, infekcje bakteryjne, zatorowość płucna, choroby wrodzone, uzależnienie od alkoholu, narkotyki, leki ...

W rzadszych przypadkach objawami osłabienia serca mogą być następujące przyczyny: korygujące ruchy dużych naczyń serca, arytmiczna dysplazja prawej komory serca, amyloidoza serca, sarkoidoza serca (łagodna limfogranulomatoza), zwężenie zastawek mitralnych lub zastawek aorty w starszym wieku.
Leczenie osłabienia serca ma na celu wyeliminowanie przyczyny, która może częściowo lub całkowicie wyleczyć niewydolność serca lub przedłużyć życie pacjenta.
Niewydolność serca spowodowaną chorobami zastawek serca można leczyć nawet w zaawansowanym stadium, rekonstruując lub całkowicie wymieniając zastawki na sztuczne. W przypadku starszych pacjentów, u których ze względu na współistniejące choroby występuje duże ryzyko operacji, istnieje możliwość wyleczenia zwężenia zastawki aortalnej techniką cewnikową oraz rekonstrukcji zastawki mitralnej za pomocą aplikacji Evalve Clip i tym samym wyleczenia niewydolności zastawki mitralnej (technika ta jest nadal praktykowana w ramach eksperymentu).

Leczenie niewydolności serca

W przypadku choroby wieńcowej o sposobie leczenia niewydolności serca decydują wyniki badania serca. Jeśli pacjent przeszedł już zawał serca, konieczne jest dokładne określenie wielkości uszkodzenia mięśnia sercowego, czy mięsień sercowy rzeczywiście umarł, tkanka mięśniowa zagoiła się, czy też występuje chroniczne niedożywienie mięśnia sercowego z powodu znacznego zwężenia naczynia wieńcowego. Z reguły dochodzi do zniszczenia tak dużej części mięśnia sercowego, że interwencja na naczyniach wieńcowych (bajpas lub stentowanie) nie powoduje poprawy. obrazowanie rezonansowe).
Leczenie niewydolności serca
Jeśli tkanka mięśnia sercowego jest żywa i tylko chronicznie niedożywiona, można wykonać bajpas lub cewnikowanie, znacznie zmniejszy to osłabienie serca. Nawet przy dużych bliznach interwencja chirurgiczna może zmienić geometrię lewej komory w taki sposób, że stan pacjenta z niewydolnością serca może ulec znacznej poprawie (operacja plastyczna tętniaka serca metodą Douro).

Wysokie ciśnienie krwi może być przyczyną ostrej niewydolności serca - nadciśnienie tętnicze... Szczególnie niebezpieczne są krytyczne wzrosty ciśnienia krwi występujące bez koniecznego leczenia. Tacy ludzie są bardziej podatni na choroby naczyń wieńcowych serca, ponieważ wysokie ciśnienie z biegiem czasu prowadzi do zgrubienia i sztywności mięśnia sercowego oraz niekorzystnie wpływa na funkcję pompującą serca, zwłaszcza prawej komory, która traci elastyczność i jest niewystarczająco wypełniona krwią. Ostra postać niewydolności serca u takich pacjentów często prowadzi do dramatycznych rezultatów: ostrej hemostazy w układzie krwionośnym z ciężkim uduszeniem i lękiem przed śmiercią.

Konsekwentne obniżanie wysokiego ciśnienia krwi dzięki indywidualnie dostosowanej terapii lekowej i zdrowemu trybowi życia to najskuteczniejsze metody leczenia przewlekłej niewydolności serca. Wszystkie krytyczne wzrosty ciśnienia krwi wymagają z reguły pilnego leczenia w trybie stacjonarnym. W niektórych przypadkach z nadciśnieniem jest przepisywany przygotowanie Detonic lub Kapsułki Cardiline .

Jeśli przyczyną niewydolności serca (niewydolności serca) jest choroba zapalna serca i idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa, to metoda leczenia niewydolności serca polega przede wszystkim na zidentyfikowaniu związku przyczynowego choroby. Nie ma ustalonych koncepcji terapeutycznych dotyczących leczenia osłabienia serca związanego z chorobami zapalnymi serca. Ale takie próby są obecnie obiecujące. Przede wszystkim mówimy o wczesnym rozpoznaniu i ukierunkowanym leczeniu zapalnych chorób serca o charakterze wirusowym oraz zapobieganiu przewlekłym zapalnym chorobom serca i późniejszej niewydolności serca.

Idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa jest chorobą mięśnia sercowego o nieznanym pochodzeniu. Do tej grupy chorób zaliczają się np. Kardiomiopatie uwarunkowane genetycznie. Jak dotąd nie znaleziono leczenia etiologicznego takich chorób.

Pacjenci z niewydolnością serca są podatni na infekcje bakteryjne i są bardziej narażeni na zapalenie płuc / odoskrzelowe zapalenie płuc. To obciąża serce znacznie bardziej niż osłabiony mięsień sercowy. Następnie objawy choroby serca są dodawane do objawów zapalenia płuc. Rozpoczęcie leczenia jest bardzo ważne dla pacjentów z niewydolnością serca zakażenie bakteryjne jak tylko powstał. Konsekwentne leczenie antybiotykami na wczesnym etapie infekcji może zapobiec niebezpiecznemu połączeniu zapalenia płuc i niewydolności serca. Terapię antybiotykową należy prowadzić w warunkach szpitalnych, a antybiotyki należy podawać we wstrzyknięciu dożylnym. Aby zapobiec infekcji, pacjenci z niewydolnością serca powinni być regularnie szczepieni przeciwko grypie i infekcjom pneumokokowym.

