Pregled alata AI Seed Phrase Finder i alata za provjeru stanja BTC za Windows PC

Umjetna inteligencija ubrzano osvaja prostranstva svijeta kriptovaluta i stoga je bilo nemoguće propustiti ovako sjajnu priliku a da ne napravimo zadivljujuću recenziju o projektu „AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru ravnoteže za Windows PC“, koji je postao pravi “Hype” na Youtube-u o programu za masovnu generaciju seed fraza za napuštene Bitcoin novčanike sa pozitivnim stanjem na njemu, pored mogućnosti kojih možete naučiti “mnoge posebno zanimljive stvari” čak i koristeći ChatGPT i na internetu, u Google i Yandex, u vrhunskim društvenim mrežama, a o čemu se priča čak i na vrhunskom Bitcoin Forumu Bitcointalk.org.

Pregled alata AI Seed Phrase Finder i alata za provjeru stanja BTC za Windows PC

Dakle, čitatelji našeg časopisa, obratite pažnju na recenziju članka, koji je prvobitno objavljen na web stranici ai-seedfinder.com i detaljno govori o funkcionalnosti "hakerskog" programa AI Seed Phrase Finder alata za računar koji radi Windows OS, a koji ima mogućnost rada u sljedeća dva načina rada:

 1. Prvi način je dizajniran za masovnu generaciju i validaciju mnemoničkih fraza koje omogućavaju pristup Bitcoin novčanicima s pozitivnim bilansima.
 2. Drugi način rada je dizajniran da vrati cijeli skup riječi mnemoničke fraze za određeni Bitcoin novčanik, ako korisnik zna samo dio riječi koje čine potrebnu početnu frazu, kako u ispravnom tako iu slučajnom redoslijedu.

Vjerovatno znate za slučajeve u kojima su ljudi slučajno izgubili ili zaboravili Seed fraze iz svojih novčanika kripto valute i time zauvijek izgubili pristup svojim Bitcoinima. Sada postoji rješenje koje će vam pomoći da izbjegnete ovu situaciju, pa čak i pronađete napuštene Bitcoin novčanike sa pozitivnim stanjem i „koristite takve Bitcoin novčanike po svom nahođenju“!

Inovativni alat AI Seed Phrase Finder i alat za provjeru stanja BTC koristi napredne algoritme i tehnike umjetne inteligencije za analizu ogromnih količina podataka kako bi unaprijed obučili AI modele dizajnirane da generiraju i traže mnemoničke fraze. Ove fraze omogućavaju pristup „napuštenim Bitcoin novčanicima“ koji još uvijek imaju „ravnotežu koja nije nula“. To znači da možete imati stalan pristup izgubljenim Bitcoin novčanicima koji sadrže ogromne količine prve kriptovalute na svijetu!

Kao što je ranije spomenuto, program radi u dva nezavisna načina rada:

 1. Prvi način rada programa AI Seed Phrase Finder naziva se “AI_Mode” i namijenjen je masovnoj generiranju i naknadnoj provjeri valjanosti početnih fraza za Bitcoin novčanike pomoću posebnih modula programa “AI_Generator i AI_Validator”. Zatim program, koristeći modul “AI_Checker”, provjerava listu “seed fraza” koje obrađuje modul “AI_Validator” na postojanje pozitivnog bilansa na novčanicima koje ove seed fraze mogu otvoriti i u skladu s tim upisuje listu u tekstualnu datoteku mnemoničkih fraza samo iz novčanika sa stanjem iznad nule.
 2. Drugi način rada “AI_Target_Search_Mode” vam omogućava da pronađete mnemoničku frazu od 12 riječi dizajniranu da povratite određeni Bitcoin novčanik, čak i ako znate samo nekoliko riječi od kojih bi se ova mnemonička fraza trebala sastojati u ispravnom redoslijedu ili u slučajnom redoslijedu.

Pregled modula “AI_Target_Search_Mode” za vraćanje nepoznatih riječi u ciljnoj početnoj frazi

Režim „AI_Target_Search_Mode“ se može koristiti ako imate odgovarajuću licencu i u okviru odabranog tarifnog plana, informacije o tome možete pronaći u odjeljku „Cijena“. Ovaj način rada primjenjuje metode i algoritme umjetne inteligencije opisane u članku. Ovo pomaže u generiranju najvjerovatnijih kombinacija riječi u početnoj početnoj frazi, ubrzavajući proces pretraživanja i povećavajući točnost rezultata.

AI algoritmi se koriste za analizu i obradu velikih količina podataka, identifikaciju obrazaca i donošenje odluka na osnovu tih podataka. je dizajniran za traženje početnih fraza koristeći kriterije koje je korisnik odredio u posebnom obrascu.

Grafičko objašnjenje rada modula "AI_Target_Search_Mode" AI Seed Phrase Finder & BTC alata za provjeru stanja za Windows PC

Korisnik treba samo da navede adresu određenog Bitcoin novčanika i samo 6 riječi u ispravnom nizu. U ovom slučaju, modul “AI_Target_Search_Mode” koristi AI za generiranje svih mogućih kombinacija iz preostalih 6 riječi. Zatim se pomoću modula validatora provjerava valjanost svake generirane kombinacije. Ako je kombinacija ispravna, modul verificira Bitcoin novčanik koristeći primljenu seed frazu putem blockchaina i provjerava da li postojeća adresa novčanika odgovara adresi koju je odredio korisnik u terminima za pretraživanje.

Metoda za izdvajanje izvornih podataka za upotrebu u programu "AI Seed Phrase Finder".Korištenje dijela riječi koje čine početni izraz druge osobe u programu "AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru ravnoteže za Windows PC"

Koristeći umjetnu inteligenciju, proces pretraživanja je znatno ubrzan jer AI algoritmi efikasno obrađuju velike količine podataka. Program radi u "AI_Target_Search_Mode" modu kako slijedi:

 1. Dobijanje početnih podataka: Korisnik daje adresu Bitcoin novčanika od interesa, kao i najmanje 6 riječi iz sed fraze u ispravnom nizu. Korisnik također može naznačiti dodatne riječi koje su mu poznate koje su dio ove mnemoničke fraze i koje su u nasumičnom redoslijedu.
 2. Generiranje liste mogućih kombinacija: Generatorski modul koristi metode opisane ranije za kreiranje liste svih mogućih kombinacija od preostalih riječi koje se moraju upariti.
 3. Dalje, dolazi do iteracije kombinacije: Modul “AI_Target_Search_Mode” počinje pretraživati ​​kombinacije sa liste, zamjenjujući njima riječi koje nedostaju u osnovnoj frazi koristeći modul “AI_Validator”.
 4. Provjera valjanosti kombinacije: Svaku generiranu kombinaciju provjerava modul AI_Validator, koji provjerava da li je rezultirajuća mnemonička fraza važeća.
 5. Provjera seed fraze: ako generirana kombinacija prođe provjeru validatora, tada program u “AI_Target_Search_Mode” koristi primljenu seed frazu da otvori Bitcoin novčanik i provjerava da li se bilo koja BTC adresa unutar novčanika podudara s onom koju je korisnik unio prije pokretanja proces pretraživanja. Ako postoji tačno podudaranje, pronađena seed fraza smatra se kompletnom i valjanom, ona će biti prikazana u odgovarajućem programskom dnevniku i upisana u tekstualnu datoteku “Target_Checker.log”, koja se nalazi u folderu “output” koji se nalazi u korijenski direktorij s izvršnom datotekom programa.
 6. Izlaz rezultata: Ako je potpuna i važeća početna fraza već pronađena, modul “AI_Target_Search_Mode” ga prikazuje korisniku, a rad programa u ovom načinu rada smatra se završenim. Pozitivan rezultat modula "AI_Target_Search_Mode" programa "AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru stanja za Windows PC"

Sumirajući mogućnosti programa AI Seed Phrase Finder u modu „AI_Target_Search_Mode“, možemo doći do zaključka da svaki korisnik može lako dobiti potpun pristup tuđem Bitcoin novčaniku tako što će na bilo koji način naučiti dio riječi početna fraza, koja je zauzvrat od "posebnog interesa" za neke ljude.

