Adatvédelmi irányelvek

Ez a Felhasználók és az Obzoroff magazin olvasóinak személyes adataira vonatkozó adatvédelmi irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi irányelv) a weboldalon az Interneten a következő címen közzétett minden információra vonatkozik: https://obzoroff.info (a továbbiakban: Webhely), amelyet a felhasználók és a portál adminisztrációja megkaphat rólad az erőforrás használata közben (Beleértve a személyes adatokat a látogató regisztrálásakor, a cikkekhez fűzött megjegyzésekben hagyott, e-mailben vagy a visszajelzési űrlapon keresztül elküldött e-mail címeket).

Az Obzoroff webhelyen közzétett bármely információ felhasználása a Felhasználó feltétel nélküli beleegyezését jelenti a jelen Irányelvhez és az abban meghatározott személyes adatainak feldolgozásához szükséges feltételekhez; ezen feltételekkel való egyet nem értés esetén a Felhasználónak tartózkodnia kell a közzétett információk és a Webhely egészének felhasználásától.

Ha a tartalmat (szöveget, képeket, videókat stb.) Bármely más webhelyre, közösségi hálózatra, személyes blogra és egyéb külső forrásra másolja az interneten, a Felhasználónak meg kell adnia egy linket a forráshoz: https://obzoroff.info.

Általános adatvédelmi politika

 • 1.1. Jelen irányelv keretein belül a Felhasználó személyes adatai:
 • 1.1.1. Bármilyen személyes adat, amelyet a Felhasználó önállóan ad meg magáról a Webhely használatának folyamata során, beleértve a Felhasználó személyes adatait is. A szükséges információkat speciális módon jelölik a kijelölt mezőkben. Egyéb információkat a Felhasználó ad meg saját belátása szerint.
 • 1.1.2. Olyan adatok, amelyeket a Felhasználó eszközére telepített szoftver használatával automatikusan továbbítanak a Webhely-adminisztrációhoz, beleértve az IP-címet, a cookie-k adatait, a Látogató böngészőjével (vagy más programmal, amelyen keresztül a szolgáltatásokat elérik), technikai információkat az Ön által használt hardver és szoftver jellemzői, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés dátuma és ideje, a kért oldalak címe és más hasonló információk.
 • 1.2. Ez az adatvédelmi irányelv csak a portálokra vonatkozik https://obzoroff.info és tükrei "www" előtaggal. A webes erőforrás nem ellenőrzi, és nem felelős harmadik fél által készített webhelyekért, amelyekre a Felhasználó rákattinthat a magazinban elérhető linkekre obzoroff.info.
 • 1.3. A jelen irányelv alkalmazásában a személyes adatok kezelője az Obzoroff Info nemzetközi orvosi információs folyóirat

Az Obzoroff webhely felhasználói adatainak feldolgozása

 • 2.1. A webhely csak azokat a személyes adatokat gyűjti és tárolja, amelyek szükségesek a Weboldal olvasói kérdéseire adott válaszokhoz, a felhasználók észrevételeihez az Obzoroff Journal kiadványaihoz, vagy a Felhasználóval kötött megállapodások és szerződések teljesítéséhez, kivéve azokat az eseteket, amikor a jogszabály előírja a személyes adatok kötelező tárolását a törvényben meghatározott ideig.
 • 2.2. Webhelyünk a következő célokra dolgozza fel a felhasználókkal kapcsolatos személyes információkat:
 • 2.2.1. Visszajelzés létrehozása a Felhasználóval, ideértve az értesítések, a Weboldal használatával kapcsolatos kérések küldését, a konzultációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, a Felhasználó kérelmeinek és alkalmazásainak feldolgozása.
 • 2.2.2. A Felhasználó által biztosított személyes adatok pontosságának és teljességének megerősítése.
 • 2.2.3. Hatékony információk és technikai támogatás nyújtása a webhely felhasználójának a webhely használatával kapcsolatos problémák esetén.

A felhasználók személyes adatainak feldolgozásának és harmadik feleknek történő továbbításának feltételei