Ze względu na powolny przepływ krwi w żyłach pacjentów z osłabieniem serca często tworzą się skrzepy krwi (skrzepliny), głównie w naczyniach miednicy lub w naczyniach nóg. Te skrzepy mogą dostać się do krążenia płucnego i spowodować stan zagrażający życiu zwany zatorowością płucną.

Objawy tego stanu - duszność, osłabienie - często nasilają objawy niewydolności serca. Ten stan może się często powtarzać.

Tylko konsekwentne zapobieganie zakrzepom krwi w dużych żyłach pomoże zapobiec bardzo zagrażającym życiu powikłaniom osłabienia serca. Środki zapobiegawcze obejmują na przykład regularne ruchy, gimnastykę żył, odzież uciskową.

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca, znana od dawna w kardiologii, polega na gromadzeniu się blaszek miażdżycowych w tętnicach, a krążenie krwi jest nieuniknione. Występuje choroba niedokrwienna serca - dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego.

Choroba niedokrwienna serca

Najczęstsze patologie serca to arytmia i dusznica bolesna. Oba dane patologiczne są ze sobą powiązane, ponieważ występowanie dusznicy bolesnej często skutkuje zaburzeniami arytmii narządu serca. Jednak objawy dławicy piersiowej i zaburzenia rytmu serca mają charakterystyczne objawy.

Arytmia serca

Arytmia, która jest klasyfikowana przez przerwy w rytmie bicia serca. Powstawaniu arytmii często towarzyszą zmienione procesy metaboliczne w komórkach serca lub w całym organizmie. Na przykład brak lub nadmiar magnezu, potasu lub sodu. Tak więc bradykardia lub tachykardia komorowa może objawiać się, jeśli w organizmie występuje nadmiar jonów potasu, podczas gdy ekstrasystole jest ich brakiem.

Arytmia

Procesy te pogarszają przewodnictwo w tkankach mięśnia sercowego, ból występuje w mostku (okolice serca), aw niektórych przypadkach przy wysokim stężeniu jonów potasu może wystąpić nagły zgon.

Często zaburzenia psychoemocjonalne, stany depresyjne, przemęczenie fizyczne, brak snu, stres prowadzą do arytmii. Objawy arytmii są również klasyfikowane według rodzaju choroby wieńcowej:

 • z dodatkowym skurczem obserwuje się sporadyczną pracę serca, zawroty głowy, duszność, ból w części serca;
 • z tachykardią (często napadową) i zaburzeniami rytmu (zatok), diagnozuje się osłabienie, brak powietrza, omdlenia, zwiększone pocenie się, szybkie bicie serca, zawroty głowy.

Termin medyczny „arytmia” łączy w sobie grupę chorób wieńcowych, które charakteryzują się nieprawidłowym rytmem serca. Arytmia nie jest niezależną chorobą, ale raczej stanem poprzedzającym inne choroby narządu serca. Przyjmowanie leków pomaga przywrócić rytm serca, jednak konieczne jest kompleksowe badanie, aby znaleźć przyczyny, które wywołały ten stan, ponieważ w każdym przypadku leczenie będzie inne.

Podczas normalnej czynności serca mięsień głównego narządu życiowego kurczy się w ciągu jednej minuty od 60 do 90 razy. Podczas gdy w przypadku zmian patologicznych zasięg bicia serca zmniejsza się lub staje się nieregularny. Niektóre rodzaje arytmii nie mają wpływu na zdrowie ludzi, podczas gdy inne mogą mieć poważny wpływ na ukrwienie układu naczyniowego. W każdym razie, jeśli wykryjesz objawy z naruszeniem bicia serca, nie powinieneś odkładać wizyty u kardiologa.

Spośród wielu rodzajów arytmii wyróżnia się najczęściej:

 • bradykardia - powolne skurcze mięśnia sercowego;
 • extrasystole - przedwczesne skurcze rytmu bicia serca, innymi słowy przez pewien czas narząd serca pozostaje w stanie, który nie może wywołać impulsu skurczowego;
 • migotanie przedsionków - zmiany w zwykłym biciu serca spowodowane zaburzeniami czynności przedsionków.

Rodzaje arytmii

W przypadku zaburzeń arytmii wykrywane są zmiany rytmu narządu serca, zmienia się częstotliwość i kolejność jego skurczów (uderzeń). Przyczyny tego stanu patologicznego są dość różnorodne:

 • patologia układu naczyniowego;
 • zaburzenia w tarczycy;
 • wysokie ciśnienie krwi;
 • uszkodzenie części czaszki;
 • restrukturyzacja organizmu podczas menopauzy;
 • choroba nerek;
 • uzależnienie od alkoholu i palenie;
 • częste stresy, wysiłek fizyczny i wyczerpanie nerwowe;
 • zatrucie, aw rezultacie zatrucie organizmu;
 • długotrwałe stosowanie leków.

