Srdeční choroby - typy, příčiny a příznaky, léčebné metody

Výskyt onemocnění kardiovaskulárního systému je často obtížné rozpoznat, protože jejich průběh je tajný a pomalý. Nezjištěné příznaky srdečních chorob však mohou vést k situaci, kdy bude příliš pozdě na cokoli - dojde k infarktu, který v nejlepším případě zanechá v těle nezvratnou patologii a v nejhorším případě může člověk očekávat fatální okamžitý výsledek.

Příčiny onemocnění kardiovaskulárního systému

Jak určit srdeční choroby, jaké jsou hlavní příznaky, které naznačují jejich vývoj - odpověď na tyto otázky spočívá v včasné diagnostice, která vám umožní včas rozpoznat „první signály“ onemocnění a zabránit mu.

Mnoho symptomů onemocnění srdečních orgánů a cévního systému, které jsou vzájemně propojeny, se projevuje pod vlivem patologických procesů. Zpravidla se projevují v neobvyklém životním stylu pacienta (to neplatí pro vrozené srdeční patologie):

 • kouření, alkohol, drogy;
 • stres, potlačení emocí, deprese;
 • velká fyzická námaha, při absenci řádného odpočinku;
 • podvýživa, obezita, diabetes;
 • sedavá práce;
 • viry a bakterie, a to i kvůli nedostatku hygienických podmínek.

Z těchto i dalších důvodů dochází k „zablokování“ krevních cév - dochází k trombóze. V místech, kde se cévy stahují, krev přestává normálně cirkulovat.

Srdeční selhání

Tato patologie se nejčastěji neklasifikuje jako nezávislé onemocnění, ale jako stav u různých srdečních onemocnění - ischemie, arteriální hypertenze, myokarditida a další. Srdeční únava - toto je druhé jméno, které může plně charakterizovat toto onemocnění. Sval srdečního orgánu je tak vyčerpaný, že nemůže fungovat při plné síle.

Srdeční selhání

Příznaky srdečního selhání mohou mít dvojí projevy - akutní záchvat a latentní chronický průběh. Příznaky, které ukazují na srdeční selhání:

 • "Cyanóza" kůže;
 • příležitostné zimnice;
 • nedostatek kyslíku a v důsledku toho výskyt dušnosti;
 • otok;
 • závratě, možné omdlení.

Srdeční selhání a jeho odrůdy

Pokud počáteční fáze srdečního selhání neovlivní fyzickou kondici člověka, pak čtvrtý stupeň tohoto onemocnění způsobuje určité nepohodlí v obvyklém životě pacienta - fyzická aktivita pro něj bude ohromujícím úkolem.

Příčiny a léčba srdečního selhání

Příčiny srdeční slabosti (selhání), léčba srdeční slabosti, léčba srdečních chlopní, léčba koronárních onemocnění srdce, zánětlivá onemocnění srdce, plicní embolie.

Srdeční slabost (srdeční selhání) je stav srdce, kdy není schopen dodávat tělu krev a člověk začíná pociťovat slabost a dušnost. Typickými příznaky tohoto stavu jsou otoky nohou a těla. Někdy pacienti se srdečním selháním dlouho nechodí k lékaři a neprocházejí nezbytným diagnostickým vyšetřením. Léčí se obvyklými léky, ale tato léčba přináší dočasný úspěch a poté se objeví závažné stížnosti.
Příčiny srdečního selhání

Srdeční selhání má příčinnou souvislost s nemocemi, jako jsou: onemocnění srdečních chlopní, ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, zánětlivá onemocnění, idiopatická dilatační kardiomyopatie, srdeční arytmie, bakteriální infekce, plicní embolie, vrozená onemocnění, závislost na alkoholu, drogy, léky ...

Ve vzácnějších případech mohou být příznaky srdeční slabosti z následujících důvodů: korekční pohyb velkých cév srdce, arytmická dysplázie pravé srdeční komory, srdeční amyloidóza, srdeční sarkoidóza (benigní lymfogranulomatóza), stenóza mitrálních chlopní nebo aortálních chlopní ve stáří.
Léčba srdeční slabosti má za cíl odstranit příčinu, která může částečně nebo úplně vyléčit srdeční selhání nebo prodloužit život pacienta.
Srdeční selhání způsobené chorobami srdečních chlopní lze léčit i v pokročilém stádiu rekonstrukcí nebo úplnou výměnou chlopní za umělé. U starších pacientů, u nichž je operace v důsledku souběžných onemocnění s vysokým rizikem, je možné vyléčit stenózu aortální chlopně pomocí katétrové techniky a rekonstruovat mitrální chlopně pomocí aplikace Evalve Clip a následně vyléčit nedostatečnost mitrální chlopně (tato technika je stále praktikována v experimentálním rámci).

