Herziening van de AI Seed Phrase Finder en BTC-balanscontroletool voor Windows PC

Kunstmatige intelligentie verovert snel de uitgestrektheid van de wereld van cryptocurrencies en daarom was het onmogelijk om zo'n geweldige kans te missen zonder een verbluffende recensie te maken over het project "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool voor Windows PC", dat een echte “Hype” op YouTube over het programma voor het massaal genereren van zaadzinnen voor verlaten Bitcoin-portemonnees met een positief saldo, naast de mogelijkheden waarvan je “veel bijzonder interessante dingen” kunt leren, zelfs met behulp van ChatGPT en op internet, in Google en Yandex, in de beste sociale netwerken, en waarover zelfs op het beste Bitcoin Forum Bitcointalk.org wordt gesproken.

Herziening van de AI Seed Phrase Finder en BTC-balanscontroletool voor Windows PC

Lezers van ons tijdschrift, let dus op de recensie van het artikel, dat oorspronkelijk werd gepubliceerd op de website ai-seedfinder.com en in detail vertelt over de functionaliteit van het "hacker" -programma AI Seed Phrase Finder-tool voor een computer met Windows OS, en dat in de volgende twee modi kan werken:

 1. De eerste modus is ontworpen voor het massaal genereren en valideren van geheugensteuntjes die toegang geven tot Bitcoin-portefeuilles met positieve saldi.
 2. De tweede modus is ontworpen om de volledige reeks woorden van een geheugensteuntje voor een specifieke Bitcoin-portemonnee te herstellen, als de gebruiker slechts een deel van de woorden kent waaruit de vereiste zaadzin bestaat, zowel in de juiste als in willekeurige volgorde.

U kent waarschijnlijk gevallen waarin mensen per ongeluk Seed-zinnen uit hun crypto-valutaportefeuille verloren of vergaten en daardoor voor altijd de toegang tot hun Bitcoins verloren. Nu is er een oplossing die u zal helpen deze situatie te vermijden en zelfs verlaten Bitcoin-portefeuilles met positieve saldi te vinden en “dergelijke Bitcoin-portefeuilles naar eigen goeddunken te gebruiken”!

De innovatieve AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en kunstmatige intelligentietechnieken om enorme hoeveelheden gegevens te analyseren om AI-modellen vooraf te trainen die zijn ontworpen om geheugensteuntjes te genereren en te zoeken. Deze zinnen geven toegang tot ‘verlaten Bitcoin-portefeuilles’ die nog steeds een ‘niet-nul saldo’ hebben. Dit betekent dat u permanent toegang heeft tot verloren Bitcoin-portemonnees die enorme hoeveelheden van 's werelds eerste cryptocurrency bevatten!

Zoals eerder vermeld, werkt het programma in twee onafhankelijke modi:

 1. De eerste werkingsmodus van het AI Seed Phrase Finder-programma heet “AI_Mode” en is bedoeld voor massale generatie en daaropvolgende verificatie van de geldigheid van zaadzinnen voor Bitcoin-wallets met behulp van speciale modules van het programma “AI_Generator en AI_Validator”. Vervolgens controleert het programma, met behulp van de module “AI_Checker”, de lijst met “seedphrases” verwerkt door de module “AI_Validator” op de aanwezigheid van een positief saldo op portemonnees die deze seedphrases kunnen openen en schrijft dienovereenkomstig een lijst naar een tekstbestand van geheugensteuntjes alleen van portefeuilles met saldi boven nul.
 2. Met de tweede modus “AI_Target_Search_Mode” kunt u een geheugensteuntje van 12 woorden vinden dat is ontworpen om een ​​specifieke Bitcoin-portemonnee te herstellen, zelfs als u maar een paar woorden kent waaruit dit geheugensteuntje zou moeten bestaan, in de juiste volgorde of in willekeurige volgorde.

Overzicht van de module “AI_Target_Search_Mode” voor het herstellen van onbekende woorden in de doelseedzin

De modus “AI_Target_Search_Mode” kan worden gebruikt als u over de juiste licentie beschikt en binnen het geselecteerde tariefplan. Informatie hierover vindt u in het gedeelte “Kosten”. Deze modus past de kunstmatige intelligentiemethoden en algoritmen toe die in het artikel worden beschreven. Dit helpt bij het genereren van de meest waarschijnlijke combinaties van woorden in de initiële beginzin, waardoor het zoekproces wordt versneld en de nauwkeurigheid van de resultaten wordt vergroot.

AI-algoritmen worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te analyseren en te verwerken, patronen te identificeren en op basis van die gegevens beslissingen te nemen. is ontworpen om naar zaadzinnen te zoeken met behulp van criteria die door de gebruiker in een speciaal formulier zijn gespecificeerd.

Grafische uitleg van de werking van de module "AI_Target_Search_Mode" van de AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool voor Windows PC

De gebruiker hoeft alleen het adres van een specifieke Bitcoin-portemonnee aan te geven en slechts 6 woorden in de juiste volgorde. In dit geval gebruikt de module “AI_Target_Search_Mode” AI om alle mogelijke combinaties uit de resterende 6 woorden te genereren. Vervolgens wordt elke gegenereerde combinatie met behulp van de validatormodule gecontroleerd op geldigheid. Als de combinatie geldig is, verifieert de module de Bitcoin-portemonnee met behulp van de ontvangen zaadzin via de blockchain en controleert of het bestaande portemonnee-adres overeenkomt met het door de gebruiker opgegeven adres in de zoektermen.

Methode voor het extraheren van brongegevens voor gebruik in het programma "AI Seed Phrase Finder".Een deel van de woorden gebruiken waaruit de zaadzin van iemand anders bestaat in het programma "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt het zoekproces enorm versneld omdat AI-algoritmen grote hoeveelheden gegevens efficiënt verwerken. Het programma werkt als volgt in de modus “AI_Target_Search_Mode”:

 1. Het verkrijgen van initiële gegevens: De gebruiker geeft het adres van de Bitcoin-portemonnee in kwestie op, evenals minimaal 6 woorden uit de beginzin in de juiste volgorde. De gebruiker kan ook aanvullende, hem bekende woorden aangeven die deel uitmaken van deze geheugensteun en in willekeurige volgorde staan.
 2. Een lijst met mogelijke combinaties genereren: De generatormodule gebruikt de eerder beschreven methoden om een ​​lijst te maken met alle mogelijke combinaties van de resterende woorden die moeten worden gematcht.
 3. Vervolgens vindt de combinatie-iteratie plaats: de module “AI_Target_Search_Mode” begint met het doorzoeken van combinaties uit de lijst, waarbij de ontbrekende woorden in de zaadzin worden vervangen met behulp van de module “AI_Validator”.
 4. Combinatievalidatie: Elke gegenereerde combinatie wordt gecontroleerd door de AI_Validator-module, die controleert of de resulterende geheugensteun geldig is.
 5. Controle van de zaadzin: als de gegenereerde combinatie de controle van de validator doorstaat, gebruikt het programma in de “AI_Target_Search_Mode” de ontvangen zaadzin om een ​​Bitcoin-portemonnee te openen en controleert het of een BTC-adres in de portemonnee overeenkomt met het adres dat door de gebruiker is ingevoerd voordat het begint het zoekproces. Als er een exacte overeenkomst is, wordt de gevonden zaadzin als compleet en geldig beschouwd, deze wordt weergegeven in het bijbehorende programmalogboek en geschreven naar het tekstbestand “Target_Checker.log”, gelegen in de map “output”, die zich bevindt in de hoofdmap met het uitvoerbare programmabestand.
 6. Uitvoer van resultaten: Als er al een volledige en geldige zaadzin is gevonden, geeft de module “AI_Target_Search_Mode” deze aan de gebruiker weer en wordt de werking van het programma in deze modus als voltooid beschouwd. Positief resultaat van de module "AI_Target_Search_Mode" van het programma "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool voor Windows PC"

Als we de mogelijkheden van het AI Seed Phrase Finder-programma in de modus “AI_Target_Search_Mode” samenvatten, kunnen we tot de conclusie komen dat elke gebruiker gemakkelijk volledige toegang kan krijgen tot de Bitcoin-portemonnee van iemand anders door op enigerlei wijze een deel van de woorden van de gebruiker te leren zaadzin, die op zijn beurt voor sommige mensen van “speciaal belang” is.

