Privacybeleid

Dit privacybeleid voor de persoonlijke gegevens van gebruikers en lezers van Obzoroff magazine (hierna: het privacybeleid) is van toepassing op alle informatie die op de website op internet wordt geplaatst op: https://obzoroff.info (hierna de Site genoemd), die gebruikers en het portaalbeheer over Vas kunnen ontvangen tijdens het gebruik van de bron (inclusief persoonlijke informatie bij het registreren van een bezoeker, e-mailadressen achtergelaten in de commentaren op artikelen verzonden per e-mail of via het feedbackformulier).

Het gebruik van alle informatie die op de Obzoroff-website is geplaatst, betekent onvoorwaardelijke toestemming van de Gebruiker voor dit beleid en de voorwaarden voor het verwerken van zijn persoonlijke gegevens die erin zijn gespecificeerd; in geval van onenigheid met deze voorwaarden, dient de gebruiker af te zien van het gebruik van de gepubliceerde informatie en de site als geheel.

Bij het kopiëren van inhoud (tekst, afbeeldingen, video's, enz.) Naar een andere website, sociaal netwerk, persoonlijke blog of andere externe bron op internet, moet de gebruiker een link naar de bron opgeven: https://obzoroff.info .

Algemeen privacybeleid

 • 1.1. In het kader van dit beleid betekent de persoonlijke informatie van de gebruiker:
 • 1.1.1. Alle persoonlijke informatie die de Gebruiker onafhankelijk van zichzelf verstrekt tijdens het gebruik van de Site, inclusief de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. Verplichte informatie wordt op een speciale manier gemarkeerd in de daarvoor bestemde velden. Andere informatie wordt door de gebruiker naar eigen goeddunken verstrekt.
 • 1.1.2. Gegevens die automatisch worden overgedragen naar het sitebeheer tijdens het gebruik ervan met behulp van de software die is geïnstalleerd op het apparaat van de gebruiker, inclusief IP-adres, cookiegegevens, informatie over de browser van de bezoeker (of een ander programma dat toegang heeft tot de services), technisch kenmerken van de door u gebruikte apparatuur en software, datum en tijd van toegang tot services, adressen van gevraagde pagina's en andere soortgelijke informatie.
 • 1.2. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op https: // portals.obzoroff.info en zijn spiegels met het voorvoegsel 'www'. De webresource heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarop de gebruiker op de beschikbare links in het journaal kan klikken obzoroff.info.
 • 1.3. De exploitant van persoonsgegevens voor de doeleinden van dit beleid is het International Medical Information Journal Obzorofoff Info

Verwerking van informatie van gebruikers van de Obzoroff-site

 • 2.1. De Site verzamelt en bewaart alleen die persoonlijke informatie die nodig is om antwoorden te geven op vragen van lezers van de Site, opmerkingen van gebruikers over de publicaties van het Obzorofoff Journal of de uitvoering van overeenkomsten en contracten met de Gebruiker, tenzij de wet voorziet in de verplichte opslag van persoonlijke informatie gedurende een wettelijk bepaalde periode.
 • 2.2. Onze site verwerkt persoonlijke informatie over gebruikers voor de volgende doeleinden:
 • 2.2.1. Totstandkoming van feedback met de Gebruiker, inclusief het verzenden van kennisgevingen, verzoeken met betrekking tot het gebruik van de Site, het verlenen van diensten met betrekking tot raadpleging, verwerking van verzoeken en toepassingen van de Gebruiker.
 • 2.2.2. Bevestigingen van de juistheid en volledigheid van persoonlijke gegevens verstrekt door de Gebruiker.
 • 2.2.3. De sitegebruiker effectieve informatie en technische ondersteuning bieden in geval van problemen in verband met het gebruik van de site.

Voorwaarden voor het verwerken van persoonlijke informatie van gebruikers en de overdracht ervan aan derden

