Gjennomgang av AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC

Kunstig intelligens erobrer raskt viddene av kryptovalutaverdenen, og derfor var det umulig å gå glipp av en så stor mulighet uten å lage en fantastisk anmeldelse av prosjektet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC", som ble et ekte "Hype" på Youtube om programmet for massegenerering av frøsetninger for forlatte Bitcoin-lommebøker med en positiv saldo på, i tillegg til mulighetene som du kan lære "mange spesielt interessante ting" selv ved å bruke ChatGPT og på Internett, i Google og Yandex, i topp sosiale nettverk, og som snakkes om selv på toppen Bitcoin Forum Bitcointalk.org.

Gjennomgang av AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC

Så, lesere av magasinet vårt, vær oppmerksom på anmeldelsen av artikkelen, som opprinnelig ble publisert på nettstedet ai-seedfinder.com og snakker i detalj om funksjonaliteten til "hacker" -programmet AI Seed Phrase Finder-verktøyet for en datamaskin som kjører Windows OS, og som har muligheten til å fungere i følgende to moduser:

 1. Den første modusen er designet for massegenerering og validering av mnemoniske setninger som gir tilgang til Bitcoin-lommebøker med positive saldoer.
 2. Den andre modusen er designet for å gjenopprette hele settet med ord i en mnemonisk setning for en spesifikk Bitcoin-lommebok, hvis brukeren bare kjenner en del av ordene som utgjør den nødvendige frøsetningen, både i riktig og i tilfeldig rekkefølge.

Du kjenner sikkert til tilfeller der folk ved et uhell mistet eller glemte Seed-fraser fra kryptovaluta-lommebøkene og dermed mistet tilgangen til Bitcoins for alltid. Nå er det en løsning som vil hjelpe deg å unngå denne situasjonen og til og med finne forlatte Bitcoin-lommebøker med positive saldoer og "bruk slike Bitcoin-lommebøker etter eget skjønn"!

Det innovative AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøyet bruker avanserte algoritmer og kunstig intelligensteknikker for å analysere enorme mengder data for å forhåndstrene AI-modeller designet for å generere og søke etter mnemoniske fraser. Disse setningene gir tilgang til "forlatte Bitcoin-lommebøker" som fortsatt har en "ikke-null-balanse." Dette betyr at du kan ha permanent tilgang til tapte Bitcoin-lommebøker som inneholder enorme mengder av verdens første kryptovaluta!

Som nevnt tidligere, fungerer programmet i to uavhengige moduser:

 1. Den første driftsmodusen til AI Seed Phrase Finder-programmet kalles "AI_Mode" og den er beregnet på massegenerering og etterfølgende verifisering av gyldigheten av frøsetninger for Bitcoin-lommebøker ved hjelp av spesialmoduler av programmet "AI_Generator og AI_Validator". Deretter sjekker programmet, ved å bruke "AI_Checker"-modulen, listen over "frøsetninger" behandlet av "AI_Validator"-modulen for tilstedeværelsen av en positiv saldo på lommebøker som disse frøsetningene kan åpne, og skriver følgelig en liste til en tekstfil av mnemoniske fraser bare fra lommebøker med saldo over null.
 2. Den andre modusen "AI_Target_Search_Mode" lar deg finne en 12-ords mnemonisk setning designet for å gjenopprette en spesifikk Bitcoin-lommebok, selv om du bare vet noen få ord som denne mnemoniske setningen skal bestå av i riktig rekkefølge eller i tilfeldig rekkefølge.

Oversikt over "AI_Target_Search_Mode"-modulen for å gjenopprette ukjente ord i målfrøsetningen

Modusen "AI_Target_Search_Mode" kan brukes hvis du har den riktige lisensen og innenfor den valgte tariffplanen, informasjon om hvilken kan finnes i delen "Kostnad". Denne modusen bruker kunstig intelligens-metodene og algoritmene beskrevet i artikkelen. Dette bidrar til å generere de mest sannsynlige kombinasjonene av ord i den første frøfrasen, og øker søkeprosessen og øker nøyaktigheten til resultatene.

AI-algoritmer brukes til å analysere og behandle store mengder data, identifisere mønstre og ta beslutninger basert på disse dataene. er designet for å søke etter frøsetninger ved å bruke kriterier spesifisert av brukeren i en spesiell form.

Grafisk forklaring av driften av "AI_Target_Search_Mode"-modulen til AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC

Brukeren trenger bare å angi adressen til en spesifikk Bitcoin-lommebok og kun 6 ord i riktig rekkefølge. I dette tilfellet bruker "AI_Target_Search_Mode"-modulen AI til å generere alle mulige kombinasjoner fra de resterende 6 ordene. Deretter, ved å bruke valideringsmodulen, sjekkes hver genererte kombinasjon for gyldighet. Hvis kombinasjonen er gyldig, verifiserer modulen Bitcoin-lommeboken ved å bruke den mottatte frøfrasen via blokkjeden og sjekker at den eksisterende lommebokadressen samsvarer med den brukerspesifiserte adressen i søkeordene.

Metode for å trekke ut kildedata for bruk i programmet "AI Seed Phrase Finder".Bruke en del av ordene som utgjør en annen persons frøsetning i programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Ved å bruke kunstig intelligens blir søkeprosessen kraftig akselerert ettersom AI-algoritmer effektivt behandler store datamengder. Programmet fungerer i modusen "AI_Target_Search_Mode" som følger:

 1. Innhenting av innledende data: Brukeren oppgir adressen til Bitcoin-lommeboken av interesse, samt minst 6 ord fra frøsetningen i riktig rekkefølge. Brukeren kan også angi flere ord kjent for ham som er en del av denne mnemoniske setningen og er i tilfeldig rekkefølge.
 2. Generer en liste over mulige kombinasjoner: Generatormodulen bruker metodene beskrevet tidligere for å lage en liste over alle mulige kombinasjoner fra de gjenværende ordene som må matches.
 3. Deretter skjer kombinasjonsiterasjonen: "AI_Target_Search_Mode"-modulen begynner å søke gjennom kombinasjoner fra listen, og erstatter med dem de manglende ordene i frøfrasen ved å bruke "AI_Validator"-modulen.
 4. Kombinasjonsvalidering: Hver generert kombinasjon kontrolleres av AI_Validator-modulen, som sjekker om den resulterende mnemoniske frasen er gyldig.
 5. Kontroller startfrasen: hvis den genererte kombinasjonen passerer validatorens sjekk, bruker programmet i "AI_Target_Search_Mode" den mottatte startfrasen for å åpne en Bitcoin-lommebok og sjekker om noen BTC-adresse inne i lommeboken samsvarer med den som ble angitt av brukeren før start søkeprosessen. Hvis det er et eksakt samsvar, anses den funnet frøsetningen som komplett og gyldig, den vil bli vist i den tilsvarende programloggen og skrevet til tekstfilen "Target_Checker.log", som ligger i "output"-mappen, som ligger i rotkatalogen med programmets kjørbare fil.
 6. Utdata av resultater: Hvis en fullstendig og gyldig startfrase allerede er funnet, viser modulen "AI_Target_Search_Mode" den til brukeren, og programmets operasjon i denne modusen anses som fullført. Positivt resultat av modulen "AI_Target_Search_Mode" til programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC"

Ved å oppsummere mulighetene til AI Seed Phrase Finder-programmet i modusen "AI_Target_Search_Mode", kan vi komme til den konklusjon at enhver bruker enkelt kan få full tilgang til andres Bitcoin-lommebok ved å lære på noen måte deler av ordene i frøsetning, som igjen er av "spesiell interesse" for noen mennesker.