Metoda za traženje riječi koje čine početnu frazu za Bitcoin novčanik s navodno ogromnim saldom u Bitcoin valuti

Opis sučelja programa AI Seed Phrase Finder

Nakon što raspakujete programsku arhivu, morate slijediti jednostavna uputstva za pokretanje programa. Uvjerite se da imate aktivnu internetsku vezu jer ćete morati provjeriti da li je licencni ključ koji ste unijeli važeći. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

 • Pokrenite datoteku AISeedFinder.exe.
 • Registrirajte se koristeći svoje Telegram korisničko ime kao svoju prijavu za pokretanje programa.
 • Kreirajte jaku lozinku koja uključuje simbole, velika i mala slova i brojeve.
 • Otvorite datoteku License key.txt i kopirajte šifru ključa.
 • Unesite šifru licence i počnite koristiti program.

Treba pojasniti da program zahtijeva prijavu i lozinku za identifikaciju korisnika i zaštitu pristupa programu. Ovo pruža svojevrsnu dodatnu zaštitu, jer samo registrovani korisnici mogu koristiti funkcionalnost programa dostupnu u okviru licencnog ključa i dobiti odgovarajuće rezultate.

Nakon dovršetka postupka provjere autentičnosti, možete vidjeti prikladno sučelje, koje uključuje tri nezavisne zone dizajnirane za vizualni prikaz trenutnog procesa programa. Ove zone predstavljaju prozore za evidentiranje rada modula: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Programski interfejs sadrži i indikatore statusa veze sa serverima i toka preuzimanja potrebnih podataka i ažuriranja modula, kao i kontakt informacije za kontaktiranje podrške, naznačen je trenutni tip licence i prikazan meni sa postavkama programa.

Da biste pregledali dnevnik rada svakog modula (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance), potrebno je da koristite dugme „OPEN“, koje se nalazi pored svakog prozora odgovarajućeg modula.

Kako program AI Seed Phrase Finder pronalazi mnemoničke fraze za Bitcoin novčanike sa zagarantovanim pozitivnim saldom?

Ideja koja stoji iza stvaranja ovog jedinstvenog softverskog proizvoda zasniva se na prilično zanimljivom algoritmu s podrškom za mogućnosti umjetne inteligencije, tako da za traženje izgubljenih Bitcoin novčanika, AI Seed Phrase Finder program radi na sljedeći način:

 1. Prva faza programa počinje uz pomoć modula “AI_Generator” koji primjenjuje algoritme umjetne inteligencije za masovno generiranje početnih fraza. Proces generisanja potrebnih podataka odvija se na visokotehnološkoj opremi, što shodno tome garantuje visoku efikasnost i produktivnost programa.
 2. Druga faza je korištenje modula “AI_Validator”, koji u realnom vremenu prima listu početnih fraza generiranih pomoću modula “AI_Generator” i odmah ih provjerava valjanost. Ovo vam omogućava da eliminišete pogrešno generisane seed fraze i ubrzate proces otkrivanja Bitcoin novčanika sa pozitivnim bilansima.
 3. Treću fazu programa izvodi modul “BTC Balance Checker”, koji provjerava “važeće seed fraze” na prisustvo pozitivnog bilansa na novčanicima povezanim sa ovim mnemoničkim frazama. Da bi to učinio, program koristi otvorene blockchain podatke koji sadrže informacije o stanju svih Bitcoin adresa. Stoga je lako utvrditi da li u novčaniku postoje sredstva povezana sa svakom generiranom osnovnom frazom sa liste primljene iz modula “AI_Validator”. Lako je pretpostaviti da se mnemoničke fraze od interesa za korisnika čuvaju u zasebnoj tekstualnoj datoteci AI_Wallets_Seed.log koja se nalazi u folderu “Output”.

Interfejs programa AI Seed Phrase Finder

Na slikama možete vidjeti snimke ekrana rezultata programa i otvoriti Electrum novčanike koristeći mnemoničke fraze pronađene pomoću AI Seed Phrase Finder & BTC alata za provjeru stanja za Windows PC.

Dnevnici programa "AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru ravnoteže za Windows PC" sa pronađenim početnim frazama za izgubljene Bitcoin novčanike

Electrum novčanici su oporavljeni koristeći seed fraze koje je pronašao program "AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru balansa za Windows PC"

Ovaj kratki video klip predstavlja glavne karakteristike programa, kao i vizuelno poređenje sve tri verzije programa u zavisnosti od vrste licence i, shodno tome, funkcionalnosti.

Kako se postiže velika brzina programa "AI Seed Phrase Finder" pomoću AI?

Kao što je ranije spomenuto u ovom članku, AI Seed Finder program inteligentno generiše seed fraze za Bitcoin novčanike sa stanjem većim od nule, što zauzvrat otvara nove finansijske mogućnosti korisnicima. Umjesto klasične šeme pretraživanja svih mogućih kombinacija riječi iz BIP-39 rječnika, program koristi model umjetne inteligencije koji predviđa najvjerovatnije varijante valjanih mnemotehničkih fraza. Ovaj model se temelji na proučavanim ovisnostima između poznatih seed fraza i Bitcoin novčanika, što omogućava značajno smanjenje broja kombinacija za verifikaciju, a shodno tome i povećanje brzine pretraživanja i broja „rezultata potrebnih korisniku“. Ovaj proces se ubrzava i paralelnom obradom podataka: zadatak je podijeljen na dijelove koji se obrađuju na različitim serverima, što zauzvrat značajno smanjuje vrijeme potrebno za dovršenje zadataka i kao rezultat toga povećava efikasnost programa.

Optimizacija modela umjetne inteligencije sastavni je korak u algoritmu AI Seed Phrase Finder, jer omogućava AI da prilagodi parametre modela kako bi postigla veću brzinu i efikasnost. U određenim situacijama može čak biti potrebno koristiti lakše modele i primijeniti druge tehnike optimizacije kako bi se ubrzala obrada podataka. Detalji o ovoj metodi će biti napisani kasnije u ovom članku.

Program također koristi unaprijed obučene modele, štedeći vrijeme i resurse koji bi inače bili utrošeni na obuku modela od nule. Takvi modeli već imaju iskustvo u obradi velikih količina podataka, što osigurava visoku preciznost u predviđanju ispravnih kombinacija riječi u mnemoničkim frazama i značajno ubrzava program.

Treba naglasiti da je ključna karakteristika programa upotreba različitih algoritama i metoda mašinskog učenja. Na primjer, ako je potrebno, program može koristiti genetske algoritme, istražujući prostor mogućih fraza i birajući najprikladnije opcije. Ovakav pristup omogućava postizanje optimalnih rezultata u najkraćem mogućem roku.

Za obavljanje distribuiranog računanja i izvršavanje zadataka na više servera, AI Seed Phrase Finder koristi tako moćne platforme kao što su Apache Spark i TensorFlow. Zahvaljujući tome, moguće je podijeliti zadatke na nekoliko dijelova i izvršavati ih paralelno na nekoliko servera, što značajno povećava performanse programa.

Projekt AI Seed Phrase Finder koristi specijalizirani hardver s grafičkim procesorskim jedinicama (GPU) za ubrzavanje proračuna. Ovi moćni procesori imaju veliku procesorsku snagu i značajnu sposobnost paralelnih zadataka. Zahvaljujući tome, program je u mogućnosti da analizira i obrađuje velike količine podataka velikom brzinom, što značajno smanjuje vrijeme potrebno za obavljanje zadataka, kao što je generiranje i provjera valjanosti ogromnog broja početnih fraza.

