Adatvédelmi irányelvek

Ez az Obzoroff magazin felhasználóinak és olvasóinak személyes adataira vonatkozó adatvédelmi politika (a továbbiakban: az adatvédelmi irányelvek) vonatkozik minden információra, amelyet a weboldalon közzétesznek az interneten: https://obzoroff.info (a továbbiakban: webhely), amelyet a felhasználók és a portál adminisztrációja megkaphat a Vasról az erőforrás felhasználása során (beleértve a személyes információkat a látogató regisztrálásakor, az e-mailben vagy a visszajelző űrlapon küldött cikkekhez fűzött megjegyzésekben maradt e-mail címeket).

Az Obzoroff weboldalán közzétett információk felhasználása a Felhasználó feltétel nélküli hozzájárulását jelenti a jelen Szabályzathoz és az abban meghatározott személyes adatainak feldolgozásához; Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor a Felhasználónak tartózkodnia kell a közzétett információk és a webhely egészének használatától.

Tartalom (szöveg, képek, videók stb.) Másolására más weboldalra, közösségi hálózatra, személyes blogra vagy más internetes erőforrásra a Felhasználónak hivatkoznia kell a forráshoz: https://obzoroff.info .

Általános adatvédelmi politika

 • 1.1. A jelen irányelv keretein belül a Felhasználó személyes adatai:
 • 1.1.1. Bármely személyes információ, amelyet a Felhasználó önmagában nyújt önmagáról a Webhely használata során, ideértve a Felhasználó személyes adatait is. A kötelező információkat az erre szolgáló mezőkben speciálisan meg kell jelölni. Egyéb információkat a Felhasználó ad meg saját belátása szerint.
 • 1.1.2. Adatok, amelyek automatikusan átkerülnek a webhely adminisztrációjához a felhasználó eszközére telepített szoftver használatával történő felhasználása során, ideértve az IP-címet, a cookie-adatokat, a látogató böngészőjével (vagy a szolgáltatásokhoz hozzáférő egyéb programmal) kapcsolatos információkat, műszaki az Ön által használt berendezés és szoftver jellemzői, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés dátuma és ideje, a kért oldalak címei és egyéb hasonló információk.
 • 1.2. Ez az adatvédelmi politika csak a https: // portálokra vonatkozik.obzoroff.info és tükrök a „www” előtaggal. A webes erőforrás nem ellenőrzi és nem felelős harmadik fél webhelyeiről, amelyekre a Felhasználó kattinthat a naplóban elérhető linkekre obzoroff.info.
 • 1.3. A jelen irányelv alkalmazásában a személyes adatok kezelője az Obzorofoff Info International Medical Information Journal

Az Obzoroff webhely felhasználói adatainak feldolgozása

 • 2.1. A webhely csak azt a személyes információt gyűjti és tárolja, amely a weboldal olvasói által feltett kérdések megválaszolásához, az Obzorofoff Journal publikációival kapcsolatos felhasználói megjegyzésekhez vagy a Felhasználóval kötött megállapodások és szerződések végrehajtásához szükséges, kivéve, ha a törvény előírja a személyes adatok kötelező tárolását a törvény által meghatározott ideig.
 • 2.2. Webhelyünk a következő célokra dolgozza fel a felhasználókkal kapcsolatos személyes információkat:
 • 2.2.1. Visszajelzés létrehozása a Felhasználóval, ideértve az értesítések, a webhely használatával kapcsolatos kérelmek küldését, a konzultációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtását, a Felhasználó kérelmeinek és kérelmeinek feldolgozását.
 • 2.2.2. A Felhasználó által megadott személyes adatok pontosságának és teljességének megerősítése.
 • 2.2.3. Hatékony információk és technikai támogatás nyújtása a webhely felhasználójának a webhely használatával kapcsolatos problémák esetén.

A felhasználók személyes adatainak feldolgozásának és harmadik személyeknek történő továbbításának feltételei

