Henkilötietojen tietosuojakäytäntö

Tätä Obzoroff-lehden käyttäjien ja lukijoiden henkilötietoja koskevaa tietosuojakäytäntöä (jäljempänä "tietosuojakäytäntö") sovelletaan kaikkeen verkkosivustolle Internetissä osoitteeseen lähetettyyn tietoon: https://obzoroff.info (jäljempänä Sivusto), jonka käyttäjät ja portaalin hallinto voivat saada sinusta käyttäessään resurssia (Mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot kävijää rekisteröidessä, artikkeleiden kommentteihin jätetyt sähköpostiosoitteet, lähetetyt sähköpostitse tai palautelomakkeen kautta).

Kaikkien Obzoroff-sivustolle lähetettyjen tietojen käyttö tarkoittaa käyttäjän ehdotonta suostumusta tähän käytäntöön ja siinä määriteltyjä ehtoja hänen henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn; jos nämä ehdot ovat eri mieltä, käyttäjän on pidättäydyttävä käyttämästä julkaistuja tietoja ja Sivustoa kokonaisuutena.

Kun kopioidaan sisältöä (tekstiä, kuvia, videoita jne.) Mihin tahansa muuhun sivustoon, sosiaaliseen verkostoon, henkilökohtaiseen blogiin ja muihin ulkoisiin resursseihin Internetissä, käyttäjän on annettava linkki lähteeseen: https://obzoroff.info.

Yleinen tietosuojakäytäntö

 • 1.1. Tämän käytännön puitteissa käyttäjän henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan:
 • 1.1.1. Kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka Käyttäjä antaa itsestään itsenäisesti Sivuston käytön aikana, mukaan lukien Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot. Vaaditut tiedot merkitään erityisellä tavalla osoitetuissa kentissä. Muita tietoja antaa Käyttäjä oman harkintansa mukaan.
 • 1.1.2. Tiedot, jotka välitetään automaattisesti Sivuston hallinnolle niiden käytön aikana Käyttäjän laitteeseen asennetun ohjelmiston avulla, mukaan lukien IP-osoite, evästetiedot, Vierailijan selaimen (tai muun ohjelman, jonka kautta palveluihin pääsee) tiedot, tekninen käyttämiesi laitteiden ja ohjelmistojen ominaisuudet, palveluihin pääsyn päivämäärä ja kellonaika, pyydettyjen sivujen osoitteet ja muut vastaavat tiedot.
 • 1.2. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain portaaleja https://obzoroff.info ja sen peilit "www" -etuliitteellä. Verkkoresurssi ei hallitse eikä ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustoista, joihin Käyttäjä voi napsauttaa lehdessä olevia linkkejä obzoroff.info.
 • 1.3. Henkilötietojen ylläpitäjä tätä käytäntöä varten on International Medical Information Journal Obzoroff Info

Sivuston käyttäjien tietojen käsittely Obzoroff

 • 2.1. Sivusto kerää ja tallentaa vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vastausten antamiseksi Sivuston lukijoiden kysymyksiin, käyttäjien kommentteihin Obzoroff Journal -julkaisuihin tai käyttäjän kanssa tehtyjen sopimusten ja sopimusten toteuttamiseen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa lainsäädännössä säädetään henkilötietojen pakollisesta säilyttämisestä laissa määritetyn ajan.
 • 2.2. Käyttäjiä koskevat henkilökohtaiset tiedot, Sivustomme prosessit seuraaviin tarkoituksiin:
 • 2.2.1. Palautteen saaminen käyttäjälle, mukaan lukien ilmoitusten lähettäminen, pyynnöt sivuston käytöstä, palvelujen tarjoaminen, käyttäjän kuulemisten, pyyntöjen ja sovellusten käsittely.
 • 2.2.2. Vahvistus käyttäjän toimittamien henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.
 • 2.2.3. Tarjoamalla Sivuston käyttäjälle tehokasta tietoa ja teknistä tukea Sivuston käyttöön liittyvien ongelmien varalta.

Edellytykset käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käsittelylle ja niiden siirtämiselle kolmansille osapuolille