Ilustracija za članak "Kako se velika brzina programa "AI Seed Phrase Finder" ostvaruje pomoću AI?"

Upotreba cloud servera je dodatni faktor koji čini AI Seed Phrase Finder neuporedivim u poređenju sa bilo kojim drugim sličnim softverom dostupnim na Internetu i koji radi samo na ličnim računarima, gdje korisnik može provesti dosta vremena tražeći željene seed fraze za BTC novčanici . Cloud serveri pružaju fleksibilnost i skalabilnost resursa, što omogućava efikasno korištenje računarske snage za obradu velikih količina podataka. Kao rezultat toga, program koristi više servera za paralelnu obradu podataka, što osigurava maksimalnu brzinu traženja ispravne početne fraze u skladu s kriterijima koje je odredio korisnik (ovo je posebno važno za rad programa u „AI_Target_Search_Mode“).

Također treba posebno naglasiti da je općenito projekt AI Seed Phrase Finder moćan alat koji kombinuje matematičke algoritme i metode umjetne inteligencije, koji koristi specijaliziranu opremu, uključujući servere u oblaku s GPU-ovima, za postizanje maksimalne efikasnosti i brzine generiranja i provjera valjanosti svih početnih fraza. Ovaj program je dizajniran da vrati pristup digitalnoj imovini i može biti koristan čak i ako znate samo dio osnovne fraze za Bitcoin novčanik koji vas zanima. Na primjer, ako imate samo pola lista papira na kojem je ispisana cijela početna fraza ili ako imate samo dio teksta sa mnemoničkom frazom koji je oštećen i ne može se identificirati. Sada pogledajmo algoritam programa, koji uključuje:

 • Korištenje različitih tehnika za generiranje mnemoničkih fraza koristeći moć umjetne inteligencije.
 • Filtriranje novčanika sa nultim i pozitivnim saldom.

Takođe, potrebno je napomenuti tri važne karakteristike koje se koriste tokom rada programa:

 1. Optimiziranje procesa generiranja mnemoničkih fraza. Umjesto da isproba sve moguće kombinacije riječi iz rječnika, AI Seed Phrase Finder koristi model umjetne inteligencije. Predviđa najvjerovatnije sekvence na osnovu naučenih ovisnosti između fraza i Bitcoin novčanika. Zahvaljujući tome, programeri su uspjeli izbjeći pojavu ponovljenih i besmislenih kombinacija riječi.
 2. Paralelna obrada. Zadatak je podijeljen u nekoliko dijelova, koji se istovremeno obrađuju na različitim serverima. To vam omogućava da optimizirate korištenje resursa i značajno ubrzavate pretragu početnih fraza koje mogu otvoriti novčanike koji sadrže određenu količinu kriptovalute.
 3. Optimizacija algoritma umjetne inteligencije. Program prilagođava korišteni AI model uzimajući u obzir parametre zadatka i, ovisno o nivou složenosti, primjenjuje pojednostavljene proračune i dodatne metode obrade podataka, odnosno program koristi unaprijed obučene modele, što vam omogućava da ubrzate proces generiranja valjanih seed fraza na osnovu dokazanih AI modela, čime se smanjuje vrijeme obrade podataka, a zahvaljujući korištenju servera sa grafičkim procesorskim jedinicama (GPU), AI Seed Finder program omogućava korisniku veliku brzinu rada. Upravo pristup većoj računarskoj snazi ​​i efikasnom paralelnom računarstvu omogućava da se program istovremeno pokreće na nekoliko čvorova i raspoređuje računarsko opterećenje, a upotreba dodatnih servera u oblaku omogućava fleksibilnost i skalabilnost sistema. Odnosno, kada se ukaže potreba, program je u mogućnosti da distribuira obradu podataka između nekoliko servera za paralelni rad, što je posebno korisno kada se operacije obavljaju u modu „AI_Target_Search_Mode“.

Optimizacija algoritma umjetne inteligencije u programu "AI Seed Phrase Finder"

Također treba napomenuti da je genetski algoritam AI važan dio programa, jer igra ključnu ulogu u generiranju početnih fraza. To je genetski algoritam zasnovan na principima prirodne selekcije i evolucije populacije koji vam omogućava da kreirate nasumične kombinacije početnih fraza i procenite njihov kvalitet prema određenim kriterijumima i efikasno filtrirate mnemoničke fraze povezane sa Bitcoin novčanicima koji imaju pozitivan bilans. Kao primjer, tok rada ovog algoritma može se opisati na sljedeći način:

 • Stvara se nasumična populacija početnih fraza, koja je kombinacija riječi (genotipova). Svaki genotip se zatim procjenjuje na osnovu toga da li postoji pozitivan bilans u novčaniku povezan sa frazom sjemena.
 • U sljedećoj fazi odabiru se najbolji genotipovi na osnovu njihovih rezultata. U tu svrhu koriste se posebni operateri selekcije koji preferiraju genotipove sa najvišim rejtingom. Zatim se odabrani genotipovi ukrštaju, što omogućava stvaranje nove generacije genotipova. Tokom procesa ukrštanja, genetske informacije se razmjenjuju između genotipova i nastaju nove kombinacije mnemotehničkih fraza.
 • Nakon toga se izvodi operacija mutacije kojom se nasumično mijenjaju neki geni u novoj generaciji genotipova. Ovo pomaže u stvaranju raznolikosti i omogućava istraživanje više mogućih kombinacija mnemoničkih fraza.
 • Proces mutacije i ukrštanja se ponavlja mnogo puta kako bi se stvorile nove generacije genotipova. Svaka generacija se evaluira i najbolji genotipovi se prenose na sljedeću generaciju. AI algoritam nastavlja svoj proračun dok se ne ispune navedeni uvjeti zaustavljanja. Ovo je neophodno za pronalaženje određenog broja kombinacija riječi. Genetski algoritam vam omogućava da dobijete važeće osnovne fraze koje „otvaraju“ pristup „obećavajućim“ novčanicima sa „bilansom koji nije nula“.Ilustracija rada modula "AI_Target_Search_Mode" za generiranje kompletnih mnemoničkih fraza iz djelomičnih ulaznih podataka (6 riječi od 12 mogućih)

Razmotrimo detaljno primjer rada genetskog algoritma tokom generiranja mnemoničkih fraza od strane programa. Recimo da server ima bazu podataka koja se sastoji od 100 miliona nasumično generiranih početnih fraza sastavljenih od riječi iz BIP-39 rječnika. Zadatak programa je pronaći niz riječi koji će „otvoriti“ pristup Bitcoin novčaniku sa pozitivnim stanjem.

U prvoj fazi evaluacije svaka rečenica iz ove baze podataka će biti ocijenjena u skladu sa određenim kriterijem, odnosno stanjem novčanika kojem ova kombinacija od 12 riječi omogućava pristup. Moguće vrijednosti za stanje novčanika mogu biti samo "pozitivne" ili "nula". Algoritam zatim odabire “najbolje” mnemoničke fraze sa pozitivnim bilansom za dalje ukrštanje. Na primjer, uzmimo dvije najbolje semenske fraze i ukrstimo ih, razmjenjujući dijelove genotipova. Nakon kombinacije dolazi do naknadnog postupka mutacije, zbog čega neki geni u novim genotipovima nasumično prolaze kroz promjene. Na primjer, jedna od riječi u originalnoj frazi može se nasumično zamijeniti drugom. Na taj način program kreira novu generaciju mnemoničkih fraza koje se procjenjuju algoritmima umjetne inteligencije na osnovu stanja novčanika. Najbolje mnemoničke fraze se prenose na sljedeću generaciju, a proces se ponovo ponavlja. Početno stanje softverskog modula od trenutka njegove aktivacije je provjera svježih skupova populacija početnih fraza koje su odabrane genetskim algoritmom za testiranje nove populacije mnemoničkih fraza. Ovaj program implementira metode mašinskog učenja za traženje početnih fraza koristeći umjetnu inteligenciju.