 • 3.1. Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de Gebruiker wordt de vertrouwelijkheid ervan gehandhaafd, behalve in gevallen waarin de Gebruiker vrijwillig informatie over zichzelf verstrekt voor algemene toegang tot een onbeperkt aantal personen. Bij het gebruik van bepaalde diensten stemt de Gebruiker ermee in dat een bepaald deel van zijn persoonlijke informatie openbaar wordt.
 • 3.2. De exploitant heeft het recht om de persoonlijke informatie van de gebruiker over te dragen aan derden in de volgende gevallen:
 • 3.2.1. De gebruiker heeft ingestemd met dergelijke acties.
 • 3.2.2. De overdracht is noodzakelijk voor het gebruik door de Gebruiker van een bepaalde service of voor de uitvoering van een specifieke overeenkomst of contract met de Gebruiker.
 • 3.2.3. De overdracht wordt verzorgd door Russische, internationale of andere toepasselijke wetgeving in het kader van de bij wet ingestelde procedure.
 • 3.3. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker wordt zonder enige tijdslimiet op enige juridische manier uitgevoerd, inclusief in informatiesystemen voor persoonlijke gegevens met behulp van automatiseringstools of zonder dergelijke tools te gebruiken. De verwerking van persoonlijke gegevens van Gebruikers wordt uitgevoerd in overeenstemming met de federale wet van 27.07.2006 nr. 152-ФЗ “Over persoonlijke gegevens” en de bepalingen van de federale wet van 07.02.2017 nr. 13-ФЗ.
 • 3.4. De Operator neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de Gebruiker te beschermen tegen onwettige of toevallige toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie, en tegen andere onwettige acties van derden.

Verplichtingen van de partijen

 • 4.1. Website gebruiker https://obzoroff.info moeten:
 • 4.1.1. Verstrek informatie over persoonlijke gegevens die nodig zijn om de site te gebruiken.
 • 4.1.2. Update, vul de verstrekte informatie over persoonlijke gegevens aan in geval van wijziging van deze informatie.
 • 4.2. De exploitant (administratie van de Obzoroff-site) is verplicht:
 • 4.2.1. Gebruik de ontvangen informatie uitsluitend voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.
 • 4.2.2. Zorg voor de opslag van vertrouwelijke informatie in het geheim, niet om deze vrij te geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker, en ook om de overgedragen persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet te verkopen, uit te wisselen, te publiceren of op andere mogelijke manieren openbaar te maken, behalve zoals voorzien in dit Privacybeleid.
 • 4.2.3. Neem voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen in overeenstemming met de procedure die gewoonlijk wordt gebruikt om dit soort informatie in bestaande zakelijke transacties te beschermen.
 • 4.2.4. Blokkeer persoonlijke gegevens met betrekking tot de relevante Gebruiker vanaf het moment van het verzoek of verzoek van de Bezoeker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of geautoriseerde instantie voor de bescherming van de rechten van personen van privé-informatie gedurende de verificatieperiode in het geval van het onthullen van valse informatie of illegale acties.

Verantwoordelijkheid van gebruikers- en sitebeheer

 • 5.1. Het beheer van de Obzorofoff-site, die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is aansprakelijk voor verliezen die de gebruiker lijdt in verband met misbruik van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie.
 • 5.2. In geval van verlies of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie is de sitebeheerder niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:
 • 5.2.1. Het werd openbaar voordat het verloren ging of openbaar werd gemaakt.
 • 5.2.2. Het werd ontvangen van een derde partij totdat het werd ontvangen door de sitebeheerder.
 • 5.2.3. Het werd bekendgemaakt met toestemming van de Gebruiker.

Regeling van geschillen tussen de partijen

 • 6.1. Voordat u zich tot de rechtbank wendt met een claim voor geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de Site User en de Site Administration, is het verplicht om een ​​claim in te dienen (een schriftelijk voorstel voor de vrijwillige regeling van het geschil).
 • 6.2. De ontvanger van de claim binnen 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst daarvan stelt de aanvrager schriftelijk in kennis van de resultaten van de klacht.
 • 6.3. Als de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie.
 • 6.4. De huidige wetgeving van de Russische Federatie is van toepassing op dit privacybeleid en de relatie tussen de gebruiker en het sitebeheer.

Aanvullende voorwaarden

 • 7.1. Het sitebeheer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder toestemming van de gebruiker.
 • 7.2. Het nieuwe privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de site wordt geplaatst, tenzij anders bepaald door de nieuwe versie van het privacybeleid.
 • 7.3. Alle suggesties of vragen over dit privacybeleid moeten worden gemeld door admin @obzoroff.info.
 • 7.4. Het huidige privacybeleid is beschikbaar op de pagina op: https://obzoroff.info/ contacteer ons /. Voor inwoners van Europa die de site gebruiken, moet Obzorofoff worden gelezen Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en accepteer de voorwaarden of weiger onze site te gebruiken.
Gebruik nooit VPN of Proxy bij het gebruik van de site obzoroff.info... Anders wordt u per ongeluk doorgestuurd naar een pagina die niet overeenkomt met de taalinstellingen van uw browser! Als u een product wilt kopen of de website van de fabrikant wilt bezoeken, schakel dan VPN uit, anders leidt deze software u door naar de verkeerde pagina.
Obzoroff - internationaal medisch tijdschrift