En metode for å søke etter ord som utgjør frøsetningen for en Bitcoin-lommebok med en visstnok enorm balanse i Bitcoin-valuta

Beskrivelse av AI Seed Phrase Finder-programgrensesnittet

Etter å ha pakket ut programarkivet, må du følge enkle instruksjoner for å kjøre programmet. Sørg for at du har en aktiv Internett-tilkobling, da du må sjekke om lisensnøkkelen du skrev inn er gyldig. For å gjøre dette, følg disse trinnene:

 • Kjør filen AISeedFinder.exe.
 • Registrer deg med ditt Telegram-brukernavn som pålogging for å kjøre programmet.
 • Lag et sterkt passord som inkluderer symboler, store og små bokstaver og tall.
 • Åpne filen License key.txt og kopier nøkkelkoden.
 • Skriv inn lisensnøkkelkoden og begynn å bruke programmet.

Det bør presiseres at programmet krever pålogging og passord for å identifisere brukeren og beskytte tilgangen til programmet. Dette gir en slags ekstra beskyttelse, fordi kun registrerte brukere kan bruke programfunksjonaliteten som er tilgjengelig innenfor lisensnøkkelen og få tilsvarende resultater.

Etter å ha fullført autentiseringsprosedyren, kan du se et praktisk grensesnitt, som inkluderer tre uavhengige soner designet for å visuelt vise den nåværende prosessen til programmet. Disse sonene representerer vinduer for logging av driften av moduler: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Programgrensesnittet inneholder også indikatorer for tilkoblingsstatus til servere og fremdriften for nedlasting av nødvendige data og moduloppdateringer, samt kontaktinformasjon for å kontakte support, gjeldende lisenstype er angitt, og en meny med programinnstillinger vises.

For å se operasjonsloggen til hver modul (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance), må du bruke "OPEN"-knappen, som er plassert ved siden av hvert vindu i den tilsvarende modulen.

Hvordan finner AI Seed Phrase Finder-programmet mnemoniske setninger for Bitcoin-lommebøker med en garantert positiv saldo?

Ideen bak å lage dette unike programvareproduktet er basert på en ganske interessant algoritme med støtte for kunstig intelligens, så for å søke etter tapte Bitcoin-lommebøker, fungerer AI Seed Phrase Finder-programmet som følger:

 1. Den første fasen av programmet begynner med hjelp av modulen "AI_Generator", som bruker kunstig intelligensalgoritmer for massegenerering av frøsetninger. Prosessen med å generere de nødvendige dataene utføres på høyteknologisk utstyr, som følgelig garanterer høy effektivitet og produktivitet av programmet.
 2. Det andre trinnet er å bruke "AI_Validator"-modulen, som i sanntid mottar en liste over frøsetninger generert ved hjelp av "AI_Generator"-modulen og umiddelbart sjekker dem for gyldighet. Dette lar deg eliminere feil genererte frøsetninger og fremskynde prosessen med å oppdage Bitcoin-lommebøker med positive saldoer.
 3. Den tredje fasen av programmet utføres av modulen "BTC Balance Checker", som sjekker "gyldige frøsetninger" for tilstedeværelsen av en positiv saldo på lommebøkene knyttet til disse mnemoniske setningene. For å gjøre dette bruker programmet åpne blokkjededata som inneholder informasjon om saldoene til alle Bitcoin-adresser. Dermed er det enkelt å finne ut om det er midler i lommeboken knyttet til hver genererte frøsetning fra listen mottatt fra "AI_Validator"-modulen. Det er lett å gjette at mnemoniske setninger av interesse for brukeren er lagret i en egen tekstfil AI_Wallets_Seed.log som ligger i "Output"-mappen.

AI Seed Phrase Finder programgrensesnitt

På bildene kan du se skjermbilder av resultatene av programmet og åpne Electrum-lommebøker ved å bruke mnemoniske setninger funnet ved hjelp av AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC.

Logger av programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC" med funne frøsetninger for tapte Bitcoin-lommebøker

Electrum-lommebøker gjenopprettet ved hjelp av frøsetninger funnet av programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Dette korte videoklippet presenterer hovedtrekkene til programmet, samt en visuell sammenligning av alle tre versjoner av programmet avhengig av type lisens og følgelig funksjonalitet.

Hvordan oppnås den høye hastigheten til "AI Seed Phrase Finder"-programmet ved bruk av AI?

Som nevnt tidligere i denne artikkelen, genererer AI Seed Finder-programmet intelligent frøsetninger for Bitcoin-lommebøker med saldoer større enn null, noe som igjen åpner for nye økonomiske muligheter for brukere. I stedet for den klassiske ordningen med å søke gjennom alle mulige kombinasjoner av ord fra BIP-39-ordboken, bruker programmet en kunstig intelligensmodell som forutsier de mest sannsynlige variantene av gyldige mnemoniske fraser. Denne modellen er basert på de studerte avhengighetene mellom kjente frøsetninger og Bitcoin-lommebøker, noe som gjør det mulig å redusere antall kombinasjoner for verifisering betydelig, og følgelig øke søkehastigheten og antallet "resultater brukeren trenger." Denne prosessen akselereres også av parallell databehandling: oppgaven er delt inn i deler som behandles på forskjellige servere, noe som igjen reduserer tiden som kreves for å fullføre oppgavene betydelig, og som et resultat øker effektiviteten til programmet.

Optimalisering av kunstig intelligens-modellen er et integrert trinn i AI Seed Phrase Finder-algoritmen, ettersom den lar AI justere modellparametrene for å oppnå høyere hastighet og effektivitet. I visse situasjoner kan det til og med være nødvendig å bruke lettere modeller og bruke andre optimaliseringsteknikker for å øke hastigheten på databehandlingen. Detaljene om denne metoden vil bli skrevet senere i denne artikkelen.

Programmet bruker også forhåndstrente modeller, noe som sparer tid og ressurser som ellers ville blitt brukt til å trene en modell fra bunnen av. Slike modeller har allerede erfaring med å behandle store datamengder, noe som sikrer høy nøyaktighet i å forutsi riktige ordkombinasjoner i mnemoniske fraser og øker hastigheten betydelig i programmet.

Det bør understrekes at nøkkelfunksjonen i programmet er bruken av ulike algoritmer og maskinlæringsmetoder. For eksempel, hvis nødvendig, kan programmet bruke genetiske algoritmer, utforske rommet med mulige fraser og velge de mest passende alternativene. Denne tilnærmingen lar deg oppnå optimale resultater på kortest mulig tid.

For å utføre distribuert databehandling og utføre oppgaver på flere servere, bruker AI Seed Phrase Finder så kraftige plattformer som Apache Spark og TensorFlow. Takket være dette er det mulig å dele opp oppgaver i flere deler og utføre dem parallelt på flere servere, noe som øker programmets ytelse betydelig.

AI Seed Phrase Finder-prosjektet bruker spesialisert maskinvare med grafikkbehandlingsenheter (GPUer) for å øke hastigheten på beregningene. Disse kraftige prosessorene har høy prosessorkraft og betydelig parallelloppgavekapasitet. Takket være dette er programmet i stand til å analysere og behandle enorme mengder data i høy hastighet, noe som reduserer tiden som kreves for å fullføre oppgaver betydelig, for eksempel å generere og kontrollere gyldigheten til et stort antall frøsetninger.