W przypadku dusznicy bolesnej (popularnie zwanej „dusznicą bolesną”) zwężenie naczyń występuje w różnych miejscach o różnej sile. Stąd pojawiają się ostre bóle ściskające w mostku. Zwłaszcza w przypadku nadmiernej aktywności fizycznej w stresujących sytuacjach.

Wskazane powyżej objawy arytmii mają charakter ogólny, ale w każdym indywidualnym przypadku obraz kliniczny będzie indywidualny. Tak więc różne czynniki, choroby i ich przebieg mogą poprzedzać pojawienie się tej patologii, a objawy arytmii u kobiet są bardziej wyraźne, szczególnie na tle zmian natury hormonalnej, w okresie menopauzy.

 • Bradykardia charakteryzuje się powolnym biciem serca, więc pacjent poczuje senność i senność. Aktywność fizyczna zostanie osłabiona, a ogólny stan niestabilny.
 • W przeciwieństwie do bradykardii, tachykardia objawia się szybkim rytmicznym biciem serca. W okresach ataków osoba jest bardzo pobudliwa, jego aktywność wzrasta, ale temu stanowi towarzyszą bóle w klatce piersiowej i duszność. Jest niespokojne uczucie.
 • Objawy nudności i zawrotów głowy są charakterystyczne dla skurczu zewnętrznego i migotania przedsionków. Występują nagłe spadki ciśnienia, prowadzące do omdlenia. Zespół bólu nasila się w okolicy serca. Nieregularne bicie serca z tego rodzaju zaburzeniami rytmu często dotyka mężczyzn i osoby starsze.

W każdym razie taka patologia jest niebezpieczna zarówno dla osób starszych, jak i młodych, ponieważ migotanie komór serca może stać się powikłaniem. Najważniejszą cechą dławicy jest ból. Jest ostry i piekący, promieniuje do brzucha, żuchwy, a także lewej kończyny górnej (zwłaszcza stawu barkowego). Dla mężczyzn charakterystyczne jest obfite pocenie się, nudności mogą dochodzić do wymiotów, oddech zwalnia do 2 sekund między oddechami. Najczęstsze objawy dławicy piersiowej to:

 • ból podczas wdechu-wydechu;
 • pieczenie w mostku, a także uczucie zwężenia;
 • brak tlenu i trudności w oddychaniu;
 • sztywność ruchów lewej kończyny.

W przypadku dławicy piersiowej, która występuje na tle zaostrzenia przewlekłych chorób płuc, przewodu żołądkowo-jelitowego i pęcherzyka żółciowego, mogą również wystąpić objawy nietypowe dla tej patologii serca:

 • nieregularny rytm bicia serca;
 • niestrawność (zapalenie jelita grubego, nudności, zgaga);
 • rozprzestrzenianie się bólu w plecach, żuchwie;
 • awaria

Podobnie jak zaburzenia rytmu, objawy dławicy piersiowej są klasyfikowane według pewnych objawów, najczęściej według czasu trwania ataków tego stanu:

 • Forma stresująca - pojawia się po wstrząsie emocjonalnym, stresie, a także pod wpływem zatrucia alkoholem lub stresu fizycznego. Taki atak nie trwa długo, ale pojawia się gwałtownie i przechodzi z ostrymi bólami w klatce piersiowej.
 • Niestabilna dławica piersiowa - takie ataki często zaczynają się, gdy dana osoba jest w spoczynku. Powstający piekący ból nie pozwala pacjentowi wziąć głębokiego oddechu, co prowadzi do paniki. Według czasu trwania takiego ataku trwa 10 minut. Zjawiska tego nie można zignorować, ponieważ warunek ten prowadzi do rozwoju zawału mięśnia sercowego.
 • Postać wazospastyczna - w tym przypadku dochodzi do skurczu tętnic wieńcowych i tego, co dzieje się w okresie pełnego odpoczynku lub snu. Atak może trwać do 5 minut.

Wszelkie oznaki arytmii lub dusznicy bolesnej powinny być powodem wizyty u specjalisty w dziedzinie kardiologii w celu ustalenia z czasem przyczyny tego stanu i zapobiegania rozwojowi chorób serca.

Często choroba serca jest wrodzoną patologią, chociaż czasami występują również formy nabyte. Wrodzona patologia powstaje na etapie rozwoju wewnątrzmacicznego i jest rozwiązywana głównie poprzez interwencję chirurgiczną.

Choroby serca

Nabyta postać tej patologii pojawia się z powodu uszkodzenia zastawek narządu serca. Wpływają na to takie choroby, jak choroba wieńcowa, zapalenie mięśnia sercowego, miażdżyca tętnic i reumatyzm. I w tym przypadku operacja jest niezbędna.

Procesy zapalne i zakaźne w organizmie lub reumatyzm mogą powodować „przeziębienie” serca. Powikłania na ciele powodują takie dolegliwości, jak zapalenie migdałków lub grypa. Różnice temperatur i wysokie wskaźniki mają bardzo szkodliwy wpływ na pracę serca.

Rodzaje arytmii u dzieci i przyczyny ich występowania

Główne objawy arytmii dziecięcej, które stały się przyczyną natychmiastowej wizyty u pediatry i kardiologa:

 • nagłe ataki duszności;
 • bezpodstawne zaburzenia psychoemocjonalne i histeria;
 • odmowa jedzenia;
 • zmęczenie;
 • odczucia ucisku w okolicy klatki piersiowej;
 • silne kołatanie serca;
 • ogólne osłabienie, nudności, wymioty;
 • bladość i zawroty głowy;
 • trudności z wykonywaniem aktywności fizycznej według wieku.

