Գաղտնիության քաղաքականություն

Օբզորոֆ ամսագրի (այսուհետ ՝ Գաղտնիության քաղաքականություն) օգտագործողների և ընթերցողների անձնական տվյալների գաղտնիության այս քաղաքականությունը տարածվում է ինտերնետում կայքում տեղադրված բոլոր տեղեկությունների վրա ՝ https://obzoroff.info (այսուհետ `Կայք), որը օգտվողները և պորտալի ղեկավարությունը կարող են ստանալ ձեր մասին ռեսուրսն օգտագործելիս (ներառյալ այցելու գրանցելիս անձնական տվյալները, էլեկտրոնային փոստով կամ հետադարձ ձևի միջոցով ուղարկված հոդվածների մեկնաբանություններում մնացած էլ. փոստի հասցեները):

Obzoroff կայքում տեղադրված ցանկացած տեղեկատվության օգտագործումը նշանակում է Օգտատիրոջ անվերապահ համաձայնություն սույն Քաղաքականությանը և դրանում նշված իր անձնական տեղեկատվության մշակման պայմանները. այս պայմանների հետ չհամաձայնելու դեպքում Օգտատերը պետք է ձեռնպահ մնա հրապարակված տեղեկատվության և կայքի ընդհանուր օգտագործման օգտագործումից:

Ինտերնետում ցանկացած այլ կայք, սոցիալական ցանց, անձնական բլոգ և այլ արտաքին ռեսուրս բովանդակություն (տեքստ, պատկեր, տեսանյութ և այլն) պատճենելիս Օգտատերը պետք է հղում տա աղբյուրին. https://obzoroff.info.

Ընդհանուր գաղտնիության քաղաքականություն

 • 1.1. Սույն Քաղաքականության շրջանակներում օգտագործողի անձնական տեղեկությունները նշանակում են.
 • 1.1.1. Personalանկացած անձնական տեղեկատվություն, որը Օգտատերը ինքնուրույն տրամադրում է Կայքի օգտագործման գործընթացում, այդ թվում ՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները: Նշված դաշտերում պահանջվող տեղեկատվությունը հատուկ կերպով նշվում է: Այլ տեղեկությունները Օգտատերը տրամադրում է իր հայեցողությամբ:
 • 1.1.2. Տվյալներ, որոնք Օգտագործողի ընթացքում ավտոմատ կերպով փոխանցվում են Կայքի կառավարմանը ՝ օգտագործողի սարքում տեղադրված ծրագրակազմի միջոցով, ներառյալ IP հասցեն, cookie- ի տվյալները, Այցելուի զննարկչի մասին տեղեկություններ (կամ այլ ծրագիր, որի միջոցով մուտք են գործում ծառայություններ), տեխնիկական ձեր կողմից օգտագործվող ապարատային և ծրագրային ապահովման բնութագրերը, ծառայություններ մուտք գործելու ամսաթիվը և ժամանակը, հայցվող էջերի հասցեները և այլ նմանատիպ տեղեկություններ:
 • 1.2. Այս գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն պորտալներին https://obzoroff.info և դրա հայելիները «www» նախածանցով: Վեբ ռեսուրսը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմերի կայքերի համար, որոնց Օգտատերը կարող է կտտացնել ամսագրում առկա հղումներին obzoroff.info.
 • 1.3. Սույն Քաղաքականության նպատակների համար անձնական տվյալների շահագործողը Միջազգային բժշկական տեղեկատվության հանդեսն է `« Օբզորոֆ Ինֆո »-ն

Obzoroff կայքի օգտագործողների տեղեկատվության մշակումը

 • 2.1. Կայքը հավաքում և պահպանում է միայն այն անձնական տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են Կայքի ընթերցողների հարցերին պատասխաններ տալու համար, Օգտագործողների մեկնաբանությունները Obzoroff Journal- ի հրապարակումներին կամ Օգտատիրոջ հետ համաձայնագրերի և պայմանագրերի կատարման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենսդրությունը նախատեսում է անձնական տվյալների պարտադիր պահպանում օրենքով սահմանված ժամկետում:
 • 2.2: Մեր կայքը Օգտատերերի վերաբերյալ անձնական տվյալները վերամշակում է հետևյալ նպատակների համար.
 • 2.2.1. Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի հաստատում, ներառյալ ծանուցումներ ուղարկելը, Կայքի օգտագործման վերաբերյալ խնդրանքները, Խորհրդատվության հետ կապված ծառայություններ տրամադրելը, Օգտատիրոջ կողմից հարցումները և դիմումները:
 • 2.2.2. Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտության և ամբողջականության հաստատում:
 • 2.2.3: Կայքի օգտագործողին արդյունավետ տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցություն տրամադրելը կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների դեպքում:

Օգտատերերի անձնական տվյալների մշակման և դրանց երրորդ կողմերին փոխանցելու պայմանները

