Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των αναγνωστών του περιοδικού Obzoroff (στο εξής "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") ισχύει για όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://obzoroff.info (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών κατά την εγγραφή ενός επισκέπτη, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παραμένουν στα σχόλια στα άρθρα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας ανατροφοδότησης).

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας αναρτάται στον ιστότοπο Obzoroff σημαίνει άνευ όρων συγκατάθεση του Χρήστη σχετικά με την παρούσα Πολιτική και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που προσδιορίζονται σε αυτήν. σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς τους όρους, ο Χρήστης θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί τις δημοσιευμένες πληροφορίες και τον ιστότοπο ως σύνολο.

Κατά την αντιγραφή περιεχομένου (κειμένου, εικόνων, βίντεο κλπ.) Σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, κοινωνικό δίκτυο, προσωπικό ιστολόγιο ή άλλη εξωτερική πηγή στο Διαδίκτυο, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει έναν σύνδεσμο προς την πηγή: https://obzoroff.info .

Γενική πολιτική απορρήτου

 • 1.1. Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη σημαίνει:
 • 1.1.1. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης για τον εαυτό του ανεξάρτητα κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες σημειώνονται με ειδικό τρόπο στα πεδία που παρέχονται για αυτό. Άλλες πληροφορίες παρέχονται από το χρήστη κατά την προσωπική του κρίση.
 • 1.1.2. Δεδομένα που μεταφέρονται αυτόματα στη διοίκηση της Ιστοσελίδας στη διαδικασία της χρήσης χρησιμοποιώντας το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, δεδομένων cookie, πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη (ή άλλο πρόγραμμα που έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες) τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στις υπηρεσίες, τις διευθύνσεις των σελίδων που ζητήσατε και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.
 • 1.2. Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τα https: // portal.obzoroff.info και τους καθρέφτες με το πρόθεμα "www." Ο πόρος ιστού δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος για ιστότοπους τρίτων μερών στους οποίους ο Χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στους συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι στο περιοδικό obzoroff.info.
 • 1.3. Ο χειριστής των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής είναι το περιοδικό International Medical Information Obzorofoff Info

Επεξεργασία πληροφοριών χρηστών του site Obzoroff

 • 2.1. Η Ιστοσελίδα συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις από τους αναγνώστες του Δικτυακού Τόπου, σχόλια χρηστών στις δημοσιεύσεις του Obzorofoff Journal ή την εκτέλεση συμβάσεων και συμβάσεων με τον Χρήστη, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει την υποχρεωτική αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών για χρονικό διάστημα που ορίζεται από το νόμο.
 • 2.2. Ο ιστότοπός μας επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • 2.2.1. Δημιουργία σχολίων με τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ειδοποιήσεων, αιτήσεων σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, παροχής υπηρεσιών σχετικών με τη διαβούλευση, την επεξεργασία αιτημάτων και εφαρμογών από τον Χρήστη.
 • 2.2.2. Επιβεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης.
 • 2.2.3. Παρέχοντας στον Χρήστη του Site αποτελεσματικές πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Όροι επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών των χρηστών και μεταφορά τους σε τρίτους

 • 3.1. Όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, διατηρείται η εμπιστευτικότητά του, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες ο Χρήστης παρέχει εθελοντικά πληροφορίες για τον εαυτό του για γενική πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό ατόμων. Κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο Χρήστης συμφωνεί ότι ένα ορισμένο μέρος των προσωπικών του πληροφοριών καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό.
 • 3.2. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • 3.2.1. Ο χρήστης έχει συμφωνήσει σε τέτοιες ενέργειες.
 • 3.2.2. Η μεταφορά είναι απαραίτητη για τη χρήση από τον Χρήστη μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή για την εκτέλεση συγκεκριμένης συμφωνίας ή σύμβασης με τον Χρήστη.
 • 3.2.3. Η μεταβίβαση προβλέπεται από τη ρωσική, διεθνή ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.
 • 3.3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη πραγματοποιείται χωρίς χρονικό περιορισμό με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν εργαλεία αυτοματοποίησης ή χωρίς τη χρήση τέτοιων εργαλείων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο του 27.07.2006 Αρ. 152-Φ3 "Περί Προσωπικών Δεδομένων" και τις διατάξεις του Ομοσπονδιακού Νόμου της 07.02.2017 Αρ. 13-ФЗ.
 • 3.4. Ο Διαχειριστής λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από παράνομη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, αλλοίωση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή, καθώς και από άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων.