Een methode om te zoeken naar woorden die de basiszin vormen voor een Bitcoin-portemonnee met een zogenaamd enorm saldo in Bitcoin-valuta

Beschrijving van de AI Seed Phrase Finder-programma-interface

Nadat u het programmaarchief hebt uitgepakt, moet u eenvoudige instructies volgen om het programma uit te voeren. Zorg ervoor dat u een actieve internetverbinding heeft, aangezien u moet controleren of de door u ingevoerde licentiesleutel geldig is. Om dit te doen, volgt u deze stappen:

 • Voer het bestand AISeedFinder.exe uit.
 • Registreer met uw Telegram-gebruikersnaam als login om het programma uit te voeren.
 • Maak een sterk wachtwoord dat symbolen, hoofdletters, kleine letters en cijfers bevat.
 • Open het bestand License key.txt en kopieer de sleutelcode.
 • Voer de licentiecode in en begin het programma te gebruiken.

Er moet worden verduidelijkt dat het programma een login en wachtwoord vereist om de gebruiker te identificeren en de toegang tot het programma te beschermen. Dit biedt een soort extra bescherming, omdat alleen geregistreerde gebruikers de programmafunctionaliteit die beschikbaar is binnen de licentiesleutel kunnen gebruiken en de bijbehorende resultaten kunnen verkrijgen.

Na het voltooien van de authenticatieprocedure ziet u een handige interface, die drie onafhankelijke zones omvat die zijn ontworpen om het huidige proces van het programma visueel weer te geven. Deze zones vertegenwoordigen vensters voor het loggen van de werking van modules: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. De programma-interface bevat ook indicatoren van de verbindingsstatus met servers en de voortgang van het downloaden van de benodigde gegevens en module-updates, evenals contactgegevens om contact op te nemen met ondersteuning, het huidige licentietype wordt aangegeven en een menu met programma-instellingen wordt weergegeven.

Om het operatielogboek van elke module (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance) te bekijken, moet u de knop “OPEN” gebruiken, die zich naast elk venster van de overeenkomstige module bevindt.

Hoe vindt het AI Seed Phrase Finder-programma geheugensteuntjes voor Bitcoin-wallets met een gegarandeerd positief saldo?

Het idee achter het creëren van dit unieke softwareproduct is gebaseerd op een nogal interessant algoritme met ondersteuning voor kunstmatige intelligentie-mogelijkheden, dus om verloren Bitcoin-portemonnees te zoeken werkt het AI Seed Phrase Finder-programma als volgt:

 1. De eerste fase van het programma begint met behulp van de module “AI_Generator”, die algoritmen voor kunstmatige intelligentie toepast voor de massale generatie van zaadzinnen. Het proces van het genereren van de benodigde gegevens wordt uitgevoerd op hightech apparatuur, wat dienovereenkomstig een hoge efficiëntie en productiviteit van het programma garandeert.
 2. De tweede fase is het gebruik van de module “AI_Validator”, die in realtime een lijst met zaadzinnen ontvangt die zijn gegenereerd met de module “AI_Generator” en deze onmiddellijk op geldigheid controleert. Hierdoor kunt u onjuist gegenereerde beginzinnen verwijderen en het proces van het ontdekken van Bitcoin-portefeuilles met positieve saldi versnellen.
 3. De derde fase van het programma wordt uitgevoerd door de module “BTC Balance Checker”, die “geldige startzinnen” controleert op de aanwezigheid van een positief saldo op de portemonnees die aan deze geheugensteuntjes zijn gekoppeld. Om dit te doen, maakt het programma gebruik van open blockchain-gegevens die informatie bevatten over de saldi van alle Bitcoin-adressen. Het is dus eenvoudig om te bepalen of er geld in de portemonnee zit die is gekoppeld aan elke gegenereerde zaadzin uit de lijst die is ontvangen van de module “AI_Validator”. Het is gemakkelijk te raden dat geheugenzinnen die interessant zijn voor de gebruiker, worden opgeslagen in een apart tekstbestand AI_Wallets_Seed.log in de map "Output".

AI Seed Phrase Finder-programma-interface

In de afbeeldingen kunt u schermafbeeldingen zien van de resultaten van het programma en Electrum-portefeuilles openen met behulp van geheugensteuntjes die u kunt vinden met behulp van de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool voor Windows PC.

Logboeken van het programma "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC" met gevonden zaadzinnen voor verloren Bitcoin-portemonnees

Electrum-portefeuilles hersteld met behulp van zaadzinnen gevonden door het programma "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Deze korte videoclip presenteert de belangrijkste kenmerken van het programma, evenals een visuele vergelijking van alle drie de versies van het programma, afhankelijk van het type licentie en dienovereenkomstig de functionaliteit.

Hoe wordt de hoge snelheid van het programma “AI Seed Phrase Finder” bereikt met behulp van AI?

Zoals eerder in dit artikel vermeld, genereert het AI Seed Finder-programma op intelligente wijze zaadzinnen voor Bitcoin-wallets met saldi groter dan nul, wat op zijn beurt nieuwe financiële kansen voor gebruikers opent. In plaats van het klassieke schema waarbij alle mogelijke woordcombinaties uit het BIP-39-woordenboek worden doorzocht, gebruikt het programma een kunstmatige-intelligentiemodel dat de meest waarschijnlijke varianten van geldige geheugensteuntjes voorspelt. Dit model is gebaseerd op de bestudeerde afhankelijkheden tussen bekende zaadzinnen en Bitcoin-wallets, wat het mogelijk maakt om het aantal combinaties voor verificatie aanzienlijk te verminderen en dienovereenkomstig de zoeksnelheid en het aantal “resultaten dat de gebruiker nodig heeft” te verhogen. Dit proces wordt ook versneld door parallelle gegevensverwerking: de taak wordt opgedeeld in delen die op verschillende servers worden verwerkt, wat op zijn beurt de tijd die nodig is om de taken te voltooien aanzienlijk verkort en als gevolg daarvan de efficiëntie van het programma verhoogt.

Het optimaliseren van het kunstmatige intelligentiemodel is een integrale stap in het AI Seed Phrase Finder-algoritme, omdat het de AI in staat stelt de modelparameters aan te passen om een ​​hogere snelheid en efficiëntie te bereiken. In bepaalde situaties kan het zelfs nodig zijn om lichtere modellen te gebruiken en andere optimalisatietechnieken toe te passen om de gegevensverwerking te versnellen. De details van deze methode zullen later in dit artikel worden beschreven.

Het programma maakt ook gebruik van vooraf getrainde modellen, waardoor tijd en middelen worden bespaard die anders zouden worden besteed aan het helemaal opnieuw trainen van een model. Dergelijke modellen hebben al ervaring met het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, wat een hoge nauwkeurigheid garandeert bij het voorspellen van de juiste woordcombinaties in geheugensteuntjes en het programma aanzienlijk versnelt.

Benadrukt moet worden dat het belangrijkste kenmerk van het programma het gebruik van verschillende algoritmen en machine learning-methoden is. Indien nodig kan het programma bijvoorbeeld genetische algoritmen gebruiken, de ruimte van mogelijke zinnen verkennen en de meest geschikte opties selecteren. Met deze aanpak kunt u in de kortst mogelijke tijd optimale resultaten behalen.

Om gedistribueerd computergebruik uit te voeren en taken op meerdere servers uit te voeren, gebruikt AI Seed Phrase Finder krachtige platforms als Apache Spark en TensorFlow. Dankzij dit is het mogelijk om taken in verschillende delen te verdelen en deze parallel op meerdere servers uit te voeren, wat de programmaprestaties aanzienlijk verbetert.

Het AI Seed Phrase Finder-project maakt gebruik van gespecialiseerde hardware met grafische verwerkingseenheden (GPU's) om berekeningen te versnellen. Deze krachtige processors hebben een hoge verwerkingskracht en een aanzienlijke capaciteit voor parallelle taken. Dankzij dit kan het programma grote hoeveelheden gegevens op hoge snelheid analyseren en verwerken, wat de tijd die nodig is om taken uit te voeren, zoals het genereren en controleren van de geldigheid van een groot aantal zaadzinnen, aanzienlijk verkort.

Illustratie bij het artikel “Hoe wordt de hoge snelheid van het programma “AI Seed Phrase Finder” gerealiseerd met behulp van AI?”