Léčba srdečního selhání

U ischemické choroby srdeční je způsob léčby srdečního selhání stanoven na základě výsledků vyšetření srdce. Pokud pacient již utrpěl infarkt, je nutné přesně určit velikost poškození srdečního svalu, ať už srdeční sval skutečně zemřel, svalová tkáň se uzdravila, nebo došlo k chronické podvýživě srdečního svalu v důsledku významného zúžení koronární cévy. Zpravidla se zničí tolik srdečního svalu, že zásahem do koronárních cév (bypassem nebo stentováním nedojde ke zlepšení. Pro stanovení správné diagnózy se provádějí takové studie jako: stresová echokardiografie, scintigrafie, PET (pozitronová emisní tomografie), MRI (magnetická rezonanční zobrazování).
Léčba srdečního selhání
Pokud je tkáň srdečního svalu naživu a lze ji jednoduše chronicky podvyživit, provést bypass nebo katetrizaci, výrazně to sníží srdeční slabost. I při velkých jizvách může chirurgický zákrok změnit geometrii levé komory tak, aby se stav pacienta trpícího srdečním selháním mohl výrazně zlepšit (plastická chirurgie pro aneuryzmu srdce podle Doura).

Vysoký krevní tlak může být příčinou akutního srdečního selhání - hypertenze... Kritické zvýšení krevního tlaku, ke kterému dochází bez potřebné léčby, je obzvláště nebezpečné. Tito lidé jsou náchylnější k onemocněním koronárních cév srdce, protože vysoký tlak v průběhu času vede k zesílení a ztuhlosti srdečního svalu a nepříznivě ovlivňuje čerpací funkci srdce, zejména pravé komory, která ztrácí svou pružnost a je nedostatečně naplněna krví. Akutní forma srdečního selhání u těchto pacientů často vede k dramatickému výsledku: akutní hemostáza v systému zásobování krví s těžkým udušením a strachem ze smrti.

Nejúčinnější léčbou chronického srdečního selhání je důsledné snižování vysokého krevního tlaku pomocí individuálně přizpůsobené farmakoterapie a zdravého životního stylu. A všechna kritická zvýšení krevního tlaku vyžadují zpravidla urgentní léčbu ve stacionárním režimu. V některých případech je předepsána hypertenze příprava Detonic nebo kapsle Cardiline .

Pokud je příčinou srdečního selhání (srdečního selhání) zánětlivé onemocnění srdce a idiopatická dilatovaná kardiomyopatie, pak způsob léčby srdečního selhání zahrnuje především identifikaci příčinné souvislosti onemocnění. Dosud neexistují žádné zavedené terapeutické koncepty pro léčbu srdeční slabosti spojené se zánětlivým srdečním onemocněním. Ale takové pokusy jsou v současné době slibné. Nejprve mluvíme o včasném rozpoznání a cílené léčbě zánětlivých onemocnění srdce virové povahy a prevenci chronických zánětlivých onemocnění srdce a následného srdečního selhání.

Idiopatická dilatační kardiomyopatie je onemocnění srdečního svalu neznámého původu. Do této skupiny nemocí patří například geneticky podmíněné kardiomyopatie. Doposud nebyla nalezena žádná etiologická léčba těchto onemocnění.

Pacienti se srdečním selháním jsou náchylní k bakteriálním infekcím a je u nich vyšší pravděpodobnost vzniku pneumonie / bronchopneumonie. To namáhá srdce mnohem víc, než zvládne oslabený srdeční sval. K příznakům pneumonie se pak přidají příznaky srdečních onemocnění. Je velmi důležité zahájit léčbu u pacientů se srdečním selháním bakteriální infekce jakmile to vzniklo. Důsledná antibiotická léčba na počátku infekce může zabránit nebezpečné kombinaci pneumonie a srdečního selhání. Antibiotická léčba by měla být prováděna v nemocničním prostředí a antibiotika by měla být podávána intravenózní injekcí. Aby se zabránilo infekcím, pacienti se srdečním selháním by měli být pravidelně očkováni proti chřipce a pneumokokovým infekcím.

Kvůli pomalému průtoku krve se v žilách pacientů se srdeční slabostí často tvoří krevní sraženiny (tromby), zejména v pánevních cévách nebo v cévách nohou. Tyto sraženiny mohou vstoupit do plicního oběhu a způsobit život ohrožující stav zvaný plicní embolie.

Příznaky tohoto stavu - dušnost, slabost - často zesilují příznaky srdečního selhání. Tento stav se může často opakovat.

Pouze důsledná prevence vzniku krevních sraženin ve velkých žilách pomůže předcházet život ohrožujícím komplikacím srdeční slabosti. Preventivní opatření zahrnují například pravidelný pohyb, gymnastiku pro žíly, kompresní oblečení.

Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční, dlouho známá v kardiologii, je situace, kdy dochází k akumulaci aterosklerotických plaků v tepnách a krevní oběh je nevyhnutelný. Vyskytuje se ischemická choroba srdeční - angina pectoris nebo infarkt myokardu.

Ischemická choroba srdeční

Mezi nejčastější srdeční patologie patří arytmie a angina pectoris. Obě patologická data jsou vzájemně propojena, protože výskyt anginy pectoris má často následek arytmických poruch srdečního orgánu. Znaky anginy pectoris a srdeční arytmie však mají charakteristické příznaky.

Srdeční arytmie

Arytmie, která se klasifikuje přerušením rytmu srdečního orgánu. Tvorba arytmie je často doprovázena změněnými metabolickými procesy v buňkách srdce nebo v těle jako celku. Například nedostatek nebo přebytek hořčíku, draslíku nebo sodíku. Může se tedy objevit bradykardie nebo komorová tachykardie, pokud je v těle přebytek iontů draslíku, zatímco extrasystol chybí.