 • 3.1. A Felhasználó személyes adatait illetően megőrzi azok titkosságát, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó önként nyújt információkat magáról korlátlan számú személy számára általános hozzáférés céljából. Bizonyos szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználó beleegyezik abba, hogy személyes adatainak egy része nyilvánosan elérhetővé váljon.
 • 3.2. Az Üzemeltetőnek joga van a Felhasználó személyes adatait harmadik félnek továbbítani az alábbi esetekben:
 • 3.2.1. A felhasználó beleegyezett az ilyen tevékenységekbe.
 • 3.2.2. Az átadásra azért van szükség, hogy a Felhasználó egy adott szolgáltatást igénybe vegyen, vagy a Felhasználóval kötött külön megállapodást vagy szerződést teljesítse.
 • 3.2.3. Az átadásról az orosz, a nemzetközi vagy más alkalmazandó jog rendelkezik a törvény által meghatározott eljárás keretein belül.
 • 3.3. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása időbeli korlátozás nélkül, bármilyen jogi módon történik, beleértve a személyes adatok információs rendszereit is automatizálási eszközökkel vagy ilyen eszközök használata nélkül. A felhasználók személyes adatainak feldolgozása a 27.07.2006. július 152-i 07.02.2017-FZ "A személyes adatokról" szövetségi törvénynek és a 13. február XNUMX-i szövetségi törvény XNUMX-FZ rendelkezéseinek megfelelően történik.
 • 3.4. Az üzemeltető megteszi a szükséges szervezeti és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a Felhasználó személyes adatait az illetéktelen vagy véletlen hozzáféréstől, megsemmisítéstől, megváltoztatástól, blokkolástól, másolástól, terjesztéstől, valamint harmadik felek egyéb jogellenes cselekedeteitől.

A felek kötelezettségei

 • 4.1. A webhely felhasználója https://obzoroff.info kell megfelelnie:
 • 4.1.1. Adjon meg információkat a Weboldal használatához szükséges személyes adatokról.
 • 4.1.2. Frissítse, egészítse ki a személyes adatokra vonatkozó információkat, ha ezekben az adatokban változás következik be.
 • 4.2. Az üzemeltető (az Obzoroff telephely adminisztrációja) kötelező:
 • 4.2.1. A kapott információkat kizárólag a jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokra használja fel.
 • 4.2.2. Gondoskodjon arról, hogy a bizalmas információkat titokban tartsák, azokat ne hozzák nyilvánosságra a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül, valamint ne adják el, cseréljék ki, ne tegyék közzé vagy semmilyen más lehetséges módon ne hozzák nyilvánosságra a Felhasználó továbbított személyes adatait, kivéve a jelen Adatvédelmi irányelvekben előírtakat.
 • 4.2.3. Tegyen óvintézkedéseket a Felhasználó személyes adatainak titkosságának védelme érdekében, a jelenlegi üzleti tevékenységben az ilyen jellegű információk védelmére általában alkalmazott eljárásnak megfelelően.
 • 4.2.4. Blokkolja az érintett Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat attól a pillanattól kezdve, hogy a Látogató vagy törvényes képviselője, vagy a személyes adatok alanyainak jogainak védelme érdekében felhatalmazott testület kapcsolatba lép vagy kérelmezi az ellenőrzés időtartamát, pontatlan információk feltárása vagy jogellenes cselekedetek esetén.

A felhasználó és az oldal adminisztrációjának felelőssége

 • 5.1. Az Obzorofoff webhely adminisztrációja, amely nem teljesítette kötelezettségeit, az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban felel a felhasználó által a személyes adatokkal való visszaélés miatt elszenvedett veszteségekért.
 • 5.2. Bizalmas információk elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a Webhelyigazgatás nem vállal felelősséget, ha ezek a bizalmas információk:
 • 5.2.1. Nyilvánossá vált a veszteség vagy a nyilvánosságra hozatal előtt.
 • 5.2.2. Harmadik féltől érkeztek be, amíg azt a webhely adminisztrációja meg nem kapta.
 • 5.2.3. A felhasználó hozzájárulásával került nyilvánosságra.

A felek közötti viták rendezése

 • 6.1. Mielőtt bírósághoz fordulna a Webhelyhasználó és a Webhely adminisztrációja közötti kapcsolatból eredő viták iránti keresettel, kötelező a kereset benyújtása (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).
 • 6.2. A kárigény jogosultja annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül írásban értesíti a kérelmezőt a panasz elbírálásának eredményeiről.
 • 6.3. Ha a megállapodást nem sikerül elérni, a vitát az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályaival összhangban a bíróság elé utalják.
 • 6.4. Az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai vonatkoznak erre az adatvédelmi irányelvre, valamint a Felhasználó és a Webhely-adminisztráció közötti kapcsolatra.

További feltételek

 • 7.1. A webhely adminisztrátorának joga van a jelen Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatásához a Felhasználó hozzájárulása nélkül.
 • 7.2. Az új adatvédelmi irányelv a webhelyen való közzététel pillanatától lép hatályba, hacsak az adatvédelmi irányelv új kiadása másként nem rendelkezik.
 • 7.3. Az ezen adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos bármilyen javaslatot vagy kérdést e-mailben kell jelenteni admin@obzoroff.info.
 • 7.4. A jelenlegi adatvédelmi irányelvek a következő oldalon találhatók: https://obzoroff.info/ kapcsolat-velünk /. Az Obzorofoff oldalt használó európai lakosok számára el kell olvasni Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és elfogadja a feltételeket, vagy megtagadja webhelyünk használatát.