Het gebruik van cloudservers is een extra factor die ervoor zorgt dat AI Seed Phrase Finder ongeëvenaard is in vergelijking met andere soortgelijke software die op internet beschikbaar is en alleen op pc's draait, waar de gebruiker veel tijd kan besteden aan het zoeken naar de gewenste zaadzinnen voor BTC portemonnees. Cloudservers bieden flexibiliteit en schaalbaarheid van bronnen, waardoor efficiënt gebruik van rekenkracht mogelijk is om grote hoeveelheden gegevens te verwerken. Als gevolg hiervan gebruikt het programma meerdere servers om gegevens parallel te verwerken, wat zorgt voor maximale snelheid bij het zoeken naar de juiste zaadzin in overeenstemming met de door de gebruiker opgegeven criteria (dit is vooral belangrijk voor het programma om te werken in de “AI_Target_Search_Mode”).

Er moet ook vooral worden benadrukt dat het AI Seed Phrase Finder-project in het algemeen een krachtig hulpmiddel is dat wiskundige algoritmen en kunstmatige-intelligentiemethoden combineert, waarbij gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde apparatuur, waaronder cloudservers met GPU's, om maximale efficiëntie en snelheid van generatie en productie te bereiken. verificatie van alle zaadzinnen op geldigheid. Dit programma is ontworpen om de toegang tot digitale activa te herstellen en kan nuttig zijn, zelfs als u slechts een deel van de beginzin kent voor de Bitcoin-portemonnee waarin u geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld als je maar een half vel papier hebt waarop de hele beginzin is geschreven, of als je maar een deel van de tekst hebt met een geheugensteuntje dat beschadigd is en niet kan worden geïdentificeerd. Laten we nu eens kijken naar het algoritme van het programma, dat het volgende omvat:

 • Gebruik van verschillende technieken om geheugensteuntjes te genereren met behulp van de kracht van kunstmatige intelligentie.
 • Portefeuilles filteren met nul en positief saldo.

Het is ook noodzakelijk om drie belangrijke functies te noteren die worden gebruikt tijdens de werking van het programma:

 1. Het proces van het genereren van geheugensteuntjes optimaliseren. In plaats van alle mogelijke combinaties van woorden uit het woordenboek uit te proberen, gebruikt AI Seed Phrase Finder een model van kunstmatige intelligentie. Het voorspelt de meest waarschijnlijke reeksen op basis van de aangeleerde afhankelijkheden tussen zinnen en Bitcoin-portefeuilles. Dankzij dit slaagden de programmaontwikkelaars erin het voorkomen van herhaalde en betekenisloze woordcombinaties te voorkomen.
 2. Parallelle verwerking. De taak is opgedeeld in verschillende delen, die tegelijkertijd op verschillende servers worden verwerkt. Hierdoor kunt u het gebruik van bronnen optimaliseren en het zoeken naar zaadzinnen aanzienlijk versnellen waarmee portemonnees kunnen worden geopend die een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency bevatten.
 3. Optimalisatie van het kunstmatige intelligentie-algoritme. Het programma past het gebruikte AI-model aan, rekening houdend met de parameters van de taak en past, afhankelijk van het complexiteitsniveau, vereenvoudigde berekeningen en aanvullende gegevensverwerkingsmethoden toe, dat wil zeggen dat het programma vooraf getrainde modellen gebruikt, waardoor u sneller kunt werken het proces van het genereren van geldige zaadzinnen op basis van beproefde AI-modellen, waardoor de tijd wordt verkort door gegevensverwerking, en dankzij het gebruik van servers met grafische verwerkingseenheden (GPU) biedt het AI Seed Finder-programma snel werk voor de gebruiker. Het is toegang tot meer rekenkracht en efficiënt parallel computergebruik waardoor het programma op meerdere knooppunten tegelijk kan draaien en de rekenlast kan verdelen, en het gebruik van extra servers in de cloud zorgt voor systeemflexibiliteit en schaalbaarheid. Dat wil zeggen dat wanneer de behoefte zich voordoet, het programma de gegevensverwerking kan verdelen tussen verschillende servers voor parallelle werking, wat vooral handig is bij het uitvoeren van bewerkingen in de modus "AI_Target_Search_Mode".

Optimalisatie van het kunstmatige intelligentie-algoritme in het programma "AI Seed Phrase Finder".

Er moet ook worden opgemerkt dat het genetische algoritme van AI een belangrijk onderdeel van het programma is, omdat het een sleutelrol speelt bij het genereren van zaadzinnen. Het is het genetische algoritme gebaseerd op de principes van natuurlijke selectie en populatie-evolutie waarmee je willekeurige combinaties van initiële zaadzinnen kunt creëren en hun kwaliteit kunt evalueren volgens gespecificeerde criteria en effectief geheugenzinnen kunt filteren die verband houden met Bitcoin-portefeuilles die een positief saldo hebben. De workflow van dit algoritme kan bijvoorbeeld als volgt worden beschreven:

 • Er wordt een willekeurige populatie van initiële zinnen gecreëerd, die een combinatie van woorden (genotypes) is. Elk genotype wordt vervolgens geëvalueerd op basis van de vraag of er een positief saldo is in de portemonnee die aan de zaadzin is gekoppeld.
 • In de volgende fase worden de beste genotypen geselecteerd op basis van hun scores. Voor dit doel worden speciale selectieoperatoren gebruikt die de voorkeur geven aan de genotypen met de hoogste beoordeling. Vervolgens worden de geselecteerde genotypen gekruist, waardoor een nieuwe generatie genotypen kan ontstaan. Tijdens het kruisproces wordt genetische informatie uitgewisseld tussen genotypen en ontstaan ​​er nieuwe combinaties van geheugensteuntjes.
 • Hierna wordt een mutatieoperatie uitgevoerd, waarbij willekeurig enkele genen in de nieuwe generatie genotypen veranderen. Dit helpt bij het creëren van variatie en maakt het mogelijk meer mogelijke combinaties van geheugensteuntjes te verkennen.
 • Het proces van mutatie en kruising wordt vele malen herhaald om nieuwe generaties genotypen te creëren. Elke generatie wordt geëvalueerd en de beste genotypen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Het AI-algoritme gaat door met berekenen totdat aan de opgegeven stopvoorwaarden is voldaan. Dit is nodig om een ​​bepaald aantal woordcombinaties te vinden. Met het genetische algoritme kunt u geldige zaadzinnen verkrijgen die de toegang ‘openen’ tot ‘veelbelovende’ portefeuilles met ‘niet-nul-saldi’.Illustratie van de werking van de module "AI_Target_Search_Mode" voor het genereren van volledige geheugensteuntjes uit gedeeltelijke invoergegevens (6 van de 12 woorden mogelijk)

Laten we een voorbeeld in detail bekijken van de werking van een genetisch algoritme tijdens het genereren van geheugenzinnen door het programma. Laten we zeggen dat de server een database heeft die bestaat uit 100 miljoen willekeurig gegenereerde basiszinnen die zijn samengesteld uit woorden uit het BIP-39-woordenboek. De taak van het programma is om een ​​reeks woorden te vinden die de toegang tot een Bitcoin-portemonnee met een positief saldo "openen".

In de eerste evaluatiefase wordt elke zin uit deze database beoordeeld op basis van een bepaald criterium, namelijk het saldo van de portemonnee waartoe deze combinatie van 12 woorden toegang geeft. Mogelijke waarden voor het portemonneesaldo kunnen alleen ‘positief’ of ‘nul’ zijn. Het algoritme selecteert vervolgens de ‘beste’ geheugensteuntjes met een positief saldo voor verdere intersectie. Laten we bijvoorbeeld twee van de beste zaadzinnen nemen en deze kruisen, waarbij we delen van de genotypen uitwisselen. Na de combinatie vindt een daaropvolgende mutatieprocedure plaats, waardoor sommige genen in de nieuwe genotypen willekeurig veranderingen ondergaan. Een van de woorden in de oorspronkelijke zin kan bijvoorbeeld willekeurig worden vervangen door een ander. Op deze manier creëert het programma een nieuwe generatie geheugensteuntjes die worden geëvalueerd door kunstmatige intelligentie-algoritmen op basis van het portemonneesaldo. De beste geheugensteuntjes worden doorgegeven aan de volgende generatie en het proces wordt opnieuw herhaald. De initiële status van de softwaremodule vanaf het moment van activering is het controleren van nieuwe sets populaties initiële zinnen die zijn geselecteerd door een genetisch algoritme voor het testen van een nieuwe populatie geheugenzinnen. Dit programma implementeert machine learning-methoden om met behulp van kunstmatige intelligentie naar zaadzinnen te zoeken.