Arytmie

Tyto procesy zhoršují vodivost v tkáních myokardu, bolest se vyskytuje ve sternu (oblasti srdce) a v některých případech se může při vysoké koncentraci iontů draslíku objevit náhlé fatální následky.

Psychoemočné poruchy, depresivní stavy, fyzické přepracování, nedostatek spánku, stres často vedou k arytmiím. Příznaky arytmie jsou také klasifikovány podle typu koronárního onemocnění:

 • při extrasystole bude pozorována přerušovaná práce srdce, závratě, dušnost, bolest v části srdce;
 • s tachykardií (obvykle paroxysmální) a arytmiemi (sinus) jsou diagnostikovány slabost, nedostatek vzduchu, mdloby, zvýšené pocení, rychlý srdeční rytmus, závratě.

Lékařský termín „arytmie“ kombinuje skupinu koronárních onemocnění, která se vyznačují abnormálním srdečním rytmem. Arytmie není nezávislé onemocnění, ale spíše stav, který předchází jiným onemocněním srdečního orgánu. Užívání léků pomáhá obnovit srdeční rytmus, je však nutné komplexní vyšetření, aby se zjistily důvody, které tento stav vyvolaly, protože v každém konkrétním případě bude léčba odlišná.

Během normální srdeční funkce se sval hlavního vitálního orgánu stahuje za minutu od 60 do 90 krát. Zatímco s patologickými změnami se rozsah srdečního rytmu snižuje nebo se stává nepravidelným. Některé typy arytmií nemají žádný vliv na lidské zdraví, zatímco jiné mohou mít závažný účinek na krevní oběh cévního systému. V každém případě, pokud zjistíte příznaky porušující srdeční rytmus, neměli byste odkládat návštěvu na kardiologa.

Mezi více typů arytmií se rozlišují nejčastější:

 • bradykardie - pomalé kontrakce srdečního svalu;
 • extrasystol - předčasné kontrakce rytmu srdečního rytmu, jinými slovy srdeční orgán zůstává po určitou dobu ve stavu, který nemůže způsobit systolický impuls;
 • fibrilace síní - změny v obvyklém srdečním rytmu kvůli poruchám v činnosti síní.

Druhy arytmií

U arytmických poruch se detekují změny rytmu srdečního orgánu, mění se frekvence a sekvence jeho kontrakcí (tahů). Příčiny tohoto patologického stavu jsou velmi rozdílné:

 • patologie cévního systému;
 • poruchy štítné žlázy;
 • vysoký krevní tlak;
 • poškození lebeční části;
 • restrukturalizace těla během menopauzy;
 • onemocnění ledvin;
 • závislost na alkoholu a kouření;
 • časté stresy, fyzická námaha a nervové vyčerpání;
 • otrava a v důsledku toho intoxikace těla;
 • dlouhodobé užívání léků.

S anginou pectoris (populárně označovanou jako „angina pectoris“) dochází k vazokonstrikci na různých místech s různými silami. Odtud se objevují ostré mačkavé bolesti ve hrudní kosti. Zejména při nadměrné fyzické aktivitě, ve stresových situacích.

Příznaky arytmie uvedené výše mají obecný charakter, ale v každém jednotlivém případě bude klinický obraz individuální. Výskyt této patologie tedy může předcházet různé faktory, nemoci a jejich průběh a příznaky arytmie u žen jsou výraznější, zejména na pozadí změn v hormonální povaze během menopauzy.

 • Bradykardie se vyznačuje pomalým srdečním rytmem, takže se pacient bude cítit ospalost a letargie. Fyzická aktivita bude oslabena a celkový stav nestabilní.
 • Na rozdíl od bradykardie se tachykardie projevuje rychlým rytmickým rytmem. Během období útoků je člověk velmi vzrušující, jeho aktivita se zvyšuje, ale stav je doprovázen bolestmi na hrudi a dušností. Existuje neklidný pocit.
 • Příznaky nevolnosti a závratě jsou charakteristické pro extrasystolu a fibrilaci síní. Náhlý pokles tlaku nastane, což vede k mdloby. Syndrom bolesti se zesiluje v oblasti srdce. Nepravidelný srdeční rytmus s těmito typy arytmií často postihuje muže a starší lidi.

V každém případě je taková patologie nebezpečná pro starší i mladé lidi, protože fibrilace komor srdečního orgánu se může stát komplikací. Nejdůležitějším znakem anginy pectoris je bolest. Je ostrý a hoří, vyzařuje do břicha, do dolní čelisti a také do levé horní končetiny (zejména do ramenního kloubu). Pro muže je charakteristické silné pocení, pocit nevolnosti může dosáhnout zvracení, dýchání se zpomaluje na interval 2 sekundy mezi dechy. Nejběžnější příznaky anginy pectoris jsou:

 • bolest při inhalaci-výdechu;
 • pálení ve hrudní kosti, stejně jako pocit zúžení;
 • nedostatek kyslíku a potíže s dýcháním;
 • ztuhlost pohybů levé končetiny.

U anginy pectoris, která se vyskytuje na pozadí exacerbace chronických onemocnění plic, gastrointestinálního traktu a žlučníku, se mohou objevit příznaky, které nejsou typické pro tuto patologii srdce:

 • nepravidelný rytmus tepu;
 • zažívací potíže (kolitida, nevolnost, pálení žáhy);
 • šíření bolesti v zádech, dolní čelisti;
 • členění.

Podobně jako arytmie se příznaky anginy pectoris klasifikují podle určitých příznaků, nejčastěji podle délky záchvatů tohoto stavu:

 • Stresující forma - objevuje se po emocionálním otřesu, stresu a také pod vlivem intoxikace alkoholem nebo fyzickým stresem. Takový útok netrvá dlouho, ale vzniká ostře a prochází ostrými bolestmi na hrudi.
 • Nestabilní angina pectoris - takové útoky často začínají, když je člověk v klidu. Vznikající pálivá bolest neumožňuje pacientovi zhluboka se nadechnout, což vede k panice. Podle délky trvání takového útoku trvá 10 minut. Tento jev nelze ignorovat, protože tento stav vede k rozvoji infarktu myokardu.
 • Vazospastická forma - v tomto případě dochází ke křečím koronárních tepen a k tomu, co se děje během období úplného odpočinku nebo spánku. Útok může trvat až 5 minut.

Jakékoli příznaky arytmie nebo anginy pectoris by měly být důvodem návštěvy specialisty v oboru kardiologie, aby se včas zjistila příčina tohoto stavu a zabránilo se rozvoji srdečních chorob.

Srdeční onemocnění je často vrozená patologie, i když někdy se také nacházejí získané formy. Vrozená patologie se tvoří ve fázi nitroděložního vývoje a je řešena hlavně chirurgickým zákrokem.

Srdeční choroby

Získaná forma této patologie se objevuje v důsledku poškození chlopní srdce. To je ovlivněno chorobami, jako je ischemická choroba srdeční, myokarditida, ateroskleróza a revmatismus. A v tomto případě je operace nezbytná.

Zánětlivé a infekční procesy v těle nebo revmatismus mohou způsobit „nachlazení“ srdce. Komplikace na těle způsobují takové nemoci, jako je angína nebo chřipka. Teplotní rozdíly a jejich vysoké indexy mají velmi nepříznivý vliv na činnost srdce.

Druhy arytmií u dětí a příčiny jejich výskytu

Hlavní příznaky dětských arytmií, které se stávají důvodem okamžité návštěvy u pediatra a kardiologa:

 • náhlé záchvaty dušnosti;
 • neopodstatněné psychoemotivní poruchy a hysterie;
 • odmítnutí jídla;
 • únava;
 • pocity tlaku v oblasti hrudníku;
 • silné palpitace;
 • celková slabost, nevolnost, zvracení;
 • bledost a závratě;
 • potíže s prováděním pohybových aktivit podle věku.

Druhy arytmií u dětí

Arytmie je nejčastěji tvořena u žáků v důsledku zvýšené fyzické aktivity. Během diagnostiky tohoto stavu prováděním EKG se zaznamenává zvýšená a prodloužená variabilita srdeční frekvence:

 • Sinusová bradykardie. Tento koncept je charakterizován zpomalením rytmu srdečních orgánů u dětí o 20, méně často o 30 úderů za minutu. Normy pro každý věk stanoví lékař. Pokud indikátory překročily prahovou hodnotu 60-40 úderů za minutu, pak tato situace skončí mdlým stavem. Bradykardie navíc nese nebezpečí náhlé srdeční zástavy.
 • Paroxysmální tachykardie. Paroxysmální období silného srdečního rytmu. V tomto případě jsou zaznamenány nadhodnocené rychlosti srdečního rytmu za minutu - 160-180 úderů, což výrazně překračuje normu. Tento stav může být výsledkem zhoršeného krevního oběhu i psycho-emocionálních aspektů. Paroxysmy jsou pro srdce dítěte velmi nebezpečné, protože během útoku nemá orgán možnost „odpočívat“ - někdy může rychlý srdeční rytmus trvat několik hodin. V takovém případě je nutná urgentní pomoc a léčba. Pokud je léčba tachyarytmií neúspěšná a záchvaty se opakují, může být doporučena operace.
 • Fibrilace síní. Složitost tohoto typu arytmie u dítěte spočívá v chaotické pulzaci síní. Fibrilace síní je u dětí velmi vzácná. Porušení správné fibrilace síní předchází závažné srdeční onemocnění, myokarditida, revmatismus. Tento stav může mít rychlý nebo pomalý srdeční rytmus.
 • Slabost sinusového uzlu. V tomto případě mluvíme o vážném narušení srdečního rytmu, jak rychlém, tak pomalém. Tento stav se nejčastěji zaznamenává po operaci srdce.
 • Extrasystol je klasifikován jako mimořádná kontrakce srdečního orgánu. Extrasystoly mají dva „výstupy“ pro impuls - ventrikulární a supraventrikulární a střídají se s rytmem. Pokud je porušeno jejich normální pořadí střídání, dojde k extrasystole. Je obtížné jej diagnostikovat, protože kromě slabých bolestivých pocitů v oblasti srdce nemá žádné další příznaky. Extrasystola se vyskytuje často:
 1. se zvýšenou fyzickou námahou;
 2. v období puberty (hormonální změny) u adolescentů;
 3. s onemocněním endokrinního systému, vrozenými malformacemi, revmatismem;
 4. v důsledku kouření;
 5. v přítomnosti infekce v těle.

Extasystol zpravidla není nebezpečný, protože nezpůsobuje hemodynamiku srdce, ale nelze s jeho léčbou odložit. K úlevě od záchvatů jsou předepsány přípravky obsahující draslík: Asparkam, Panangin, Orotát draselný. Dávkování podle věku a dalších ukazatelů předepisuje lékař. Pokud počáteční léčba nepřinesla výsledky, mohou být použitelné β-blokátory - kordaron nebo anaprilin (inderal). Dávka se často určuje na základě tělesné hmotnosti dítěte - jeden kilogram vyžaduje 1–2 mg léčiva. Výše uvedené léky mají závažné kontraindikace, pokud má dítě oběhové selhání. Poté jsou jako léková terapie předepsány náhražky - isonikamid, novokainomid.

Infarkt myokardu

Toto onemocnění je porušením nebo dokonce spíše nekrózou určité svalové části srdce. K infarktu myokardu dochází, když pacient ignoruje preventivní a léčebná opatření koronárního onemocnění. V tomto případě bolestivé pocity probíhají v ostré formě a mohou trvat několik dní, na rozdíl od anginy pectoris. Při infarktu existuje obrovské riziko prasknutí srdečního orgánu, aneuryzmatu.

Na druhé straně s anginou pectoris dochází k infarktu, který se vyvíjí na pozadí arytmie. Kyslík vstupuje do oblasti srdce přerušovaně a jeho nedostatek je patrný. V souladu s tím je ta část srdečního orgánu, která nepřijala kyslík, oslabena, je poškozena a začíná v ní procesy nekrózy tkáně.

Symptomy arytmie se nemusí dlouho projevit, ale s vývojem vyšetřovací příčiny se objevují zvláštní útoky, které často vykazují známky obecné malátnosti:

 • závratě;
 • zvýšení teploty;
 • nevolnost;
 • bolest v srdci.

Tyto příznaky nezmizí beze stopy, pokud jim nebude věnována pozornost lékařů včas. Výskyt arytmií se často vyskytuje na pozadí chronické únavy, kdy celé tělo oslabuje. Během tohoto období se rozlišují následující příznaky arytmie:

 • obecná slabost;
 • záchvaty horečky;
 • ztuhlost horních končetin;
 • nepřecházející pocit nevolnosti.

Na pozadí všech výše uvedených příznaků má člověk často pocit paniky ohledně stavu, který nezmizí. Pod vlivem panických útoků se projevy arytmie pouze zhoršují, takže je důležité zachovat klid mysli. Rovněž se nedoporučuje konzumovat alkohol (mohou se vyskytnout komplikace).

Často se vyskytují případy, kdy arytmie zcela zmizí bez určitých příznaků a je detekována při rutinním vyšetření u lékaře. Takové případy jsou nejtypičtější pro mladé lidi. Je to kvůli neustálému spěchu a rytmu života. Taková arytmie se často snadno eliminuje a nepoškozuje lidské zdraví.

Zdvih

Toto onemocnění je důsledkem patologické poruchy krevního oběhu v cévách zásobujících mozek. Kyslík nevstupuje do mozku a umírá. Tento stav se velmi často vyvíjí rychlostí blesku a pokud pacient zůstane naživu, pak nic nezmizí bez komplikací. Je narušena koordinace pohybů, dochází k výpadkům paměti a v některých případech k demenci nebo inkontinenci moči.

Urážka

Revmatická srdeční choroba

Toto onemocnění je náchylnější k dětem a dospívajícím, protože se tvoří v důsledku pronikání streptokokové infekce do těla. Je velmi škodlivý (toxický) pro orgány srdce. Příznaky revmatického onemocnění srdce jsou bolest v hrudi (oblast srdce), dušnost, zvýšený srdeční rytmus.

Revmatická srdeční choroba

Existuje pět závažných příznaků, jejichž vzhled by měl člověka přimět k návštěvě lékaře:

 1. Bolestivé pocity za hrudní kost (nejčastěji se vyskytují s fyzickou aktivitou a procházejí v klidu);
 2. Časté zvýšení krevního tlaku (více než 140 / 90 mm);
 3. Porucha rytmu tlukotu srdce;
 4. Dušnost při chůzi a lehnutí (s dušností a kašlem);
 5. Otok, zejména dolní končetiny.

Existuje také nepsané pravidlo - po letech 35, a zejména u mužů, musí být kardiolog vyšetřen alespoň jednou ročně. To pomůže v raných fázích rozpoznat nástup srdečních chorob a zabránit jejich dalšímu průběhu.

Jak probíhá diagnostika? Nejprve je při vyšetření kardiologem pacientovi přidělen elektrokardiogram a také:

 • běžecký pás (studie prováděné při fyzické námaze);
 • Holter monitoring (záznam EKG, který se provádí po celý den);
 • fonokardiografie (předepsaná pro podezření na srdeční šelest);
 • echokardiogram (umožňuje vám pomocí ultrazvuku určit stav svalů srdce a jeho chlopní; hodnotí se také rychlost pohybu krve v dutinách srdečního orgánu);
 • koronografie (metoda pro vyšetřování tepen);
 • myokardiální scintigrafie (odhaluje mezery se zúžením krevních cév).