 • 3.1. A Felhasználó személyes adatait illetően bizalmasan kell kezelni, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó önkéntesen információt szolgáltat magáról, hogy korlátlan számú ember számára hozzáférhessen. Bizonyos szolgáltatások igénybevételekor a Felhasználó beleegyezik abba, hogy személyes adatainak egy része nyilvánosan hozzáférhetővé válik.
 • 3.2. Az Üzemeltetőnek joga van a Felhasználó személyes adatait harmadik személyeknek átadni a következő esetekben:
 • 3.2.1. A felhasználó beleegyezett az ilyen tevékenységekbe.
 • 3.2.2. Az átutalás egy bizonyos szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy a Felhasználóval kötött szerződés vagy szerződés végrehajtásához.
 • 3.2.3. Az átruházást orosz, nemzetközi vagy egyéb alkalmazandó jogszabályok írják elő a törvény által megállapított eljárás keretein belül.
 • 3.3. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása bármilyen jogi eszközzel, időkorlát nélkül történik, ideértve az automatizálási eszközöket használó személyes adatok információs rendszereit vagy ilyen eszközöket is. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozása az 27.07.2006 152-ФЗ „Személyes adatokról” szövetségi törvénynek és az 07.02.2017 13-ФЗ számú szövetségi törvénynek a rendelkezéseivel összhangban történik.
 • 3.4. Az Üzemeltető megteszi a szükséges szervezeti és technikai intézkedéseket a Felhasználó személyes adatainak a jogellenes vagy véletlenszerű hozzáférés, megsemmisítés, megváltoztatás, blokkolás, másolás, terjesztés, valamint harmadik személyek egyéb jogellenes tevékenységei elleni védelme érdekében.

A felek kötelezettségei

 • 4.1. Weboldal felhasználó https://obzoroff.info kell megfelelnie:
 • 4.1.1. Adjon meg információkat a weboldal használatához szükséges személyes adatokról.
 • 4.1.2. A személyes adatokkal kapcsolatos információk frissítése, kiegészítése ezen információk megváltozása esetén.
 • 4.2. Az üzemeltető (az Obzoroff telephely adminisztrációja) kötelező:
 • 4.2.1. A kapott információkat kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokra használja fel.
 • 4.2.2. Biztosítsa a bizalmas információk titkos tárolását, ne tegye nyilvánosságra azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül, és ne a Felhasználó továbbított személyes adatait is értékesítse, cserélje, tegye közzé vagy tegye nyilvánosságra, kivéve a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat.
 • 4.2.3. Tegyen óvintézkedéseket a Felhasználó személyes adatainak bizalmas jellegének védelme érdekében, a jelenlegi üzleti forgalomban az ilyen típusú információk védelmére általában alkalmazott eljárásnak megfelelően.
 • 4.2.4. Tiltja az érintett Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat attól a pillanattól kezdve, amikor a Látogató vagy annak jogi képviselője vagy a személyes információk alanyai jogainak védelme érdekében megkeresést kezdeményez, a hitelesítés vagy az illegális cselekedetek feltárása esetén az ellenőrzés időtartamára.

A felhasználó és az oldal adminisztrációjának felelőssége

 • 5.1. Az Obzorofoff webhely adminisztrációja, amely nem teljesítette kötelezettségeit, az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban felel a felhasználó által a személyes adatokkal való visszaélés miatt elszenvedett veszteségekért.
 • 5.2. A bizalmas információk elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a webhely adminisztrációja nem felelős, ha ezek a bizalmas információk:
 • 5.2.1. Nyilvánossá vált a veszteség vagy a nyilvánosságra hozatal előtt.
 • 5.2.2. Harmadik féltől érkeztek be, amíg azt a webhely adminisztrációja meg nem kapta.
 • 5.2.3. A felhasználó hozzájárulásával tettek közzé.

A felek közötti viták rendezése

 • 6.1. Mielőtt a bírósághoz fordulna a weboldal felhasználója és a webhely adminisztrációja közötti viszonyból fakadó viták iránti kérelemre, kötelezően be kell nyújtani egy keresetet (írásbeli javaslatot a vita önkéntes rendezésére).
 • 6.2. A panasz kedvezményezettje a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül értesíti a kérelmezőt a panasz eredményéről.
 • 6.3. Ha a megállapodást nem sikerül elérni, a vitát az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályaival összhangban a bíróság elé utalják.
 • 6.4. Az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai vonatkoznak erre az adatvédelmi politikára, valamint a felhasználó és a webhely adminisztrációja közötti kapcsolatra.

További feltételek

 • 7.1. A webhely adminisztrátorának joga van a jelen Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatásához a Felhasználó hozzájárulása nélkül.
 • 7.2. Az új Adatvédelmi Szabályzat attól a pillanattól lép hatályba, amikor a weboldalon közzéteszik, kivéve, ha az Adatvédelmi irányelvek új verziója másként rendelkezik.
 • 7.3. Az ezen adatvédelmi politikával kapcsolatos összes javaslatot vagy kérdést az admin @ jelentést kell közölnie.obzoroff.info.
 • 7.4. A jelenlegi adatvédelmi politika az oldalon érhető el: https://obzoroff.info/ kapcsolat-velünk /. Az Obzorofoff oldalt használó európai lakosok számára el kell olvasni Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és elfogadja a feltételeket, vagy megtagadja webhelyünk használatát.
Obzoroff