Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των αναγνωστών του περιοδικού Obzoroff (εφεξής «Πολιτική απορρήτου») ισχύει για όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://obzoroff.info (εφεξής "η Ιστοσελίδα"), την οποία οι χρήστες και η διαχείριση της πύλης μπορούν να λάβουν για εσάς κατά τη χρήση του πόρου (Συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών κατά την εγγραφή ενός επισκέπτη, διευθύνσεις e-mail που αφήνονται σε σχόλια σε άρθρα, που αποστέλλονται μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας σχολίων)

Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα Obzoroff σημαίνει την άνευ όρων συγκατάθεση του Χρήστη σε αυτήν την Πολιτική και τους όρους για την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών που καθορίζονται σε αυτήν. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς τους όρους, ο Χρήστης πρέπει να απέχει από τη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών και της Ιστοσελίδας στο σύνολό της.

Κατά την αντιγραφή περιεχομένου (κείμενο, εικόνες, βίντεο και ούτω καθεξής) σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, κοινωνικό δίκτυο, προσωπικό ιστολόγιο και άλλους εξωτερικούς πόρους στο Διαδίκτυο, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει έναν σύνδεσμο προς την πηγή: https://obzoroff.info.

Γενική πολιτική απορρήτου

 • 1.1. Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σημαίνει:
 • 1.1.1. Τυχόν προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης για τον εαυτό του ανεξάρτητα κατά τη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Οι απαιτούμενες πληροφορίες επισημαίνονται με ειδικό τρόπο στα καθορισμένα πεδία. Άλλες πληροφορίες παρέχονται από τον Χρήστη κατά την προσωπική του κρίση.
 • 1.1.2. Δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα στη διαχείριση του ιστότοπου κατά τη διάρκεια της χρήσης τους χρησιμοποιώντας το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, των δεδομένων cookie, πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη (ή άλλο πρόγραμμα μέσω του οποίου προσφέρονται οι υπηρεσίες), τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης σε υπηρεσίες, διευθύνσεις των ζητούμενων σελίδων και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.
 • 1.2. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για πύλες https://obzoroff.info και οι καθρέφτες του με το πρόθεμα "www". Ο πόρος ιστού δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος για ιστότοπους τρίτων στους οποίους ο Χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στους συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι στο περιοδικό obzoroff.info.
 • 1.3. Ο χειριστής προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής είναι το International Medical Information Journal Obzoroff Info

Επεξεργασία πληροφοριών χρηστών του site Obzoroff

 • 2.1. Ο ιστότοπος συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις από αναγνώστες του Ιστότοπου, σχόλια χρηστών σε δημοσιεύσεις του Obzoroff Journal ή στην εκτέλεση συμφωνιών και συμβάσεων με τον Χρήστη, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών για μια περίοδο που ορίζεται από το νόμο.
 • 2.2. Ο ιστότοπός μας επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • 2.2.1. Δημιουργία σχολίων με τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ειδοποιήσεων, αιτημάτων σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με διαβούλευση, επεξεργασία αιτημάτων και εφαρμογών από τον Χρήστη.
 • 2.2.2. Επιβεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη.
 • 2.2.3. Παρέχοντας στον Χρήστη του Site αποτελεσματικές πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Προϋποθέσεις για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών και τη μεταφορά τους σε τρίτους

 • 3.1. Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, διατηρείται το απόρρητό του, εκτός από περιπτώσεις εκούσιας παροχής από τον Χρήστη πληροφοριών σχετικά με τον εαυτό του για γενική πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό ατόμων. Όταν χρησιμοποιεί συγκεκριμένες υπηρεσίες, ο Χρήστης συμφωνεί ότι ένα μέρος των προσωπικών του πληροφοριών καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό.
 • 3.2. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • 3.2.1. Ο χρήστης έχει συμφωνήσει σε τέτοιες ενέργειες.
 • 3.2.2. Η μεταφορά είναι απαραίτητη προκειμένου ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή να εκπληρώσει μια συγκεκριμένη συμφωνία ή σύμβαση με τον Χρήστη.
 • 3.2.3. Η μεταφορά προβλέπεται από ρωσικό, διεθνές ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος.
 • 3.3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη πραγματοποιείται χωρίς χρονικό περιορισμό με οποιονδήποτε νομικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν εργαλεία αυτοματισμού ή χωρίς τη χρήση τέτοιων εργαλείων. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο της 27.07.2006ης Ιουλίου 152 αριθ. 07.02.2017-FZ "σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα" και τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου της 13ης Φεβρουαρίου XNUMX αριθ. XNUMX-FZ.
 • 3.4. Ο χειριστής λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, αλλοίωση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή, καθώς και από άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων.