 • 3.1. Ինչ վերաբերում է Օգտատիրոջ անձնական տեղեկություններին, ապա դրանց գաղտնիությունը պահպանվում է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Օգտատերը կամավոր կերպով տրամադրում է տեղեկատվություն իր մասին անսահմանափակ թվով անձանց ընդհանուր հասանելիության համար: Որոշակի ծառայություններ օգտագործելիս Օգտատերը համաձայն է, որ իր անձնական տվյալների որոշակի մասը հանրային հասանելի դառնա:
 • 3.2. Օպերատորն իրավունք ունի օգտագործողի անձնական տեղեկությունները երրորդ կողմերին փոխանցել հետևյալ դեպքերում ՝
 • 3.2.1: Օգտագործողը համաձայնել է նման գործողություններին:
 • 3.2.2. Տեղափոխումն անհրաժեշտ է, որպեսզի Օգտատերը որոշակի ծառայություն օգտագործի կամ Օգտատիրոջ հետ որոշակի համաձայնագիր կամ պայմանագիր կատարի:
 • 3.2.3. Փոխանցումը նախատեսվում է Ռուսաստանի, միջազգային կամ այլ կիրառելի օրենսդրությամբ `օրենքով սահմանված կարգի շրջանակներում:
 • 3.3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց որևէ ժամկետի որևէ օրինական ձևով, այդ թվում `անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում` օգտագործելով ավտոմատացման գործիքներ կամ առանց այդպիսի գործիքների օգտագործման: Օգտագործողների անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է «Հաշվի առնելով« Անձնական տվյալների մասին »27.07.2006 թվականի հուլիսի 152-ի թիվ 07.02.2017-FZ դաշնային օրենքը և 13 թվականի փետրվարի XNUMX-ի թիվ XNUMX-FZ դաշնային օրենքի դրույթները:
 • 3.4. Օպերատորը ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպական և տեխնիկական միջոցառումներ ՝ օգտագործողի անձնական տեղեկությունները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխությունից, արգելափակումից, պատճենելուց, տարածումից, ինչպես նաև երրորդ կողմերի այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար:

Կողմերի պարտավորությունները

 • 4.1. Կայքի օգտվող https://obzoroff.info պետք է.
 • 4.1.1. Տեղեկատվություն տրամադրեք Կայքից օգտվելու համար անհրաժեշտ անձնական տվյալների մասին:
 • 4.1.2. Թարմացրեք, լրացրեք տրամադրված տեղեկատվությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ `այս տեղեկատվության մեջ փոփոխությունների դեպքում:
 • 4.2. Օպերատորը (Օբզորոֆի տարածքի կառավարումը) պարտավոր է.
 • 4.2.1. Ստացված տեղեկատվությունն օգտագործեք բացառապես սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նշված նպատակների համար:
 • 4.2.2. Համոզվեք, որ գաղտնի տեղեկատվությունը գաղտնի է պահվում, չի բացահայտվում առանց Օգտատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության, ինչպես նաև օգտագործողի փոխանցված անձնական տվյալները ոչ մի այլ եղանակով վաճառել, փոխանակել, հրապարակել կամ հրապարակել, բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նախատեսված դեպքերի:
 • 4.2.3. Նախազգուշական գործողություններ կատարեք `օգտագործողի անձնական տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու համար` ընթացիկ գործարար գործողություններում այս տեսակի տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար օգտագործվող ընթացակարգին համապատասխան:
 • 4.2.4. Արգելափակեք համապատասխան Օգտատիրոջը վերաբերող անձնական տվյալները `Այցելուի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ մասնավոր տեղեկատվության սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազորված մարմնի` պահելու պահից `ստուգման ժամանակահատվածում` անճիշտ տեղեկություններ հայտնաբերելու կամ անօրինական գործողություններ կատարելու դեպքում:

Օգտագործողի և կայքի կառավարման պատասխանատվությունը

 • 5.1. Obzorofoff կայքի ղեկավարությունը, որը չի կատարել իր պարտավորությունները, պատասխանատվություն է կրում Օգտատիրոջ կողմից իր անձնական տվյալների չարաշահման հետ կապված `իր կողմից կրած կորուստների համար, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան:
 • 5.2. Գաղտնի տեղեկատվության կորստի կամ բացահայտման դեպքում կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում, եթե այս գաղտնի տեղեկատվությունը.
 • 5.2.1: Այն հայտնի դարձավ մինչ դրա կորուստը կամ բացահայտումը:
 • 5.2.2: Այն ստացվել է երրորդ կողմից, մինչև այն ստացվել է կայքի ղեկավարության կողմից:
 • 5.2.3. Բացահայտվել է Օգտատիրոջ համաձայնությամբ:

Կողմերի միջև վեճերի լուծում

 • 6.1. Նախքան դատարան դիմելը կայքի օգտագործողի և կայքի ադմինիստրացիայի միջև ծագող վեճերի պահանջով հայցադիմում ներկայացնելը պարտադիր է պահանջ ներկայացնել (վեճի կամավոր լուծման գրավոր առաջարկ):
 • 6.2. Հայց ստացողը, որը ստանալու օրվանից 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում, գրավոր տեղեկացնում է դիմողին բողոքի քննարկման արդյունքների մասին:
 • 6.3: Եթե ​​համաձայնագիրը ձեռք բերված չէ, վեճը կուղարկվի դատարան ՝ Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:
 • 6.4. Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությունը տարածվում է սույն Գաղտնիության քաղաքականության և օգտագործողի և կայքի կառավարման միջև հարաբերությունների վրա:

Լրացուցիչ պայմաններ

 • 7.1: Կայքի կառավարումն իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել այս գաղտնիության քաղաքականության մեջ `առանց Օգտագործողի համաձայնության:
 • 7.2. Նոր Գաղտնիության Քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում Կայքում տեղադրման պահից, եթե Գաղտնիության Քաղաքականության նոր խմբագրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:
 • 7.3. Այս Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ ցանկացած առաջարկ կամ հարց պետք է հաղորդվի էլ. Փոստով admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Ընթացիկ Գաղտնիության քաղաքականությունը տեղադրված է էջում ՝ https://obzoroff.info/ կապ-մեզ հետ /: Եվրոպայի այն բնակիչների համար, ովքեր օգտագործում են կայքը Obzorofoff, պետք է կարդալ Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ (GDPR) և ընդունել պայմանները, կամ մերժել օգտագործել մեր կայքը: