Recenze nástroje AI Seed Phrase Finder a nástroje pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC

Umělá inteligence rychle dobývá rozlohy světa kryptoměn, a proto nebylo možné si nechat ujít tak skvělou příležitost, aniž bychom udělali ohromující recenzi projektu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool pro Windows PC“, který se stal skutečným „Hype“ na Youtube o programu pro hromadné generování počátečních frází pro opuštěné bitcoinové peněženky s kladnou bilancí na něm, kromě možností, o kterých se můžete dozvědět „mnoho obzvláště zajímavých věcí“ i pomocí ChatGPT a na internetu, v Google a Yandex, na předních sociálních sítích, a o čemž se mluví i na nejlepším bitcoinovém fóru Bitcointalk.org.

Recenze nástroje AI Seed Phrase Finder a nástroje pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC

Takže, čtenáři našeho časopisu, věnujte pozornost recenzi článku, který byl původně publikován na webu ai-seedfinder.com a podrobně hovoří o funkčnosti „hackerského“ programu AI Seed Phrase Finder tool pro počítač se spuštěným systémem OS Windows a který má schopnost pracovat v následujících dvou režimech:

 1. První režim je určen pro hromadné generování a ověřování mnemotechnických frází, které umožňují přístup k bitcoinovým peněženkám s kladnými zůstatky.
 2. Druhý režim je navržen tak, aby obnovil celou sadu slov mnemotechnické fráze pro konkrétní bitcoinovou peněženku, pokud uživatel zná pouze část slov, která tvoří požadovanou počáteční frázi, a to jak ve správném, tak v náhodném pořadí.

Pravděpodobně znáte případy, kdy lidé omylem ztratili nebo zapomněli Seed fráze ze svých kryptoměnových peněženek, a tím navždy ztratili přístup ke svým bitcoinům. Nyní existuje řešení, které vám pomůže vyhnout se této situaci a dokonce najít opuštěné bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky a „použít takové bitcoinové peněženky podle svého uvážení“!

Inovativní nástroj AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC využívá pokročilé algoritmy a techniky umělé inteligence k analýze obrovského množství dat pro předtrénování modelů umělé inteligence určených ke generování a vyhledávání mnemotechnických frází. Tyto fráze umožňují přístup k „opuštěným bitcoinovým peněženkám“, které stále drží „nenulový zůstatek“. To znamená, že můžete mít trvalý přístup ke ztraceným bitcoinovým peněženkám obsahujícím obrovské množství první kryptoměny na světě!

Jak již bylo zmíněno, program funguje ve dvou nezávislých režimech:

 1. První režim provozu programu AI ​​Seed Phrase Finder se nazývá „AI_Mode“ a je určen pro hromadné generování a následné ověřování platnosti seed frází pro bitcoinové peněženky pomocí speciálních modulů programu „AI_Generator a AI_Validator“. Poté program pomocí modulu „AI_Checker“ zkontroluje seznam „předběžných frází“ zpracovaných modulem „AI_Validator“ na přítomnost kladného zůstatku na peněženkách, které mohou tyto výchozí fráze otevřít, a podle toho zapíše do textového souboru seznam mnemotechnických frází pouze z peněženek se zůstatky nad nulou.
 2. Druhý režim „AI_Target_Search_Mode“ vám umožňuje najít 12slovnou mnemotechnickou frázi určenou k obnovení konkrétní bitcoinové peněženky, i když znáte jen několik slov, ze kterých by se tato mnemotechnická fráze měla skládat ve správném pořadí nebo v náhodném pořadí.

Přehled modulu „AI_Target_Search_Mode“ pro obnovu neznámých slov v cílové počáteční frázi

Režim „AI_Target_Search_Mode“ lze použít v případě, že máte příslušnou licenci a v rámci zvoleného tarifu, jehož informace naleznete v sekci „Cena“. Tento režim používá metody a algoritmy umělé inteligence popsané v článku. To pomáhá generovat nejpravděpodobnější kombinace slov v počáteční počáteční frázi, urychluje proces vyhledávání a zvyšuje přesnost výsledků.

Algoritmy umělé inteligence se používají k analýze a zpracování velkého množství dat, identifikaci vzorů a rozhodování na základě těchto dat. je navržen tak, aby vyhledával počáteční fráze pomocí kritérií zadaných uživatelem ve speciálním formuláři.

Grafické vysvětlení fungování modulu "AI_Target_Search_Mode" nástroje AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC

Uživateli stačí uvést adresu konkrétní bitcoinové peněženky a pouze 6 slov ve správném pořadí. V tomto případě modul „AI_Target_Search_Mode“ používá AI ke generování všech možných kombinací ze zbývajících 6 slov. Poté se pomocí modulu validátoru kontroluje platnost každé vygenerované kombinace. Pokud je kombinace platná, modul ověří bitcoinovou peněženku pomocí přijaté počáteční fráze přes blockchain a zkontroluje, zda se stávající adresa peněženky shoduje s adresou zadanou uživatelem ve vyhledávacích podmínkách.

Metoda pro extrakci zdrojových dat pro použití v programu "AI Seed Phrase Finder".Použití části slov, která tvoří počáteční frázi jiné osoby v programu "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Pomocí umělé inteligence je proces vyhledávání značně urychlen, protože algoritmy AI efektivně zpracovávají velké objemy dat. Program funguje v režimu „AI_Target_Search_Mode“ následovně:

 1. Získání počátečních dat: Uživatel poskytne adresu bitcoinové peněženky, která ho zajímá, a také alespoň 6 slov z počáteční fráze ve správném pořadí. Uživatel může také označit další známá slova, která jsou součástí této mnemotechnické fráze a jsou v náhodném pořadí.
 2. Generování seznamu možných kombinací: Modul generátoru používá metody popsané dříve k vytvoření seznamu všech možných kombinací ze zbývajících slov, která je třeba spárovat.
 3. Dále dojde k iteraci kombinace: Modul „AI_Target_Search_Mode“ začne prohledávat kombinace ze seznamu a pomocí modulu „AI_Validator“ jimi nahradí chybějící slova v počáteční frázi.
 4. Ověření kombinace: Každá vygenerovaná kombinace je kontrolována modulem AI_Validator, který kontroluje, zda je výsledná mnemotechnická fráze platná.
 5. Kontrola počáteční fráze: pokud vygenerovaná kombinace projde kontrolou validátoru, pak program v „AI_Target_Search_Mode“ použije přijatou počáteční frázi k otevření bitcoinové peněženky a zkontroluje, zda nějaká BTC adresa uvnitř peněženky odpovídá adrese zadané uživatelem před spuštěním. proces vyhledávání. Pokud existuje přesná shoda, nalezená počáteční fráze je považována za úplnou a platnou, zobrazí se v odpovídajícím protokolu programu a zapíše se do textového souboru „Target_Checker.log“, který se nachází ve složce „output“, která se nachází v kořenový adresář se spustitelným souborem programu.
 6. Výstup výsledků: Pokud již byla nalezena úplná a platná počáteční fráze, modul „AI_Target_Search_Mode“ ji zobrazí uživateli a operace programu v tomto režimu je považována za dokončenou. Pozitivní výsledek modulu "AI_Target_Search_Mode" programu "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool pro Windows PC"

Shrneme-li možnosti programu AI ​​Seed Phrase Finder v režimu „AI_Target_Search_Mode“, můžeme dojít k závěru, že každý uživatel může snadno získat plný přístup k bitcoinové peněžence někoho jiného tím, že se jakýmkoli způsobem naučí část slov počáteční fráze, která je zase pro některé lidi „zvláštní zájem“.

