ទាក់ទងរដ្ឋបាលគេហទំព័រ Obzoroff

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសួរសំណួរឬទទួលបានដំបូន្មានសូមបំពេញបែបបទអត្ថាធិប្បាយនៅក្រោមអត្ថបទណាមួយហើយអ្នកឯកទេសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងហៅអ្នកត្រឡប់មកវិញដែលនឹងឆ្លើយសំនួរទាំងអស់។ សូមកត់សម្គាល់ថាសំណួរនិងប្រធានបទរបស់វាកាន់តែត្រូវបានសួរកាន់តែលឿនអ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នក។

កុំប្រើសេវាកម្ម VPN ឬ Proxy ដើម្បីជៀសវាងការបង្ហាញទំព័រមិនត្រឹមត្រូវនិងកំហុសផ្សេងៗ។ នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលទៅគេហទំព័ររបស់អ្នកផលិត។ ប្រសិនបើទំព័រផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ហាញឬជាភាសាផ្សេងទៀតនោះអ្នកកំពុងប្រើ VPN... បិទវាពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។

កំហុសទូទៅបំផុតដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកទស្សនាគេហទំព័រដោយសារតែវាមិនអាចបង្កើតការឆ្លើយតបដែលមានគុណភាពខ្ពស់៖

  • ប្រធានបទនៃសារមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ទេ។ រដ្ឋបាលនៃទិនានុប្បវត្តិវេជ្ជសាស្ដ្រអន្ដរជាតិ Obzoroff មិនមែនជាភ្នាក់ងារព័ត៌មានទេដូច្នេះវាមិនយល់ថាតើផលិតផលប្រភេទណាដែលអ្នកមានសំណួរហើយដូច្នេះមិនអាចផ្តល់ចម្លើយដែលពេញចិត្តបានទេ។ សូមចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទាត់ប្រធានបទយ៉ាងហោចណាស់ចំណងជើងនៃអត្ថបទដែលអ្នកបានអាន។
  • វាលទទេនៅក្នុងសារ។ លិខិតបែបនេះត្រូវបានរកឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិថាជាសារឥតបានការ។ សរសេរជាពិសេសនូវអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៃសំនួរដើម្បីទទួលបានចម្លើយលម្អិតលំអិតចំពោះវា។
  • លេខទូរស័ព្ទមិនត្រឹមត្រូវ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺច្បាស់នៅទីនេះប្រសិនបើចំនួនដែលបានបញ្ជាក់មិនត្រឹមត្រូវនោះវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការឆ្លងកាត់អ្នក។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកចង្អុលបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទឱ្យបានពេញលេញនោះគឺជាទ្រង់ទ្រាយអន្តរជាតិអ្នកអាចប្រើសញ្ញា“ +” ឬគ្មានវា។
  • ទំព័រនៃគេហទំព័រទាក់ទងនឹងសំណួររបស់អ្នកមិនត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញទេ។ ដូចដែលអ្នកបានកត់សម្គាល់រួចមកហើយគេហទំព័ររបស់យើងមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងមានប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលអ្នកឯកទេសទទួលខុសត្រូវលើការងារជាក់លាក់របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះសូមចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងសារអាសយដ្ឋាននៃទំព័រដែលអ្នកបានមើលហើយប្រសិនបើមានសំណួរណាមួយកើតឡើង។

    Также, Вы можете написать письмо главному редактору журнала Обзорофф на электронный адрес support@obzoroff.info.

    Obzoroff