Machine learning-technieken zoals neurale netwerken of versterkende leeralgoritmen worden gebruikt om modellen te creëren die “de juiste beginzinnen kunnen voorspellen” op basis van de beschikbare gegevens.

Herziening van de AI Seed Phrase Finder en BTC-balanscontroletool voor Windows PC

Het modeltrainingsproces begint met een dataset met bekende geldige geheugensteuntjes en de bijbehorende portefeuillesaldi. Deze gegevens zijn onderverdeeld in trainings- en testsets. Er wordt een neuraal netwerk gecreëerd met behulp van lagen neuronen die input ontvangen, zoals de woorden van een beginzin, en een voorspelling uitvoeren (vermoedelijk het portemonnee-saldo). Neuronen in lagen zijn verbonden door ‘zogenaamde gewichten’, die de mate van invloed van elk neuron op de volgende laag bepalen. Terwijl het neurale netwerk wordt getraind, worden de gewichten aangepast om de voorspellingsfout te minimaliseren. Om dit te doen, wordt een verliesfunctie geoptimaliseerd, die het verschil meet tussen de voorspelde en werkelijke waarden.

Zodra de training is voltooid, kan het model worden gebruikt om portefeuillesaldi te voorspellen op basis van nieuwe startzinnen. Als het programma bijvoorbeeld een nieuwe geheugensteun heeft gegenereerd, kan een dergelijk model een waarschijnlijk positief portemonneesaldo voorspellen.

Laten we zeggen dat we een dataset hebben die bestaat uit zaadzinnen en bijbehorende portefeuillesaldi. We hebben deze gegevens opgesplitst in een trainingsset (80% van de gegevens) en een testset (20% van de gegevens). Hierna ontwikkelen we een neuraal netwerk dat bestaat uit verschillende lagen neuronen. De invoerlaag ontvangt de woorden van de originele zinnen, de verborgen lagen verwerken deze informatie en de uitvoerlaag doet een voorspelling of het portemonneesaldo groter zal zijn dan nul. Vervolgens trainen we het model door de trainingsdataset als invoer aan te bieden en de gewichten van het neurale netwerk aan te passen om de voorspellingsfout te minimaliseren. We herhalen dit proces verschillende keren met behulp van een optimalisatietechniek die bekend staat als stochastische gradiëntafdaling.

Zodra het model is getraind, testen we de nauwkeurigheid ervan op een testdataset. We voeren de testdataset als input in het model en vergelijken het voorspelde saldo met de werkelijke waarde. Het model doet bijvoorbeeld een voorspelling over het ‘positieve’ saldo voor de startzin en vergelijkt dit met het daadwerkelijke saldo in de Bitcoin-portemonnee.

De genetische programmeermethode gebruiken om met behulp van AI naar geldige zaadzinnen te zoeken

Genetisch programmeren is een techniek die gebruik maakt van genetische algoritmen in een moduleprogramma voor een kunstmatige intelligentiegenerator. Met deze methode kunt u nieuwe zaadzinnen maken zonder handmatige configuratie. Het proces van genetische programmering begint met de vorming van een willekeurige populatie van programma's die in staat zijn initiële geheugensteuntjes te genereren. Dergelijke programma's worden gepresenteerd in de vorm van bomen, waarbij elk knooppunt overeenkomt met een bewerking of functie. Elk programma wordt vervolgens geëvalueerd volgens een vooraf bepaald criterium, zoals het controleren van het portemonneesaldo op een positieve waarde. Programma's die zaadzinnen genereren met een positief saldo krijgen hogere scores. Verder worden tijdens de crossover-operatie de geselecteerde programma's met elkaar verbonden door delen van hun bomen uit te wisselen.

Het ene programma kan bijvoorbeeld een functie doorgeven aan een ander programma die een geheugensteuntje genereert. Hierna wordt een mutatieoperatie uitgevoerd, waarbij sommige delen van de bomen willekeurig worden gewijzigd in nieuwe programma's. Een van de programma's kan bijvoorbeeld willekeurig een nieuwe bewerking aan de boom toevoegen. Afgezien hiervan zijn er andere methoden die worden gebruikt om geldige zaadzinnen te creëren met behulp van kunstmatige intelligentie.

Methoden voor het genereren van geheugensteuntjes om toegang te krijgen tot verloren Bitcoin-portefeuilles

Zoals eerder vermeld, gebruikt AI Seed Phrase Finder een verscheidenheid aan methoden om unieke geheugensteuntjes te creëren om toegang te krijgen tot verloren Bitcoin-portefeuilles met positieve saldi. Het combineert en vult basismodellen aan met generatoren om de beste resultaten te bereiken. De gecreëerde database wordt vervolgens in een neuraal netwerk ingevoerd, dat machine learning gebruikt om de beste zinnen te evalueren en te selecteren. Als gevolg hiervan kan het getrainde model de optimale combinaties van woorden voorspellen om de toegang tot verloren Bitcoin-portemonnees te herstellen. Terwijl het programma draait, worden de volgende AI-methoden met elkaar gekruist om het gewenste resultaat te bereiken:

 1. Het gebruik van neurale netwerken. Dit model wordt voornamelijk gebruikt in machine learning-algoritmen. Neurale netwerken helpen bijvoorbeeld bij het creëren van een model dat de waarschijnlijkheid inschat dat een combinatie van woorden de juiste beginzin zal zijn, die toegang geeft tot het saldo van een cryptocurrency-portemonnee. Meestal worden grote hoeveelheden gegevens gebruikt om kunstmatige intelligentie te trainen. Het systeem, rekening houdend met de gegeven parameters, vindt onafhankelijk complexe patronen en afhankelijkheden, en vervolgens worden ze gebruikt om de juiste woordreeksen te selecteren.
 2. Optimalisatie-algoritmen. Deze omvatten het eerder beschreven genetische algoritme. Er zijn ook optimalisatieopties die gebruik maken van gradiëntafdaling en evolutionaire strategieën. Al deze algoritmen werken voor één doel: het vinden van optimale combinaties van woorden in bronzinnen.
 3. Natuurlijke taalverwerking is het proces waarbij natuurlijke spraakpatronen worden geanalyseerd met behulp van woordenboeken en informatiebronnen. Hierdoor kan tekstinformatie worden verwerkt, op basis waarvan beginzinnen kunnen worden gemaakt. Ons programma maakt gebruik van een methodologie die is gebaseerd op het creëren van een model dat de waarschijnlijkheid van ‘succes’ voor elke combinatie van woorden kan inschatten, bijvoorbeeld of deze kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot het saldo van een cryptocurrency-portemonnee.
 4. Deep learning is een techniek die neurale netwerken gebruikt om een ​​complex systeem te creëren. Het voltooide model is in staat de structuur en semantiek van bronzinnen te analyseren en te begrijpen. Het verschilt van conventioneel leren op basis van neurale netwerken in een diepere benadering en helpt bij het vinden van geldige basiszinnen met behulp van deep learning om automatisch overeenkomende kenmerken uit de database te identificeren en kant-en-klare voorspellingen van resultaten te maken.
 5. Evolutionaire strategieën zijn een vorm van optimalisatie die gebruik maakt van het proces van natuurlijke selectie. Ze maken deel uit van genetische programmering en zijn gericht op het vinden van de noodzakelijke geheugensteuntjes door de genenpool van een populatie te verbeteren met behulp van genetische operatoren. Met evolutionaire strategieën kun je effectief de ruimte van mogelijke basiszinnen verkennen en de beste woordcombinaties vinden.
 6.  De analyse van lexicale en tekstbronnen sluit perfect aan bij het proces van natuurlijke taalverwerking. Het model laadt een grote hoeveelheid tekstuele informatie, zoals boeken, artikelen en webpagina's. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden populaire woorden en reeksen geanalyseerd, waaruit zeer waarschijnlijk zaadzinnen zullen worden samengesteld die door de gebruiker worden gebruikt bij het maken van zijn Bitcoin-portemonnee (bijvoorbeeld een zaadzin bestaande uit de namen van de bijbelse apostelen, zoals: “ Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judas" of een geheugensteuntje bestaande uit de namen van de planeten van het zonnestelsel, bijvoorbeeld: "Mercurius Venus Aarde Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus").
 7. Semantische analyse: Kunstmatige intelligentie maakt gebruik van natuurlijke taalverwerkingstechnieken om semantische relaties tussen woorden te bepalen en modellen te creëren die de waarschijnlijkheid inschatten dat bepaalde combinaties van woorden een geheugensteuntje zullen zijn, zoals in het vorige voorbeeld.
 8. Sociale analyse: AI downloadt en analyseert gegevens van sociale netwerken, forums of andere online platforms om populaire onderwerpen, interesses of voorkeuren van gebruikers te bepalen. Net als bij andere opties wordt een kant-en-klare database gebruikt voor verdere training en selectie van veelbelovende zinnen voor het genereren van initiële zinnen.
 9. Clusteranalyse: het systeem verdeelt informatie in gerelateerde clusters. Waarom is het nodig om zinnen in soortgelijke groepen te verdelen? Dit helpt bij het identificeren van patronen en de meest voorkomende zinnen in reeds bekende geldige basiszinnen.
 10. Analyse van oude en lege portemonnees. Het programma zoekt informatie op uit de database. Bekende Bitcoin-wallets met beschikbare data worden onderzocht. Dit helpt bij het ontdekken van patronen in geheugensteuntjes die kunnen worden gebruikt om ‘zaadzinnen’ te vinden voor voorheen onbekende portemonnees met een positief saldo. Woordenboeken en databases met bekende zaadzinnen en bijbehorende reeksen worden in het programma geladen. Het systeem kan bijvoorbeeld gegenereerde combinaties vergelijken met bekende patronen of patronen gebruiken om vergelijkbare waarden te vinden.
 11. Het patroonanalyse-algoritme is gebaseerd op patronen en patronen gevonden in databases. Kunstmatige intelligentie is in staat herhaalde combinaties van woorden te herkennen die zich in reeds bekende portefeuilles met saldi bevinden. Bovendien wordt parallel computing gebruikt om het proces te versnellen. Deze techniek houdt, zoals eerder vermeld, in dat de taak in verschillende fasen wordt verdeeld. Het tellen en gelijktijdige gegevensverwerking vindt plaats met behulp van moderne gespecialiseerde multiprocessorapparaten (ASIC's) en cloudservers met grafische processors.
 12. AI Seed Phrase Finder kan het cachen van de resultaten van eerdere berekeningen gebruiken om daaropvolgende zoekopdrachten te versnellen. Als het programma bijvoorbeeld eerder de zaadzin heeft gecontroleerd en heeft vastgesteld dat de portemonnee die het heeft 'geopend' geen positief saldo heeft, wordt het resultaat van deze controle in de cache opgeslagen. Wanneer dezelfde zaadzin opnieuw wordt aangevraagd, kan het programma onmiddellijk het opgeslagen resultaat retourneren, waardoor de noodzaak van een nieuwe controle wordt omzeild. (Caching wordt gereset nadat het programma opnieuw is opgestart, aangezien er gedurende deze tijd mogelijk wijzigingen in het portemonneesaldo hebben plaatsgevonden).
 13. Optimalisatie van de uitvoeringstijd. Het systeem verkort de tijd die nodig is om alle algoritmen te implementeren. Dit maakt het gemakkelijker om startzinnen te vinden, omdat de berekening sneller gaat. Een programma kan bijvoorbeeld efficiënte datastructuren of algoritmen voor het verminderen van de complexiteit gebruiken om het proces te versnellen.
 14. Adaptieve parameterinstellingen: AI Seed Finder gebruikt een mechanisme voor adaptieve parameterinstellingen van het algoritme tijdens bedrijf. Het is bijvoorbeeld in staat om de parameters van algoritmen dynamisch aan te passen, afhankelijk van de kenmerken van de invoergegevens of de huidige status van het systeem. Met deze aanpak kunt u de prestaties en efficiëntie van het programma in realtime optimaliseren, wat belangrijk is voor gebruikers. Deze unieke software onderscheidt zich bovendien doordat het kan werken met kant-en-klare kunstmatige-intelligentiemodellen en algoritmen. Deze modellen zijn flexibel en zorgen ervoor dat de gebruiker in de kortst mogelijke tijd het verwachte resultaat bereikt.

Uiteindelijk is dit programma een krachtig hulpmiddel dat algoritmen en kunstmatige-intelligentietechnieken combineert met behulp van met GPU uitgeruste servers om maximale snelheid te bereiken bij het genereren van unieke geheugensteuntjes. Deze zinnen bieden de gebruiker op hun beurt toegang tot Bitcoin-portefeuilles met een positief saldo.

Waarom is AI Seed Phrase Finder met AI beter dan het gebruik van de Brute Force-methode?

De AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool is gebaseerd op kunstmatige intelligentie en heeft verschillende voordelen ten opzichte van vergelijkbare programma's die de brute force-methode gebruiken om door geheugensteuntjes te zoeken:

 1. Efficiënt: AI Seed Phrase Finder maakt gebruik van machine learning-algoritmen en neurale netwerken om het ontdekkingsproces van zaadzinnen te optimaliseren. Het kan leren van grote hoeveelheden gegevens en patronen vinden, waardoor het zoekopdrachten efficiënter en sneller kan uitvoeren dan brute force-methoden.
 2. Kortere zoektijd: AI-Seed Finder kan de informatie die u al heeft over zaadzinnen gebruiken om het zoekproces te optimaliseren. Het houdt rekening met de waarschijnlijkheid dat individuele woorden in zaadzinnen worden gebruikt en verkort zo de zoektijd, waardoor de kans groter wordt dat de juiste zaadzin voor BTC-portefeuilles wordt gevonden.
 3. Aanpassingsvermogen: AI Seed Finder kan worden getraind en aangepast aan nieuwe gegevens en veranderende omstandigheden. Het kan zijn algoritmen en zoekstrategieën verbeteren op basis van zijn ervaring, waardoor het in de loop van de tijd efficiënter en nauwkeuriger kan worden.

Bij het berekenen van de snelheid waarmee een zaadzin op dezelfde apparatuur wordt geselecteerd, zijn veel factoren van invloed op de nauwkeurigheid van de berekeningen: de complexiteit van de geheugenzin, het aantal beschikbare combinaties, de kracht van de apparatuur en de efficiëntie van het programma. Dankzij optimalisatie en het gebruik van kunstmatige intelligentie kan AI Seed Phrase Finder het zoekproces echter aanzienlijk versnellen in vergelijking met andere softwareproducten die op brute force-methoden zijn gebaseerd. Het kan bijvoorbeeld geavanceerde gegevens gebruiken om het zoekbereik te beperken en het aantal combinaties te verminderen, wat resulteert in sneller matchen.

Een alternatief voor de "Brute Force-methode" voor het selecteren van zaadzinnen voor een Bitcoin-portemonnee met behulp van AI Seed Phrase Finder

Over het algemeen biedt de AI Seed Phrase Finder & BTC-balanscontroletool voor Windows PC, gebaseerd op AI-algoritmen, een efficiëntere en geoptimaliseerde aanpak voor het zoeken naar zaadzinnen en massabalanscontroles op BTC-portefeuilles. Deze tool kan de zoektijd aanzienlijk verkorten en de kans vergroten dat de originele zinsnede succesvol wordt gevonden, waardoor het superieur is aan andere programma's die brute kracht gebruiken om combinaties van woorden te genereren die de originele geheugensteun vormen.