Metoda pro vyhledávání slov, která tvoří počáteční frázi pro bitcoinovou peněženku s údajně obrovským zůstatkem v bitcoinové měně

Popis rozhraní programu AI ​​Seed Phrase Finder

Po rozbalení archivu programu je potřeba program spustit podle jednoduchých pokynů. Ujistěte se, že máte aktivní připojení k internetu, protože budete muset zkontrolovat, zda je zadaný licenční klíč platný. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 • Spusťte soubor AISeedFinder.exe.
 • Zaregistrujte se pomocí svého uživatelského jména telegramu jako přihlašovacího jména pro spuštění programu.
 • Vytvořte silné heslo, které obsahuje symboly, velká a malá písmena a čísla.
 • Otevřete soubor License key.txt a zkopírujte kód klíče.
 • Zadejte kód licenčního klíče a začněte program používat.

Mělo by být vyjasněno, že program vyžaduje přihlašovací jméno a heslo k identifikaci uživatele a ochraně přístupu k programu. To poskytuje určitý druh dodatečné ochrany, protože pouze registrovaní uživatelé mohou používat funkce programu dostupné v rámci licenčního klíče a získat odpovídající výsledky.

Po dokončení autentizační procedury můžete vidět pohodlné rozhraní, které zahrnuje tři nezávislé zóny určené k vizuálnímu zobrazení aktuálního procesu programu. Tyto zóny představují okna pro logování provozu modulů: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Rozhraní programu dále obsahuje indikátory stavu připojení k serverům a průběhu stahování potřebných dat a aktualizací modulů, dále kontaktní údaje pro kontaktování podpory, indikaci aktuálního typu licence a zobrazení nabídky s nastavením programu.

Chcete-li zobrazit provozní protokol každého modulu (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance), musíte použít tlačítko „OPEN“, které se nachází vedle každého okna odpovídajícího modulu.

Jak program AI ​​Seed Phrase Finder najde mnemotechnické fráze pro bitcoinové peněženky se zaručeným kladným zůstatkem?

Myšlenka za vytvořením tohoto jedinečného softwarového produktu je založena na poměrně zajímavém algoritmu s podporou schopností umělé inteligence, takže pro hledání ztracených bitcoinových peněženek program AI ​​Seed Phrase Finder funguje následovně:

 1. První fáze programu začíná pomocí modulu „AI_Generator“, který aplikuje algoritmy umělé inteligence pro hromadné generování počátečních frází. Proces generování potřebných dat se provádí na high-tech zařízení, což zaručuje vysokou efektivitu a produktivitu programu.
 2. Druhou fází je použití modulu „AI_Validator“, který v reálném čase přijímá seznam seed frází vygenerovaných pomocí modulu „AI_Generator“ a okamžitě kontroluje jejich platnost. To vám umožní eliminovat nesprávně generované počáteční fráze a urychlit proces objevování bitcoinových peněženek s kladnými zůstatky.
 3. Třetí fázi programu provádí modul „BTC Balance Checker“, který kontroluje „platné počáteční fráze“ na přítomnost kladného zůstatku na peněženkách spojených s těmito mnemotechnickými frázemi. K tomu program využívá otevřená data blockchainu obsahující informace o zůstatcích všech bitcoinových adres. Je tedy snadné určit, zda jsou v peněžence finanční prostředky spojené s každou vygenerovanou počáteční frází ze seznamu obdrženého z modulu „AI_Validator“. Je snadné uhodnout, že mnemotechnické fráze, které uživatele zajímají, jsou uloženy v samostatném textovém souboru AI_Wallets_Seed.log umístěném ve složce „Output“.

Rozhraní programu AI Seed Phrase Finder

Na obrázcích můžete vidět snímky obrazovky s výsledky programu a otevřít peněženky Electrum pomocí mnemotechnických frází nalezených pomocí nástroje AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC.

Protokoly programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ s nalezenými počátečními frázemi pro ztracené bitcoinové peněženky

Electrum peněženky obnovené pomocí počátečních frází nalezených programem "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Tento krátký videoklip představuje hlavní vlastnosti programu a také vizuální srovnání všech tří verzí programu v závislosti na typu licence a tím i funkčnosti.

Jak je pomocí AI dosaženo vysoké rychlosti programu „AI Seed Phrase Finder“?

Jak již bylo zmíněno dříve v tomto článku, program AI ​​Seed Finder inteligentně generuje počáteční fráze pro bitcoinové peněženky se zůstatky větším než nula, což zase otevírá nové finanční příležitosti pro uživatele. Namísto klasického schématu prohledávání všech možných kombinací slov ze slovníku BIP-39 program využívá model umělé inteligence, který předpovídá nejpravděpodobnější varianty platných mnemotechnických frází. Tento model je založen na studovaných závislostech mezi známými počátečními frázemi a bitcoinovými peněženkami, což umožňuje výrazně snížit počet kombinací pro ověření, a tím zvýšit rychlost vyhledávání a počet „výsledků, které uživatel potřebuje“. Tento proces je také urychlen paralelním zpracováním dat: úkol je rozdělen na části zpracovávané na různých serverech, což zase výrazně zkracuje čas potřebný k dokončení úkolů a ve výsledku zvyšuje efektivitu programu.

Optimalizace modelu umělé inteligence je nedílným krokem v algoritmu AI Seed Phrase Finder, protože umožňuje AI upravit parametry modelu pro dosažení vyšší rychlosti a efektivity. V určitých situacích může být dokonce nutné použít lehčí modely a použít jiné optimalizační techniky pro urychlení zpracování dat. Podrobnosti o této metodě budou popsány dále v tomto článku.

Program také využívá předtrénované modely, což šetří čas a zdroje, které by jinak byly vynaloženy na trénování modelu od nuly. Takové modely již mají zkušenosti se zpracováním velkého množství dat, což zajišťuje vysokou přesnost předpovídání správných slovních spojení v mnemotechnických frázích a výrazně zrychluje program.

Je třeba zdůraznit, že klíčovou vlastností programu je použití různých algoritmů a metod strojového učení. V případě potřeby může program například použít genetické algoritmy, prozkoumat prostor možných frází a vybrat nejvhodnější možnosti. Tento přístup umožňuje dosáhnout optimálních výsledků v co nejkratším čase.

K provádění distribuovaných výpočtů a provádění úloh na více serverech využívá AI Seed Phrase Finder tak výkonné platformy jako Apache Spark a TensorFlow. Díky tomu je možné rozdělit úlohy do více částí a provádět je paralelně na několika serverech, což výrazně zvyšuje výkon programu.

Projekt AI ​​Seed Phrase Finder využívá specializovaný hardware s grafickými procesorovými jednotkami (GPU) k urychlení výpočtů. Tyto výkonné procesory mají vysoký výpočetní výkon a významnou schopnost paralelních úloh. Díky tomu je program schopen analyzovat a zpracovávat obrovské množství dat vysokou rychlostí, což výrazně zkracuje čas potřebný k dokončení úkolů, jako je generování a kontrola platnosti velkého množství seed frází.