Tehnike mašinskog učenja kao što su neuronske mreže ili algoritmi učenja s pojačavanjem koriste se za kreiranje modela koji mogu „predvidjeti ispravne osnovne fraze” na osnovu dostupnih podataka.

Pregled alata AI Seed Phrase Finder i alata za provjeru stanja BTC za Windows PC

Proces obuke modela počinje skupom podataka koji sadrži poznate važeće mnemoničke fraze i njihove odgovarajuće bilance u novčaniku. Ovi podaci su podijeljeni u skupove za obuku i testove. Neuronska mreža se kreira korištenjem slojeva neurona koji uzimaju ulaze, kao što su riječi osnovne fraze, i izlaze predviđanje (vjerovatno stanje novčanika). Neuroni u slojevima povezani su „takozvanim tegovima“, koji određuju stepen uticaja svakog neurona na sledeći sloj. Kako se neuronska mreža trenira, težine se prilagođavaju kako bi se minimizirala greška predviđanja. Da bi se to postiglo, optimizirana je funkcija gubitka, koja mjeri razliku između predviđenih i stvarnih vrijednosti.

Kada se obuka završi, model se može koristiti za predviđanje stanja novčanika na osnovu novih početnih fraza. Na primjer, ako je program generirao novu mnemoničku frazu, tada takav model može predvidjeti vjerovatni pozitivan saldo novčanika.

Recimo da imamo skup podataka koji se sastoji od početnih fraza i odgovarajućih stanja novčanika. Podijelili smo ove podatke u skup za obuku (80% podataka) i test skup (20% podataka). Nakon toga razvijamo neuronsku mrežu koja se sastoji od nekoliko slojeva neurona. Ulazni sloj prima riječi originalnih fraza, skriveni slojevi obrađuju ove informacije, a izlazni sloj predviđa da li će stanje novčanika biti veće od nule. Zatim treniramo model dajući skup podataka za obuku kao ulaz i prilagođavajući težine neuronske mreže kako bismo minimizirali grešku predviđanja. Ovaj proces ponavljamo nekoliko puta koristeći tehniku ​​optimizacije poznatu kao stohastički gradijentni pad.

Kada je model obučen, testiramo njegovu tačnost na skupu testnih podataka. Unosimo skup testnih podataka u model kao ulaz i upoređujemo predviđeni balans sa stvarnom vrijednošću. Na primjer, model predviđa „pozitivno“ stanje za početni izraz i upoređuje ga sa stvarnim stanjem u Bitcoin novčaniku.

Korištenje metode genetskog programiranja za traženje valjanih početnih fraza koristeći AI

Genetsko programiranje je tehnika koja koristi genetske algoritme u programu modula generatora umjetne inteligencije. Ova metoda vam omogućava da kreirate nove osnovne fraze bez ručne konfiguracije. Proces genetskog programiranja počinje formiranjem nasumične populacije programa koji su sposobni da generišu početne mnemoničke fraze. Takvi programi su predstavljeni u obliku stabala, gdje svaki čvor odgovara operaciji ili funkciji. Svaki program se zatim procjenjuje prema unaprijed određenom kriteriju, kao što je provjera stanja novčanika za pozitivnu vrijednost. Programi koji generišu osnovne fraze sa pozitivnim bilansom dobijaju više ocene. Dalje, tokom operacije ukrštanja, odabrani programi se povezuju razmjenom dijelova svojih stabala.

Na primjer, jedan program može drugom prenijeti funkciju koja generiše mnemoničku frazu. Nakon toga se izvodi operacija mutacije, tokom koje se neki dijelovi stabala nasumično mijenjaju u novim programima. Na primjer, jedan od programa može nasumično dodati novu operaciju svom stablu. Osim ovoga, postoje i druge metode koje se koriste za stvaranje valjanih početnih fraza pomoću umjetne inteligencije.

Metode za generiranje mnemoničkih fraza za pristup izgubljenim Bitcoin novčanicima

Kao što je ranije rečeno, AI Seed Phrase Finder koristi razne metode za kreiranje jedinstvenih mnemoničkih fraza kako bi se dobio pristup izgubljenim Bitcoin novčanicima s pozitivnim stanjem. Kombinira i nadopunjuje osnovne modele s generatorima kako bi se postigli najbolji rezultati. Stvorena baza podataka se zatim unosi u neuronsku mrežu, koja koristi mašinsko učenje za procjenu i odabir najboljih fraza. Kao rezultat toga, obučeni model može predvidjeti optimalne kombinacije riječi za vraćanje pristupa izgubljenim Bitcoin novčanicima. Kako program radi, sljedeće AI metode se ukrštaju jedna s drugom kako bi se postigao željeni rezultat:

 1. Korištenje neuronskih mreža. Ovaj model se uglavnom koristi u algoritmima mašinskog učenja. Na primjer, neuronske mreže pomažu u stvaranju modela koji procjenjuje vjerovatnoću da će kombinacija riječi biti ispravna osnovna fraza, dajući pristup stanju novčanika kriptovaluta. Obično se velike količine podataka koriste za obuku umjetne inteligencije. Sistem, uzimajući u obzir date parametre, samostalno pronalazi složene obrasce i zavisnosti, a zatim se koriste za odabir ispravnih nizova riječi.
 2. Optimizacijski algoritmi. To uključuje prethodno opisani genetski algoritam. Tu su i opcije optimizacije pomoću gradijentnog spuštanja i evolucijskih strategija. Svi ovi algoritmi rade za jedan cilj - pronalaženje optimalnih kombinacija riječi u izvornim frazama.
 3. Obrada prirodnog jezika je proces analize obrazaca prirodnog govora korištenjem rječnika i izvora informacija. Ovo omogućava obradu tekstualnih informacija na osnovu kojih se mogu kreirati početne fraze. Naš program koristi metodologiju zasnovanu na kreiranju modela koji može procijeniti vjerovatnoću "uspjeha" za svaku kombinaciju riječi, kao što je da li se može koristiti za pristup stanju novčanika kriptovalute.
 4. Duboko učenje je tehnika koja koristi neuronske mreže za stvaranje složenog sistema. Gotov model je sposoban da analizira i razumije strukturu i semantiku izvornih fraza. Razlikuje se od konvencionalnog učenja zasnovanog na neuronskim mrežama u dubljem pristupu i pomaže u pronalaženju valjanih početnih fraza koristeći duboko učenje kako bi se automatski identifikovale odgovarajuće karakteristike iz baze podataka i kreirala gotova predviđanja rezultata.
 5. Evolucijske strategije su jedna vrsta optimizacije koja koristi proces prirodne selekcije. Oni su dio genetskog programiranja i imaju za cilj pronalaženje potrebnih mnemoničkih fraza poboljšanjem genskog fonda populacije pomoću genetskih operatora. Evolucione strategije vam omogućavaju da efikasno istražite prostor mogućih početnih fraza i pronađete najbolje kombinacije reči.
 6.  Analiza leksičkih i tekstualnih resursa savršeno se uklapa u proces obrade prirodnog jezika. Model učitava veliku količinu tekstualnih informacija, kao što su knjige, članci i web stranice. Koristeći umjetnu inteligenciju, analiziraju se popularne riječi i sekvence, od kojih je vrlo vjerovatno da će se sastaviti osnovne fraze koje korisnik koristi prilikom kreiranja svog Bitcoin novčanika (na primjer, početni izraz koji se sastoji od imena biblijskih apostola, kao što su: “ Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaevtadeus Simon Judas" ili mnemonička fraza koja se sastoji od imena planeta Sunčevog sistema, na primjer: "Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Uran Neptun").
 7. Semantička analiza: Umjetna inteligencija koristi tehnike obrade prirodnog jezika za određivanje semantičkih odnosa između riječi i kreiranje modela koji procjenjuju vjerovatnoću da će određene kombinacije riječi biti mnemonička fraza, kao u prethodnom primjeru.
 8. Društvena analiza: AI preuzima i analizira podatke sa društvenih mreža, foruma ili drugih onlajn platformi kako bi odredio popularne teme, interesovanja ili preferencije korisnika. Kao iu drugim opcijama, gotova baza podataka se koristi za daljnju obuku i odabir obećavajućih fraza za generiranje početnih fraza.
 9. Analiza klastera: sistem dijeli informacije u povezane klastere. Zašto je potrebno fraze podijeliti u slične grupe? Ovo pomaže da se identifikuju obrasci i fraze koje se najčešće pojavljuju u već poznatim važećim početnim frazama.
 10. Analiza starih i praznih novčanika. Program traži informacije iz baze podataka. Ispituju se poznati Bitcoin novčanici sa dostupnim podacima. Ovo pomaže u otkrivanju obrazaca u mnemoničkim frazama koji se mogu koristiti za pronalaženje "seed fraza" za prethodno nepoznate novčanike s pozitivnim saldom. Rječnici i baze podataka koje sadrže poznate izvorne fraze i povezane sekvence se učitavaju u program. Na primjer, sistem može provjeriti generirane kombinacije u odnosu na poznate obrasce ili koristiti obrasce da pronađe slične vrijednosti.
 11. Algoritam za analizu obrazaca zasniva se na obrascima i obrascima koji se nalaze u bazama podataka. Umjetna inteligencija je u stanju prepoznati ponovljene kombinacije riječi koje se nalaze u već poznatim novčanicima s bilansima. Osim toga, paralelno računanje se koristi za ubrzanje procesa. Ova tehnika, kao što je ranije spomenuto, uključuje podjelu zadatka u nekoliko faza. Brojanje i istovremena obrada podataka odvija se pomoću modernih specijalizovanih multiprocesorskih uređaja (ASIC) i cloud servera sa grafičkim procesorima.
 12. AI Seed Phrase Finder može koristiti keširanje rezultata prethodnih proračuna da ubrza naredne upite. Na primjer, ako je program prethodno provjerio početni izraz i otkrio da novčanik koji je „otvorio“ nema pozitivan saldo, rezultat ove provjere se pohranjuje u keš memoriju. Kada ponovo zatražite istu početnu frazu, program može odmah vratiti spremljeni rezultat, zaobilazeći potrebu za još jednom provjerom. (Keširanje se resetuje nakon ponovnog pokretanja programa, budući da je tokom tog vremena možda došlo do promjena u stanju novčanika).
 13. Optimizacija vremena izvršenja. Sistem smanjuje vrijeme potrebno za implementaciju svih algoritama. Ovo olakšava pronalaženje početnih fraza jer je izračun brži. Na primjer, program može koristiti efikasne strukture podataka ili algoritme za smanjenje složenosti kako bi ubrzao proces.
 14. Adaptivne postavke parametara: AI Seed Finder koristi mehanizam za adaptivne postavke parametara algoritma tokom rada. Na primjer, sposoban je za dinamičko podešavanje parametara algoritama u zavisnosti od karakteristika ulaznih podataka ili trenutnog stanja sistema. Ovaj pristup vam omogućava da optimizujete performanse i efikasnost programa u realnom vremenu, što je važno za korisnike. Ovaj jedinstveni softver odlikuje se i činjenicom da može raditi sa gotovim modelima i algoritmima umjetne inteligencije. Ovi modeli su fleksibilni i osiguravaju da korisnik postigne očekivani rezultat u najkraćem mogućem roku.

Konačno, ovaj program je moćan alat koji kombinuje algoritme i tehnike veštačke inteligencije koristeći servere opremljene GPU-om kako bi se postigla maksimalna brzina u generisanju jedinstvenih mnemoničkih fraza. Ove fraze, zauzvrat, pružaju korisniku pristup Bitcoin novčanicima sa pozitivnim saldom.

Zašto je AI Seed Phrase Finder s AI bolji od korištenja metode Brute Force?

Alat AI Seed Phrase Finder i alat za provjeru stanja BTC baziran je na umjetnoj inteligenciji i ima nekoliko prednosti u odnosu na slične programe koji koriste metodu grube sile za pretraživanje mnemoničkih fraza:

 1. Efikasno: AI Seed Phrase Finder koristi algoritme mašinskog učenja i neuronske mreže za optimizaciju procesa otkrivanja početnih fraza. U stanju je da uči iz velikih količina podataka i pronađe obrasce, što mu omogućava da efikasnije i brže obavlja pretrage od metoda grube sile.
 2. Smanjeno vrijeme pretraživanja: AI-Seed Finder može koristiti informacije koje već imate o početnim frazama za optimizaciju procesa pretraživanja. Uzima u obzir vjerovatnoću korištenja pojedinačnih riječi u početnim frazama i na taj način smanjuje vrijeme pretraživanja, povećavajući šanse za pronalaženje ispravne početne fraze za BTC novčanike.
 3. Prilagodljivost: AI Seed Finder se može obučiti i prilagoditi novim podacima i promjenjivim uvjetima. Može poboljšati svoje algoritme i strategije pretraživanja na osnovu svog iskustva, omogućavajući mu da vremenom postane efikasniji i precizniji.

Prilikom izračunavanja brzine odabira početne fraze na istoj opremi, mnogi faktori utiču na točnost proračuna: složenost mnemoničke fraze, broj dostupnih kombinacija, snaga opreme i efikasnost programa. Međutim, zahvaljujući optimizaciji i korištenju umjetne inteligencije, AI Seed Phrase Finder može značajno ubrzati proces pretraživanja u odnosu na druge softverske proizvode zasnovane na metodama grube sile. Na primjer, može koristiti podatke unaprijed da ograniči raspon pretraživanja i smanji broj kombinacija, što rezultira bržim podudaranjem.

Alternativa "metodi brute sile" odabira početnih fraza za Bitcoin novčanik koristeći AI Seed Phrase Finder

Općenito, AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru bilansa za Windows PC baziran na AI algoritmima, nudi efikasniji i optimizirani pristup traženju početnih fraza i provjerama balansa mase na BTC novčanicima. Ovaj alat može značajno smanjiti vrijeme pretraživanja i povećati vjerovatnoću uspješnog pronalaženja originalne fraze, čineći ga superiornim u odnosu na druge programe koji koriste grubu silu za generiranje kombinacija riječi koje čine originalnu mnemoničku frazu.