Laten we de methoden die AI_Seed_Phrase_Finder gebruikt om zaadzinnen te maken eens nader bekijken en hun belang uitleggen:

 • Recurrente neurale netwerken (RNN) worden gebruikt om sequentiële gegevens, inclusief teksten, te analyseren. Deze netwerken zijn in staat afhankelijkheden en context tussen woorden in zaadzinnen vast te leggen, waardoor de AI Seed Phrase Finder de meest waarschijnlijke geheugensteuntjes kan vinden die Bitcoin-portefeuilles met een positief saldo ontgrendelen.
 • Convolutionele neurale netwerken (CNN's) worden gebruikt om afbeeldingen te verwerken met tekstgegevens die op internet zijn gevonden. Ze herkennen effectief lokale patronen en kenmerken van de tekst, waardoor AISeedFinder geldige geheugensteuntjes kan creëren met de maximale waarschijnlijkheid dat ze geassocieerd zullen worden met Bitcoin-portefeuilles met een positief saldo.
 • Deep learning maakt gebruik van diepe neurale netwerken om hoogwaardige functies uit eerdere gegevens te extraheren. Dit helpt het programma complexere en verborgen afhankelijkheden in zaadzinnen te vinden, waardoor de kwaliteit en nauwkeurigheid ervan wordt verbeterd voordat dit wordt gecontroleerd met de validatiemodule. Het softwarepakket maakt ook gebruik van evolutionaire programmeermethoden om optimale parameters voor AI-modellen te vinden en hun prestaties en nauwkeurigheid te verbeteren. Om de waarschijnlijkheid te voorspellen dat bepaalde zinnen in zaadzinnen voorkomen, gebruikt AI Seed Phrase Finder Bayesiaanse netwerken op basis van statistische gegevens die voortdurend worden bijgewerkt naarmate er nieuwe zinnen worden gegenereerd.
 • Support Vector Machine (SVM) wordt gebruikt om bronexpressies te analyseren en classificeren op basis van hun unieke kenmerken en eigenschappen. Clusteralgoritmen worden daarentegen gebruikt om zaadzinnen te groeperen op basis van hun overeenkomsten en overeenkomsten, waardoor grote hoeveelheden gegevens efficiënt kunnen worden verwerkt en geanalyseerd.
 • AI Seed Phrase Finder gebruikt beslissingsbomen om gegevens te classificeren op basis van een reeks logische beslissingen. Ten eerste wordt deze methode gebruikt om zaadzinnen te analyseren en classificeren op basis van hun kenmerken en eigenschappen. Willekeurige bosalgoritmen combineren vervolgens meerdere beslissingsbomen om een ​​nauwkeurigere gegevensclassificatie te bereiken. Hierdoor kan AISeedPhraseFinder de voorspellende nauwkeurigheid verbeteren bij het selecteren van woorden om geldige ‘ezelsbruggetjes’ te creëren voor portemonnees met een geschat positief saldo.

Deze hele AI Seed-Finder maakt gebruik van verschillende technieken waarmee hij grote hoeveelheden gegevens efficiënt kan analyseren om nuttige zinnen voor de gebruiker te vinden. Door de combinatie van verschillende benaderingen kunt u maximale programmaprestaties bereiken.

Het is nauwelijks mogelijk om gebruikersrecensies over het werk van het AI Seed Finder-programma op internet te vinden, omdat niemand om privacyredenen zijn identiteit wil onthullen en een rapport wil publiceren over de zoektocht naar een zaadzin voor een portemonnee met een groot BTC-saldo op sociale netwerken. Het maakt niet uit of de gebruiker de oorspronkelijke eigenaar van de portemonnee was of de initiële gegevens voor het raden van de zaadzin van een derde partij heeft ontvangen.

U moet zich duidelijk bewust zijn van het feit dat, om de persoonlijke veiligheid te behouden, geen enkele gebruiker van het programma openlijk zal beweren dat hij erin is geslaagd eigenaar te worden van een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency met behulp van dit “programma”.

Sleutels voor Bitcoin-portefeuilles opsommen met behulp van AI

Hoe wordt de veiligheid en privacy van persoonlijke gebruikersgegevens gewaarborgd in het AI Seed Phrase Finder-programma?

De ontwikkelaars van de AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool voor Windows PC garanderen absolute vertrouwelijkheid en bescherming van de resultaten van alle modules die de gebruiker ontvangt in de logs van de generator, validator en balance checker.

Voor gemakkelijke en betrouwbare registratie van de werking van computerservers die de werking van het AI Seed Phase Finder-programma ondersteunen en voor de gebruiker om de huidige werkingsstatus te bekijken, worden de volgende geavanceerde technologieën en methoden gebruikt:

 • Multithreading: het programma-algoritme beheert effectief computerservers en softwaremodules, waarbij ze allemaal in een afzonderlijke thread worden uitgevoerd. Hierdoor kunt u verschillende taken parallel uitvoeren, zoals het genereren van een startzin, het controleren en berekenen van een positief saldo. Hierdoor wordt het meest efficiënt gebruik gemaakt van serverbronnen en wordt de bedrijfstijd verkort.
 • Asynchroon: De asynchrone programmeermethode wordt gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en bewerkingen op de server uit te voeren. Hierdoor kunt u meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren zonder de hoofdprogrammathread te blokkeren. De module voor het genereren van geheugenzinnen werkt bijvoorbeeld asynchroon en genereert zaadzinnen parallel met andere noodzakelijke bewerkingen. Als gevolg hiervan worden de programmaprestaties aanzienlijk verbeterd en wordt de wachttijd voor resultaten verkort.
 • Voor het vastleggen van programmalogboeken worden speciale bibliotheken gebruikt die voor dit doel zijn ontworpen. Met dergelijke bibliotheken kunt u informatie vastleggen over de werking van het programma, inclusief gegenereerde zinnen, verificatieresultaten en positief saldo. Logboeken worden opgeslagen in tekstbestanden in de map "Uitvoer". Dankzij dit kan de gebruiker op elk moment de logboeken van de werking van de modules bekijken en kennis maken met de lijst met alle zaadzinnen die worden ontvangen als resultaat van de werking van het programma.
 • Voor het analyseren van grote hoeveelheden gegevens is doorgaans het gebruik van buffering vereist. De resultaten van de geheugenzingenerator worden bijvoorbeeld tijdelijk opgeslagen in een buffer en vervolgens in batches naar het programmalogboek geschreven en verzonden naar de validator en de zaadzincontroletool. Deze aanpak optimaliseert de programmaprestaties en vermindert de belasting van de server.
 • Monitoring: het monitoringsysteem wordt gebruikt om de huidige status van het programma en de servers te volgen, waardoor de gebruiker realtime statistieken van programmabewerkingen kan ontvangen, zoals de snelheid van het maken en verifiëren van zaadzinnen, en de huidige resultaten kan observeren van de module. Dit helpt om snel op eventuele problemen te reageren en een feilloze werking van het programma te garanderen.

Al deze methoden en nuttige technieken kunnen de prestaties van de computerservers effectief monitoren en de activiteiten van het AI Seed Finder Tool-programma soepel registreren, waardoor de gebruiker het logboek op elk moment kan bekijken en de lijst met gegenereerde zaadzinnen kan zien, en hij kan ook bijgewerkte informatie krijgen over de huidige status van de lopende activiteiten van het programma.

De AI Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool bestaat uit twee hoofdcomponenten: een clientgedeelte dat op het apparaat van de gebruiker is geïnstalleerd en een servergedeelte dat op virtuele servers draait. Het clientgedeelte van het programma biedt de gebruiker een grafische interface voor het invoeren van initiële gegevens voor het zoeken naar een zaadzin in de modus "AI_Target_Search_Mode" en het starten van het zoekproces. Het programma is ook verantwoordelijk voor het coderen en overbrengen van gegevens tussen de client- en serveronderdelen. Het klantgedeelte gebruikt een licentiesleutel om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers te garanderen.

De meeste programmaprocessen worden uitgevoerd op servers, waar met behulp van kunstmatige intelligentie-algoritmen het creëren, verwerken en onderzoeken van mnemonische zinnen met zaadzinnen die nodig zijn om de toegang tot de voor de gebruiker interessante bitcoin-portemonnee te herstellen, wordt uitgevoerd. De backend maakt gebruik van krachtige algoritmen en kunstmatige intelligentie om een ​​snel zoekproces met de hoogst mogelijke snelheid te bieden.

Terwijl het programma actief is, decodeert het clientgedeelte de informatie die van de servers wordt ontvangen met behulp van een speciale sleutel die is gemaakt op basis van de login- en licentiesleutel toen het programma voor het eerst op de computer van de gebruiker werd gestart. Opgemerkt moet worden dat de beveiliging van gebruikersgegevens een grote rol speelt. De licentiesleutel wordt gebruikt voor het coderen en decoderen van gegevens die worden overgedragen tussen de client- en serveronderdelen, en om ongeautoriseerde toegang tot gegevens en gebruik van het programma door derden zonder de juiste licentie te voorkomen.