Pokud není zjištěno porušení práce v oblasti srdce, musí být při jiných nemocích těla hledána příčina bolesti, pak se provede následující:

 • radiografie;
 • zobrazování magnetickou rezonancí;
 • počítačová tomografie.

Léčba srdečních chorob

Jaká opatření a jak léčit srdeční choroby? Taková otázka vždy stojí před pacientem, který slyšel jeho diagnózu. Nejprve je třeba brát vážně všechna doporučení a předpisy lékaře. Někdy postačí obvyklá podpůrná tradiční terapie a udržení běžné denní rutiny. V jiných případech je nutný vaskulární plast a jedná se již o chirurgický zákrok.

Nejlepší opatření k prevenci srdečních chorob jsou následující doporučení:

 • zbavit se všech špatných návyků (kouření, pití);
 • přidejte do své každodenní stravy více čerstvě vymačkané šťávy a ovocné nápoje, bylinné čaje a čajové večírky, nezapomeňte pít čistou vodu v množství 1,5 litrů;
 • zdravá výživa by měla být vyvážená a umírněná (aby se předešlo přírůstku na váze, a pokud ano, sníží se), měla by se jídla přijímat v mírných porcích 4u jednou denně;
 • stojí za to omezit příjem soli a sezónní zeleninová, rybí a libová masová jídla s olivovým a lněným olejem;
 • třídy v bazénu, stejně jako jóga nebo pravidelná cvičení ráno by měly být společníky každého člověka, který se stará o zdraví svého srdce;
 • po celodenní fyzické aktivitě je nutný celonoční spánek, aby tělo mělo čas na odpočinek a získání síly;
 • Nezapojujte se do horkých koupelí a jděte do saun a koupelen;
 • pokud je předepsána terapeutická terapie, vyplatí se striktně sledovat dávkování a průběh užívání, není také nutné zahájit nachlazení a infekční onemocnění.

Po zjištění příčiny, která dala podnět k tvorbě arytmie, odborník předepisuje léčbu. Pokud je stav způsoben psychoemotickými poruchami nebo změnami v práci autonomního systému, jsou příznaky arytmie eliminovány sedativy. Často se prodávají v lékárnách bez lékařského předpisu, je jen důležité dodržovat předpisy lékaře nebo pokyny k dávkování. Ve složitějších případech je pro zmírnění záchvatu arytmie nutná hospitalizace nebo příjem silnějších léků - trankvilizérů a antiarytmik. Jsou předepsány pro organické léze srdečního orgánu.

Léčba paraxysmální tachykardie. Metody mechanického působení a dechová cvičení pomáhají zmírnit akutní záchvat tohoto typu arytmie. Například používají metodu lehkého tlaku na oční bulvy - to pomáhá vzrušovat nerv vagus. Valsalvův test má stejný účinek, když se dítě potřebuje namáhat zhluboka nadechnout a současně sevřít nosní dírky. Jako léková terapie této arytmie se používá p-blokátor Obzidan. Důležitá bude také léčba, která pomáhá zastavit průchod vápníku do buněk srdečního svalu (myokardu) - užívání isoptinu. V případě nedostatku krevního oběhu se spolu s touto terapií užívají srdeční glykosidy. V každém případě lékař předepíše dávkování a délku užívání podle anamnézy.

Léčba fibrilace síní. Vzhledem k tomu, že fibrilace síní je způsobena srdcem a jinými chorobami, je léčba primárně zaměřena na jejich eliminaci. Pokud se forma fibrilace síní zrychlí, pak souběžným jmenováním do hlavní bude příjem srdečních glykosidů. Při pomalém rytmu kontrakcí se doporučuje novokainimil, hindin nebo aymalin. Pokud léčba nepřinese požadované výsledky, je indikována elektrická defibrilace. Předpovědi jsou často příznivé.

Příjem sedativ (sedativ) se často provádí nejen pro léčebné účely, ale také pro prevenci. Přispívají ke zdravému spánku, ale nezpůsobují ospalost, zlepšují celkový stav snížením vzrušivosti, nervozity.

Sedativy jsou často bylinné tinktury nebo tablety s kombinovaným složením, jakož i bromidy a barbituráty. Tyto drogy jsou povoleny k přijetí adolescentům (školákům, studentům během zkoušek a pod vysokým zatížením) a jsou také předepisovány těm, kteří se zabývají velkým tokem lidí (sektor služeb).

Sedativa pro ošetření srdce

Populární sedativa:

 • Tinktura z Valeriánu;
 • Tinktura z mladiny;
 • New Passit;
 • Persen;
 • Antares 120;
 • Sanosan;
 • Altalex;
 • Corvalol;
 • Valocardine;
 • Uklidňující kolekce.

Sedativa jsou tělem dobře snášena, ale nemůžete je předepsat sami, zejména pro těhotné ženy, během kojení s onemocněním žaludku a srdce. V případě individuální nesnášenlivosti rostlinných přípravků a výskytu alergií byste také měli přestat užívat tablety nebo tinktury této skupiny léků.

Pro snížení frekvence kontrakcí srdečního rytmu a zmírnění bolestivých projevů se předepisují antiarytmika. Mají blahodárné účinky na svalové buňky myokardu, zlepšují jejich vodivost a obnovují metabolické procesy.