Rodzaje arytmii u dzieci

Arytmia najczęściej powstaje u dzieci w wieku szkolnym z powodu zwiększonej aktywności fizycznej. Podczas diagnozy tego stanu poprzez przeprowadzenie EKG rejestruje się zwiększoną i przedłużoną zmienność rytmu serca:

 • Bradykardia zatokowa. Koncepcja ta charakteryzuje się spowolnieniem rytmu serca u dzieci o 20, rzadziej o 30 uderzeń na minutę. Normy dla każdego wieku określa lekarz. Jeśli wskaźniki przekroczą próg 60-40 uderzeń na minutę, sytuacja ta zakończy się omdleniem. Ponadto bradykardia niesie niebezpieczeństwo nagłego zatrzymania krążenia.
 • Tachykardia napadowa. Napadowe okresy silnego bicia serca. W tym przypadku rejestruje się zawyżone tętno na minutę - 160-180 uderzeń, co znacznie przekracza normę. Stan ten może wynikać z upośledzonego krążenia krwi, a także aspektów psycho-emocjonalnych. Napady są bardzo groźne dla serca dziecka, gdyż podczas ataku narząd nie ma możliwości „odpocząć” - niekiedy gwałtowne bicie serca może trwać kilka godzin. W takim przypadku wymagana jest pilna pomoc i leczenie. Jeśli leczenie tachyarytmii nie powiodło się i ataki nawracają, można zalecić operację.
 • Migotanie przedsionków. Złożoność tego typu arytmii u dziecka polega na chaotycznej pulsacji przedsionków. Migotanie przedsionków występuje u dzieci bardzo rzadko. Naruszenie prawidłowego migotania przedsionków poprzedza ciężka choroba serca, zapalenie mięśnia sercowego, reumatyzm. Ten stan może mieć szybkie lub wolne bicie serca.
 • Słabość węzła zatokowego. W tym przypadku mówimy o poważnym naruszeniu rytmu serca, zarówno szybkim, jak i wolnym. Najczęściej ten stan jest rejestrowany po operacji serca.
 • Extrasystole jest klasyfikowane jako nadzwyczajne skurcze serca. Skurcze dodatkowe mają dwa „wyjścia” dla impulsu - komorowe i nadkomorowe, i przeplatają się z rytmem. Kiedy naruszona jest ich normalna kolejność naprzemienności, następuje ekstrasystola. Trudno ją zdiagnozować, gdyż oprócz słabych bolesnych odczuć w okolicy serca nie ma innych objawów. Extrasystole występuje często:
 1. ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym;
 2. w okresie dojrzewania (zmiany hormonalne) u nastolatków;
 3. z chorobami układu hormonalnego, wrodzonymi wadami rozwojowymi, reumatyzmem;
 4. w wyniku palenia;
 5. w obecności infekcji w ciele.

Z reguły extrasystole nie jest niebezpieczne, ponieważ nie powoduje hemodynamiki serca, ale nie można go opóźnić jego leczeniem. Aby złagodzić napady, przepisuje się preparaty potasu: Asparkam, Panangin, Orotate potasu. Dawkowanie w zależności od wieku i innych wskaźników jest przepisywane przez lekarza. Jeśli początkowa terapia nie przyniosła rezultatów, można zastosować β-adrenolityki - kordaron lub anaprilinę (inderal). Często dawkę ustala się na podstawie masy ciała dziecka - jeden kilogram wymaga 1-2 mg leku. Wymienione leki mają poważne przeciwwskazania, jeśli dziecko ma niewydolność krążenia. Następnie jako terapię lekową przepisuje się substytuty - izonikamid, nowokainomid.

Zawał mięśnia sercowego

Ta choroba jest naruszeniem, a nawet raczej martwicą określonego obszaru mięśniowego serca. Zawał mięśnia sercowego występuje, gdy pacjent ignoruje środki zapobiegawcze i lecznicze związane z chorobą wieńcową. W tym przypadku bolesne odczucia przebiegają w ostrej formie i mogą trwać kilka dni, w przeciwieństwie do dusznicy bolesnej. W przypadku zawału serca istnieje ogromne ryzyko pęknięcia narządu serca, tętniaka.

Z kolei w przypadku dusznicy bolesnej dochodzi do zawałów serca, które rozwijają się na tle arytmii. Tlen wchodzi do obszaru serca z przerwami, a jego brak staje się zauważalny. W związku z tym ta część narządu sercowego, która nie otrzymała tlenu, słabnie, ulega uszkodzeniu i rozpoczynają się w nim procesy martwicy tkanek.

Objawy arytmii mogą nie objawiać się przez długi czas, jednak wraz z rozwojem przyczyny dochodzenia dochodzi do osobliwych ataków, które często mają objawy ogólnego złego samopoczucia:

 • zawroty głowy;
 • wzrost temperatury;
 • nudności;
 • ból w sercu.