Υποχρεώσεις των μερών

 • 4.1. Https: // χρήστης του ιστότοπουobzoroff.info πρέπει:
 • 4.1.1. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση της Ιστοσελίδας.
 • 4.1.2. Ενημέρωση, συμπλήρωση των παρεχόμενων πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αλλαγής αυτών των πληροφοριών.
 • 4.2. Ο φορέας εκμετάλλευσης (διοίκηση της περιοχής Obzoroff) υποχρεούται:
 • 4.2.1. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που έχετε λάβει μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • 4.2.2. Εξασφαλίστε την απόρρητη αποθήκευση εμπιστευτικών πληροφοριών, να μην τις αποκαλύψετε χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Χρήστη και επίσης να μην πουλήσετε, να ανταλλάξετε, να δημοσιεύσετε ή να αποκαλύψετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα μεταφερόμενα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • 4.2.3. Λάβετε προφυλάξεις για να προστατεύσετε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που συνήθως χρησιμοποιείται για την προστασία αυτού του είδους των πληροφοριών στο υπάρχον επιχειρηματικό κύκλο εργασιών.
 • 4.2.4. Αποκλείστε τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον σχετικό Χρήστη από τη στιγμή της αίτησης ή του αιτήματος του Επισκέπτη ή του νόμιμου αντιπροσώπου του ή του εξουσιοδοτημένου φορέα του για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων προσωπικών πληροφοριών για την περίοδο ελέγχου σε περίπτωση αποκάλυψης ψευδών πληροφοριών ή παράνομων ενεργειών.

Ευθύνη της διαχείρισης του χρήστη και του χώρου

 • 5.1. Η Διοίκηση της ιστοσελίδας Obzorofoff, η οποία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, είναι υπεύθυνη για τις ζημίες που υπέστη ο Χρήστης σε σχέση με την κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
 • 5.2. Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών, η Διοίκηση του Δικτυακού Τόπου δεν φέρει καμία ευθύνη εάν αυτές οι εμπιστευτικές πληροφορίες:
 • 5.2.1. Δημοσιεύθηκε πριν από την απώλεια ή την αποκάλυψή της.
 • 5.2.2. Ελήφθη από τρίτο μέρος μέχρι την παραλαβή του από τη Διοίκηση της Ιστοσελίδας.
 • 5.2.3. Δημοσιεύθηκε με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

Επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών

 • 6.1. Πριν από την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο με αγωγή για διαφορές που προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ του Χρήστη του Δικτυακού Τόπου και της Διοίκησης Ιστοσελίδας, είναι υποχρεωτική η υποβολή αίτησης (γραπτή πρόταση για την εκούσια επίλυση της διαφοράς).
 • 6.2. Ο αποδέκτης της αξίωσης εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, ειδοποιεί γραπτώς τον αιτούντα για τα αποτελέσματα της καταγγελίας.
 • 6.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμφωνία, η διαφορά θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
 • 6.4. Η ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ισχύει για αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης Ιστοτόπου.

Πρόσθετοι όροι

 • 7.1. Η διοίκηση του δικτυακού τόπου έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.
 • 7.2. Η νέα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.
 • 7.3. Όλες οι προτάσεις ή οι ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να αναφέρονται από το admin @obzoroff.info.
 • 7.4. Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη στη σελίδα στη διεύθυνση: https://obzoroff.info/ επικοινωνήστε μαζί μας /. Για τους κατοίκους της Ευρώπης που χρησιμοποιούν την τοποθεσία Obzorofoff πρέπει να διαβαστεί Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και να αποδεχτείτε τους όρους ή να αρνηθείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.
Obzoroff - διεθνές ιατρικό περιοδικό