Ilustrace k článku „Jak je vysoká rychlost programu „AI Seed Phrase Finder“ realizována pomocí AI?

Použití cloudových serverů je dalším faktorem, díky kterému je AI Seed Phrase Finder bezkonkurenční ve srovnání s jakýmkoli jiným podobným softwarem dostupným na internetu a běžícím pouze na osobních počítačích, kde může uživatel strávit spoustu času hledáním požadovaných počátečních frází pro BTC. peněženky . Cloudové servery poskytují flexibilitu a škálovatelnost zdrojů, což umožňuje efektivní využití výpočetního výkonu ke zpracování velkých objemů dat. Výsledkem je, že program používá více serverů ke zpracování dat paralelně, což zajišťuje maximální rychlost hledání správného seed fráze v souladu s kritérii zadanými uživatelem (to je důležité zejména pro to, aby program pracoval v „AI_Target_Search_Mode“).

Je třeba také zvláště zdůraznit, že obecně je projekt AI ​​Seed Phrase Finder výkonným nástrojem, který kombinuje matematické algoritmy a metody umělé inteligence, který využívá specializované vybavení, včetně cloudových serverů s GPU, k dosažení maximální efektivity a rychlosti generování a ověření platnosti všech počátečních frází. Tento program je navržen tak, aby obnovil přístup k digitálním aktivům a může být užitečný, i když znáte pouze část počáteční fráze bitcoinové peněženky, o kterou máte zájem. Například, pokud máte pouze polovinu listu papíru, na kterém byla napsána celá počáteční fráze, nebo pokud vám zbyla pouze část textu s mnemotechnickou frází, která je poškozená a nelze ji identifikovat. Nyní se podívejme na algoritmus programu, který zahrnuje:

 • Použití různých technik ke generování mnemotechnických frází s využitím síly umělé inteligence.
 • Filtrování peněženek s nulovým a kladným zůstatkem.

Také je nutné poznamenat tři důležité funkce používané během provozu programu:

 1. Optimalizace procesu generování mnemotechnických frází. Místo zkoušení všech možných kombinací slov ze slovníku používá AI Seed Phrase Finder model umělé inteligence. Předpovídá nejpravděpodobnější sekvence na základě naučených závislostí mezi frázemi a bitcoinovými peněženkami. Díky tomu se vývojářům programu podařilo zabránit výskytu opakovaných a nesmyslných kombinací slov.
 2. Paralelní zpracování. Úloha je rozdělena do několika částí, které jsou zpracovávány současně na různých serverech. To vám umožní optimalizovat využití zdrojů a výrazně zrychlí vyhledávání počátečních frází, které mohou otevřít peněženky obsahující určité množství kryptoměny.
 3. Optimalizace algoritmu umělé inteligence. Program upravuje použitý model AI s přihlédnutím k parametrům úlohy a v závislosti na úrovni složitosti aplikuje zjednodušené výpočty a další metody zpracování dat, to znamená, že program používá předem trénované modely, což umožňuje urychlit proces generování platných počátečních frází na základě osvědčených modelů AI, čímž se zkracuje doba zpracování dat, a díky použití serverů s grafickými procesorovými jednotkami (GPU) poskytuje program AI ​​Seed Finder uživateli vysokou rychlost práce. Právě přístup k většímu výpočetnímu výkonu a efektivnímu paralelnímu zpracování umožňuje programu běžet na několika uzlech současně a distribuovat výpočetní zátěž a použití dalších serverů v cloudu umožňuje flexibilitu a škálovatelnost systému. To znamená, že v případě potřeby je program schopen distribuovat zpracování dat mezi několik serverů pro paralelní provoz, což je užitečné zejména při provádění operací v režimu „AI_Target_Search_Mode“.

Optimalizace algoritmu umělé inteligence v programu „AI Seed Phrase Finder“.

Je třeba také poznamenat, že genetický algoritmus AI je důležitou součástí programu, protože hraje klíčovou roli při generování počátečních frází. Právě genetický algoritmus založený na principech přirozeného výběru a populační evoluce vám umožňuje vytvářet náhodné kombinace počátečních počátečních frází a vyhodnocovat jejich kvalitu podle zadaných kritérií a efektivně filtrovat mnemotechnické fráze spojené s bitcoinovými peněženkami, které mají kladnou bilanci. Jako příklad lze pracovní postup tohoto algoritmu popsat následovně:

 • Vzniká náhodná populace počátečních frází, což je kombinace slov (genotypů). Každý genotyp je poté vyhodnocen na základě toho, zda existuje pozitivní zůstatek v peněžence spojený se semennou frází.
 • V další fázi jsou nejlepší genotypy vybrány na základě jejich skóre. K tomuto účelu se používají speciální selekční operátoři, kteří preferují genotypy s nejvyšším hodnocením. Poté dochází ke křížení vybraných genotypů, což umožňuje vytvořit novou generaci genotypů. Během procesu křížení dochází k výměně genetické informace mezi genotypy a vznikají nové kombinace mnemotechnických frází.
 • Poté se provede mutační operace, která náhodně změní některé geny v nové generaci genotypů. To pomáhá vytvářet rozmanitost a umožňuje prozkoumat více možných kombinací mnemotechnických frází.
 • Proces mutace a křížení se mnohokrát opakuje, aby se vytvořily nové generace genotypů. Každá generace je hodnocena a nejlepší genotypy jsou předány další generaci. Algoritmus AI pokračuje ve výpočtu, dokud nejsou splněny zadané podmínky zastavení. To je nutné k nalezení konkrétního počtu slovních spojení. Genetický algoritmus vám umožňuje získat platné počáteční fráze, které „otevřou“ přístup k „slibným“ peněženkám s „nenulovými zůstatky“.Ilustrace fungování modulu "AI_Target_Search_Mode" pro generování úplných mnemotechnických frází z dílčích vstupních dat (6 slov z 12 možných)

Podívejme se podrobně na příklad fungování genetického algoritmu při generování mnemotechnických frází programem. Řekněme, že server má databázi obsahující 100 milionů náhodně generovaných počátečních frází složených ze slov ze slovníku BIP-39. Úkolem programu je najít sekvenci slov, která „otevře“ přístup k bitcoinové peněžence s kladným zůstatkem.

V první fázi hodnocení bude každá věta z této databáze hodnocena podle určitého kritéria, a to zůstatku peněženky, do které tato kombinace 12 slov poskytuje přístup. Možné hodnoty pro zůstatek v peněžence mohou být pouze „kladné“ nebo „nulové“. Algoritmus pak vybere „nejlepší“ mnemotechnické fráze s kladnou bilancí pro další průnik. Vezměme například dvě z nejlepších semenných frází a zkřížíme je a vyměňme části genotypů. Po kombinaci dochází k následné mutační proceduře, v jejímž důsledku dochází u některých genů v nových genotypech náhodně ke změnám. Například jedno ze slov v původní frázi může být náhodně nahrazeno jiným. Tímto způsobem program vytváří novou generaci mnemotechnických frází, které jsou vyhodnocovány algoritmy umělé inteligence na základě zůstatku v peněžence. Nejlepší mnemotechnické fráze jsou předány další generaci a proces se znovu opakuje. Výchozím stavem softwarového modulu od okamžiku jeho aktivace je kontrola nových sad populací počátečních frází, které byly vybrány genetickým algoritmem pro testování nové populace mnemotechnických frází. Tento program implementuje metody strojového učení pro vyhledávání počátečních frází pomocí umělé inteligence.