Υποχρεώσεις των μερών

 • 4.1. Χρήστης ιστότοπου https://obzoroff.info πρέπει:
 • 4.1.1. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπου.
 • 4.1.2. Ενημερώστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αλλαγών σε αυτές τις πληροφορίες.
 • 4.2. Ο φορέας εκμετάλλευσης (διοίκηση της περιοχής Obzoroff) υποχρεούται:
 • 4.2.1. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που λαμβάνονται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • 4.2.2. Βεβαιωθείτε ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες διατηρούνται μυστικές, δεν αποκαλύπτονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Χρήστη και επίσης ότι δεν πωλεί, ανταλλάσσει, δημοσιεύει ή αποκαλύπτει με οποιονδήποτε άλλο δυνατό τρόπο τα μεταφερόμενα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, εκτός εάν προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • 4.2.3. Λάβετε προφυλάξεις για να προστατεύσετε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως για την προστασία αυτού του είδους των πληροφοριών στην υπάρχουσα επιχείρηση.
 • 4.2.4. Αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τον σχετικό χρήστη από τη στιγμή της επαφής ή του αιτήματος του επισκέπτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του ή του εξουσιοδοτημένου φορέα για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των ιδιωτικών πληροφοριών για την περίοδο επαλήθευσης σε περίπτωση αποκάλυψης ανακριβών πληροφοριών ή παράνομων ενεργειών.

Ευθύνη της διαχείρισης του χρήστη και του χώρου

 • 5.1. Η Διοίκηση της ιστοσελίδας Obzorofoff, η οποία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, είναι υπεύθυνη για τις ζημίες που υπέστη ο Χρήστης σε σχέση με την κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
 • 5.2. Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών, η Διοίκηση Ιστοσελίδας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν αυτές οι εμπιστευτικές πληροφορίες:
 • 5.2.1. Δημοσιεύθηκε πριν από την απώλεια ή την αποκάλυψή της.
 • 5.2.2. Ελήφθη από τρίτο μέρος μέχρι την παραλαβή του από τη Διοίκηση της Ιστοσελίδας.
 • 5.2.3. Αποκαλύφθηκε με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

Επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών

 • 6.1. Προτού προσφύγετε στο δικαστήριο με αξίωση για διαφορές που προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ του Χρήστη της Ιστοσελίδας και της Διοίκησης της Ιστοσελίδας, είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε αξίωση (γραπτή πρόταση για εθελοντική επίλυση της διαφοράς).
 • 6.2. Ο παραλήπτης της αξίωσης εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, ειδοποιεί τον αιτούντα γραπτώς για τα αποτελέσματα της εξέτασης της καταγγελίας.
 • 6.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμφωνία, η διαφορά θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
 • 6.4. Η ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας εφαρμόζεται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης Ιστοσελίδας.

Πρόσθετοι όροι

 • 7.1. Η διοίκηση του δικτυακού τόπου έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.
 • 7.2. Η νέα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.
 • 7.3. Τυχόν προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να αναφέρονται μέσω email admin@obzoroff.info.
 • 7.4. Η τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύεται στη σελίδα στη διεύθυνση: https://obzoroff.info/ επικοινωνήστε μαζί μας /. Για τους κατοίκους της Ευρώπης που χρησιμοποιούν την τοποθεσία Obzorofoff πρέπει να διαβαστεί Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και να αποδεχτείτε τους όρους ή να αρνηθείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.