Takie objawy nie znikają bez śladu, jeśli uwaga lekarzy nie zostanie im zwrócona na czas. Często występowanie arytmii występuje na tle chronicznego zmęczenia, gdy cały organizm słabnie. W tym okresie wyróżnia się następujące objawy arytmii:

 • ogólne osłabienie;
 • ataki gorączki;
 • sztywność kończyn górnych;
 • nieprzemijające uczucie nudności.

Na tle wszystkich powyższych objawów osoba często odczuwa panikę z powodu stanu, który nie ustępuje. Pod wpływem ataków paniki objawy arytmii są tylko zaostrzone, dlatego ważne jest, aby zachować spokój ducha. Nie zaleca się również spożywania alkoholu (mogą wystąpić powikłania).

Często zdarza się, że arytmia całkowicie znika bez pewnych objawów i jest wykrywana podczas rutynowego badania z lekarzem. Takie przypadki są najbardziej charakterystyczne dla młodych ludzi. Wynika to z ciągłego pośpiechu i rytmu życia. Często takie arytmię można łatwo wyeliminować i nie szkodzi zdrowiu ludzkiemu.

Udar

Ta choroba jest konsekwencją patologicznego naruszenia krążenia krwi w naczyniach zaopatrujących mózg. Tlen nie dostaje się do mózgu i umiera. Bardzo często stan ten rozwija się błyskawicznie, a jeśli pacjent żyje, nic nie ustępuje bez komplikacji. Koordynacja ruchowa jest upośledzona, dochodzi do zaników pamięci, aw niektórych przypadkach do demencji lub nietrzymania moczu.

Zniewaga

Reumatyczna choroba serca

Choroba ta jest bardziej podatna na dzieci i młodzież, ponieważ powstaje w wyniku penetracji infekcji paciorkowcami do organizmu. Jest bardzo szkodliwy (toksyczny) dla narządu serca. Objawami reumatycznej choroby serca są ból w klatce piersiowej (obszar serca), duszność, przyspieszenie akcji serca.

Reumatyczna choroba serca

Istnieje pięć poważnych objawów, których pojawienie się powinno skłonić osobę do wizyty u lekarza:

 1. Bolesne odczucia za mostkiem (najczęściej występują podczas aktywności fizycznej i przechodzą w spoczynku);
 2. Częsty wzrost ciśnienia krwi (więcej niż 140 / 90 mm);
 3. Zaburzony rytm bicia serca;
 4. Duszność podczas chodzenia i leżenia (z dusznością i kaszlem);
 5. Obrzęk, zwłaszcza kończyn dolnych.

Istnieje również niepisana zasada - po latach 35, a zwłaszcza u mężczyzn, kardiolog powinien badać co najmniej raz w roku. Pomoże to we wczesnych stadiach rozpoznać początek choroby serca i zapobiec dalszemu przebiegowi.

Jak przebiega diagnoza? Przede wszystkim podczas badania przez kardiologa pacjentowi przypisuje się elektrokardiogram, a także:

 • test na bieżni (badania wykonywane podczas wysiłku fizycznego);
 • Monitorowanie holterowskie (zapis EKG, który jest przeprowadzany przez cały dzień);
 • fonokardiografia (przepisana w przypadku podejrzeń szmerów sercowych);
 • echokardiogram (pozwala określić stan mięśni serca i jego zastawek za pomocą ultradźwięków; ocenia się również prędkość ruchu krwi w jamach narządu serca);
 • koronografia (metoda badania tętnic);
 • scyntygrafia mięśnia sercowego (ujawnia luki w zwężeniu naczyń krwionośnych).

Jeśli nie ma naruszeń w obszarze serca, należy szukać przyczyny bólu w innych chorobach ciała, a następnie wykonuje się następujące czynności:

 • radiografia;
 • rezonans magnetyczny;
 • tomografia komputerowa.

Leczenie chorób serca

Jakie środki należy podjąć i jak leczyć choroby serca? Takie pytanie zawsze spotyka pacjenta, który usłyszał swoją diagnozę. Przede wszystkim należy poważnie potraktować wszystkie zalecenia i recepty lekarza. Czasami wystarcza zwykła tradycyjna terapia wspomagająca i utrzymanie normalnej codziennej rutyny. W innych przypadkach niezbędny jest plastik naczyniowy, który jest już interwencją chirurgiczną.

Najlepszymi środkami zapobiegania chorobom serca są następujące zalecenia:

 • pozbyć się wszystkich złych nawyków (palenie, picie);
 • dodaj do swojej codziennej diety więcej świeżo wyciśniętych soków i napojów owocowych, naparów ziołowych i herbat, nie zapomnij pić czystej wody w ilości litrów 1,5;
 • zdrowe odżywianie powinno być zrównoważone i umiarkowane (aby zapobiec przybieraniu na wadze, a jeśli tak, to zmniejsz je), posiłki należy przyjmować w umiarkowanych porcjach 4 raz dziennie;
 • warto ograniczyć spożycie soli i przyprawić warzywa, ryby i chude mięso oliwą i olejem lnianym;
 • zajęcia w basenie, a także joga lub regularne ćwiczenia rano powinny być towarzyszami każdej osoby, która dba o zdrowie swojego serca;
 • po całodniowym wysiłku fizycznym potrzebny jest pełny sen, aby ciało miało czas na relaks i nabrać siły;
 • Nie angażuj się w kąpiele gorące i chodź do sauny i łaźni;
 • jeśli zalecona jest terapia terapeutyczna, warto ściśle przestrzegać dawek i przebiegu przyjmowania, a także nie jest konieczne wywoływanie przeziębienia i chorób zakaźnych.

