Məxfilik Siyasəti

Obzoroff jurnalının istifadəçiləri və oxucularının şəxsi məlumatları üçün bu Məxfilik Siyasəti (bundan sonra - Məxfilik Siyasəti) İnternetdə veb saytında yerləşdirilən bütün məlumatlara tətbiq olunur: https://obzoroff.info Resursdan istifadə zamanı istifadəçilərin və portal rəhbərliyinin Vas haqqında məlumat ala biləcəyi (bundan sonra Sayt adlandırılacaq) (ziyarətçi qeydiyyata alınarkən şəxsi məlumat daxil olmaqla, şərhlərdə e-poçt və ya geribildirim şəklində göndərilən yazılara buraxılan e-poçt ünvanları daxil olmaqla).

Obzoroff veb saytında yerləşdirilmiş hər hansı bir məlumatdan istifadəçinin İstifadəçinin bu Siyasətə şərtsiz razılığı və onunda göstərilən şəxsi məlumatlarının işlənməsi şərtləri deməkdir; bu şərtlərlə razılaşmadıqda, İstifadəçi yayılmış məlumatları və bütövlükdə Saytdan istifadə etməkdən çəkinməlidir.

Məzmunu (mətn, şəkillər, videolar və s.) Hər hansı digər veb sayta, sosial şəbəkəyə, şəxsi bloga və ya İnternetdəki digər xarici mənbəyə kopyalayarkən İstifadəçi mənbəyə link təqdim etməlidir: https://obzoroff.info .

Ümumi məxfilik siyasəti

 • 1.1. Bu Siyasət çərçivəsində İstifadəçinin şəxsi məlumatları deməkdir:
 • 1.1.1. Saytdan istifadə zamanı istifadəçinin özü haqqında verdiyi hər hansı bir şəxsi məlumat, o cümlədən İstifadəçinin şəxsi məlumatları. Məcburi məlumatlar bunun üçün nəzərdə tutulmuş sahələrdə xüsusi bir şəkildə qeyd olunur. Digər məlumatlar İstifadəçi tərəfindən öz istəyi ilə verilir.
 • 1.1.2. İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış proqramdan istifadə etməklə avtomatik olaraq Sayt rəhbərliyinə ötürülən məlumatlar, o cümlədən IP ünvanı, çerez məlumatları, Ziyarətçinin brauzeri (və ya xidmətlərə daxil olan digər proqram), texniki istifadə etdiyiniz avadanlıq və proqram təminatlarının xüsusiyyətləri, xidmətlərə giriş tarixi və vaxtı, tələb olunan səhifələrin ünvanları və digər oxşar məlumatlar.
 • 1.2. Bu Məxfilik Siyasəti yalnız https: // portallarına aiddir.obzoroff.info və "www" prefiksi ilə güzgülər. Veb resurs istifadəçi tərəfindən jurnalda mövcud olan bağlantıları vura biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır obzoroff.info.
 • 1.3. Bu Siyasətin məqsədləri üçün fərdi məlumatların operatoru Beynəlxalq Tibbi Məlumat Jurnalı Obzorofoff Info-dur

Obzoroff saytının istifadəçilərinin məlumatlarının işlənməsi

 • 2.1. Sayt, yalnız qanunla müəyyən edilmiş müddət üçün şəxsi məlumatların məcburi saxlanmasını təmin etmədiyi hallar istisna olmaqla, Saytın oxucularının suallarına cavabların verilməsi, istifadəçinin Obzorofoff jurnalının nəşrləri və ya İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilələrin və müqavilələrin icrası barədə şərhləri təmin etmək üçün lazım olan şəxsi məlumatları toplayır və saxlayır.
 • 2.2. Saytımız İstifadəçilər haqqında şəxsi məlumatları aşağıdakı məqsədlər üçün emal edir:
 • 2.2.1. İstifadəçi ilə rəylərin qurulması, o cümlədən bildirişlərin göndərilməsi, Saytın istifadəsi ilə bağlı sorğuların verilməsi, Məsləhətləşmə, İstifadəçi tərəfindən sorğu və müraciətlərin işlənməsi ilə bağlı xidmətlər.
 • 2.2.2. İstifadəçinin verdiyi fərdi məlumatların həqiqiliyinin və tamlığının təsdiqlənməsi.
 • 2.2.3. Saytın istifadəsi ilə bağlı problemlər olduqda Sayt İstifadəçisinə effektiv məlumat və texniki dəstək vermək.

İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının işlənməsi və üçüncü şəxslərə verilməsi şərtləri