Illustrasjon for artikkelen "Hvordan er den høye hastigheten til "AI Seed Phrase Finder"-programmet realisert ved bruk av AI?

Bruken av skyservere er en tilleggsfaktor som gjør AI Seed Phrase Finder uovertruffen sammenlignet med annen lignende programvare tilgjengelig på Internett og kjører kun på personlige datamaskiner, hvor brukeren kan bruke mye tid på å søke etter de ønskede frøsetningene for BTC lommebøker. Skyservere gir fleksibilitet og skalerbarhet av ressurser, noe som muliggjør effektiv bruk av datakraft for å behandle store datamengder. Som et resultat bruker programmet flere servere for å behandle data parallelt, noe som sikrer maksimal hastighet for å søke etter den riktige frøfrasen i samsvar med brukerens spesifiserte kriterier (dette er spesielt viktig for at programmet skal fungere i "AI_Target_Search_Mode").

Det bør også spesielt understrekes at generelt er AI Seed Phrase Finder-prosjektet et kraftig verktøy som kombinerer matematiske algoritmer og kunstig intelligens metoder, som bruker spesialisert utstyr, inkludert skyservere med GPUer, for å oppnå maksimal effektivitet og hastighet på generering og verifisere alle frøsetninger for gyldighet. Dette programmet er designet for å gjenopprette tilgang til digitale eiendeler og kan være nyttig selv om du bare kjenner en del av frøsetningen til Bitcoin-lommeboken du er interessert i. For eksempel hvis du bare har et halvt ark som hele frøfrasen ble skrevet på, eller hvis du bare har en del av teksten igjen med en mnemonisk frase som er skadet og ikke kan identifiseres. La oss nå se på programmets algoritme, som inkluderer:

 • Bruk av ulike teknikker for å generere mnemoniske fraser ved å bruke kraften til kunstig intelligens.
 • Filtrering av lommebøker med null og positiv saldo.

Det er også nødvendig å merke seg tre viktige funksjoner som brukes under programmets drift:

 1. Optimalisering av prosessen med å generere mnemoniske fraser. I stedet for å prøve alle mulige kombinasjoner av ord fra ordboken, bruker AI Seed Phrase Finder en kunstig intelligensmodell. Den forutsier de mest sannsynlige sekvensene basert på de lærte avhengighetene mellom setninger og Bitcoin-lommebøker. Takket være dette klarte programutviklerne å unngå forekomsten av gjentatte og meningsløse kombinasjoner av ord.
 2. Parallell behandling. Oppgaven er delt inn i flere deler, som behandles samtidig på ulike servere. Dette lar deg optimere ressursbruken og øker betydelig hastighet på søket etter frøfraser som kan åpne lommebøker som inneholder en viss mengde kryptovaluta.
 3. Optimalisering av algoritmen for kunstig intelligens. Programmet justerer den brukte AI-modellen under hensyntagen til parametrene for oppgaven og, avhengig av kompleksitetsnivået, bruker forenklede beregninger og ytterligere databehandlingsmetoder, det vil si at programmet bruker forhåndsutdannede modeller, som lar deg øke hastigheten prosessen med å generere gyldige frøsetninger basert på velprøvde AI-modeller, og dermed redusere tid ved databehandling, og takket være bruken av servere med grafiske prosesseringsenheter (GPU), gir AI Seed Finder-programmet høyhastighetsarbeid for brukeren. Det er tilgang til større datakraft og effektiv parallell databehandling som gjør at programmet kan kjøre på flere noder samtidig og fordele databelastningen, og bruk av ekstra servere i skyen gir systemfleksibilitet og skalerbarhet. Det vil si at når behovet oppstår, er programmet i stand til å distribuere databehandling mellom flere servere for parallell drift, noe som er spesielt nyttig når du utfører operasjoner i modusen "AI_Target_Search_Mode".

Optimalisering av kunstig intelligens-algoritmen i programmet "AI Seed Phrase Finder"

Det bør også bemerkes at den genetiske algoritmen er en viktig del av programmet, siden den spiller en nøkkelrolle i å generere frøsetninger. Det er den genetiske algoritmen basert på prinsippene for naturlig utvalg og populasjonsevolusjon som lar deg lage tilfeldige kombinasjoner av innledende frøsetninger og evaluere kvaliteten deres i henhold til spesifiserte kriterier og effektivt filtrere mnemoniske fraser assosiert med Bitcoin-lommebøker som har en positiv balanse. Som et eksempel kan arbeidsflyten til denne algoritmen beskrives som følger:

 • Det opprettes en tilfeldig populasjon av begynnelsesfraser, som er en kombinasjon av ord (genotyper). Hver genotype blir deretter evaluert basert på om det er en positiv balanse i lommeboken knyttet til frøsetningen.
 • På neste trinn velges de beste genotypene basert på deres poengsum. Til dette formålet brukes spesielle seleksjonsoperatører som foretrekker genotypene med høyest rangering. Deretter krysses de utvalgte genotypene, noe som gjør det mulig å lage en ny generasjon genotyper. Under kryssingsprosessen utveksles genetisk informasjon mellom genotyper og nye kombinasjoner av mnemoniske fraser oppstår.
 • Etter dette utføres en mutasjonsoperasjon som tilfeldig endrer noen gener i den nye generasjonen av genotyper. Dette bidrar til å skape variasjon og lar flere mulige kombinasjoner av mnemoniske fraser utforskes.
 • Prosessen med mutasjon og kryssing gjentas mange ganger for å skape nye generasjoner av genotyper. Hver generasjon blir evaluert og de beste genotypene blir gitt videre til neste generasjon. AI-algoritmen fortsetter sin beregning til de spesifiserte stoppbetingelsene er oppfylt. Dette er nødvendig for å finne et bestemt antall ordkombinasjoner. Den genetiske algoritmen lar deg få gyldige frøsetninger som "åpner" tilgang til "lovende" lommebøker med "ikke-null saldo".Illustrasjon av driften av "AI_Target_Search_Mode"-modulen for å generere komplette mnemoniske setninger fra delvise inndata (6 ord av 12 mulige)

La oss vurdere i detalj et eksempel på driften av en genetisk algoritme under genereringen av mnemoniske fraser av programmet. La oss si at serveren har en database som består av 100 millioner tilfeldig genererte frøsetninger som består av ord fra BIP-39-ordboken. Programmets oppgave er å finne en sekvens av ord som vil "åpne" tilgang til en Bitcoin-lommebok med en positiv saldo.