Po ustaleniu przyczyny, która dała impuls do powstania arytmii, specjalista przepisuje przebieg leczenia. Jeśli stan jest spowodowany zaburzeniami psychoemocjonalnymi lub zmianami w pracy układu autonomicznego, wówczas objawy arytmii są eliminowane przez środki uspokajające. Często są sprzedawane w aptekach bez recepty, ważne jest tylko przestrzeganie zaleceń lekarza lub wskazówek dotyczących dawkowania. W bardziej skomplikowanych przypadkach, aby złagodzić atak arytmii, konieczna jest hospitalizacja lub stosowanie silniejszych leków - uspokajających i przeciwarytmicznych. Są przepisywane na organiczne uszkodzenia narządu serca.

Leczenie tachykardii napadowej. Metody działania mechanicznego i ćwiczenia oddechowe pomagają złagodzić ostry napad tego typu arytmii. Na przykład używają metody lekkiego nacisku na gałki oczne - pomaga to pobudzić nerw błędny. Test Valsalvy daje taki sam efekt, gdy dziecko musi nadwyrężać się głębokim oddechem, jednocześnie zaciskając przewody nosowe. Obzidan, p-bloker, jest stosowany jako lek w leczeniu tej arytmii. Istotne będzie również leczenie, które pomaga zatrzymać przenikanie wapnia do komórek mięśnia sercowego (mięśnia sercowego) - spożycie izoptyny. W przypadku braku krążenia krwi wraz z tą terapią przyjmuje się glikozydy nasercowe. W każdym razie lekarz przepisuje dawkowanie i czas stosowania zgodnie z historią.

Leczenie migotania przedsionków. Ponieważ migotanie przedsionków jest spowodowane przez serce i inne choroby, leczenie ma przede wszystkim na celu ich wyeliminowanie. Jeśli forma migotania przedsionków zostanie przyspieszona, wówczas jednoczesnym powołaniem na główny będzie przyjmowanie glikozydów nasercowych. Przy powolnym rytmie skurczów zaleca się nowokaindimil, hindine lub aymalin. Jeśli zabieg nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wskazana jest defibrylacja elektryczna. Prognozy są często korzystne.

Przyjmowanie środków uspokajających (środków uspokajających) często odbywa się nie tylko w celach terapeutycznych, ale także w celu zapobiegania. Przyczyniają się do zdrowego snu, ale nie powodują senności, poprawiają ogólny stan poprzez obniżenie pobudliwości, nerwowości.

Środki uspokajające to często nalewki lub tabletki ziołowe o połączonym składzie, a także bromki i barbiturany. Takie leki są dopuszczone do przyjmowania młodzieży (dzieci w wieku szkolnym, studentów podczas egzaminów i pod dużym obciążeniem), a także są przepisywane tym, którzy mają do czynienia z dużym przepływem ludzi (sektor usług).

Środki uspokajające do leczenia serca

Popularne środki uspokajające:

 • Nalewka z waleriany;
 • Nalewka z macicy;
 • New Passit;
 • Persen;
 • Antares 120;
 • Sanosan;
 • Altalex;
 • Korwalol;
 • Walokardyna;
 • Kojąca kolekcja.

Leki uspokajające są dobrze tolerowane przez organizm, ale nie można ich przepisywać samodzielnie, szczególnie kobietom w ciąży, w okresie laktacji, z chorobami żołądka i serca. Ponadto, w przypadku indywidualnej nietolerancji preparatów ziołowych i wystąpienia alergii, należy przerwać przyjmowanie tabletek lub nalewek z tej grupy leków.

Aby zmniejszyć częstotliwość skurczów rytmu serca i złagodzić bolesne objawy, przepisuje się leki przeciwarytmiczne. Mają korzystny wpływ na komórki mięśniowe mięśnia sercowego, poprawiają ich przewodnictwo i przywracają procesy metaboliczne.

Leki w tej grupie obejmują:

 • Tętno;
 • Aymalina;
 • Chinidyna;
 • Nowokainamid;
 • Etmozyna;
 • Allapinina;
 • Rytm;
 • Etatsizin.

leki przeciwarytmiczne na serce

Jednym z częściej przepisywanych leków na dusznicę bolesną, zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie jest Concor, selektywny beta-bloker. Cel leku Concor (bisoprolol), jako środka przeciwarytmicznego, ma skuteczne wskaźniki, gdy wchodzi w interakcje z innymi lekami, głównie diuretykami lub inhibitorami ACE.

Concor nie wykazuje niezależnej aktywności objawowej, a jego działanie farmakologiczne koncentruje się na:

 • zmniejszona aktywność reninowa osocza krwi;
 • zmniejszenie częstości akcji serca (zarówno podczas ćwiczeń, jak i spoczynku);
 • zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen.

Lek Concor nie jest przepisywany na bradykardię ani u pacjentów z niedociśnieniem (niskim ciśnieniem krwi). Ostrożnie jest również przyjmować ten lek z cukrzycą. Chociaż Concor jest lekiem „nowej generacji” i zasadniczo nie wyrządza żadnej szkody w tej chorobie, konieczne jest zachowanie czujności, gdy pacjent ma skłonność do hipoglikemii.