Pogledajmo bliže metode koje AI_Seed_Phrase_Finder koristi za kreiranje početnih fraza i objasnimo njihovu važnost:

 • Rekurentne neuronske mreže (RNN) se koriste za analizu sekvencijalnih podataka, uključujući tekstove. Ove mreže su u stanju uhvatiti ovisnosti i kontekst između riječi u osnovnim frazama, omogućavajući AI Seed Phrase Finderu da pronađe najvjerovatnije mnemoničke fraze koje otključavaju Bitcoin novčanike s pozitivnim saldom.
 • Konvolucione neuronske mreže (CNN) se koriste za obradu slika sa tekstualnim podacima koji se nalaze na Internetu. Oni efektivno prepoznaju lokalne obrasce i karakteristike teksta, što pomaže AISeedFinderu da stvori važeće mnemoničke fraze s maksimalnom vjerovatnoćom da će biti povezane s Bitcoin novčanicima s pozitivnim stanjem.
 • Duboko učenje koristi duboke neuronske mreže za izdvajanje značajki visokog nivoa iz prethodnih podataka. Ovo pomaže programu da pronađe složenije i skrivene zavisnosti u početnim frazama, poboljšavajući njihov kvalitet i tačnost prije provjere s modulom za validaciju. Softverski paket također koristi metode evolutivnog programiranja kako bi pronašao optimalne parametre za AI modele i poboljšao njihove performanse i tačnost. Da bi predvidio vjerovatnoću pojavljivanja određenih fraza u početnim frazama, AI Seed Phrase Finder koristi Bayesove mreže zasnovane na statističkim podacima koji se stalno ažuriraju kako se nove fraze generiraju.
 • Support Vector Machine (SVM) se koristi za analizu i klasifikaciju izvornih izraza na osnovu njihovih jedinstvenih karakteristika i svojstava. Algoritmi za grupisanje, s druge strane, koriste se za grupisanje početnih fraza na osnovu njihovih sličnosti i zajedničkih karakteristika, omogućavajući efikasnu obradu i analizu velikih količina podataka.
 • AI Seed Phrase Finder koristi stabla odlučivanja za klasifikaciju podataka na osnovu niza logičkih odluka. Prvo, ova metoda se koristi za analizu i klasifikaciju početnih fraza na osnovu njihovih karakteristika i svojstava. Algoritmi slučajne šume zatim kombinuju više stabala odlučivanja kako bi postigli precizniju klasifikaciju podataka. Ovo omogućava AISeedPhraseFinder-u da poboljša svoju preciznost predviđanja pri odabiru riječi za kreiranje valjanih „mnemoničkih fraza“ za novčanike s procijenjenim pozitivnim stanjem.

Cijeli ovaj AI Seed-Finder koristi različite tehnike koje mu omogućavaju da efikasno analizira ogromne količine podataka kako bi pronašao korisne fraze za korisnika. Kombinacija različitih pristupa omogućava postizanje maksimalnih performansi programa.

Teško je na internetu pronaći korisničke recenzije o radu programa AI Seed Finder, jer niko neće htjeti otkriti svoj identitet iz razloga privatnosti i objaviti izvještaj o potrazi za početnim izrazom za novčanik sa veliki BTC saldo na društvenim mrežama. Nije bitno da li je korisnik bio originalni vlasnik novčanika ili je početne podatke za pogađanje početne fraze dobio od treće strane.

Morate biti jasno svjesni činjenice da, u cilju očuvanja lične sigurnosti, niti jedan korisnik programa neće otvoreno tvrditi da je pomoću ovog „programa“ uspio postati vlasnik određene količine kriptovalute.

Nabrajanje ključeva za Bitcoin novčanike koristeći AI

Kako se osigurava sigurnost i privatnost ličnih podataka korisnika u programu AI Seed Phrase Finder?

Programeri AI Seed Phrase Finder & BTC alata za provjeru ravnoteže za Windows PC jamče apsolutnu povjerljivost i zaštitu rezultata svih modula koje korisnik prima u logovima generatora, validatora i kontrolora balansa.

Za praktično i pouzdano evidentiranje rada računarskih servera koji podržavaju rad programa AI Seed Phase Finder i za korisnika da vidi trenutno stanje rada, koriste se sljedeće napredne tehnologije i metode:

 • Multithreading: programski algoritam efikasno upravlja računarskim serverima i softverskim modulima, pokrećući svaki od njih u zasebnoj niti. To vam omogućava da paralelno obavljate različite zadatke, kao što je generiranje početne fraze, provjera i izračunavanje pozitivnog bilansa. Ovo čini najefikasnije korištenje resursa servera i smanjuje vrijeme rada.
 • Asinhroni: Asinhroni metod programiranja se koristi za obradu velikih količina podataka i izvođenje operacija na strani servera. Ovo vam omogućava da obavljate više zadataka istovremeno bez blokiranja glavne programske niti. Na primjer, modul generatora mnemoničke fraze radi asinhrono, generirajući osnovne fraze paralelno s drugim potrebnim operacijama. Kao rezultat toga, performanse programa su značajno poboljšane, a vrijeme čekanja na rezultate je smanjeno.
 • Za snimanje programskih dnevnika koriste se posebne biblioteke dizajnirane za ovu svrhu. Takve biblioteke vam omogućavaju da bilježite informacije o radu programa, uključujući generirane fraze, rezultate verifikacije i pozitivno stanje. Dnevnici se pohranjuju u tekstualne datoteke koje se nalaze u folderu “Output”. Zahvaljujući tome, korisnik može u svakom trenutku pregledati zapisnike rada modula i upoznati se sa listom svih početnih fraza primljenih kao rezultat rada programa.
 • Analiza velikih količina podataka obično zahtijeva korištenje međuspremnika. Na primjer, rezultati generatora mnemoničke fraze se privremeno pohranjuju u međuspremnik, a zatim se u grupama zapisuju u programski dnevnik i prenose validatoru i alatu za kontrolu početnih fraza. Ovaj pristup optimizuje performanse programa i smanjuje opterećenje servera.
 • Monitoring: Monitoring sistem se koristi za praćenje trenutnog stanja programa i servera, što omogućava korisniku da u realnom vremenu prima statistiku o operacijama programa, kao što je brzina kreiranja i verifikacije seed fraze, kao i da prati trenutne rezultate modula. To pomaže da se brzo reaguje na sve probleme i osigura besprijekoran rad programa.

Sve ove metode i korisne tehnike mogu efikasno pratiti performanse računarskih servera i nesmetano bilježiti aktivnosti programa AI Seed Finder Tool, omogućavajući korisniku da pregleda dnevnik u bilo kojem trenutku i vidi listu generiranih početnih fraza, i on također može dobiti ažurirane informacije o trenutnom statusu tekućih operacija programa.

Alat AI Seed Phrase Finder & BTC Checker se sastoji od dvije glavne komponente: klijentskog dijela instaliranog na korisnikovom uređaju i dijela servera koji radi na virtuelnim serverima. Klijentski dio programa pruža korisniku grafičko sučelje za unos početnih podataka za traženje izvorne fraze u modu “AI_Target_Search_Mode” i pokretanje procesa pretraživanja. Program je također odgovoran za šifriranje i prijenos podataka između dijelova klijenta i servera. Klijentski dio koristi licencni ključ kako bi osigurao sigurnost i povjerljivost ličnih podataka korisnika.

Većina programskih procesa odvija se na serverima, gdje se, korištenjem algoritama umjetne inteligencije, vrši kreiranje, obrada i istraživanje mnemoničkih fraza sa početnim frazama potrebnim za vraćanje pristupa bitcoin novčaniku od interesa za korisnika. Backend koristi moćne algoritme i umjetnu inteligenciju kako bi omogućio brzi proces pretraživanja pri najvećoj mogućoj brzini.

Dok je program pokrenut, klijentski dio dešifruje informacije primljene od servera koristeći poseban ključ kreiran na osnovu ključa za prijavu i licencu kada je program prvi put pokrenut na računaru korisnika. Treba napomenuti da sigurnost korisničkih podataka igra veliku ulogu. Licenčni ključ se koristi za šifrovanje i dešifrovanje podataka koji se prenose između klijentskog i serverskog dela, kao i za sprečavanje neovlašćenog pristupa podacima i korišćenja programa od strane trećih lica bez odgovarajuće licence.