 • 3.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarına gəldikdə, istifadəçinin məhdud sayda insan üçün ümumi istifadəsi üçün könüllü olaraq özü haqqında məlumat verdiyi hallar istisna olmaqla, onun məxfiliyi qorunur. Müəyyən xidmətlərdən istifadə edərkən İstifadəçi şəxsi məlumatlarının müəyyən bir hissəsinin ictimaiyyətə açıq olacağına razıdır.
 • 3.2. Operator aşağıdakı hallarda istifadəçinin şəxsi məlumatlarını üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malikdir:
 • 3.2.1. İstifadəçi bu cür hərəkətlərə razılıq verdi.
 • 3.2.2. Köçürmə İstifadəçinin müəyyən bir xidmətdən istifadə etməsi və ya İstifadəçi ilə müəyyən bir razılaşma və ya müqavilənin icrası üçün lazımdır.
 • 3.2.3. Köçürmə qanunla müəyyən edilmiş qaydada Rusiya, beynəlxalq və ya digər tətbiq olunan qanunvericiliklə təmin edilir.
 • 3.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi heç bir qanuni vasitə ilə, o cümlədən avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya belə vasitələrdən istifadə etmədən fərdi məlumat məlumat sistemlərində həyata keçirilir. İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının emalı 27.07.2006 nömrəli 152-ФЗ "Şəxsi məlumatlar haqqında" Federal Qanuna və 07.02.2017 № 13-ФЗ Federal Qanununun müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
 • 3.4. Operator, İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını qeyri-qanuni və ya təsadüfən əldə etmək, məhv etmək, dəyişdirmək, bloklamaq, kopyalamaq, yaymaq, eləcə də üçüncü şəxslərin digər qanunsuz hərəkətlərindən qorumaq üçün zəruri təşkilati və texniki tədbirlər görməlidir.

Tərəflərin vəzifələri

 • 4.1. Veb sayt istifadəçisi https://obzoroff.info etməlidir:
 • 4.1.1. Saytdan istifadə etmək üçün lazım olan fərdi məlumatlar barədə məlumat verin.
 • 4.1.2. Bu məlumat dəyişdirildiyi təqdirdə fərdi məlumatlar barədə verilən məlumatları yeniləyin, əlavə edin.
 • 4.2. Operator (Obzoroff saytının rəhbərliyi) borcludur:
 • 4.2.1. Alınan məlumatları yalnız bu Məxfilik Siyasətində göstərilən məqsədlər üçün istifadə edin.
 • 4.2.2. Gizli məlumatların gizli saxlanılmasını təmin edin, İstifadəçinin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan onu açıqlamamalı, habelə bu Məxfilik Siyasətində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla istifadəçinin ötürülən şəxsi məlumatlarını satmaq, mübadilə etməmək, dərc etməmək və ya başqa bir şəkildə açıqlamamaq.
 • 4.2.3. İstifadəçinin fərdi məlumatlarının məxfiliyini qorumaq üçün əvvəllər mövcud iş əməliyyatlarında bu cür məlumatları qorumaq üçün istifadə olunan prosedura uyğun olaraq tədbirlər görür.
 • 4.2.4. Müvafiq İstifadəçi ilə əlaqəli şəxsi məlumatları Ziyarətçinin və ya onun qanuni nümayəndəsinin və ya səlahiyyətli orqanın tələbi və ya tələbi ilə, saxta məlumat və ya qanunazidd hərəkətlər aşkar edildiyi təqdirdə yoxlama müddəti ərzində şəxsi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üçün bağlamaq.

İstifadəçi və sayt rəhbərliyinin məsuliyyəti

 • 5.1. Öhdəliklərini yerinə yetirməyən Obzorofoff Saytının İdarəsi, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, şəxsi məlumatların sui-istifadəsi ilə əlaqədar İstifadəçinin çəkdiyi zərərlərə görə məsuliyyət daşıyır.
 • 5.2. Məxfi məlumatların itirildiyi və ya açıqlandığı təqdirdə, Sayt rəhbərliyi bu məxfi məlumatlara görə məsuliyyət daşımır:
 • 5.2.1. İtirilməsindən və açıqlanmasından əvvəl ictimaiyyətə məlum oldu.
 • 5.2.2. Sayt Administrasiyası tərəfindən qəbul edilənə qədər üçüncü tərəfdən alınıb.
 • 5.2.3. İstifadəçinin razılığı ilə açıqlandı.

Tərəflər arasında mübahisələrin həlli

 • 6.1. Sayt və Sayt Administrasiyası istifadəçi arasında əlaqələr yaranan mübahisələr üçün məhkəməyə müraciət əvvəl, məcburi (mübahisənin könüllü həlli ilə bağlı təklifini yazılı) iddia təqdim edir.
 • 6.2. İddianı alan, 30 (otuz) təqvim günü müddətində ərizəçiyə şikayətin nəticələrini yazılı şəkildə bildirir.
 • 6.3. Razılıq əldə edilmədikdə, mübahisə Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəməyə göndəriləcəkdir.
 • 6.4. Bu Gizlilik Siyasəti və İstifadəçi və Site İdarəetmə arasındakı əlaqələr Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Əlavə şərtlər

 • 7.1. Sayt rəhbərliyi İstifadəçinin razılığı olmadan bu Məxfilik Siyasətində dəyişiklik etmək hüququna malikdir.
 • 7.2. Yeni Məxfilik Siyasəti Saytda yerləşdirildiyi andan, Məxfilik Siyasətinin yeni versiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, qüvvəyə minir.
 • 7.3. Bu Məxfilik Siyasəti ilə bağlı bütün təkliflər və ya suallarınız admin @ tərəfindən bildirilməlidir.obzoroff.info.
 • 7.4. Mövcud Məxfilik Siyasəti səhifədə mövcuddur: https://obzoroff.info/ əlaqə-us /. Obzorofoff saytından istifadə edən Avropa sakinləri üçün oxumaq lazımdır Ümumi Məlumatların Mühafizəsi Qaydası (GDPR) və şərtləri qəbul edin və ya saytımızı istifadə etməkdən imtina edin.
Obzoroff - beynəlxalq tibbi jurnal