Faktem jest, że Concor jest w stanie wzmocnić działanie insuliny i wyeliminować ataki tachykardii, które pojawiają się u osób ze spadkiem poziomu glukozy we krwi. A jeśli pacjent skupi się na tym objawie, to w przypadku Concor nie można tego zrobić, ponieważ tachykardia przejdzie dla niego niezauważalnie.

Przeciwwskazania do przyjmowania Concor to również:

 • wiek do 18 lat;
 • ciąża i laktacja;
 • specjalna nietolerancja bisoprololu;
 • słaby węzeł zatokowy;
 • astma oskrzelowa;
 • niewydolność nerek i wątroby;
 • łuszczyca.

Przy indywidualnej nietolerancji na leki przeciwarytmiczne przepisywane są środki uspokajające w celu ustabilizowania rytmu serca. Mają działanie uspokajające, działają hipotensyjnie, zmniejszają częstotliwość skurczów narządu serca, a także wykazują działanie rozszerzające naczynia krwionośne. Często środki uspokajające są przepisywane na tachykardię lub migotanie przedsionków.

Najczęstsze leki, grupy środków uspokajających:

 • Xanax;
 • Elenium
 • Seduxen
 • Grandaxine;
 • Diazepam;
 • Fenazepam;
 • Medazepam.

środki uspokajające na tachykardię i migotanie przedsionków

Wszelkie leki przeciwarytmiczne i uspokajające mogą być przyjmowane tylko zgodnie z zaleceniami specjalisty. Lekarz oblicza również dawkę na podstawie historii pacjenta i indywidualnych cech choroby.

Jeśli występuje arytmia z powodu organicznego uszkodzenia narządu serca, leczenie przeprowadza się bez użycia środków uspokajających lub specjalnych leków przeciwarytmicznych. Leczą chorobę podstawową.

Objawy arytmii, które wskazują, że przyczyną jej wystąpienia są zmienione procesy metaboliczne i gromadzenie się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych, można wyeliminować za pomocą środków homeopatycznych. Takie leczenie zapobiegawcze jest możliwe, gdy podczas badania nie zostanie zdiagnozowana żadna choroba serca ani inne choroby.

Spośród leków homeopatycznych najczęściej przepisywanymi są:

 • Kralonina - w dawce kropli 15 jest pijana trzy razy dziennie, z nerwicami kardiologicznymi, a także po zawale mięśnia sercowego;
 • Nervochel - jest przepisywany w celu zmniejszenia pobudliwości nerwowej, ze stanami depresyjnymi, nerwicami. Rozpuszczaj jedną tabletkę trzy razy dziennie.
 • Recardio и Detonic używane przy podwyższonym ciśnieniu i do normalizacji pulsu. Te pigułki są popularne w Europie jako normalizator nadciśnienia.

Rodzaje popularnych środków homeopatycznych

Nalewka z kozłka lekarskiego jest również przepisywana jako lek łagodzący niepokój i nadmierne pobudzenie. Piją 15 kropli waleriany trzy razy dziennie, ale przed pójściem spać zaleca się najpierw zwiększyć dawkę do 25 kropli.

Środki ludowe mogą być również stosowane w profilaktyce arytmii i różnych chorób serca. Tak więc miód jest spożywany przez łyżkę deserową 1 (rano na czczo). Zaleca się włączenie do diety suszonych i świeżych moreli, malin, winogron, porzeczek. Pomagają obniżyć poziom cholesterolu w naczyniach i wypełniają tkanki narządu serca aktywnymi jonami.

Alternatywne metody leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego

Wśród popularnych metod leczenia chorób serca koncentrują się głównie na różnych preparatach ziołowych. Jednak ich adopcja musi być wyraźnie uzgodniona z lekarzem prowadzącym. Najpopularniejsze przepisy kulinarne, zioła i przyprawy zalecane jako osobna aplikacja lub jako część kolekcji:

 • Oman, imbir, kardamon, korzeń kozłka, cynamon, głóg, lipa, czosnek, dzika róża, koper, berberys, sok z aloesu, liście truskawki i koniczyny, motherwort, lukrecja, cykoria i inne.
 • Rano zaleca się przyjmowanie łyżki zdrowej mieszanki - cytryny, rodzynek, orzechów włoskich i miodu. Wszystko to jest wstępnie zmielone do stanu papkowatego.

Aby poprawić stan i pracę serca, stosuje się również ćwiczenia oddechowe i specjalne umiarkowane ćwiczenia fizyczne, które są również przepisywane przez lekarza. Możesz zapobiegać lub leczyć choroby serca, jeśli zwrócisz uwagę na objawy na czas, a następnie cierpliwie i wytrwale przestrzegasz wszystkich zaleceń i zaleceń lekarza.

Zadaj nam pytanie

Ludmiła Kohanowska

Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna, kardiolog z blisko 20-letnim doświadczeniem. Szczegółowa biografia oraz informacje o kwalifikacjach medycznych znajdują się na stronie autorów naszego serwisu.