 • 3.1. Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen osalta luottamuksellisuus säilyy, lukuun ottamatta tapauksia, joissa Käyttäjä on vapaaehtoisesti toimittanut itsestään tietoja rajoittamattomalle määrälle henkilöitä pääsemiseksi. Käyttäessään tiettyjä palveluita Käyttäjä suostuu siihen, että tietty osa hänen henkilökohtaisista tiedoistaan ​​tulee julkisesti saataville.
 • 3.2. Operaattorilla on oikeus siirtää käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:
 • 3.2.1. Käyttäjä on suostunut tällaisiin toimiin.
 • 3.2.2. Siirto on tarpeen, jotta käyttäjä voi käyttää tiettyä palvelua tai täyttää tietyn sopimuksen tai sopimuksen käyttäjän kanssa.
 • 3.2.3. Siirrosta määrätään Venäjän, kansainvälisessä tai muussa sovellettavassa laissa laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.
 • 3.3. Käyttäjän henkilötietojen käsittely tapahtuu ilman aikarajoituksia millään laillisella tavalla, myös henkilötietojen tietojärjestelmissä automatisointityökalujen avulla tai ilman tällaisia ​​työkaluja. Käyttäjien henkilötietojen käsittely tapahtuu 27.07.2006. heinäkuuta 152 annetun liittovaltion lain nro 07.02.2017-FZ "Henkilötiedoista" ja 13. helmikuuta XNUMX annetun liittovaltion lain nro XNUMX-FZ mukaisesti. Obzoroff-verkkosivustoa käyttävien Euroopan unionin maiden asukkaiden tulisi lukea Yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR) ja hyväksy ehdot tai kieltäydy käyttämästä sivustoamme.
 • 3.4. Operaattori toteuttaa tarvittavat organisatoriset ja tekniset toimenpiteet suojellakseen käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja luvattomalta tai tahattomalta pääsyltä, tuhoamiselta, muuttamiselta, estämiseltä, kopioinnilta, jakelulta sekä kolmansien osapuolten muilta laittomilta toimilta.

Osapuolten velvollisuudet

 • 4.1. Sivuston käyttäjä https://obzoroff.info must:
 • 4.1.1. Anna tietoja Sivuston käyttämiseen tarvittavista henkilötiedoista.
 • 4.1.2. Päivitä, täydennä annettuja henkilötietoja, jos näissä tiedoissa tapahtuu muutoksia.
 • 4.2. Operaattori (Obzoroff-sivuston hallinta) on velvollinen:
 • 4.2.1. Käytä vastaanotettuja tietoja vain tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.
 • 4.2.2. Varmista, että luottamukselliset tiedot pidetään salassa, niitä ei paljasteta ilman käyttäjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa, eikä myöskään myydä, vaihtaa, julkaista tai paljastaa käyttäjän siirrettyjä henkilötietoja muulla kuin mahdollista tavalla, paitsi mitä tässä tietosuojakäytännössä säädetään.
 • 4.2.3. Suorita varotoimet käyttäjän henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi menettelyn mukaisesti, jota yleensä käytetään tällaisten tietojen suojaamiseen olemassa olevissa liiketoimissa.
 • 4.2.4. Estä asianmukaiseen käyttäjään liittyvät henkilötiedot siitä hetkestä lähtien, kun vierailija tai hänen laillisen edustajansa tai valtuutetun elimensa ovat ottaneet yhteyttä tai pyytäneet yksityisten tietojen kohteiden oikeuksien suojaamista tarkistusjakson ajaksi, jos virheellisiä tietoja paljastetaan tai laiton toiminta tapahtuu.

Käyttäjän ja Sivuston hallinnon vastuu

 • 5.1. Obzoroffin sivustohallinto, joka ei ole täyttänyt velvoitteitaan, on vastuussa vahingoista, jotka käyttäjälle aiheutuu henkilötietojen laittomasta käytöstä Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.
 • 5.2. Luottamuksellisten tietojen katoamisen tai paljastamisen yhteydessä Sivustohallinto ei ole vastuussa, jos nämä luottamukselliset tiedot:
 • 5.2.1. Tullut julkiseksi ennen sen menetystä tai paljastamista.
 • 5.2.2. Saatu kolmannelta osapuolelta ennen kuin Sivustohallinto oli vastaanottanut sen.
 • 5.2.3. Ilmoitettiin käyttäjän suostumuksella.

Riidanratkaisu osapuolten välillä

 • 6.1. Ennen oikeuteen kääntämistä on nostettava vaatimus (kirjallinen ehdotus riidan vapaaehtoiseksi ratkaisemiseksi), joka koskee Sivuston käyttäjän ja Sivuston hallinnon välisestä suhteesta johtuvia riitoja.
 • 6.2. Vaatimuksen vastaanottaja ilmoittaa hakijalle kirjallisesti valituksen käsittelyn tuloksesta 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluessa sen vastaanottopäivästä.
 • 6.3. Jos sopimukseen ei päästä, riita saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 • 6.4. Venäjän federaation voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan tähän tietosuojakäytäntöön sekä käyttäjän ja sivuston hallinnon väliseen suhteeseen.

Lisäehdot

 • 7.1. Sivuston hallinnolla on oikeus tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ilman käyttäjän suostumusta.
 • 7.2. Uusi tietosuojakäytäntö tulee voimaan siitä hetkestä, kun se on lähetetty sivustolle, ellei tietosuojakäytännön uusi painos toisin määrää.
 • 7.3. Ehdotuksista tai kysymyksistä, jotka koskevat tätä tietosuojakäytäntöä, tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen support @obzoroff.info.
 • 7.4. Nykyinen tietosuojakäytäntö on julkaistu sivulla: https://obzoroff.info/ ota meihin yhteyttä /. Lue Euroopan maiden asukkaille, jotka käyttävät Obzoroff-verkkosivustoa Yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR) ja hyväksy ehdot tai kieltäydy käyttämästä sivustoamme.
Obzoroff