På den første fasen av evalueringen vil hver setning fra denne databasen bli evaluert i henhold til et visst kriterium, nemlig balansen i lommeboken som denne kombinasjonen av 12 ord gir tilgang til. Mulige verdier for lommeboksaldoen kan bare være "positive" eller "null". Algoritmen velger deretter de "beste" mnemoniske setningene med en positiv balanse for videre skjæring. La oss for eksempel ta to av de beste frøsetningene og krysse dem, og bytte ut deler av genotypene. Etter kombinasjonen skjer en påfølgende mutasjonsprosedyre, som et resultat av at noen gener i de nye genotypene tilfeldig gjennomgår endringer. For eksempel kan ett av ordene i den opprinnelige frasen erstattes av et annet tilfeldig. På denne måten skaper programmet en ny generasjon mnemoniske fraser som blir evaluert av kunstig intelligens-algoritmer basert på lommebokbalansen. De beste mnemoniske frasene blir gitt videre til neste generasjon, og prosessen gjentas igjen. Den opprinnelige tilstanden til programvaremodulen fra aktiveringsøyeblikket er å sjekke ferske sett med populasjoner av innledende fraser som ble valgt av en genetisk algoritme for å teste en ny populasjon av mnemoniske fraser. Dette programmet implementerer maskinlæringsmetoder for å søke etter frøsetninger ved hjelp av kunstig intelligens.

Maskinlæringsteknikker som nevrale nettverk eller forsterkningslæringsalgoritmer brukes til å lage modeller som kan "forutsi de riktige frøsetningene" basert på tilgjengelige data.

Gjennomgang av AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC

Modelltreningsprosessen begynner med et datasett som inneholder kjente gyldige mnemoniske fraser og deres tilsvarende lommebokbalanse. Disse dataene er delt inn i trenings- og testsett. Et nevralt nettverk opprettes ved hjelp av lag med nevroner som tar innspill, for eksempel ordene til en frøsetning, og gir ut en prediksjon (antagelig lommebokbalansen). Nevroner i lag er forbundet med "såkalte vekter", som bestemmer graden av påvirkning av hvert nevron på neste lag. Etter hvert som det nevrale nettverket trenes, justeres vektene for å minimere prediksjonsfeil. For å gjøre dette er en tapsfunksjon optimalisert, som måler forskjellen mellom de predikerte og faktiske verdiene.

Når treningen er fullført, kan modellen brukes til å forutsi lommebokbalanser basert på nye frøsetninger. For eksempel, hvis programmet genererte en ny mnemonisk setning, kan en slik modell forutsi en sannsynlig positiv lommebokbalanse.

La oss si at vi har et datasett som består av frøsetninger og tilsvarende lommeboksaldo. Vi deler disse dataene inn i et treningssett (80 % av dataene) og et testsett (20 % av dataene). Etter dette utvikler vi et nevralt nettverk bestående av flere lag med nevroner. Inndatalaget mottar ordene til de originale frasene, de skjulte lagene behandler denne informasjonen, og utdatalaget gir en prediksjon om hvorvidt lommebokbalansen vil være større enn null. Vi trener deretter modellen ved å gi treningsdatasettet som input og justere vektene på nevrale nettverk for å minimere prediksjonsfeilen. Vi gjentar denne prosessen flere ganger ved å bruke en optimaliseringsteknikk kjent som stokastisk gradientnedstigning.

Når modellen er trent, tester vi nøyaktigheten på et testdatasett. Vi mater testdatasettet til modellen som input og sammenligner den anslåtte balansen med den faktiske verdien. For eksempel gir modellen en prediksjon om den "positive" balansen for frøfrasen og sammenligner den med den faktiske saldoen i Bitcoin-lommeboken.

Bruke den genetiske programmeringsmetoden for å søke etter gyldige frøsetninger ved bruk av AI

Genetisk programmering er en teknikk som bruker genetiske algoritmer i et generatormodulprogram for kunstig intelligens. Denne metoden lar deg lage nye frøsetninger uten manuell konfigurasjon. Prosessen med genetisk programmering begynner med dannelsen av en tilfeldig populasjon av programmer som er i stand til å generere innledende mnemoniske fraser. Slike programmer presenteres i form av trær, der hver node tilsvarer en operasjon eller funksjon. Hvert program blir deretter evaluert i henhold til et forhåndsbestemt kriterium, for eksempel å sjekke lommeboksaldoen for en positiv verdi. Programmer som genererer frøsetninger med en positiv balanse får høyere poengsum. Videre, under crossover-operasjonen, kobles de valgte programmene sammen ved å utveksle deler av trærne deres.

For eksempel kan ett program overføre en funksjon til et annet som genererer en mnemonisk frase. Etter dette utføres en mutasjonsoperasjon, hvor noen deler av trærne endres tilfeldig i nye programmer. For eksempel kan et av programmene legge til en ny operasjon til sitt tre tilfeldig. Bortsett fra dette er det andre metoder som brukes for å lage gyldige frøsetninger ved hjelp av kunstig intelligens.

Metoder for å generere mnemoniske fraser for å få tilgang til tapte Bitcoin-lommebøker

Som nevnt tidligere, bruker AI Seed Phrase Finder en rekke metoder for å lage unike mnemoniske setninger for å få tilgang til tapte Bitcoin-lommebøker med positive saldoer. Den kombinerer og komplementerer grunnleggende modeller med generatorer for å oppnå de beste resultatene. Den opprettede databasen mates deretter inn i et nevralt nettverk, som bruker maskinlæring for å evaluere og velge de beste frasene. Som et resultat kan den trente modellen forutsi de optimale kombinasjonene av ord for å gjenopprette tilgangen til tapte Bitcoin-lommebøker. Mens programmet kjører, krysses følgende AI-metoder med hverandre for å oppnå ønsket resultat:

 1. Bruk av nevrale nettverk. Denne modellen brukes hovedsakelig i maskinlæringsalgoritmer. For eksempel hjelper nevrale nettverk med å lage en modell som estimerer sannsynligheten for at en kombinasjon av ord vil være den riktige frøsetningen, og gir tilgang til saldoen til en kryptovaluta-lommebok. Vanligvis brukes store mengder data til å trene kunstig intelligens. Systemet, som tar hensyn til de gitte parameterne, finner uavhengig komplekse mønstre og avhengigheter, og deretter brukes de til å velge de riktige sekvensene av ord.
 2. Optimaliseringsalgoritmer. Disse inkluderer den tidligere beskrevne genetiske algoritmen. Det finnes også optimaliseringsalternativer ved å bruke gradientnedstigning og evolusjonsstrategier. Alle disse algoritmene fungerer for ett mål - å finne optimale kombinasjoner av ord i kildefraser.
 3. Naturlig språkbehandling er prosessen med å analysere naturlige talemønstre ved hjelp av ordbøker og informasjonskilder. Dette gjør det mulig å behandle tekstinformasjon, basert på hvilke startfraser som kan opprettes. Programmet vårt bruker en metodikk basert på å lage en modell som kan estimere sannsynligheten for "suksess" for hver kombinasjon av ord, for eksempel om den kan brukes for å få tilgang til saldoen til en kryptovaluta-lommebok.
 4. Dyplæring er en teknikk som bruker nevrale nettverk for å lage et komplekst system. Den ferdige modellen er i stand til å analysere og forstå strukturen og semantikken til kildefraser. Den skiller seg fra konvensjonell læring basert på nevrale nettverk i en dypere tilnærming og hjelper til med å finne gyldige frøsetninger ved å bruke dyp læring for automatisk å identifisere matchende funksjoner fra databasen og lage ferdige spådommer av resultater.
 5. Evolusjonsstrategier er en type optimalisering som bruker prosessen med naturlig utvalg. De er en del av genetisk programmering og er rettet mot å finne de nødvendige mnemoniske frasene ved å forbedre genpoolen til en populasjon ved å bruke genetiske operatorer. Evolusjonsstrategier lar deg effektivt utforske rommet med mulige frøsetninger og finne de beste kombinasjonene av ord.
 6.  Analysen av leksikalske og tekstressurser passer perfekt med prosessen med naturlig språkbehandling. Modellen laster inn en stor mengde tekstinformasjon, for eksempel bøker, artikler og nettsider. Ved å bruke kunstig intelligens analyseres populære ord og sekvenser, hvorfra det er høyst sannsynlig å komponere frøsetninger brukt av brukeren når han oppretter sin Bitcoin-lommebok (for eksempel en frøsetning som består av navnene på de bibelske apostlene, for eksempel: " Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judas" eller en mnemonisk setning som består av navnene på planetene i solsystemet, for eksempel: "Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun").
 7. Semantisk analyse: Kunstig intelligens bruker naturlige språkbehandlingsteknikker for å bestemme semantiske relasjoner mellom ord og lage modeller som estimerer sannsynligheten for at visse kombinasjoner av ord vil være en mnemonisk frase, som i forrige eksempel.
 8. Sosial analyse: AI laster ned og analyserer data fra sosiale nettverk, fora eller andre nettplattformer for å bestemme populære emner, interesser eller preferanser til brukere. Som i andre alternativer, brukes en ferdig database for videre opplæring og valg av lovende fraser for å generere startfraser.
 9. Klyngeanalyse: systemet deler informasjon inn i relaterte klynger. Hvorfor er det nødvendig å dele setninger inn i lignende grupper? Dette hjelper til med å identifisere mønstre og de hyppigst forekommende frasene i allerede kjente gyldige frøsetninger.
 10. Analyse av gamle og tomme lommebøker. Programmet søker opp informasjon fra databasen. Kjente Bitcoin-lommebøker med tilgjengelige data blir undersøkt. Dette hjelper til med å oppdage mønstre i mnemoniske fraser som kan brukes til å finne "frøsetninger" for tidligere ukjente lommebøker med en positiv balanse. Ordbøker og databaser som inneholder kjente frøsetninger og tilhørende sekvenser lastes inn i programmet. For eksempel kan systemet sjekke genererte kombinasjoner mot kjente mønstre eller bruke mønstre for å finne lignende verdier.
 11. Mønsteranalysealgoritmen er basert på mønstre og mønstre som finnes i databaser. Kunstig intelligens er i stand til å gjenkjenne gjentatte kombinasjoner av ord som er i allerede kjente lommebøker med balanser. I tillegg brukes parallellberegning for å fremskynde prosessen. Denne teknikken innebærer, som nevnt tidligere, å dele opp oppgaven i flere stadier. Telling og samtidig databehandling skjer ved bruk av moderne spesialiserte multiprosessorenheter (ASIC) og skyservere med grafiske prosessorer.
 12. AI Seed Phrase Finder kan bruke caching av resultatene fra tidligere beregninger for å øke hastigheten på påfølgende spørringer. For eksempel, hvis programmet tidligere sjekket frøsetningen og fant ut at lommeboken den "åpnet" ikke hadde en positiv saldo, blir resultatet av denne sjekken lagret i hurtigbufferen. Når du ber om den samme frøsetningen igjen, kan programmet umiddelbart returnere det lagrede resultatet, og omgå behovet for en ny sjekk. (Caching tilbakestilles etter omstart av programmet, siden endringer kan ha skjedd i lommebokbalansen i løpet av denne tiden).
 13. Optimalisering av utførelsestid. Systemet reduserer tiden det tar å implementere alle algoritmer. Dette gjør det lettere å finne frøsetninger fordi beregningen er raskere. For eksempel kan et program bruke effektive datastrukturer eller kompleksitetsreduksjonsalgoritmer for å fremskynde prosessen.
 14. Adaptive parameterinnstillinger: AI Seed Finder bruker en mekanisme for adaptive parameterinnstillinger for algoritmen under drift. For eksempel er den i stand til dynamisk å justere parameterne til algoritmer avhengig av egenskapene til inngangsdataene eller den nåværende tilstanden til systemet. Denne tilnærmingen lar deg optimere ytelsen og effektiviteten til programmet i sanntid, noe som er viktig for brukerne. Denne unike programvaren utmerker seg også ved at den kan fungere med ferdiglagde kunstig intelligens-modeller og algoritmer. Disse modellene er fleksible og sikrer at brukeren oppnår forventet resultat på kortest mulig tid.

Til syvende og sist er dette programmet et kraftig verktøy som kombinerer algoritmer og kunstig intelligens-teknikker ved å bruke GPU-utstyrte servere for å oppnå maksimal hastighet i å generere unike mnemoniske fraser. Disse setningene gir på sin side brukeren tilgang til Bitcoin-lommebøker med en positiv saldo.

Hvorfor er AI Seed Phrase Finder med AI bedre enn å bruke Brute Force-metoden?

AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøyet er basert på kunstig intelligens og har flere fordeler i forhold til lignende programmer som bruker brute force-metoden for å søke gjennom mnemoniske setninger:

 1. Effektiv: AI Seed Phrase Finder bruker maskinlæringsalgoritmer og nevrale nettverk for å optimalisere seed-frase-oppdagelsesprosessen. Den er i stand til å lære av store mengder data og finne mønstre, noe som gjør at den kan utføre søk mer effektivt og raskere enn brute force-metoder.
 2. Redusert søketid: AI-Seed Finder kan bruke informasjonen du allerede har om frøsetninger for å optimere søkeprosessen. Den tar hensyn til sannsynligheten for å bruke individuelle ord i frøfraser og reduserer dermed søketiden, noe som øker sjansene for å finne den riktige frøsetningen for BTC-lommebøker.
 3. Tilpasningsevne: AI Seed Finder kan trenes og tilpasses nye data og endrede forhold. Den kan forbedre sine algoritmer og søkestrategier basert på erfaringen, slik at den kan bli mer effektiv og nøyaktig over tid.

Når du beregner hastigheten for å velge en frøsetning på det samme utstyret, påvirker mange faktorer nøyaktigheten til beregningene: kompleksiteten til den mnemoniske setningen, antall tilgjengelige kombinasjoner, kraften til utstyret og effektiviteten til programmet. Men takket være optimalisering og bruk av kunstig intelligens kan AI Seed Phrase Finder øke hastigheten på søkeprosessen betydelig sammenlignet med andre programvareprodukter basert på brute force-metoder. For eksempel kan den bruke forhåndsdata for å begrense søkeområdet og redusere antall kombinasjoner, noe som resulterer i raskere samsvar.

Et alternativ til "Brute Force-metoden" for å velge frøsetninger for en Bitcoin-lommebok ved å bruke AI Seed Phrase Finder

Generelt tilbyr AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC basert på AI-algoritmer en mer effektiv og optimalisert tilnærming til å søke etter frøsetninger og massebalansesjekker på BTC-lommebøker. Dette verktøyet kan redusere søketiden betydelig og øke sannsynligheten for å lykkes med å finne den originale frasen, noe som gjør den overlegen andre programmer som bruker brute force for å generere kombinasjoner av ord som utgjør den originale mnemoniske frasen.