Obzoroff
Komentarze: 5
 1. Zdjęcie
  Rolling Mauer

  Chcę powiedzieć, że kiedy pojawiają się choroby układu sercowo-naczyniowego, pacjenci nie zawsze zwracają się do kardiologów, ale starają się wyeliminować patologię własnymi wysiłkami. Dlatego używają tradycyjnej medycyny - wywary, napary, różne rodzaje herbaty ziołowej, kompresy. Niektóre z tych środków pomagają zmniejszyć częstość akcji serca, normalizować ciśnienie krwi i stabilizować stan psychoemocjonalny. Jednak głównym błędem pacjentów jest próba zastąpienia głównego leczenia tradycyjną medycyną. Obejmuje stosowanie leków w postaci zastrzyków, naparów lub tabletek. Tradycyjna medycyna może uzupełniać główne cele terapeutyczne, ale nie traktuj tych przepisów jako osobnego rodzaju leczenia. Również wstępna potrzeba użycia wywarów i naparów musi zostać uzgodniona z lekarzem. Specjalista określi bezpieczeństwo i zasadność stosowania takich metod terapii.

 2. Zdjęcie
  Hans-Mekker

  Ważnym etapem leczenia pacjentów po udarze jest rehabilitacja. Nie zaleca się zaniedbywania tej części programu odzyskiwania. W wyniku ataku upośledzona jest zdolność mówienia, połykania, wyrażania emocji za pomocą wyrazu twarzy i służenia sobie. Celem rehabilitacji jest pomoc pacjentowi w przywróceniu tych funkcji. W tym celu logopeda, masażysta prowadzi z nim zajęcia. Rehabilitacja odbywa się w specjalistycznej placówce medycznej, rzadziej - w domu. Dodatkowymi celami rehabilitacji są przywrócenie pamięci, myślenia i koncentracji uwagi, które są osłabione z powodu zaburzeń krążenia mózgowego. Ponieważ udar stanowi stres dla stanu emocjonalnego, oprócz fizycznego wymagana jest rehabilitacja psychiczna. Tylko w tym przypadku możesz liczyć na pełne wyleczenie pacjenta po udarze. Zapewnienie opieki medycznej nie powinno ograniczać się do podawania narkotyków.

 3. Zdjęcie
  Antonianus

  Leki przeciwarytmiczne, które są przepisywane w ramach leczenia pacjentów z tachykardią i arytmią, mają dużą liczbę skutków ubocznych. Dlatego takie leki jak chinidyna, etatyzyna i ich analogi są ściśle przeciwwskazane podczas ciąży. Aktywne składniki leków swobodnie przechodzą przez barierę łożyskową. Oznacza to, że przyjmowane leki mogą zaszkodzić dziecku w macicy. Typowe rodzaje niekorzystnych skutków dla płodu to spowolnienie wzrostu i rozwoju, naruszenie struktury serca, mózgu i cewy nerwowej. Aby zapobiec ryzyku rozwoju tych zaburzeń, musisz poinformować specjalistę o fakcie ciąży na etapie przepisywania tych leków przez lekarza. Wtedy lekarz będzie mógł wybrać lek uspokajający, który nie zaszkodzi dziecku, a jednocześnie zapewni efekt terapeutyczny dla przyszłej matki.

 4. Zdjęcie
  Linda salevann

  Ze względu na wiek i trudności w zebraniu wywiadu u noworodków nie zawsze jest możliwe szybkie wykrycie chorób układu sercowo-naczyniowego. W takim przypadku wiele zależy od opieki rodziców dziecka. Muszą zrozumieć, że podstawą do skontaktowania się ze specjalistą jest obrócenie trójkąta nosowo-wargowego podczas płaczu noworodka. Sinica występuje prawie natychmiast po obciążeniu dziecka. Stanowi towarzyszy okresowe szlochanie, bezsenność, odmowa karmienia piersią, opóźnienie rozwoju (masa ciała i wzrost - nie odpowiadają wiekowi). Ale dominującym objawem, który mówi o problemach w stanie serca, jest właśnie błękit trójkąta nosowo-wargowego. Jeśli rodzice zaobserwują ten objaw, musisz skontaktować się z pediatrą i uzyskać konsultację. Możliwe, że będziesz musiał odwiedzić kardiologa dziecięcego, przejść pełne badanie laboratoryjne i sprzętowe serca, naczyń krwionośnych.

 5. Zdjęcie
  Angelica Simpson

  Rzeczywiście, pacjentom z migotaniem przedsionków i tachykardią często przepisuje się leki uspokajające. Leki te działają uspokajająco, co pomaga zmniejszyć tętno. Środki uspokajające podaje się domięśniowo lub doustnie w postaci tabletek. Pomimo skuteczności w odniesieniu do normalizacji częstości akcji serca, należy pamiętać, że Seduxen i jego analogi mają zdolność znacznego obniżenia ciśnienia krwi. Dlatego bezpośrednio po przyjęciu lub wstrzyknięciu leku mogą wystąpić nudności, wymioty, ciemnienie w oczach, zawroty głowy, ból głowy, osłabienie, zaburzenia koordynacji. Aby zapobiec rozwojowi wymienionych objawów, stosowanie Seduxen jest przeciwwskazane bez zgody specjalisty. Ponadto środków uspokajających nie można kupić bez recepty. Dlatego w ramach leczenia migotania przedsionków i tachykardii należy najpierw udać się do kardiologa.

Dodaj komentarz