Mezi drogy v této skupině patří:

 • Srdeční frekvence;
 • Aymalin;
 • Chinidin;
 • Novokainamid;
 • Etmosin;
 • Allapinin;
 • Rhythmorm;
 • Etatsizin.

antiarytmika pro srdce

Jedním z předepsaných léků na anginu pectoris, srdeční arytmie a hypertenzi je selektivní beta-blokátor Concor. Předpis léku Concor (bisoprolol) jako antiarytmika má účinné ukazatele, když interaguje s jinými léky, zejména s diuretiky nebo inhibitory ACE.

Concor nemá samostatnou symptomatickou aktivitu, jeho farmakologický účinek má následující zaměření:

 • snížená aktivita reninové plazmatické plazmy;
 • snížení srdeční frekvence (jak během cvičení, tak v klidu);
 • snížení spotřeby kyslíku v myokardu.

Lék Concor není předepsán pro bradykardii nebo pro pacienty s hypotenzí (nízký krevní tlak). Je také opatrné brát tento lék s diabetem. Přestože je Concor „lékem nové generace“ a obecně u tohoto onemocnění neutrpí žádnou újmu, je třeba být ostražitý, pokud je pacient náchylný k hypoglykemickému stavu.

Faktem je, že Concor je schopen posílit účinek inzulínu a eliminovat tachykardické záchvaty, které se objevují u lidí se snížením hladiny glukózy v krvi. A pokud se pacient soustředí na tento příznak, pak v případě Concor to není možné, protože tachykardie prochází bez povšimnutí.

Kontraindikace při užívání přípravku Concor jsou také:

 • věk do 18 let;
 • těhotenství a kojení;
 • zvláštní nesnášenlivost s bisoprololem;
 • slabý sinusový uzel;
 • bronchiální astma;
 • poškození ledvin a jater;
 • psoriáza.

S individuální nesnášenlivostí na antiarytmika se předepisují trankvilizéry ke stabilizaci srdečního rytmu. Mají sedativní účinek, mají hypotenzivní funkci, snižují frekvenci kontrakcí srdečních orgánů a také vykazují vazodilatační účinek. Pro tachykardii nebo fibrilaci síní se často předepisují trankvilizéry.

Nejběžnější drogy, skupiny trankvilizérů:

 • Xanax;
 • Elenium
 • Seduxen
 • Grandaxine;
 • Diazepam;
 • Fenazepam;
 • Medazepam.

sedativa pro tachykardii a fibrilaci síní

Jakákoli antiarytmika a trankvilizéry lze užívat pouze podle pokynů odborníka. Lékař také vypočítává dávku na základě anamnézy pacienta a individuálních charakteristik onemocnění.

Pokud dojde k arytmii v důsledku organického poškození srdečních orgánů, je léčba prováděna bez použití trankvilizérů nebo speciálních antiarytmik. Léčí základní onemocnění.

Příznaky arytmie, které naznačují, že příčinou jejího výskytu jsou změněné metabolické procesy a hromadění cholesterolu ve stěnách krevních cév, lze odstranit pomocí homeopatických léků. Tato preventivní léčba je možná, pokud během vyšetření nejsou diagnostikována žádná srdeční nebo jiná onemocnění.

Z homeopatických léků jsou nejčastěji předepsané:

 • Kralonin - v dávce kapek 15 se pije třikrát denně, s kardiologickými neurózami, stejně jako po infarktu myokardu;
 • Nervochel - je předepsán ke snížení nervové excitability, s depresivními stavy, neurózami. Rozpusťte jednu tabletu třikrát denně.
 • Recardio и Detonic používá se při zvýšeném tlaku a normalizuje puls. Tyto pilulky jsou v Evropě populární jako normalizátor hypertenze.

Druhy populárních homeopatických léků

Tinktura kozlíku lékařského je také předepsána jako lék na zmírnění nervozity a nadměrné excitace. Pijí valerián 15 kapek třikrát denně, ale před spaním se nejprve doporučuje zvýšit dávku na 25 kapek.

Lidové léky mohou být také použity pro arytmie a různá srdeční onemocnění jako profylaxe. Med je tedy konzumován dezertní lžičkou 1 (ráno, na lačný žaludek). Do stravy se doporučuje zahrnout sušené a čerstvé meruňky, maliny, hrozny, rybíz. Pomáhají snižovat cholesterol v cévách a plní tkáně srdečního orgánu aktivními ionty.

Alternativní způsoby léčby onemocnění kardiovaskulárního systému

Mezi oblíbené metody léčby srdečních chorob se zaměřují hlavně na různé bylinné přípravky. Jejich přijetí však musí být jasně dohodnuto s ošetřujícím lékařem. Nejoblíbenější recepty, byliny a koření, které se doporučují jako samostatná aplikace nebo jako součást sbírky:

 • Elecampane, zázvor, kardamom, kořen valeriánu, skořice, hloh, lípa, česnek, divoká růže, kopr, dřišťál, šťáva z aloe, jahody a jetele, mateřská sladina, lékořice, čekanka a další.
 • Ráno se doporučuje vzít lžíci zdravé směsi - citron, rozinky, vlašské ořechy a med. To vše je předem pomleté ​​do kašovitého stavu.