Techniky strojového učení, jako jsou neuronové sítě nebo algoritmy zesíleného učení, se používají k vytváření modelů, které dokážou „předpovědět správné počáteční fráze“ na základě dostupných dat.

Recenze nástroje AI Seed Phrase Finder a nástroje pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC

Proces trénování modelu začíná datovou sadou obsahující známé platné mnemotechnické fráze a jejich odpovídající zůstatky v peněžence. Tato data jsou rozdělena na tréninkové a testovací sady. Neuronová síť je vytvořena pomocí vrstev neuronů, které přijímají vstupy, jako jsou slova počáteční fráze, a vydávají předpověď (pravděpodobně zůstatek v peněžence). Neurony ve vrstvách jsou propojeny „takzvanými váhami“, které určují míru vlivu každého neuronu na následující vrstvu. Při trénování neuronové sítě se váhy upravují tak, aby se minimalizovala chyba predikce. K tomu je optimalizována ztrátová funkce, která měří rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými hodnotami.

Po dokončení školení lze model použít k předpovídání zůstatků v peněžence na základě nových počátečních frází. Pokud například program vygeneroval novou mnemotechnickou frázi, pak takový model může předpovědět pravděpodobný kladný zůstatek peněženky.

Řekněme, že máme datovou sadu sestávající z počátečních frází a odpovídajících zůstatků v peněžence. Tato data jsme rozdělili na trénovací sadu (80 % dat) a testovací sadu (20 % dat). Poté vytvoříme neuronovou síť skládající se z několika vrstev neuronů. Vstupní vrstva přijímá slova původních frází, skryté vrstvy tyto informace zpracovávají a výstupní vrstva předpovídá, zda bude zůstatek v peněžence větší než nula. Poté trénujeme model poskytnutím trénovací datové sady jako vstupu a úpravou vah neuronové sítě, abychom minimalizovali chybu predikce. Tento proces několikrát opakujeme pomocí optimalizační techniky známé jako stochastický gradient sestup.

Jakmile je model natrénován, otestujeme jeho přesnost na testovacím souboru dat. Soubor testovacích dat vkládáme do modelu jako vstup a porovnáváme predikovanou bilanci se skutečnou hodnotou. Model například vytváří předpověď o „kladném“ zůstatku pro počáteční frázi a porovnává ji se skutečným zůstatkem v bitcoinové peněžence.

Použití metody genetického programování k hledání platných semenných frází pomocí AI

Genetické programování je technika, která využívá genetické algoritmy v programu modulu generátoru umělé inteligence. Tato metoda umožňuje vytvářet nové výchozí fráze bez ruční konfigurace. Proces genetického programování začíná vytvořením náhodné populace programů, které jsou schopny generovat počáteční mnemotechnické fráze. Takové programy jsou prezentovány ve formě stromů, kde každý uzel odpovídá operaci nebo funkci. Každý program je poté vyhodnocen podle předem stanoveného kritéria, jako je kontrola kladné hodnoty zůstatku peněženky. Programy, které generují počáteční fráze s kladným zůstatkem, získávají vyšší skóre. Dále, během operace crossover, jsou vybrané programy propojeny výměnou částí jejich stromů.

Jeden program může například předat druhému funkci, která generuje mnemotechnickou frázi. Poté se provede mutační operace, během níž jsou některé části stromů náhodně změněny v nových programech. Například jeden z programů může do svého stromu náhodně přidat novou operaci. Kromě toho existují další metody používané k vytvoření platných počátečních frází pomocí umělé inteligence.

Metody pro generování mnemotechnických frází pro získání přístupu ke ztraceným bitcoinovým peněženkám

Jak již bylo uvedeno dříve, AI Seed Phrase Finder používá různé metody k vytvoření jedinečných mnemotechnických frází, aby získal přístup ke ztraceným bitcoinovým peněženkám s kladnými zůstatky. Pro dosažení nejlepších výsledků kombinuje a doplňuje základní modely s generátory. Vytvořená databáze je následně přivedena do neuronové sítě, která pomocí strojového učení vyhodnocuje a vybírá ty nejlepší fráze. Díky tomu dokáže trénovaný model předpovědět optimální kombinace slov pro obnovení přístupu ke ztraceným bitcoinovým peněženkám. Během běhu programu se pro dosažení požadovaného výsledku kříží následující metody AI:

 1. Použití neuronových sítí. Tento model se používá hlavně v algoritmech strojového učení. Neuronové sítě například pomáhají vytvořit model, který odhaduje pravděpodobnost, že kombinace slov bude tou správnou počáteční frází, která umožní přístup k zůstatku kryptoměnové peněženky. K trénování umělé inteligence se obvykle používá velké množství dat. Systém s přihlédnutím k daným parametrům samostatně najde složité vzory a závislosti a ty pak použije k výběru správných posloupností slov.
 2. Optimalizační algoritmy. Patří mezi ně dříve popsaný genetický algoritmus. Existují také možnosti optimalizace pomocí gradientního klesání a evolučních strategií. Všechny tyto algoritmy pracují pro jeden cíl - nalezení optimálních kombinací slov ve zdrojových frázích.
 3. Zpracování přirozeného jazyka je proces analýzy přirozených řečových vzorů pomocí slovníků a informačních zdrojů. To umožňuje zpracování textových informací, na základě kterých lze vytvářet počáteční fráze. Náš program využívá metodiku založenou na vytvoření modelu, který dokáže odhadnout pravděpodobnost „úspěchu“ pro každou kombinaci slov, například zda ji lze použít pro přístup k zůstatku kryptoměnové peněženky.
 4. Hluboké učení je technika, která využívá neuronové sítě k vytvoření komplexního systému. Hotový model je schopen analyzovat a porozumět struktuře a sémantice zdrojových frází. Od konvenčního učení založeného na neuronových sítích se liší v hlubším přístupu a pomáhá najít platné počáteční fráze pomocí hlubokého učení k automatické identifikaci odpovídajících prvků z databáze a vytváření předpovědí výsledků.
 5. Evoluční strategie jsou jedním typem optimalizace, který využívá proces přirozeného výběru. Jsou součástí genetického programování a jsou zaměřeny na nalezení nezbytných mnemotechnických frází zlepšením genofondu populace pomocí genetických operátorů. Evoluční strategie vám umožní efektivně prozkoumat prostor možných zárodečných frází a najít ty nejlepší kombinace slov.
 6.  Analýza lexikálních a textových zdrojů dokonale zapadá do procesu zpracování přirozeného jazyka. Model načítá velké množství textových informací, jako jsou knihy, články a webové stránky. Pomocí umělé inteligence jsou analyzována oblíbená slova a sekvence, ze kterých je vysoce pravděpodobné, že se skládají počáteční fráze používané uživatelem při vytváření jeho bitcoinové peněženky (například počáteční fráze sestávající ze jmen biblických apoštolů, jako například: „ Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judas“ nebo mnemotechnická fráze skládající se z názvů planet sluneční soustavy, například: „Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun“).
 7. Sémantická analýza: Umělá inteligence používá techniky zpracování přirozeného jazyka k určení sémantických vztahů mezi slovy a vytváří modely, které odhadují pravděpodobnost, že určité kombinace slov budou mnemotechnickou frází, jako v předchozím příkladu.
 8. Sociální analýza: AI stahuje a analyzuje data ze sociálních sítí, fór nebo jiných online platforem, aby určila oblíbená témata, zájmy nebo preference uživatelů. Stejně jako v jiných možnostech se pro další školení a výběr slibných frází pro generování výchozích frází používá již připravená databáze.
 9. Shluková analýza: systém rozděluje informace do souvisejících shluků. Proč je nutné rozdělovat fráze do podobných skupin? To pomáhá identifikovat vzory a nejčastěji se vyskytující fráze v již známých platných počátečních frázích.
 10. Analýza starých a prázdných peněženek. Program vyhledá informace z databáze. Jsou zkoumány známé bitcoinové peněženky s dostupnými daty. To pomáhá objevovat vzorce v mnemotechnických frázích, které lze použít k nalezení „předběžných frází“ pro dříve neznámé peněženky s kladnou bilancí. Do programu se načtou slovníky a databáze obsahující známé počáteční fráze a související sekvence. Systém může například zkontrolovat vygenerované kombinace se známými vzory nebo použít vzory k nalezení podobných hodnot.
 11. Algoritmus analýzy vzorů je založen na vzorcích a vzorech nalezených v databázích. Umělá inteligence je schopna rozpoznat opakované kombinace slov, které jsou v již známých peněženkách se zůstatky. Kromě toho se pro urychlení procesu používá paralelní výpočet. Tato technika, jak již bylo zmíněno dříve, zahrnuje rozdělení úkolu do několika fází. Počítání a simultánní zpracování dat probíhá pomocí moderních specializovaných víceprocesorových zařízení (ASIC) a cloudových serverů s grafickými procesory.
 12. AI Seed Phrase Finder může použít ukládání výsledků předchozích výpočtů do mezipaměti k urychlení následných dotazů. Pokud například program dříve zkontroloval počáteční frázi a zjistil, že peněženka, kterou „otevřel“, neměla kladný zůstatek, výsledek této kontroly se uloží do mezipaměti. Při opětovném požadavku na stejnou počáteční frázi může program okamžitě vrátit uložený výsledek a obejít tak nutnost další kontroly. (Ukládání do mezipaměti se resetuje po restartování programu, protože během této doby mohlo dojít ke změnám v zůstatku v peněžence).
 13. Optimalizace doby provádění. Systém zkracuje čas potřebný k implementaci všech algoritmů. To usnadňuje nalezení počátečních frází, protože výpočet je rychlejší. Program může například používat efektivní datové struktury nebo algoritmy snižování složitosti pro urychlení procesu.
 14. Adaptivní nastavení parametrů: AI Seed Finder používá mechanismus pro adaptivní nastavení parametrů algoritmu během provozu. Je například schopen dynamicky upravovat parametry algoritmů v závislosti na vlastnostech vstupních dat nebo aktuálním stavu systému. Tento přístup umožňuje optimalizovat výkon a efektivitu programu v reálném čase, což je pro uživatele důležité. Tento unikátní software se vyznačuje také tím, že dokáže pracovat s hotovými modely a algoritmy umělé inteligence. Tyto modely jsou flexibilní a zajišťují, že uživatel dosáhne očekávaného výsledku v co nejkratším čase.

Nakonec je tento program mocným nástrojem, který kombinuje algoritmy a techniky umělé inteligence pomocí serverů vybavených GPU k dosažení maximální rychlosti při generování jedinečných mnemotechnických frází. Tyto fráze zase poskytují uživateli přístup k bitcoinovým peněženkám s kladným zůstatkem.

Proč je AI Seed Phrase Finder s AI lepší než použití metody Brute Force?

Nástroj AI ​​Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu rovnováhy BTC je založen na umělé inteligenci a má několik výhod oproti podobným programům, které používají metodu hrubé síly k vyhledávání mnemotechnických frází:

 1. Efektivní: AI Seed Phrase Finder využívá algoritmy strojového učení a neuronové sítě k optimalizaci procesu zjišťování výchozích frází. Dokáže se učit z velkého množství dat a nacházet vzory, což mu umožňuje provádět vyhledávání efektivněji a rychleji než metody hrubé síly.
 2. Zkrácená doba vyhledávání: AI-Seed Finder může použít informace, které již máte o výchozích frázích, k optimalizaci procesu vyhledávání. Zohledňuje pravděpodobnost použití jednotlivých slov v seed frázích a tím zkracuje dobu hledání, čímž zvyšuje šance na nalezení správné seed fráze pro BTC peněženky.
 3. Adaptabilita: AI Seed Finder lze trénovat a přizpůsobit novým datům a měnícím se podmínkám. Na základě svých zkušeností může vylepšit své algoritmy a vyhledávací strategie, což mu umožní být v průběhu času efektivnější a přesnější.

Při výpočtu rychlosti výběru počáteční fráze na stejném zařízení ovlivňuje přesnost výpočtů mnoho faktorů: složitost mnemotechnické fráze, počet dostupných kombinací, výkon zařízení a účinnost programu. Díky optimalizaci a využití umělé inteligence však dokáže AI Seed Phrase Finder výrazně urychlit proces hledání oproti jiným softwarovým produktům založeným na metodách hrubé síly. Například může použít předběžná data k omezení rozsahu vyhledávání a snížení počtu kombinací, což má za následek rychlejší shodu.

Alternativa k „metodě hrubou silou“ výběru počátečních frází pro bitcoinovou peněženku pomocí AI Seed Phrase Finder

Obecně platí, že AI Seed Phrase Finder a nástroj pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC založený na algoritmech AI nabízí efektivnější a optimalizovaný přístup k vyhledávání počátečních frází a kontrolám hmotnostního zůstatku na peněženkách BTC. Tento nástroj může výrazně zkrátit dobu hledání a zvýšit pravděpodobnost úspěšného nalezení původní fráze, čímž je lepší než jiné programy, které používají hrubou sílu ke generování kombinací slov tvořících původní mnemotechnickou frázi.