Kako bismo osigurali povjerljivost podataka svakog korisnika našeg programa, koristi se tehnologija šifriranja. Svaki modul radi u izolovanom okruženju u kojem su svi podaci, uključujući generirane mnemoničke fraze, provjerene adrese i međurezultate, šifrirani korištenjem jakih algoritama za šifriranje. Važne operacije za masovnu proizvodnju, validaciju i verifikaciju pozitivnih stanja na novčanicima izvode se na udaljenoj visokotehnološkoj opremi. Zaista, ovo je čitav klaster servera sa visokim performansama i moćnim računarskim resursima. Ova oprema je posebno konfigurisana za efikasno obavljanje svih potrebnih operacija.

Treba podsjetiti da je AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru ravnoteže za Windows PC aplikaciju instaliran na korisnikovom računalu, koji omogućava praktično praćenje operativnog dnevnika AI modula, a također osigurava pouzdano šifriranje i dešifriranje podataka. To znači da su vam rezultati programa dostupni, ali se glavna obrada podataka odvija na udaljenoj opremi. Stoga, vaš računar neće biti preopterećen i neće zahtijevati velike računarske resurse za obavljanje svih operacija.

Važno je napomenuti da su svi preneseni podaci između vašeg računala i udaljene opreme šifrirani korištenjem pouzdanih algoritama i licencnog ključa. Ovo osigurava da su vaše informacije sigurne i zaštićene od neovlaštenog pristupa. Zahvaljujući korišćenju licencnog ključa i posebnom algoritmu za šifrovanje podataka, AI Seed Phrase Finder & BTC alat za proveru ravnoteže za Windows PC pouzdano štiti sve rezultate programa na vašem računaru. Korisnik može vidjeti ove rezultate u zapisnicima koji se nalaze u direktoriju "Izlaz".

Dakle, korištenje AI Seed Phrase Finder programa jamči potpunu povjerljivost i sigurnost vaših podataka. Svi rezultati modula dostupni su isključivo vama, a listu mnemoničkih fraza za pristup Electrum Bitcoin novčanicima sa pozitivnim stanjem ćete koristiti samo vi.

Pregled alata AI Seed Phrase Finder i alata za provjeru stanja BTC za Windows PC

Vrste programskih licenci i dostupni načini pretraživanja početnih fraza

Kao što ste već shvatili iz gornjih informacija, program AI Seed Phrase Finder koristi modernu opremu koja može istovremeno obraditi veliku količinu podataka. Svakom korisniku se dodjeljuje određena količina računarskih resursa, kao što su CPU vrijeme i memorija, kako bi dovršio zadatak traženja "pozitivnih početnih fraza". To znači da svaki korisnik dobija dovoljno resursa za efikasno pokretanje programa, bez obzira na ukupan broj korisnika.

Primjer korištenja programa "AI Seed Phrase Finder" za masovni odabir mnemoničkih fraza za izgubljene Bitcoin novčanike

Skalabilnost: Hardver na kojem radi softver alata AI Seed Finder je skalabilan, što znači da može povećati svoje performanse i koristiti dodatne resurse prema zahtjevima. Ako se broj korisnika poveća, program se automatski prilagođava i dodjeljuje više resursa za obradu zadataka za svakog korisnika. Zahvaljujući tome, bez obzira na broj korisnika i vrstu njihove licence, softver AI Seed Phrase Finder omogućava stabilan i efikasan rad.

Optimizacija algoritma: Programeri projekta AI Seed Phrase Finder neprestano poboljšavaju algoritme pretraživanja kako bi osigurali brz i precizan rad programa. Ovo vam omogućava da efikasno koristite dostupne resurse i postignete visoke performanse čak i sa velikim brojem korisnika.

Razvojni tim je odgovoran za raspoređivanje računskih resursa i distribuciju zadataka pretraživanja za svakog korisnika. Oni pružaju neophodnu računarsku snagu i resurse kako bi se osiguralo da cijeli sistem radi efikasno. Cijena korištenja programa AI Seed Finder ovisi o odabranoj vrsti licence, a da biste je kupili, potrebno je kontaktirati menadžera putem Telegram messengera na linku: https://t.me/ai_seed_finder

Prilikom kupovine bilo koje vrste licence za korištenje programa „AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker alat za Windows PC“, korisnik plaća najam računarske opreme, koja uključuje određeni skup funkcija i računarsku snagu potrebnu za normalno rad programa u odabranom tarifnom planu. Stoga je nemoguće smanjiti troškove korištenja programa navedenog u cjenovniku, jer je to direktno povezano sa troškovima energije. Iz istog razloga nemoguće je obezbijediti besplatnu demo verziju, ali u isto vrijeme svako ko želi da testira performanse programa ima mogućnost da kupi licencu za “Light” verziju programa.

Poređenje dvije verzije programa "AI Seed Phrase Finder" u smislu opterećenja na računaru

Ilustracija rada programa "AI Seed Phrase Finder"

Treba pojasniti da u pojednostavljenoj verziji programa „AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru ravnoteže za Windows PC” svakom korisniku je osigurana mala količina računarskih resursa, što uključuje procesorsko vrijeme i memoriju, za obavljanje zadatka traženja početnih fraza. Kupovinom Premium ili VIP licenci, svakom korisniku se dodjeljuje mnogo više resursa za obavljanje složenijih zadataka, kao što je korištenje AI_Target_Search_Mode modula. Ako se broj korisnika poveća, program dodjeljuje više resursa za obradu zadataka svakog korisnika kako bi se osigurao stabilan i efikasan rad.

Na jednom računaru možete pokrenuti bilo koje dvije verzije programa od tri moguće sa odgovarajućim licencnim ključevima. Za optimalne rezultate, preporučuje se da ovu aplikaciju koristite kontinuirano na svom ličnom računaru ili na udaljenom serveru.

Kao što ste možda primijetili u videu na početku ovog članka, softver AI Seed Finder podržava tri različite vrste licenci za korištenje ovog proizvoda:

 1. Opcija licence “Light” pruža mogućnost korištenja programa samo u načinu rada umjetne inteligencije (AI). Ovo vam omogućava da pronađete ključne fraze za novčanike sa pozitivnim stanjem, ali proces može biti nešto odgođen. Ova vrsta licence je optimizovana za rad na opremi sa ograničenim računarskim resursima. „Lite“ verzija je vrsta demo verzije programa, pomoću koje možete otkriti dovoljan broj ključnih fraza sa pozitivnim stanjem tokom perioda važenja ove licence.
  Cijena “Lite” licence je 0,0128 BTC mjesečno. Ovo je svojevrsna demo verzija programa kako biste se lično mogli upoznati s njegovim ogromnim potencijalom i zauzeti nasumičnom količinom kriptovalute koja se nalazi na napuštenim novčanicima za koje će program pronaći osnovne fraze za njihovo otvaranje.
 2. Premium licenca s poboljšanim AI_Modeom pruža mogućnost korištenja režima masovne pretrage za mnemoničke fraze za Bitcoin novčanike koji imaju pozitivan bilans pri velikoj brzini. Zbog toga je ovoj vrsti licence dodijeljena dovoljna količina resursa za udobno i efikasno korištenje programa. Važan faktor je ukupan broj „važećih početnih fraza“ pronađenih tokom perioda važenja date licence. Na osnovu statistike, programeri govore o mogućnosti primanja desetina puta više mnemoničkih fraza i mnogo bržeg rada kada se koristi Premium licenca sa poboljšanim AI_Modeom, u poređenju sa Light licencom. Cijena ove licence je 0,0512 BTC mjesečno. Ova vrsta licence se preporučuje za korištenje onim ljudima koji imaju priliku da koriste program XNUMX sata dnevno za traženje početnih fraza i, shodno tome, dobiju pristup velikom broju Bitcoin novčanika s pozitivnim bilansima. Morate uzeti u obzir činjenicu da će datoteka “AI_Wallets_Seed.log” sadržavati ogroman broj početnih fraza za Bitcoin novčanike sa pozitivnim stanjem. I ovaj broj će rasti svakim danom tokom važenja licencnog ključa. Stoga će korisnici ove vrste licence morati „potrošiti dovoljno truda i osobnog vremena“ da izvedu ogroman broj operacija za povlačenje sredstava iz svih novčanika za koje će program pronaći izvorne fraze. Zapamtite da ćete to morati sami da uradite!
 3. Tarifa "Premium" sa funkcijom "AI_Target_Search_Mode" nudi sve funkcije koje su predviđene u "Premium" tarifi. Osim toga, ovaj tip licence daje prioritet procesorskoj snazi ​​za brzo traženje identifikatora u korisnički specificiranim "ograničenim uvjetima pretraživanja". Uključuje sve dostupne programske funkcije i osigurava visoke performanse maksimalnim korištenjem raspoloživih računarskih resursa naše opreme. Ovaj način rada je namijenjen korisnicima koji žele vratiti pristup svojim izgubljenim bitcoinima koristeći djelomične izvorne podatke za procedure pretraživanja. Korištenje ove licence preporučuje se samo ako je korisnik uvjeren da će vraćanjem pristupa novčaniku za koji je zainteresiran moći doći do imovine koja trenutno ima značajnu tržišnu vrijednost.