Om de vertrouwelijkheid van de gegevens van elke gebruiker van ons programma te garanderen, wordt encryptietechnologie gebruikt. Elke module werkt in een geïsoleerde omgeving waar alle gegevens, inclusief gegenereerde geheugensteuntjes, geverifieerde adressen en tussenresultaten, worden gecodeerd met behulp van sterke encryptie-algoritmen. Belangrijke operaties voor het massaal genereren, valideren en verifiëren van positieve saldi op portemonnees worden uitgevoerd op externe hightechapparatuur. Dit is echt een heel cluster van servers met hoge prestaties en krachtige computerbronnen. Deze apparatuur is speciaal geconfigureerd om alle noodzakelijke handelingen effectief uit te voeren.

Er moet aan worden herinnerd dat de AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker-tool voor Windows PC-applicatie op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd, wat een gemakkelijke monitoring van het werkingslogboek van AI-modules mogelijk maakt en ook zorgt voor een betrouwbare encryptie en decryptie van gegevens. Dit betekent dat de resultaten van het programma voor u beschikbaar zijn, maar dat de belangrijkste gegevensverwerking plaatsvindt op externe apparatuur. Daarom wordt uw computer niet zwaar belast en zijn er geen grote computerbronnen nodig om alle bewerkingen uit te voeren.

Het is belangrijk op te merken dat alle overgedragen gegevens tussen uw computer en externe apparatuur worden gecodeerd met behulp van betrouwbare algoritmen en een licentiesleutel. Dit zorgt ervoor dat uw informatie veilig is en beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Dankzij het gebruik van een licentiesleutel en een speciaal algoritme voor gegevenscodering beschermt de tool AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker voor Windows PC op betrouwbare wijze alle resultaten van het programma op uw computer. De gebruiker kan deze resultaten bekijken in logboeken in de map "Output".

Het gebruik van het AI Seed Phrase Finder-programma garandeert dus volledige vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens. Alle moduleresultaten zijn exclusief voor u beschikbaar, en de lijst met geheugensteuntjes voor toegang tot Electrum Bitcoin-portefeuilles met een positief saldo zal alleen door u worden gebruikt.

Herziening van de AI Seed Phrase Finder en BTC-balanscontroletool voor Windows PC

Soorten programmalicenties en beschikbare zoekmodi voor zaadzinnen

Zoals je uit bovenstaande informatie al hebt begrepen, maakt het AI Seed Phrase Finder-programma gebruik van moderne apparatuur die tegelijkertijd een grote hoeveelheid gegevens kan verwerken. Elke gebruiker krijgt een bepaalde hoeveelheid computerbronnen toegewezen, zoals CPU-tijd en geheugen, om de taak van het zoeken naar ‘positieve zaadzinnen’ te voltooien. Dit betekent dat elke gebruiker voldoende middelen krijgt om het programma efficiënt uit te voeren, ongeacht het totale aantal gebruikers.

Een voorbeeld van het gebruik van het programma "AI Seed Phrase Finder" voor massale selectie van geheugensteuntjes voor verloren Bitcoin-portemonnees

Schaalbaarheid: De hardware waarop de AI Seed Finder-toolsoftware draait, is schaalbaar, wat betekent dat deze de prestaties kan verbeteren en extra bronnen kan gebruiken volgens de vereisten. Als het aantal gebruikers toeneemt, past het programma zich automatisch aan en wijst het meer bronnen toe om taken voor elke gebruiker te verwerken. Hierdoor biedt de AI Seed Phrase Finder-software, ongeacht het aantal gebruikers en hun licentietype, een stabiele en efficiënte werking.

Algoritme-optimalisatie: De ontwikkelaars van het AI Seed Phrase Finder-project verbeteren voortdurend de zoekalgoritmen om een ​​snelle en nauwkeurige werking van het programma te garanderen. Hierdoor kunt u de beschikbare bronnen efficiënt gebruiken en hoge prestaties bereiken, zelfs bij een groot aantal gebruikers.

Het ontwikkelingsteam is verantwoordelijk voor het plannen van computerbronnen en het distribueren van startzoektaken voor elke gebruiker. Ze bieden de nodige rekenkracht en middelen om ervoor te zorgen dat het hele systeem efficiënt werkt. De kosten voor het gebruik van het AI Seed Finder-programma zijn afhankelijk van het geselecteerde type licentie, en om deze aan te schaffen, moet u contact opnemen met de manager via de Telegram-messenger op de link: https://t.me/ai_seed_finder

Bij aanschaf van een licentie voor het gebruik van het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC”, betaalt de gebruiker voor de huur van computerapparatuur, die een bepaald aantal functies omvat en de rekenkracht die nodig is voor de normale werking van het programma in het geselecteerde tariefplan. Daarom is het onmogelijk om de kosten van het gebruik van het programma dat in de prijslijst wordt vermeld te verlagen, omdat dit rechtstreeks verband houdt met de energiekosten. Om dezelfde reden is het onmogelijk om een ​​gratis demoversie aan te bieden, maar tegelijkertijd heeft iedereen die de prestaties van het programma wil testen de mogelijkheid om een ​​licentie te kopen voor de “Light” -versie van het programma.

Vergelijking van twee versies van het programma "AI Seed Phrase Finder" in termen van belasting op de computer

Illustratie van het werk van het programma "AI Seed Phrase Finder"

Er moet worden verduidelijkt dat in de vereenvoudigde versie van het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC” elke gebruiker een kleine hoeveelheid computerbronnen krijgt, waaronder processortijd en geheugen, om de taak uit te voeren. van het zoeken naar zaadzinnen. Bij aanschaf van Premium- of VIP-licenties krijgt elke gebruiker veel meer bronnen toegewezen om complexere taken uit te voeren, zoals het gebruik van de AI_Target_Search_Mode-module. Als het aantal gebruikers toeneemt, wijst het programma meer middelen toe om de taken van elke gebruiker te verwerken om een ​​stabiele en efficiënte werking te garanderen.

Op één computer kunt u twee van de drie mogelijke versies van het programma uitvoeren met de juiste licentiesleutels. Voor optimale resultaten wordt aanbevolen om deze applicatie continu op uw pc of op een externe server te gebruiken.

Zoals je misschien hebt gemerkt in de video aan het begin van dit artikel, ondersteunt de AI Seed Finder-software drie verschillende soorten licenties om dit product te gebruiken:

 1. De licentieoptie “Light” biedt de mogelijkheid om het programma alleen in de kunstmatige intelligentie (AI)-modus te gebruiken. Hiermee kunt u sleutelzinnen vinden voor portemonnees met een positief saldo, maar het proces kan enige vertraging oplopen. Dit type licentie is geoptimaliseerd voor gebruik op apparatuur met beperkte computerbronnen. De “Lite”-versie is een soort demoversie van het programma, waarmee u tijdens de geldigheidsduur van deze licentie een voldoende aantal sleutelzinnen met een positief saldo kunt detecteren.
  De kosten van de “Lite”-licentie bedragen 0,0128 BTC per maand. Dit is een soort demoversie van het programma, zodat u persoonlijk vertrouwd kunt raken met het enorme potentieel ervan en bezit kunt nemen van een willekeurige hoeveelheid cryptocurrency die u in verlaten portemonnees vindt en waarvoor het programma zaadzinnen zal vinden om ze te openen.
 2. De Premium-licentie met de verbeterde AI_Mode biedt de mogelijkheid om de massazoekmodus te gebruiken voor geheugensteuntjes voor Bitcoin-portefeuilles die op hoge snelheid een positief saldo hebben. Dat is de reden waarom aan dit type licentie voldoende middelen worden toegewezen voor comfortabel en effectief gebruik van het programma. Een belangrijke factor is het totale aantal “geldige zaadzinnen” dat is gevonden tijdens de geldigheidsperiode van een bepaalde licentie. Op basis van statistieken praten de ontwikkelaars over de mogelijkheid om tientallen keren meer geheugensteuntjes te ontvangen en veel sneller te werken bij gebruik van een Premium-licentie met een verbeterde AI_Mode, vergeleken met een Light-licentie. De kosten voor deze licentie bedragen 0,0512 BTC per maand. Dit type licentie wordt aanbevolen voor gebruik door mensen die de mogelijkheid hebben om het programma XNUMX uur per dag te gebruiken om naar zaadzinnen te zoeken en dienovereenkomstig toegang te krijgen tot een groot aantal Bitcoin-portefeuilles met positieve saldi. U moet rekening houden met het feit dat het bestand “AI_Wallets_Seed.log” een groot aantal zaadzinnen zal bevatten voor Bitcoin-portefeuilles met positieve saldi. En dit aantal zal elke dag groeien gedurende de geldigheidsduur van de licentiesleutel. Daarom zullen gebruikers van dit type licentie “voldoende moeite en persoonlijke tijd moeten besteden” om een ​​groot aantal bewerkingen uit te voeren om geld op te nemen uit alle portemonnees waarvoor het programma zaadzinnen zal vinden. Houd er rekening mee dat u dit zelf moet doen!
 3. Het "Premium"-tarief met de functie "AI_Target_Search_Mode" biedt alle functies die beschikbaar zijn in het "Premium"-tarief. Bovendien geeft dit licentietype prioriteit aan de verwerkingskracht om snel naar een identificatie te zoeken in door de gebruiker opgegeven ‘beperkte zoekvoorwaarden’. Het omvat alle beschikbare programmafuncties en garandeert hoge prestaties door maximaal gebruik te maken van de beschikbare computerbronnen van onze apparatuur. Deze modus is bedoeld voor gebruikers die de toegang tot hun verloren bitcoins willen herstellen met behulp van gedeeltelijke brongegevens voor zoekprocedures. Het gebruik van deze licentie wordt alleen aanbevolen als de gebruiker er zeker van is dat hij door het herstellen van de toegang tot de portemonnee waarin hij geïnteresseerd is activa kan verkrijgen die momenteel een aanzienlijke marktwaarde hebben.