Pojďme se blíže podívat na metody, které AI_Seed_Phrase_Finder používá k vytváření počátečních frází, a vysvětlit jejich důležitost:

 • Rekurentní neuronové sítě (RNN) se používají k analýze sekvenčních dat, včetně textů. Tyto sítě jsou schopny zachytit závislosti a kontext mezi slovy v počátečních frázích, což umožňuje AI ​​Seed Phrase Finder najít nejpravděpodobnější mnemotechnické fráze, které odemykají bitcoinové peněženky s kladným zůstatkem.
 • Konvoluční neuronové sítě (CNN) se používají ke zpracování obrázků s textovými daty nalezenými na internetu. Efektivně rozpoznávají místní vzory a rysy textu, což pomáhá AISeedFinder vytvářet platné mnemotechnické fráze s maximální pravděpodobností, že budou spojeny s bitcoinovými peněženkami s kladným zůstatkem.
 • Hluboké učení využívá hluboké neuronové sítě k extrakci funkcí na vysoké úrovni z předchozích dat. To pomáhá programu najít složitější a skryté závislosti v počátečních frázích, zlepšit jejich kvalitu a přesnost před kontrolou pomocí ověřovacího modulu. Softwarový balík také využívá evoluční programovací metody k nalezení optimálních parametrů pro modely AI a zlepšení jejich výkonu a přesnosti. K předpovídání pravděpodobnosti výskytu určitých frází v počátečních frázích používá AI Seed Phrase Finder bayesovské sítě založené na statistických datech, která se neustále aktualizují, když jsou generovány nové fráze.
 • Support Vector Machine (SVM) se používá k analýze a klasifikaci zdrojových výrazů na základě jejich jedinečných charakteristik a vlastností. Na druhé straně se shlukovací algoritmy používají k seskupování počátečních frází na základě jejich podobností a společných rysů, což umožňuje efektivní zpracování a analýzu velkého množství dat.
 • AI Seed Phrase Finder používá rozhodovací stromy ke klasifikaci dat na základě sekvence logických rozhodnutí. Za prvé, tato metoda se používá k analýze a klasifikaci počátečních frází na základě jejich vlastností a vlastností. Náhodné lesní algoritmy pak kombinují více rozhodovacích stromů k dosažení přesnější klasifikace dat. To umožňuje AISeedPhraseFinder zlepšit svou prediktivní přesnost při výběru slov k vytvoření platných „mnemotechnických frází“ pro peněženky s odhadovaným kladným zůstatkem.

Celý tento AI Seed-Finder využívá různé techniky, které mu umožňují efektivně analyzovat obrovské množství dat, aby našel užitečné fráze pro uživatele. Kombinace různých přístupů umožňuje dosáhnout maximálního výkonu programu.

Na internetu je stěží možné najít uživatelské recenze o práci programu AI ​​Seed Finder, protože nikdo nebude chtít odhalit svou identitu z důvodu ochrany osobních údajů a zveřejnit zprávu o hledání výchozí fráze pro peněženku s velký zůstatek BTC na sociálních sítích. Nezáleží na tom, zda byl uživatel původním vlastníkem peněženky nebo obdržel počáteční data pro uhodnutí počáteční fráze od třetí strany.

Musíte si být jasně vědomi skutečnosti, že v zájmu zachování osobní bezpečnosti nebude ani jeden uživatel programu otevřeně tvrdit, že se mu pomocí tohoto „programu“ podařilo stát se vlastníkem určitého množství kryptoměny.

Výčet klíčů k bitcoinovým peněženkám pomocí AI

Jak je v programu AI ​​Seed Phrase Finder zajištěna bezpečnost a soukromí osobních údajů uživatelů?

Vývojáři nástroje AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC zaručují absolutní důvěrnost a ochranu výsledků všech modulů, které uživatel obdrží v protokolech generátoru, validátoru a kontroly zůstatku.

Pro pohodlné a spolehlivé protokolování provozu počítačových serverů, které podporují provoz programu AI ​​Seed Phase Finder a pro zobrazení aktuálního stavu provozu uživatele, se používají následující pokročilé technologie a metody:

 • Multithreading: Algoritmus programu efektivně spravuje výpočetní servery a softwarové moduly, přičemž každý z nich běží v samostatném vláknu. To vám umožňuje provádět různé úkoly paralelně, jako je generování počáteční fráze, kontrola a výpočet kladného zůstatku. To umožňuje nejefektivnější využití serverových zdrojů a snižuje provozní dobu.
 • Asynchronní: Metoda asynchronního programování se používá ke zpracování velkého množství dat a provádění operací na straně serveru. To vám umožní provádět více úkolů současně bez blokování hlavního vlákna programu. Například modul generátoru mnemotechnických frází pracuje asynchronně a generuje počáteční fráze paralelně s dalšími nezbytnými operacemi. Výsledkem je výrazné zlepšení výkonu programu a zkrácení doby čekání na výsledky.
 • Pro záznam programových logů se používají speciální knihovny určené k tomuto účelu. Tyto knihovny umožňují zaznamenávat informace o provozu programu, včetně generovaných frází, výsledků ověření a kladného zůstatku. Protokoly se ukládají v textových souborech umístěných ve složce „Output“. Díky tomu si uživatel může kdykoli prohlédnout protokoly provozu modulů a seznámit se se seznamem všech počátečních frází obdržených v důsledku činnosti programu.
 • Analýza velkého množství dat obvykle vyžaduje použití vyrovnávací paměti. Například výsledky generátoru mnemotechnických frází jsou dočasně uloženy ve vyrovnávací paměti a poté zapsány v dávkách do programového protokolu a přeneseny do validátoru a nástroje pro kontrolu počátečních frází. Tento přístup optimalizuje výkon programu a snižuje zatížení serveru.
 • Monitorování: Monitorovací systém se používá ke sledování aktuálního stavu programu a serverů, což uživateli umožňuje přijímat v reálném čase statistiky operací programu, jako je rychlost vytváření a ověřování počátečních frází, a také sledovat aktuální výsledky. modulu. To pomáhá rychle reagovat na případné problémy a zajistit bezchybný chod programu.

Všechny tyto metody a užitečné techniky mohou efektivně monitorovat výkon počítačových serverů a plynule zaznamenávat aktivity programu AI ​​Seed Finder Tool, což umožňuje uživateli kdykoli zobrazit protokol a zobrazit seznam vygenerovaných výchozích frází a může také získat aktuální informace o aktuálním stavu probíhajících operací programu.

Nástroj AI ​​Seed Phrase Finder & BTC Checker Tool se skládá ze dvou hlavních součástí: klientské části nainstalované na zařízení uživatele a serverové části běžící na virtuálních serverech. Klientská část programu poskytuje uživateli grafické rozhraní pro zadání počátečních dat pro vyhledání seed fráze v režimu „AI_Target_Search_Mode“ a spuštění procesu vyhledávání. Program je také zodpovědný za šifrování a přenos dat mezi klientskou a serverovou částí. Klientská část používá licenční klíč k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů uživatelů.

Většina programových procesů se provádí na serverech, kde se pomocí algoritmů umělé inteligence vytváří, zpracovává a zkoumá mnemotechnické fráze s počátečními frázemi nezbytnými k obnovení přístupu k bitcoinové peněžence, která uživatele zajímá. Backend využívá výkonné algoritmy a umělou inteligenci k zajištění rychlého procesu vyhledávání při nejvyšší možné rychlosti.

Když je program spuštěn, klientská část dešifruje informace přijaté ze serverů pomocí speciálního klíče vytvořeného na základě přihlašovacího a licenčního klíče při prvním spuštění programu na počítači uživatele. Je třeba poznamenat, že bezpečnost uživatelských dat hraje hlavní roli. Licenční klíč slouží k šifrování a dešifrování dat přenášených mezi klientskou a serverovou částí a také k zamezení neoprávněného přístupu k datům a použití programu třetími stranami bez příslušné licence.