Cijena “Premium licence” sa funkcijom “AI_Target_Search_Mode” je 0,256 BTC mjesečno. Ova vrsta licence se preporučuje onim korisnicima koji jasno znaju šta će dobiti kao rezultat korištenja ovog programa.

Pregled alata AI Seed Phrase Finder i alata za provjeru stanja BTC za Windows PC

Minimalni sistemski zahtjevi za pokretanje AI Seed Phrase Finder na Windows računaru

Za najefikasniji rad programa preporučuje se korištenje računara s dvojezgrenim procesorom sa taktom od najmanje 1,6 GHz. Dodatno, trebat će vam 4 GB RAM-a za 64-bitnu verziju ili 2 GB RAM-a za 32-bitnu verziju. Program također zahtijeva najmanje 40 GB slobodnog prostora na tvrdom disku za skladištenje dnevnika generatora i validatora. Osim toga, za ispravan prikaz i funkcionalnost programa potrebni su ekran i grafički podsistem. AI Seed Phrase Finder je kompatibilan sa Windows operativnim sistemima verzije 7 i novijim. Da biste osigurali stabilan rad programa, potrebna vam je i stabilna internet konekcija brzinom od najmanje 20 Mbit/sec.

Preporuke programera

Kada koristite AI Seed Phrase Finder, postoji nekoliko smjernica koje treba imati na umu za najbolje rezultate:

 1. Prvo, toplo se preporučuje da kreirate novi Bitcoin novčanik koristeći proširenu seed frazu (dopunjenu u trenutku kreiranja proizvoljnim korisničkim riječima), na koju se mogu prenijeti sredstva pronađena pomoću programa. Ovo će vam pomoći da osigurate svoju stečenu imovinu. Jedna od efikasnih metoda za poboljšanje sigurnosti Electrum Bitcoin novčanika je dopuna seed fraze posebnim riječima. Video objavljen ranije u ovom članku pokazuje primjer kako se to lako može učiniti.
 2. Kada modul "provjera stanja" otkrije mnemoničku frazu za Bitcoin novčanik s pozitivnim stanjem, preporučuje se da odmah odlučite o daljnjim radnjama s ovim novčanikom kako biste izbjegli mogućnost prijenosa imovine kriptovaluta koju ste pronašli na Bitcoin adresu koja pripada nekom treća stranka. Da biste to učinili, morate pogledati prethodni paragraf. od strane drugog korisnika. Nema potrebe objašnjavati razloge zašto se to može dogoditi!
 3. Za najbolje rezultate, preporučuje se da AI Seed Phrase Finder radi kontinuirano, jer su osnovni principi rada programa zasnovani na korišćenju unapred obučenih modela razvijenih korišćenjem genetskih algoritama. Ovo štedi vrijeme i računarske resurse koji su obično potrebni za potpunu obuku modela od nule. Svaki put kada se program pokrene, populacija mnemoničkih fraza dobijenih kao rezultat genetskog algoritma se provjerava u odnosu na prethodno uspješne populacije početnih fraza koje je odabrala neuronska mreža za testiranje novih populacija fraza.

  Što duže program radi u kontinuitetu, to je veća brzina pronalaženja „ispravnih mnemoničkih fraza“ pomoću kojih možete otvoriti pristup Bitcoin novčanicima sa pozitivnim stanjem.

  Da biste to uradili, dovoljno je pokrenuti program na udaljenom serveru ili računaru, a zatim posmatrati rezultate programa sa bilo kog mesta na planeti, gde god da se nalazite i u bilo koje pogodno vreme koristeći RDP tehnologiju, koja je detaljno opisana na web stranica Microsoft. To će osigurati kontinuiran rad programa i pružiti mogućnost praćenja rezultata njegovog rada u bilo kojem trenutku, čak i pomoću pametnog telefona. Dakle, da bi program nastavio da radi od mesta gde je zaustavljen, potrebno je da zaustavite program pomoću dugmeta Stop i kliknete na Sačuvaj na kartici Projekt. Nakon toga, trebate kopirati folder "user" i prenijeti ga na RDP server u folderu programa. Sada ga možete pokrenuti i sada ne morate prolaziti kroz proceduru registracije, već se samo trebate prijaviti i pokrenuti program. Nastaviće da radi odakle je stala. Sada možete nastaviti raditi ono što volite i povremeno se prijavljivati ​​na svoj RDP server, čak i koristeći pametni telefon, i promatrati rezultate programa, bez obzira gdje se nalazite.

  Evo nekoliko vizualnih primjera daljinskog praćenja rezultata programa AI Seed Phrase Finder u nestandardnim uvjetima, koje su programeri primili od korisnika!

  Alternativna metoda za praćenje rada programa "AI Seed Phrase Finder & BTC alat za provjeru stanja za Windows PC"

Demonstracija upotrebe tehnologije Remote Desktop Protocol za kontrolu rada programa "AI Seed Phrase Finder & BTC balans checker alat za Windows PC"

Da biste izbjegli kvarove u radu programa na desktop računaru, potrebno je osigurati stabilnu vezu s Internetom i po mogućnosti koristiti neprekidno napajanje. Ovim je pregled programa završen, ali je dodatno vrijedno napomenuti da je program visoko ocijenjen od strane korisnika Bitcoin Forum, što je važan pokazatelj njegove vrijednosti među entuzijastima kriptovaluta i ljubiteljima novih tehnologija.

Također možete detaljno proučiti i lično još jednom provjeriti sve osnovne fraze koje se vide u ovom dugom video snimku programa, koji on inteligentno generiše na osnovu metoda i algoritama umjetne inteligencije. Kao rezultat toga, zahvaljujući dva načina rada programa „AI Seed Phrase Finder & BTC Balance Checker alat za Windows PC“, korisnici imaju jedinstvenu priliku da povrate izgubljene seed fraze i dobiju pristup bitcoinima koji su se ranije smatrali zauvijek izgubljenima. Ovaj „pametni softver“ pruža savremeno rešenje zasnovano na principima veštačke inteligencije i mašinskog učenja, što program čini veoma efikasnim i pouzdanim za korišćenje.

Naš tim se jednom zainteresirao za modni trend: trgovanje kriptovalutama. Sada to uspijevamo vrlo lako, tako da uvijek ostvarujemo pasivnu zaradu zahvaljujući insajderskim informacijama o nadolazećim "criptocurrency pumpama" objavljenim na Telegram kanalu. Stoga, pozivamo sve da pročitaju recenziju ove zajednice kriptovaluta "Signali kripto pumpe za Binance".