Құпиялылық саясаты

Пайдаланушылар мен журнал оқырмандары үшін бұл құпиялылық саясаты Обзорофф (бұдан әрі - Құпиялылық саясаты) Интернеттегі сайтта орналастырылған барлық ақпаратқа қолданылады: https: //obzoroff.info Пайдаланушылар мен портал әкімшілігі ресурстарды пайдалану кезінде Вас туралы ақпаратты ала алады (бұдан әрі - Сайт) (келушілерді тіркеу кезінде жеке мәліметтерді, электронды пошта немесе кері байланыс нысаны арқылы жіберілген мақалаларға түсініктемелерде қалдырылған электрондық пошта мекен-жайларын қоса).

Сайтта орналастырылған кез келген ақпаратты пайдалану Обзорофф Пайдаланушының осы Саясатпен сөзсіз келісуін және онда көрсетілген жеке ақпаратты өңдеу шарттарын білдіреді; осы шарттармен келіспеген жағдайда Пайдаланушы жарияланған ақпаратты және Сайтты пайдаланудан бас тартуы керек.

Мазмұнды (мәтін, суреттер, бейнелер және т.б.) кез-келген басқа веб-сайтқа, әлеуметтік желіге, жеке блогқа немесе Интернеттегі басқа сыртқы ресурстарға көшіру кезінде Пайдаланушы дереккөзге сілтеме ұсынуы керек: https: //obzoroff.info .

Жалпы құпиялылық саясаты

 • 1.1. Осы Саясат аясында Пайдаланушының жеке ақпараты мыналарды білдіреді:
 • 1.1.1. Сайтты пайдалану барысында Пайдаланушының өзі туралы кез келген жеке ақпарат, оның ішінде Пайдаланушының жеке деректері. Міндетті ақпарат осыған сәйкес өрістерде ерекше түрде белгіленеді. Пайдаланушы басқа ақпаратты өз қалауы бойынша береді.
 • 1.1.2. Пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық жасақтаманы пайдалану арқылы Сайттың әкімшілігіне автоматты түрде берілетін деректер, соның ішінде IP мекенжайы, куки деректері, кірушінің шолушысы (немесе қызметтерге кіретін басқа бағдарлама) туралы ақпарат, техникалық сіз қолданған жабдықтың және бағдарламалық жасақтаманың сипаттамалары, қызметтерге қол жеткізу күні мен уақыты, сұралған парақтардың мекен-жайы және басқа да осындай ақпарат.
 • 1.2. Бұл құпиялылық саясаты тек https: // порталдарына қолданылады.obzoroff.info және «www» префиксі бар айналар. Веб-сайт пайдаланушының журналдағы сілтемелерді басуы мүмкін үшінші тарап сайттарына бақылау жасамайды және жауап бермейді obzoroff.info.
 • 1.3. Осы Саясаттың мақсаттары үшін дербес деректер операторы Халықаралық медициналық ақпарат журналы болып табылады Обзорофф Ақпарат

Сайт пайдаланушыларының ақпаратын өңдеу Обзорофф

 • 2.1. Сайт тек қана оқырмандардың сұрақтарына жауап беру үшін, Журнал жарияланымдарындағы пікірлер үшін жауап беретін жеке ақпаратты жинайды және сақтайды. Обзорофф немесе егер заңмен белгіленген мерзімде жеке ақпаратты міндетті сақтауды көздемесе, Пайдаланушымен жасалған келісімдер мен шарттардың орындалуы.
 • 2.2. Біздің сайт келесі мақсаттар үшін Пайдаланушылар туралы жеке ақпаратты өңдейді:
 • 2.2.1. Пайдаланушымен кері байланыс орнату, оның ішінде Сайтты пайдалануға қатысты сұраулар, сұраныстар мен өтініштерді өңдеу, консультациялармен байланысты қызметтерді ұсыну, хабарламалар жіберу.
 • 2.2.2. Пайдаланушы берген жеке деректердің түпнұсқалығын және толықтығын растау.
 • 2.2.3. Сайтты пайдаланумен байланысты проблемалар туындаған кезде Сайт пайдаланушысына тиімді ақпарат және техникалық қолдау көрсету.

Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеу және оны үшінші тұлғаларға беру шарттары

 • 3.1. Пайдаланушының жеке ақпаратына қатысты оның құпиялылығы сақталады, Пайдаланушы өзі туралы ақпаратты шектеусіз адамдарға қол жетімді ету үшін өз еркімен берген жағдайларды қоспағанда. Белгілі бір қызметтерді пайдалану кезінде Пайдаланушы жеке ақпаратының белгілі бір бөлігі көпшілікке қол жетімді болатындығына келіседі.
 • 3.2. Оператор келесі жағдайларда Пайдаланушының жеке мәліметтерін үшінші тұлғаларға беруге құқылы:
 • 3.2.1. Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісті.
 • 3.2.2. Аударым Пайдаланушының белгілі бір қызметті пайдалануы үшін немесе Пайдаланушымен нақты келісім немесе келісімшарт жасау үшін қажет.
 • 3.2.3. Аударым ресейлік, халықаралық немесе басқа қолданыстағы заңнамада заңнамада белгіленген тәртіппен қарастырылған.
 • 3.3. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу кез-келген шектеусіз, кез-келген заңды тәсілмен жүзеге асырылады, соның ішінде автоматтандыру құралдарын қолданумен немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес ақпараттық жүйелерде. Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеу 27.07.2006 № 152-ФЗ «Жеке мәліметтер туралы» Федералды заңына және 07.02.2017 № 13-FZ Федералды заңының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
 • 3.4. Оператор Пайдаланушының жеке ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, блоктауға, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолданады.

Тараптардың міндеттері

 • 4.1. Сайт пайдаланушысы https: //obzoroff.info міндетті:
 • 4.1.1. Сайтты пайдалануға қажетті жеке мәліметтер туралы ақпарат беріңіз.
 • 4.1.2. Берілген ақпарат өзгерген жағдайда жеке мәліметтер туралы жаңартыңыз, толықтырыңыз.
 • 4.2. Оператор (сайт әкімшілігі) Обзорофф) міндетті:
 • 4.2.1. Алынған ақпаратты осы құпиялылық саясатында көрсетілген мақсаттар үшін ғана пайдаланыңыз.
 • 4.2.2. Құпия ақпараттың құпия түрде сақталуын қамтамасыз етіңіз, Пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз оны жарияламаңыз, сондай-ақ, осы құпиялылық саясатында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының берілген жеке деректерін сатпауға, айырбастауға, жарияламауға немесе жария етпеуге тыйым салынады.
 • 4.2.3. Пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қолданыстағы іскери мәмілелерде осындай ақпаратты қорғау үшін әдетте қолданылатын рәсімдерге сәйкес жасаңыз.
 • 4.2.4. Қатысушының немесе оның заңды өкілінің немесе жеке ақпарат субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның жеке ақпарат субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның сұранысы немесе талабы бойынша жалған ақпарат немесе заңсыз іс-әрекеттер анықталған жағдайда тексеру кезеңіне сәйкес Пайдаланушыға қатысты жеке деректерді оқшаулауға.

Пайдаланушы мен сайт әкімшілігінің жауапкершілігі

 • 5.1. Сайт әкімшілігі Обзороффөз міндеттемелерін орындамаған болса, Пайдаланушыға жеке деректерді заңсыз пайдалануға байланысты келтірілген залал үшін Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауап береді.
 • 5.2. Құпия ақпараттың жоғалуы немесе ашылуы жағдайында Сайт әкімшілігі егер бұл құпия ақпарат болса:
 • 5.2.1. Ол жоғалғанға немесе ашылғанға дейін жария болды.
 • 5.2.2. Үшінші тараптан оны Сайт әкімшілігі алғанға дейін алған.
 • 5.2.3. Пайдаланушының келісімімен ашылды.

Тараптар арасындағы дауларды реттеу

 • 6.1. Сайт пайдаланушысы мен Сайт әкімшілігі арасындағы қарым-қатынастардан туындайтын даулар үшін сотқа жүгінуден бұрын талап арыз беру міндетті (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс).
 • 6.2. Шағымды алушы келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде шағымның нәтижелері туралы өтініш берушіге жазбаша түрде хабарлайды.
 • 6.3. Егер келісімге қол жеткізілмесе, дау Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотқа жіберіледі.
 • 6.4. Осы Құпиялылық саясаты мен Пайдаланушы мен Сайт әкімшілігі арасындағы қарым-қатынас Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

Қосымша шарттар

 • 7.1. Сайт әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.
 • 7.2. Жаңа Құпиялылық саясаты, егер Құпиялық саясатының жаңа нұсқасында өзгеше көзделмесе, ол сайтта жарияланған кезден бастап күшіне енеді.
 • 7.3. Осы Құпиялылық саясатына қатысты барлық ұсыныстар мен сұрақтар электронды пошта арқылы хабарлануы керек. [Электрондық пошта қорғалған]
 • 7.4. Ағымдағы құпиялылық саясаты келесі мекен-жай бойынша бетте қол жетімді: https: //obzoroff.info/ obratnaja-svjaz. Сайтты пайдаланатын Еуропа тұрғындары үшін Обзорофф оқу керек Деректерді қорғаудың жалпы ережесі (GDPR) шарттарын қабылдаңыз немесе біздің сайтты пайдаланудан бас тартыңыз.
Obzoroff