K zajištění důvěrnosti dat každého uživatele našeho programu se používá technologie šifrování. Každý modul pracuje v izolovaném prostředí, kde jsou všechna data, včetně generovaných mnemotechnických frází, ověřených adres a mezivýsledků, šifrována pomocí silných šifrovacích algoritmů. Důležité operace pro hromadné generování, ověřování a ověřování kladných zůstatků na peněženkách se provádějí na vzdáleném high-tech zařízení. Ve skutečnosti se jedná o celý shluk serverů s vysokým výkonem a výkonnými výpočetními prostředky. Toto zařízení je speciálně konfigurováno tak, aby efektivně provádělo všechny potřebné operace.

Je třeba připomenout, že na počítači uživatele je nainstalován nástroj AI ​​Seed Phrase Finder & BTC pro kontrolu zůstatku pro Windows PC, který poskytuje pohodlné sledování provozního protokolu modulů AI a také zajišťuje spolehlivé šifrování a dešifrování dat. To znamená, že výsledky programu máte k dispozici, ale hlavní zpracování dat probíhá na vzdáleném zařízení. Váš počítač tedy nebude příliš zatížen a nebude vyžadovat velké výpočetní prostředky k provedení všech operací.

Je důležité si uvědomit, že všechna data přenášená mezi vaším počítačem a vzdáleným zařízením jsou šifrována pomocí spolehlivých algoritmů a licenčního klíče. To zajišťuje, že vaše informace jsou v bezpečí a chráněny před neoprávněným přístupem. Díky použití licenčního klíče a speciálního algoritmu šifrování dat nástroj AI ​​Seed Phrase Finder & BTC balance checker pro Windows PC spolehlivě chrání všechny výsledky programu na vašem počítači. Uživatel může tyto výsledky zobrazit v protokolech umístěných v adresáři "Výstup".

Používání programu AI ​​Seed Phrase Finder tedy zaručuje úplnou důvěrnost a bezpečnost vašich dat. Všechny výsledky modulu jsou dostupné výhradně vám a seznam mnemotechnických frází pro přístup k bitcoinovým peněženkám Electrum s kladným zůstatkem budete používat pouze vy.

Recenze nástroje AI Seed Phrase Finder a nástroje pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC

Typy licencí programu a dostupné režimy vyhledávání počátečních frází

Jak jste již pochopili z výše uvedených informací, program AI ​​Seed Phrase Finder využívá moderní vybavení, které dokáže současně zpracovávat velké množství dat. Každému uživateli je přiděleno určité množství výpočetních zdrojů, jako je čas CPU a paměť, aby dokončil úkol hledání „pozitivních výchozích frází“. To znamená, že každý uživatel obdrží dostatek prostředků pro efektivní běh programu, bez ohledu na celkový počet uživatelů.

Příklad použití programu „AI Seed Phrase Finder“ pro hromadný výběr mnemotechnických frází pro ztracené bitcoinové peněženky

Škálovatelnost: Hardware, na kterém běží software nástroje AI ​​Seed Finder, je škálovatelný, což znamená, že je schopen zvýšit svůj výkon a využívat další zdroje podle požadavků. Pokud se počet uživatelů zvýší, program se automaticky přizpůsobí a přidělí více zdrojů na zpracování úloh pro každého uživatele. Díky tomu, bez ohledu na počet uživatelů a jejich typ licence, poskytuje software AI Seed Phrase Finder stabilní a efektivní provoz.

Optimalizace algoritmu: Vývojáři projektu AI ​​Seed Phrase Finder neustále vylepšují vyhledávací algoritmy, aby zajistili rychlý a přesný provoz programu. To umožňuje efektivně využívat dostupné zdroje a dosahovat vysokého výkonu i při velkém počtu uživatelů.

Vývojový tým je zodpovědný za plánování výpočetních zdrojů a distribuci úloh vyhledávání semen pro každého uživatele. Poskytují potřebný výpočetní výkon a zdroje k zajištění efektivního chodu celého systému. Náklady na používání programu AI ​​Seed Finder závisí na zvoleném typu licence a pro její zakoupení je třeba kontaktovat manažera prostřednictvím telegramového messengeru na odkazu: https://t.me/ai_seed_finder

Při zakoupení jakéhokoli typu licence k používání programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ uživatel platí za pronájem výpočetní techniky, která zahrnuje určitou sadu funkcí a výpočetní výkon nezbytný pro normální provoz programu ve zvoleném tarifu. Proto není možné snížit náklady na používání programu uvedeného v ceníku, protože to přímo souvisí s náklady na energii. Ze stejného důvodu není možné poskytnout demoverzi zdarma, ale zároveň každý, kdo si chce vyzkoušet výkon programu, má možnost zakoupit si licenci na „Light“ verzi programu.

Porovnání dvou verzí programu „AI Seed Phrase Finder“ z hlediska zatížení počítače

Ilustrace práce programu "AI Seed Phrase Finder"

Mělo by být objasněno, že ve zjednodušené verzi programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ má každý uživatel k dispozici malé množství výpočetních zdrojů, které zahrnují čas procesoru a paměť, aby mohl provést daný úkol. hledání počátečních frází. Při nákupu prémiových nebo VIP licencí je každému uživateli přiděleno mnohem více zdrojů k provádění složitějších úkolů, jako je použití modulu AI_Target_Search_Mode. Pokud se počet uživatelů zvýší, program přidělí více zdrojů na zpracování úloh každého uživatele, aby byl zajištěn stabilní a efektivní provoz.

Na jednom počítači můžete spustit libovolné dvě verze programu ze tří možných s příslušnými licenčními klíči. Pro optimální výsledky se doporučuje používat tuto aplikaci nepřetržitě na vašem osobním počítači nebo na vzdáleném serveru.

Jak jste si mohli všimnout ve videu na začátku tohoto článku, software AI ​​Seed Finder podporuje tři různé typy licencí pro použití tohoto produktu:

 1. Možnost licence „Light“ poskytuje možnost používat program pouze v režimu umělé inteligence (AI). To vám umožní najít klíčové fráze pro peněženky s kladným zůstatkem, ale proces může být poněkud zpožděn. Tento typ licence je optimalizován pro provoz na zařízení s omezenými výpočetními zdroji. Verze „Lite“ je typem demoverze programu, pomocí které můžete během doby platnosti této licence detekovat dostatečný počet klíčových frází s kladným zůstatkem.
  Cena „Lite“ licence je 0,0128 BTC měsíčně. Jedná se o jakousi demo verzi programu, abyste se mohli osobně seznámit s jeho obrovským potenciálem a zmocnit se náhodného množství kryptoměny nalezené na opuštěných peněženkách, pro které program najde počáteční fráze k jejich otevření.
 2. Prémiová licence s vylepšeným AI_Mode poskytuje možnost používat režim hromadného vyhledávání pro mnemotechnické fráze pro bitcoinové peněženky, které mají kladný zůstatek při vysoké rychlosti. Proto je tomuto typu licence přiděleno dostatečné množství prostředků pro pohodlné a efektivní používání programu. Důležitým faktorem je celkový počet „platných počátečních frází“ nalezených během doby platnosti dané licence. Vývojáři na základě statistik hovoří o schopnosti přijímat desítkykrát více mnemotechnických frází a pracovat mnohem rychleji při použití Premium licence s vylepšeným AI_Mode, ve srovnání s Light licencí. Cena této licence je 0,0512 BTC měsíčně. Tento typ licence se doporučuje používat těm lidem, kteří mají možnost používat program XNUMX hodin denně k vyhledávání počátečních frází, a tudíž získat přístup k obrovskému počtu bitcoinových peněženek s kladnými zůstatky. Musíte vzít v úvahu skutečnost, že soubor „AI_Wallets_Seed.log“ bude obsahovat obrovské množství počátečních frází pro bitcoinové peněženky s kladnými zůstatky. A toto číslo bude po dobu platnosti licenčního klíče každým dnem narůstat. Uživatelé tohoto typu licence proto budou muset „vynaložit dostatek úsilí a osobního času“ k provedení velkého množství operací k výběru prostředků ze všech peněženek, pro které program najde počáteční fráze. Pamatujte, že to budete muset udělat sami!
 3. Tarif „Premium“ s funkcí „AI_Target_Search_Mode“ nabízí všechny funkce, které poskytuje tarif „Premium“. Tento typ licence navíc upřednostňuje výpočetní výkon pro rychlé vyhledání identifikátoru v uživatelem zadaných „podmínkách omezeného vyhledávání“. Zahrnuje všechny dostupné funkce programu a zajišťuje vysoký výkon maximálním využitím dostupných výpočetních zdrojů našeho zařízení. Tento režim je určen pro uživatele, kteří chtějí obnovit přístup ke svým ztraceným bitcoinům pomocí dílčích zdrojových dat pro vyhledávací procedury. Použití této licence se doporučuje pouze v případě, že je uživatel přesvědčen, že obnovením přístupu k peněžence, o kterou má zájem, bude moci získat aktiva, která mají aktuálně významnou tržní hodnotu.