La oss se nærmere på metodene som AI_Seed_Phrase_Finder bruker for å lage frøsetninger og forklare deres betydning:

 • Tilbakevendende nevrale nettverk (RNN) brukes til å analysere sekvensielle data, inkludert tekster. Disse nettverkene er i stand til å fange opp avhengigheter og kontekst mellom ord i frøsetninger, slik at AI Seed Phrase Finder kan finne de mest sannsynlige mnemoniske setningene som låser opp Bitcoin-lommebøker med en positiv balanse.
 • Konvolusjonelle nevrale nettverk (CNN) brukes til å behandle bilder med tekstdata funnet på Internett. De gjenkjenner effektivt lokale mønstre og funksjoner i teksten, noe som hjelper AISeedFinder med å lage gyldige mnemoniske setninger med maksimal sannsynlighet for at de vil bli assosiert med Bitcoin-lommebøker med en positiv saldo.
 • Deep learning bruker dype nevrale nettverk for å trekke ut funksjoner på høyt nivå fra tidligere data. Dette hjelper programmet med å finne mer komplekse og skjulte avhengigheter i frøsetninger, og forbedrer kvaliteten og nøyaktigheten før de sjekker med valideringsmodulen. Programvarepakken bruker også evolusjonære programmeringsmetoder for å finne optimale parametere for AI-modeller og forbedre ytelsen og nøyaktigheten. For å forutsi sannsynligheten for at visse setninger dukker opp i frøsetninger, bruker AI Seed Phrase Finder Bayesianske nettverk basert på statistiske data som oppdateres kontinuerlig etter hvert som nye setninger genereres.
 • Support Vector Machine (SVM) brukes til å analysere og klassifisere kildeuttrykk basert på deres unike egenskaper og egenskaper. Clustering-algoritmer, derimot, brukes til å gruppere frøsetninger basert på deres likheter og fellestrekk, slik at store mengder data kan behandles og analyseres effektivt.
 • AI Seed Phrase Finder bruker Decision Trees for å klassifisere data basert på en sekvens av logiske beslutninger. For det første brukes denne metoden til å analysere og klassifisere frøsetninger basert på deres egenskaper og egenskaper. Tilfeldige skogalgoritmer kombinerer deretter flere beslutningstrær for å oppnå mer nøyaktig dataklassifisering. Dette gjør at AISeedPhraseFinder kan forbedre sin prediktive nøyaktighet når du velger ord for å lage gyldige "mnemoniske fraser" for lommebøker med en estimert positiv saldo.

Hele denne AI Seed-Finderen bruker forskjellige teknikker som lar den analysere enorme mengder data effektivt for å finne nyttige fraser for brukeren. Kombinasjonen av ulike tilnærminger lar deg oppnå maksimal programytelse.

Det er knapt mulig å finne brukeranmeldelser om arbeidet til AI Seed Finder-programmet på Internett, siden ingen vil avsløre identiteten sin av personvernhensyn og publisere en rapport om søket etter en frøsetning for en lommebok med en stor BTC-saldo på sosiale nettverk. Det spiller ingen rolle om brukeren var den opprinnelige eieren av lommeboken eller mottok de første dataene for å gjette frøsetningen fra en tredjepart.

Du må være tydelig klar over det faktum at for å opprettholde personlig sikkerhet, vil ikke en eneste bruker av programmet åpent hevde at han klarte å bli eier av en viss mengde kryptovaluta ved å bruke dette "programmet".

Oppregning av nøkler til Bitcoin-lommebøker ved hjelp av AI

Hvordan er sikkerheten og personvernet til brukerens personlige data sikret i AI Seed Phrase Finder-programmet?

Utviklerne av AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC garanterer absolutt konfidensialitet og beskyttelse av resultatene til alle moduler som brukeren mottar i loggene til generatoren, validatoren og balansekontrollen.

For praktisk og pålitelig logging av driften av dataservere som støtter driften av AI Seed Phase Finder-programmet og for at brukeren skal kunne se gjeldende driftstilstand, brukes følgende avanserte teknologier og metoder:

 • Multithreading: programalgoritmen administrerer dataservere og programvaremoduler effektivt, og kjører hver av dem i en egen tråd. Dette lar deg utføre ulike oppgaver parallelt, som å generere en frøfrase, sjekke og beregne en positiv saldo. Dette gir den mest effektive bruken av serverressurser og reduserer driftstiden.
 • Asynkron: Asynkron programmeringsmetode brukes til å behandle store datamengder og utføre operasjoner på serversiden. Dette lar deg utføre flere oppgaver samtidig uten å blokkere hovedprogramtråden. For eksempel fungerer den mnemoniske frasegeneratormodulen asynkront, og genererer frøfraser parallelt med andre nødvendige operasjoner. Som et resultat er programytelsen betydelig forbedret og ventetiden på resultater reduseres.
 • For å registrere programlogger brukes spesielle biblioteker designet for dette formålet. Slike biblioteker lar deg registrere informasjon om driften av programmet, inkludert genererte fraser, verifiseringsresultater og positiv balanse. Logger lagres i tekstfiler som ligger i "Output"-mappen. Takket være dette kan brukeren se loggene over modulenes drift når som helst og bli kjent med listen over alle frøsetninger mottatt som et resultat av programmets drift.
 • Å analysere store datamengder krever vanligvis bruk av buffering. For eksempel blir resultatene av mnemonic frasegeneratoren midlertidig lagret i en buffer, og deretter skrevet i batcher til programloggen og overført til validatoren og frøsetningskontrollverktøyet. Denne tilnærmingen optimerer programytelsen og reduserer belastningen på serveren.
 • Overvåking: Overvåkingssystemet brukes til å spore den nåværende tilstanden til programmet og serverne, som lar brukeren motta sanntidsstatistikk over programoperasjoner, for eksempel hastigheten på opprettelse og verifisering av frøsetninger, samt observere de nåværende resultatene av modulen. Dette bidrar til å raskt reagere på eventuelle problemer og sikre feilfri drift av programmet.

Alle disse metodene og nyttige teknikkene kan effektivt overvåke ytelsen til dataserverne og jevnt registrere aktivitetene til AI Seed Finder Tool-programmet, slik at brukeren kan se loggen når som helst og se listen over genererte frøsetninger, og han kan også få oppdatert informasjon om gjeldende status for programmets pågående drift.

AI Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool består av to hovedkomponenter: en klientdel installert på brukerens enhet og en serverdel som kjører på virtuelle servere. Klientdelen av programmet gir brukeren et grafisk grensesnitt for å legge inn innledende data for å søke etter en frøsetning i "AI_Target_Search_Mode"-modus og starte søkeprosessen. Programmet er også ansvarlig for kryptering og overføring av data mellom klient- og serverdelen. Klientdelen bruker en lisensnøkkel for å sikre sikkerheten og konfidensialiteten til brukernes personopplysninger.

De fleste av programprosessene utføres på servere, hvor det ved hjelp av kunstig intelligens-algoritmer opprettes, behandles og undersøkes mnemoniske setninger med frøsetninger som er nødvendige for å gjenopprette tilgangen til bitcoin-lommeboken av interesse for brukeren. Backend bruker kraftige algoritmer og kunstig intelligens for å gi en rask søkeprosess med raskest mulig hastighet.

Mens programmet kjører, dekrypterer klientdelen informasjon mottatt fra serverne ved hjelp av en spesiell nøkkel opprettet basert på påloggings- og lisensnøkkelen da programmet først ble startet på brukerens datamaskin. Det bør bemerkes at sikkerheten til brukerdata spiller en stor rolle. Lisensnøkkelen brukes til å kryptere og dekryptere data som overføres mellom klient- og serverdelene, samt for å forhindre uautorisert tilgang til data og bruk av programmet av tredjeparter uten riktig lisens.

For å sikre konfidensialiteten til dataene til hver bruker av programmet vårt, brukes krypteringsteknologi. Hver modul opererer i et isolert miljø der all data, inkludert genererte mnemoniske setninger, verifiserte adresser og mellomresultater, er kryptert ved hjelp av sterke krypteringsalgoritmer. Viktige operasjoner for massegenerering, validering og verifisering av positive saldoer på lommebøker utføres på eksternt høyteknologisk utstyr. Dette er virkelig en hel klynge av servere med høy ytelse og kraftige dataressurser. Dette utstyret er spesielt konfigurert for å effektivt utføre alle nødvendige operasjoner.

Det bør huskes at AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøyet for Windows PC-applikasjon er installert på brukerens datamaskin, som gir praktisk overvåking av operasjonsloggen til AI-moduler, og sikrer også pålitelig kryptering og dekryptering av data. Dette betyr at resultatene av programmet er tilgjengelige for deg, men hoveddatabehandlingen skjer på eksternt utstyr. Derfor vil ikke datamaskinen din være tungt belastet og vil ikke kreve store dataressurser for å utføre alle operasjoner.

Det er viktig å merke seg at all overført data mellom datamaskinen og eksternt utstyr er kryptert ved hjelp av pålitelige algoritmer og en lisensnøkkel. Dette sikrer at informasjonen din er trygg og beskyttet mot uautorisert tilgang. Takket være bruken av en lisensnøkkel og en spesiell datakrypteringsalgoritme, beskytter AI Seed Phrase Finder & BTC-balansekontrolleren for Windows PC-verktøy pålitelig alle resultatene av programmet på datamaskinen din. Brukeren kan se disse resultatene i logger som ligger i "Output"-katalogen.

Dermed garanterer bruk av AI Seed Phrase Finder-programmet fullstendig konfidensialitet og sikkerhet for dataene dine. Alle modulresultater er tilgjengelige eksklusivt for deg, og listen over mnemoniske setninger for tilgang til Electrum Bitcoin-lommebøker med en positiv saldo vil kun brukes av deg.

Gjennomgang av AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC

Typer programlisenser og tilgjengelige søkemoduser for frøfrase

Som du allerede har forstått fra informasjonen ovenfor, bruker AI Seed Phrase Finder-programmet moderne utstyr som samtidig kan behandle en stor mengde data. Hver bruker er tildelt en viss mengde dataressurser, for eksempel CPU-tid og minne, for å fullføre oppgaven med å søke etter "positive frøsetninger." Dette betyr at hver bruker får nok ressurser til å kjøre programmet effektivt, uavhengig av det totale antallet brukere.

Et eksempel på bruk av programmet "AI Seed Phrase Finder" for masseutvalg av mnemoniske setninger for tapte Bitcoin-lommebøker

Skalerbarhet: Maskinvaren som AI Seed Finder-verktøyprogramvaren kjører på er skalerbar, noe som betyr at den er i stand til å øke ytelsen og bruke ekstra ressurser i henhold til kravet. Hvis antall brukere øker, tilpasser programmet seg automatisk og tildeler flere ressurser til å behandle oppgaver for hver bruker. Takket være dette, uavhengig av antall brukere og deres lisenstype, gir AI Seed Phrase Finder-programvaren stabil og effektiv drift.

Algoritmeoptimalisering: Utviklerne av AI Seed Phrase Finder-prosjektet forbedrer stadig søkealgoritmer for å sikre rask og nøyaktig drift av programmet. Dette lar deg effektivt bruke tilgjengelige ressurser og oppnå høy ytelse selv med et stort antall brukere.

Utviklingsteamet er ansvarlig for å planlegge dataressurser og distribuere seed-søkeoppgaver for hver bruker. De gir den nødvendige datakraften og ressursene for å sikre at hele systemet kjører effektivt. Kostnaden for å bruke AI Seed Finder-programmet avhenger av den valgte lisenstypen, og for å kjøpe den må du kontakte lederen via Telegram-messengeren på lenken: https://t.me/ai_seed_finder

Når du kjøper en hvilken som helst type lisens for å bruke programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC", betaler brukeren for leie av datautstyr, som inkluderer et visst sett med funksjoner og datakraften som er nødvendig for den normale drift av programmet i den valgte tariffplanen. Derfor er det umulig å redusere kostnadene ved å bruke programmet som er angitt i prislisten, siden dette er direkte relatert til energikostnaden. Av samme grunn er det umulig å tilby en gratis demoversjon, men samtidig har alle som ønsker å teste ytelsen til programmet muligheten til å kjøpe en lisens for "Light"-versjonen av programmet.

Sammenligning av to versjoner av programmet "AI Seed Phrase Finder" når det gjelder belastning på datamaskinen

Illustrasjon av arbeidet med programmet "AI Seed Phrase Finder"

Det bør presiseres at i den forenklede versjonen av programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC" får hver bruker en liten mengde dataressurser, som inkluderer prosessortid og minne, for å utføre oppgaven å søke etter frøsetninger. Når du kjøper Premium- eller VIP-lisenser, tildeles hver bruker mange flere ressurser for å utføre mer komplekse oppgaver, for eksempel å bruke modulen AI_Target_Search_Mode. Dersom antall brukere øker, tildeler programmet flere ressurser til å behandle hver brukers oppgaver for å sikre stabil og effektiv drift.

På én datamaskin kan du kjøre to versjoner av programmet av tre mulige med de riktige lisensnøklene. For optimale resultater anbefales det å bruke denne applikasjonen kontinuerlig på din personlige datamaskin eller på en ekstern server.

Som du kanskje har lagt merke til i videoen i begynnelsen av denne artikkelen, støtter AI Seed Finder-programvaren tre forskjellige typer lisenser for å bruke dette produktet:

 1. "Light"-lisensalternativet gir muligheten til å bruke programmet kun i kunstig intelligens (AI)-modus. Dette lar deg finne nøkkelsetninger for lommebøker med en positiv saldo, men prosessen kan bli noe forsinket. Denne typen lisens er optimalisert for drift på utstyr med begrensede dataressurser. "Lite"-versjonen er en type demoversjon av programmet, som du kan bruke til å oppdage et tilstrekkelig antall nøkkelsetninger med en positiv saldo i løpet av gyldighetsperioden for denne lisensen.
  Kostnaden for "Lite"-lisensen er 0,0128 BTC per måned. Dette er en slags demoversjon av programmet for personlig å kunne gjøre deg kjent med dets enorme potensiale og ta besittelse av en tilfeldig mengde kryptovaluta som finnes på forlatte lommebøker som programmet vil finne frøfraser for å åpne dem for.
 2. Premium-lisensen med den forbedrede AI_Mode gir muligheten til å bruke massesøkemodusen for mnemoniske setninger for Bitcoin-lommebøker som har en positiv balanse i høy hastighet. Det er grunnen til at denne typen lisens er tildelt en tilstrekkelig mengde ressurser for komfortabel og effektiv bruk av programmet. En viktig faktor er det totale antallet "gyldige frøfraser" funnet i løpet av gyldighetsperioden til en gitt lisens. Basert på statistikk snakker utviklerne om muligheten til å motta titalls ganger flere mnemoniske fraser og jobbe mye raskere når man bruker en Premium-lisens med en forbedret AI_Mode, sammenlignet med en Light-lisens. Kostnaden for denne lisensen er 0,0512 BTC per måned. Denne typen lisens anbefales for bruk av personer som har muligheten til å bruke programmet døgnet rundt for å søke etter frøsetninger og følgelig få tilgang til et stort antall Bitcoin-lommebøker med positive saldoer. Du må ta hensyn til det faktum at filen "AI_Wallets_Seed.log" vil inneholde et stort antall frøsetninger for Bitcoin-lommebøker med positive saldoer. Og dette tallet vil vokse hver dag under lisensnøkkelens gyldighet. Derfor vil brukere av denne typen lisenser trenge å "bruke nok krefter og personlig tid" til å utføre et stort antall operasjoner for å ta ut penger fra alle lommebøker som programmet vil finne frøsetninger for. Husk at du må gjøre dette selv!
 3. "Premium"-tariffen med funksjonen "AI_Target_Search_Mode" tilbyr alle funksjonene som er gitt i "Premium"-tariffen. I tillegg prioriterer denne lisenstypen prosessorkraft for raskt å søke etter en identifikator i brukerspesifiserte «begrensede søkebetingelser». Den inkluderer alle tilgjengelige programfunksjoner og sikrer høy ytelse ved å utnytte de tilgjengelige dataressursene til utstyret vårt maksimalt. Denne modusen er beregnet på brukere som ønsker å gjenopprette tilgangen til sine tapte bitcoins ved å bruke delvise kildedata for søkeprosedyrer. Bruk av denne lisensen anbefales kun hvis brukeren er sikker på at ved å gjenopprette tilgangen til lommeboken han er interessert i, vil han kunne skaffe eiendeler som for øyeblikket har betydelig markedsverdi.

Prisen på "Premium License" med funksjonen "AI_Target_Search_Mode" er 0,256 BTC per måned. Denne typen lisens anbefales for de brukere som helt klart vet hva de vil få som et resultat av å bruke dette programmet.

Gjennomgang av AI Seed Phrase Finder & BTC balansekontrollverktøy for Windows PC

Minimum systemkrav for å kjøre AI Seed Phrase Finder på en Windows-datamaskin

For den mest effektive driften av programmet anbefales det å bruke en datamaskin med en dual-core prosessor med en klokkefrekvens på minst 1,6 GHz. I tillegg trenger du 4 GB RAM for 64-bitsversjonen eller 2 GB RAM for 32-bitsversjonen. Programmet krever også minst 40 GB ledig harddiskplass for å lagre generator- og validatorlogger. I tillegg, for riktig visning og funksjonalitet til programmet, kreves det en skjerm og et grafikkundersystem. AI Seed Phrase Finder er kompatibel med Windows-operativsystemer versjon 7 og høyere. For å sikre stabil drift av programmet trenger du også en stabil internettforbindelse med en hastighet på minst 20 Mbit/sek.

Anbefalinger fra utviklere

Når du bruker AI Seed Phrase Finder, er det noen retningslinjer du må huske på for best resultat:

 1. For det første anbefales det på det sterkeste å lage en ny Bitcoin-lommebok ved å bruke en utvidet frøfrase (supplert på tidspunktet for opprettelsen med vilkårlige brukerord), som midler funnet ved hjelp av programmet kan overføres til. Dette vil bidra til å sikre dine kjøpte eiendeler. En av de effektive metodene for å forbedre sikkerheten til Electrum Bitcoin-lommeboken er å supplere frøsetningen med spesielle ord. Videoen lagt ut tidligere i denne artikkelen viser et eksempel på hvordan dette enkelt kan gjøres.
 2. Når "balansesjekk"-modulen oppdager en mnemonisk setning for en Bitcoin-lommebok med en positiv saldo, anbefales det å umiddelbart bestemme seg for ytterligere handlinger med denne lommeboken for å unngå muligheten for å overføre kryptovaluta-eiendelene du fant til en Bitcoin-adresse som tilhører en tredjepart. For å gjøre dette, må du referere til forrige avsnitt. av en annen bruker. Det er ikke nødvendig å forklare årsakene til at dette kan skje!
 3. For best resultat anbefales det å holde AI Seed Phrase Finder i gang kontinuerlig, siden programmets kjernedriftsprinsipper er basert på bruk av forhåndstrente modeller utviklet ved hjelp av genetiske algoritmer. Dette sparer tid og dataressurser som vanligvis kreves for å fullføre en modell fra bunnen av. Hver gang programmet lanseres, blir populasjonen av mnemoniske fraser oppnådd som et resultat av den genetiske algoritmen sjekket mot tidligere vellykkede populasjoner av frøsetninger som ble valgt ut av det nevrale nettverket for å teste nye populasjoner av fraser.

  Jo lenger programmet kjører kontinuerlig, jo høyere er hastigheten for å finne "gyldige mnemoniske setninger" som du kan åpne tilgang til Bitcoin-lommebøker med positive saldoer.

  For å gjøre dette er det nok å kjøre programmet på en ekstern server eller datamaskin og deretter observere resultatene av programmet fra hvor som helst på planeten, uansett hvor du er og når som helst ved hjelp av RDP-teknologi, som er beskrevet i detalj på nettsted Microsoft. Dette vil sikre kontinuerlig drift av programmet og gi muligheten til å overvåke resultatene av arbeidet når som helst, selv ved hjelp av en smarttelefon. Så for at programmet skal fortsette å kjøre fra der det ble stoppet, må du stoppe programmet ved å bruke Stopp-knappen og klikke Lagre i Prosjekt-fanen. Etter dette må du kopiere "bruker"-mappen og overføre den til RDP-serveren i programmappen. Nå kan du kjøre det og nå trenger du ikke gå gjennom registreringsprosedyren, men trenger bare å logge på og kjøre programmet. Hun vil fortsette å jobbe der hun slapp. Nå kan du fortsette å gjøre det du elsker og med jevne mellomrom logge på RDP-serveren din, selv ved å bruke en smarttelefon, og observere resultatene av programmet, uansett hvor du er.

  Her er noen visuelle eksempler på fjernovervåking av resultatene av AI Seed Phrase Finder-programmet under ikke-standardiserte forhold, mottatt av utviklerne fra brukere!

  En alternativ metode for å overvåke driften av programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Demonstrasjon av bruk av Remote Desktop Protocol-teknologi for å kontrollere driften av programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

For å unngå feil i driften av programmet på en stasjonær datamaskin, er det nødvendig å sikre en stabil tilkobling til Internett og om mulig bruke en avbruddsfri strømforsyning. Dette avslutter gjennomgangen av programmet, men det er i tillegg verdt å merke seg at programmet ble høyt vurdert av brukere på Bitcoin-forum, som er en viktig indikator på verdien blant cryptocurrency-entusiaster og elskere av ny teknologi.

Du kan også studere i detalj og personlig dobbeltsjekke alle frøsetningene som er sett i dette lange videoopptaket av programmet, som det genererer intelligent basert på kunstig intelligens metoder og algoritmer. Som et resultat, takket være de to driftsmodusene til programmet "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC", har brukere en unik mulighet til å gjenopprette tapte frøsetninger og få tilgang til bitcoins som tidligere ble ansett som tapt for alltid. Denne "smarte programvaren" gir en moderne løsning basert på prinsippene for kunstig intelligens og maskinlæring, noe som gjør programmet svært effektivt og pålitelig å bruke.