De prijs van de “Premium License” met de functie “AI_Target_Search_Mode” bedraagt ​​0,256 BTC per maand. Dit type licentie wordt aanbevolen voor gebruikers die duidelijk weten wat ze zullen krijgen als ze dit programma gebruiken.

Herziening van de AI Seed Phrase Finder en BTC-balanscontroletool voor Windows PC

Minimale systeemvereisten om AI Seed Phrase Finder op een Windows-computer uit te voeren

Voor de meest efficiënte werking van het programma wordt aanbevolen om een ​​computer te gebruiken met een dual-coreprocessor met een klokfrequentie van minimaal 1,6 GHz. Bovendien hebt u 4 GB RAM nodig voor de 64-bits versie of 2 GB RAM voor de 32-bits versie. Het programma vereist ook minimaal 40 GB vrije ruimte op de harde schijf om generator- en validatorlogboeken op te slaan. Bovendien zijn voor de juiste weergave en functionaliteit van het programma een scherm en een grafisch subsysteem vereist. AI Seed Phrase Finder is compatibel met Windows-besturingssystemen versie 7 en hoger. Om een ​​stabiele werking van het programma te garanderen, heb je bovendien een stabiele internetverbinding nodig met een snelheid van minimaal 20 Mbit/s.

Aanbevelingen van ontwikkelaars

Bij het gebruik van AI Seed Phrase Finder zijn er een paar richtlijnen waarmee u rekening moet houden voor de beste resultaten:

 1. Ten eerste wordt het ten zeerste aanbevolen om een ​​nieuwe Bitcoin-portemonnee aan te maken met behulp van een uitgebreide zaadzin (aangevuld op het moment van creatie met willekeurige gebruikerswoorden), waarnaar geld dat met behulp van het programma is gevonden, kan worden overgedragen. Dit zal helpen uw verworven bezittingen veilig te stellen. Een van de effectieve methoden om de veiligheid van de Electrum Bitcoin-portemonnee te verbeteren, is door de beginzin aan te vullen met speciale woorden. De video die eerder in dit artikel is geplaatst, toont een voorbeeld van hoe dit eenvoudig kan worden gedaan.
 2. Wanneer de "saldocontrole"-module een geheugensteuntje detecteert voor een Bitcoin-portemonnee met een positief saldo, wordt aanbevolen om onmiddellijk te beslissen over verdere acties met deze portemonnee om de mogelijkheid te vermijden dat de gevonden cryptocurrencies-activa worden overgedragen naar een Bitcoin-adres dat toebehoort aan een derde partij. Om dit te doen, moet u de vorige paragraaf raadplegen. door een andere gebruiker. Het is niet nodig om uit te leggen waarom dit kan gebeuren!
 3. Voor de beste resultaten wordt aanbevolen om AI Seed Phrase Finder continu actief te houden, omdat de belangrijkste werkingsprincipes van het programma gebaseerd zijn op het gebruik van vooraf getrainde modellen die zijn ontwikkeld met behulp van genetische algoritmen. Dit bespaart tijd en computerbronnen die normaal gesproken nodig zijn om een ​​model helemaal opnieuw te trainen. Elke keer dat het programma wordt gestart, wordt de populatie geheugenzinnen verkregen als resultaat van het genetische algoritme vergeleken met eerder succesvolle populaties zaadzinnen die door het neurale netwerk zijn geselecteerd om nieuwe populaties zinnen te testen.

  Hoe langer het programma continu draait, hoe hoger de snelheid waarmee “geldige geheugensteuntjes” worden gevonden waarmee u toegang kunt krijgen tot Bitcoin-portefeuilles met positieve saldi.

  Om dit te doen, volstaat het om het programma op een externe server of computer uit te voeren en vervolgens de resultaten van het programma waar dan ook ter wereld, waar u ook bent en op elk geschikt moment te bekijken met behulp van RDP-technologie, die in detail wordt beschreven op de website. website Microsoft. Dit zorgt voor een continue werking van het programma en biedt de mogelijkheid om de resultaten van zijn werk op elk moment te volgen, zelfs met behulp van een smartphone. Om ervoor te zorgen dat het programma verdergaat waar het was gestopt, moet u het programma stoppen met de knop Stoppen en op Opslaan klikken op het tabblad Project. Hierna moet u de map "gebruiker" kopiëren en overbrengen naar de RDP-server in de programmamap. Nu kunt u het uitvoeren en hoeft u de registratieprocedure niet te doorlopen, maar hoeft u alleen maar in te loggen en het programma uit te voeren. Ze zal verder werken waar ze gebleven was. Nu kunt u blijven doen waar u van houdt en periodiek inloggen op uw RDP-server, zelfs met een smartphone, en de resultaten van het programma bekijken, waar u ook bent.

  Hier zijn enkele visuele voorbeelden van monitoring op afstand van de resultaten van het AI Seed Phrase Finder-programma in niet-standaard omstandigheden, ontvangen door de ontwikkelaars van gebruikers!

  Een alternatieve methode voor het monitoren van de werking van het programma "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool voor Windows PC"

Demonstratie van het gebruik van Remote Desktop Protocol-technologie om de werking van het programma "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC" te controleren

Om fouten in de werking van het programma op een desktopcomputer te voorkomen, is het noodzakelijk om te zorgen voor een stabiele verbinding met internet en, indien mogelijk, een ononderbroken stroomvoorziening te gebruiken. Hiermee is de beoordeling van het programma afgerond, maar het is ook de moeite waard om te vermelden waarop het programma hoog werd gewaardeerd door gebruikers Bitcoin-forum, wat een belangrijke indicator is van de waarde ervan onder liefhebbers van cryptocurrency en liefhebbers van nieuwe technologieën.

Je kunt ook alle basiszinnen in deze lange video-opname van het programma, die het op intelligente wijze genereert op basis van kunstmatige intelligentiemethoden en algoritmen, in detail bestuderen en persoonlijk dubbelchecken. Als gevolg hiervan hebben gebruikers, dankzij de twee bedieningsmodi van het programma “AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC”, een unieke kans om verloren zaadzinnen te herstellen en toegang te krijgen tot bitcoins die voorheen als voor altijd verloren werden beschouwd. Deze ‘slimme software’ biedt een moderne oplossing gebaseerd op de principes van kunstmatige intelligentie en machine learning, waardoor het programma zeer efficiënt en betrouwbaar in gebruik is.

Ons team raakte ooit geïnteresseerd in een modetrend: cryptocurrency-handel. Nu slagen we erin om het heel gemakkelijk te doen, dus we krijgen altijd passieve winst dankzij voorkennis over aankomende "cryptocurrency-pompen" die in het Telegram-kanaal worden gepubliceerd. Daarom nodigen we iedereen uit om de recensie van deze crypto-valutagemeenschap te lezen "Crypto-pompsignalen voor Binance".