Cena „Prémiové licence“ s funkcí „AI_Target_Search_Mode“ je 0,256 BTC měsíčně. Tento typ licence se doporučuje těm uživatelům, kteří jasně vědí, co získají používáním tohoto programu.

Recenze nástroje AI Seed Phrase Finder a nástroje pro kontrolu zůstatku BTC pro Windows PC

Minimální systémové požadavky pro spuštění nástroje AI Seed Phrase Finder na počítači se systémem Windows

Pro co nejefektivnější provoz programu se doporučuje používat počítač s dvoujádrovým procesorem s taktovací frekvencí alespoň 1,6 GHz. Navíc budete potřebovat 4 GB RAM pro 64bitovou verzi nebo 2 GB RAM pro 32bitovou verzi. Program také vyžaduje alespoň 40 GB volného místa na pevném disku pro uložení protokolů generátoru a validátoru. Pro správné zobrazení a funkčnost programu je navíc potřeba obrazovka a grafický subsystém. AI Seed Phrase Finder je kompatibilní s operačními systémy Windows verze 7 a vyšší. Pro zajištění stabilního chodu programu potřebujete také stabilní připojení k internetu s rychlostí alespoň 20 Mbit/sec.

Doporučení od vývojářů

Při používání nástroje AI Seed Phrase Finder je třeba mít na paměti několik pokynů, abyste dosáhli nejlepších výsledků:

 1. Nejprve se důrazně doporučuje vytvořit novou bitcoinovou peněženku pomocí rozšířené počáteční fráze (doplněné v době jejího vytvoření libovolnými uživatelskými slovy), do které lze převést prostředky nalezené pomocí programu. To pomůže zabezpečit váš získaný majetek. Jednou z účinných metod, jak zlepšit zabezpečení bitcoinové peněženky Electrum, je doplnit počáteční frázi speciálními slovy. Video zveřejněné dříve v tomto článku ukazuje příklad, jak to lze snadno provést.
 2. Když modul „kontrola zůstatku“ detekuje mnemotechnickou frázi pro bitcoinovou peněženku s kladným zůstatkem, doporučuje se okamžitě rozhodnout o dalších akcích s touto peněženkou, abyste se vyhnuli možnosti převodu kryptoměn, které jste našli, na bitcoinovou adresu patřící třetí strana. Chcete-li to provést, musíte se obrátit na předchozí odstavec. jiným uživatelem. Důvody, proč k tomu může dojít, není třeba vysvětlovat!
 3. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje udržovat AI Seed Phrase Finder nepřetržitě spuštěný, protože základní provozní principy programu jsou založeny na použití předem trénovaných modelů vyvinutých pomocí genetických algoritmů. To šetří čas a výpočetní zdroje, které jsou obvykle nutné k úplnému trénování modelu od začátku. Při každém spuštění programu je populace mnemotechnických frází získaná jako výsledek genetického algoritmu porovnána s dříve úspěšnými populacemi počátečních frází, které byly vybrány neuronovou sítí k testování nových populací frází.

  Čím déle program běží nepřetržitě, tím vyšší je rychlost hledání „platných mnemotechnických frází“, pomocí kterých můžete otevřít přístup k bitcoinovým peněženkám s kladnými zůstatky.

  K tomu stačí spustit program na vzdáleném serveru nebo počítači a poté sledovat výsledky programu odkudkoli na planetě, ať jste kdekoli a kdykoli pomocí technologie RDP, která je podrobně popsána na webová stránka Microsoft. To zajistí nepřetržitý provoz programu a poskytne možnost kdykoli sledovat výsledky jeho práce, a to i pomocí chytrého telefonu. Aby tedy program pokračoval v běhu od místa, kde byl zastaven, musíte jej zastavit pomocí tlačítka Stop a kliknout na tlačítko Uložit na kartě Projekt. Poté musíte zkopírovat složku „user“ a přenést ji na server RDP ve složce programu. Nyní jej můžete spustit a nyní nemusíte procházet registrační procedurou, ale stačí se pouze přihlásit a spustit program. Bude pokračovat v práci tam, kde přestala. Nyní můžete pokračovat v tom, co máte rádi, a pravidelně se přihlašovat k serveru RDP, a to i pomocí chytrého telefonu, a sledovat výsledky programu, ať jste kdekoli.

  Zde je několik vizuálních příkladů vzdáleného monitorování výsledků programu AI ​​Seed Phrase Finder v nestandardních podmínkách, které vývojáři obdrželi od uživatelů!

  Alternativní metoda pro sledování provozu programu "AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC"

Ukázka využití technologie Remote Desktop Protocol pro ovládání provozu programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“

Aby nedocházelo k poruchám při provozu programu na stolním počítači, je nutné zajistit stabilní připojení k internetu a pokud možno použít nepřerušitelné napájení.Tímto recenze programu končí, ale dodatečně stojí za zmínku že program byl uživateli vysoce hodnocen Bitcoin fórum, což je mezi nadšenci do kryptoměn a milovníky nových technologií důležitým ukazatelem její hodnoty.

Můžete si také podrobně prostudovat a osobně zkontrolovat všechny počáteční fráze viděné v tomto dlouhém videozáznamu programu, který inteligentně generuje na základě metod a algoritmů umělé inteligence. Výsledkem je, že díky dvěma provozním režimům programu „AI Seed Phrase Finder & BTC balance checker tool for Windows PC“ mají uživatelé jedinečnou příležitost obnovit ztracené počáteční fráze a získat přístup k bitcoinům, které byly dříve považovány za navždy ztracené. Tento „chytrý software“ poskytuje moderní řešení založené na principech umělé inteligence a strojového učení, díky čemuž je použití programu vysoce efektivní a spolehlivé.