Ke zlepšení stavu a práce srdce se používají také dechová cvičení a speciální mírná fyzická cvičení, která jsou rovněž předepisována lékařem. Můžete zabránit nebo vyléčit srdeční choroby, pokud věnujete pozornost příznakům včas, a pak trpělivě a vytrvale dodržujte všechna doporučení a předpisy lékaře.

Zeptejte se

Lyudmila Kohanovskaya

Kakhanovskaya Lyudmila Nikolaevna, kardiolog s téměř 20 lety zkušeností. Podrobný životopis a informace o lékařské kvalifikaci jsou zveřejněny na stránce autorů našeho webu.

Obzoroff
Komentáře: 5
 1. Avatar
  Rolling Mauer

  Chci vám říci, že když se objeví onemocnění kardiovaskulárního systému, pacienti se ne vždy obracejí na kardiology, ale snaží se patologii odstranit vlastním úsilím. Používají proto tradiční medicínu - odvar, infuze, různé druhy bylinného čaje, obklady. Některé z těchto léků pomáhají snižovat srdeční frekvenci, normalizovat krevní tlak a stabilizovat psychoemotivní stav. Hlavní chybou pacientů je však pokus nahradit hlavní léčbu tradiční medicínou. Zahrnuje použití drog ve formě injekcí, infuzí nebo tablet. Tradiční medicína může doplnit hlavní terapeutické účely, ale tyto recepty nepovažují za samostatný druh léčby. Předběžná potřeba použití odvarů a infuzí musí být také dohodnuta s lékařem. Odborník určí bezpečnost a vhodnost použití těchto metod terapie.

 2. Avatar
  Hans-mekker

  Důležitým stadiem léčby pacientů s cévní mozkovou příhodou je rehabilitace. Nedoporučuje se zanedbávat tuto část programu obnovy. V důsledku útoku je narušena schopnost mluvit, polykat, vyjadřovat emoce výrazy obličeje a obsluha. Účelem rehabilitace je pomoci pacientovi obnovit tyto funkce. K tomu vede s ním logoped, masér. Rehabilitace se provádí ve specializovaném zdravotnickém zařízení, méně často - doma. Dalšími cíli rehabilitace jsou obnova paměti, myšlení a soustředění, které jsou oslabeny v důsledku porušení mozkového oběhu. Protože mrtvice je stresem pro emoční stav, vyžaduje se kromě fyzické psychická rehabilitace. Pouze v tomto případě můžete počítat s úplným zotavením pacienta po mrtvici. Poskytování lékařské péče by se nemělo omezovat na podávání drog.

 3. Avatar
  Antonianus

  Antiarytmika, která jsou předepisována jako součást léčby pacientů s tachykardií a arytmií, mají velké množství vedlejších účinků. Proto jsou takové léky jako chinidin, etatsizin a jejich analogy během těhotenství přísně kontraindikovány. Aktivní složky léku volně procházejí placentární bariérou. To znamená, že užívané léky mohou poškodit dítě in utero. Mezi běžné typy nepříznivých účinků na plod patří zpomalení růstu a vývoje, narušení struktury srdce, mozku a nervové trubice. Abyste předešli riziku rozvoje těchto poruch, musíte informovat lékaře o skutečnosti těhotenství ve fázi předepisování těchto léků lékařem. Poté bude lékař schopen zvolit sedativní lék, který nepoškodí dítě a současně poskytne terapeutický účinek nastávající matce.

 4. Avatar
  Linda Salevannová

  Vzhledem k věku a obtížím sběru anamnézy u novorozenců není vždy možné včas odhalit onemocnění kardiovaskulárního systému. V tomto případě hodně záleží na péči o rodiče dítěte. Musí pochopit, že základem pro kontaktování specialisty je otáčení nasolabiálního trojúhelníku během pláče novorozence. Cyanóza se vyskytuje téměř okamžitě po kmenech dítěte. Tento stav je doprovázen periodickým vzlykáním, nespavostí, odmítnutím kojení, vývojovým zpožděním (tělesná hmotnost a výška - neodpovídají věku). Ale převládajícím příznakem, který hovoří o problémech ve stavu srdce, je právě modrost nasolabiálního trojúhelníku. Pokud rodiče pozorují tento příznak, musíte kontaktovat pediatra a vyhledat konzultaci. Je možné, že budete muset navštívit dětského kardiologa, podstoupit plnohodnotnou laboratorní a hardwarovou kontrolu srdce, krevních cév.

 5. Avatar
  Angelica simpsonová

  Pacienti s fibrilací síní a tachykardií jsou často předepisovanými trankvilizéry. Tyto léky mají uklidňující účinek, který pomáhá snižovat srdeční frekvenci. Uklidňující prostředky se podávají intramuskulárně nebo perorálně ve formě tablet. Přes účinnost ve vztahu k normalizaci srdeční frekvence je třeba mít na paměti, že Seduxen a jeho analogy mají schopnost významně snížit krevní tlak. Proto se může okamžitě po požití nebo injekci léku objevit nevolnost, zvracení, ztmavnutí očí, závratě, bolesti hlavy, slabost, narušená koordinace. Aby se zabránilo rozvoji uvedených příznaků, je použití Seduxenu kontraindikováno bez souhlasu specialisty. Kromě toho nelze trankvilizéry zakoupit bez lékařského předpisu. Proto v rámci léčby fibrilace síní a tachykardie musíte nejprve navštívit kardiologa.